Byla 2A-344/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, ieškovo atstovams Romanui Ladygai, adv. Gintarui Dabkevičiui, atsakovų atstovams adv. Editai Marijai Šlapikienei, adv. Joanai Kuznecovienei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Akma“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr.2-51-153/2006 pagal ieškovo BUAB „Akma“ ieškinį atsakovams UAB „Miško aidas“ ir UAB „Kolrus“ dėl sandorio pripažinimo galiojančiu ir sandorio tarp atsakovo UAB „Kolrus“ ir atsakovo UAB „Miško aidas“ pripažinimo negaliojančiu ir pagal atsakovo UAB „Miško aidas“ priešieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretysis asmuo Jonavos rajono notarė Vilma Pakaušienė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Akma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti galiojančia 2000 m. kovo 20 d. atsakovo UAB „Miško aidas“ ir ieškovo sudarytą sutartį Nr. 3, kuria UAB „Miško aidas“ pardavė UAB „Akma“ metalo sandėlį, esantį Skarulių g. 86, Jonavoje bei pripažinti negaliojančia atsakovo UAB „Miško aidas“ ir UAB „Kolrus“ 2004 m. spalio 4 d. sudarytą minėtų patalpų pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodė, kad UAB „Akma“ 1996 m. rugsėjo 25 d. su atsakovu UAB „Miško aidas“ sudarė patalpų nuomos sutartį. Sutartimi buvo išnuomotos patalpos esančios Skarulių g. 86, Jonavoje. Minėta nuomos sutartis numatė ieškovui pastato išpirkimo teisę. Ieškovas, pasinaudodamas šia teise, su atsakovu UAB „Miško aidas“ 2000 m. kovo 20 d. sudarė aukščiau minėtų patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią buvo nustatyta 119 560 Lt pastato kaina, į kurią įskaityta ir ieškovui iš atsakovo UAB „Miško aidas“ priklausantis 105 000 Lt atlygis už ieškovo atsakovo naudai atliktus statybos darbus. Ieškovas nurodo, kad sumokėjo visą likusią pastato kainą ir nuompinigių likutį, tačiau atsakovas vengia sandorį įforminti notarine tvarka. Ieškovas prašo teismine tvarka 2000 m. kovo 20 d. pastato pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti galiojančia. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Miško aidas“ 2004 m. spalio 4 d. su UAB „Kolrus“ sudarė tų pačių patalpų pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis yra niekinė, nes sudaryta apgaunant ieškovą, pasisavinant jo sumokėtas lėšas. Ieškovas teigia, kad atsakovas UAB „Kolrus“ yra nesąžiningas turto įgijėjas ir teismo prašo taikyti restituciją.

4Atsakovas UAB „Miško aidas“ priešieškiniu prašė ieškovo ieškinį atmesti ir pripažinti negaliojančia 2000 m. kovo 20 d. atsakovo UAB „Miško aidas“ ir ieškovo sudarytą sutartį Nr. 3. Nurodė, kad atsakovas apie 2000 m. kovo 20 d. atsakovo UAB „Miško aidas“ ir ieškovo sutarties sudarymą pirmą kartą sužinojo tik ieškovui pateikus ieškinį. Ieškovo pateikta su UAB „Miško aidas“ sudaryta sutartis pasirašyta ne UAB „Miško aidas“ direktorės. Vizualiai matosi jog parašas yra kitoks. Minėta sutartis yra apgaulinga, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, todėl vadovaujantis CK 1.81 ir 1.91 straipsniais sutartis turi būti pripažinta negaliojančia.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Nurodė, kad neįregistravęs nuomos sutarties nekilnojamojo turto registre, ieškovas nesuteikė informacijos suinteresuotiems asmenims apie nuomininko teises ir prarado teisę panaudoti aptartą sutartį prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75, 6.531 str.). Tvirtinusi 2004 m. spalio 4 d. sandorį, registro Nr. 1-10480, notarė pakankamai apdairiai įvertino pateiktus dokumentus ir sudarė įstatymo reikalaujamo turinio sutartį. Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovo UAB „Miško aidas“ motyvais, kad patalpų nuomos 1996 m. rugsėjo 25 d. sutartyje gamybinių patalpų išpirkimo sąlyga kainos dalyje galiojo tik vienerius metus. Ieškovo teisė išsipirkti gamybines patalpas pagal nustatytą 1996 metų kainą pasibaigė 1997 m. rugsėjo 25 d. Sutartyje šalys numatė, kad nuomininkui nenupirkus patalpų, parduodamo pastato kaina pasikeis. Teismas taip pat nurodė, kad sutartyje buvo numatytas 5 metų nuomos terminas, kuris vėliau pratęstas neapibrėžtam laikui, todėl šalims toliau galiojo patalpų nuomos sutartis. Atlikto rašysenos tyrimo medžiaga patvirtina, kad 2000 m. kovo 20 d. atsakovo UAB „Miško aidas“ ir ieškovo sudarytą sutartį pasirašė ne atsakovo direktorė R. Č., o kitas nenustatytas asmuo. Remiantis šiais įrodymais teismas atmetė ieškovo ieškinį dėl 2000 m. kovo 20 d. atsakovo UAB „Miško aidas“ ir ieškovo sudarytos sutarties Nr. 3 pripažinimo galiojančia ir 2004 m. spalio 4 d. sutartį pripažinti negaliojančia. Kadangi byloje konstatuota, kad 2000 m. kovo 20 d. sandoris yra niekinis, teismas atmetė atsakovo priešieškinį, nes minėtas sandoris šalims nesukėlė jokių teisinių pasekmių.

6Ieškovas apeliacinius skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimą, ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodo, kad:

71. Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai nurodė, kad 2000 m. kovo 20 d. sutartis suklastota. Teismas nepagrįstai nevertino ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – atsakovo „Miško aidas“ sudarytų dokumentų, kurių atsakovas neginčija, o R. Č vardu padėti parašai akivaizdžiai skiriasi. Visos derybos su atsakovu buvo vedamos per pagrindinį atsakovo akcininką G. Č, kuris dažnai dokumentuose pasirašinėja žmonos vardu, todėl ant sutarties galėjo pasirašyti jis. Be to, tyrimo išvadoje konkrečiai nenurodyta, kad parašas tikrai ne R. Č.

82. UAB „Miško aidas“ veiksmai, t.y. neapmokėjimas už sumontuotą degalinę, piniginių lėšų pagal sutartį priėmimas, nuomos mokesčio nereikalavimas, įgaliojimų ieškovui suteikimas, patvirtina, jog atsakovas UAB „Miško aidas“ žinojo apie 2000 m. kovo 20 d. sutartį ir ją vykdė.

93. Teismas nepagrįstai nevertino mokėjimo pavedimų į atsakovo UAB „Miško aidas“ banko sąskaitą, kuriuose nurodyta, kad mokama būtent pagal 2000 m. kovo 20 d. sutartį. Šiuos daugiakartinius mokėjimus atsakovas priėmė, neprieštaravo ir žinojo, kad jie mokamai pagal 2000 m. kovo 20 d. sutartį.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Miško aidas“ nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

111. Apeliantas neturi specialiųjų žinių, kurių pagrindu galėtų teigti, kad sutartį pasirašė G. Č. Kad tokia sutartis negalėjo būti sudaryta patvirtina ir tai, kad iki 2001 metų visos atsakovo sudarytos sutartys yra parašytos spausdinimo mašinėle, nes tuo metu bendrovė neturėjo kompiuterio. Dėl to, kad 2000 m. kovo 20 d. surašyta kompiuteriu rodo, kad ją sudarė ne atsakovas.

122. Atsakovas gaudamas piniginių lėšų pavedimus iš ieškovo manė jog jie yra atliekami ne pagal trečiąją sutartį, o pagal 2000 m. kovo 20 d. sutartį, kadangi pas atsakovą sutartys nebuvo numeruojamos.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kolrus“ nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

141. Jokiais įrodymais nepagrįsti atsakovo argumentai dėl G. Č. parašo.

152. Nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas pažeidė 1.5 straipsnio 4 dalį, nes teismas nuosekliai įvertino tiek ieškovo, tiek atsakovo elgesį vykdant sudarytas sutartis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų aspektu.

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.). Byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

18Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Miško aidas“ 1996 m. rugsėjo 25 d. buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis. Sutarties 1 ir 8 punktuose buvo numatyta gamybinių patalpų išsipirkimo sąlyga kainos dalyje, kuri galiojo vienerius metus. Todėl ieškovo teisė išsipirkti gamybines patalpas pagal 1996 metais nustatytą patalpų pardavimo kainą galiojo iki 1997 m. rugsėjo 25 d.

20Be to, sutartyje taip pat numatyta, kad nuomininkui nenupirkus patalpų per vienerius metus, atsakovas turi teisę įkainoti pastatą nauja kaina. 1996 m. rugsėjo 25 d. nuomos sutartis buvo sudaryta 5 metų terminui, o jiems praėjus sutartis atnaujinta neapibrėžtam laikui.

21Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2000 m. kovo 20 d. pasibaigus sutartyje numatytam terminui pastatą išpirkti, toliau šalims galiojo ginčo patalpų nuomos sutartis.

22Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) – mokėti nuomos mokestį. Tai yra dvišalis, atlygintinas konsensualinis sandoris. Pagrindinės nuomininko pareigos yra laiku mokėti nuompinigius už naudojimąsi turtu ir naudotis išsinuomotu turtu atsižvelgiant į sutartyje nustatytas sąlygas ir turto paskirtį. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas ieškovo argumentas, jog jis nuomos mokesčio nemokėjo dėl to, kad šalys derėjosi dėl patalpų pardavimo. Pirkimo-pardavimo sandoriui neįvykus, sutartims ir toliau galiojo gamybinių patalpų nuomos sutartis, todėl ieškovas turėjo atsakovui UAB „Miško aidas“ mokėti nuomos mokestį.

23Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas turėjo galimybę pirkti ginčo patalpas, tačiau nepirko. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2001 m. sausio 10 d. ir 2002 m. liepos 5 d. raštais atsakovas UAB „Miško aidas“ suteikė ieškovui teisę tvarkyti visus žemės reikalus, susijusius su pastatu, esančiu Skarulių g. 86, Jonavoje. Ieškovas dviejų metų laikotarpyje žemės reikalų, susijusių su ginčo pastato pirkimu, taip ir nesutvarkė, nors ypatingų pastangų sutvarkyti žemės reikalus nereikėjo, kadangi atsakovas UAB „Miško aidas“ žemę nuomavo iš valstybės.

24Apeliacinės instancijos teismo kolegija mano, kad nepagrįstas ieškovo motyvas dėl atsakovo UAB „Kolrus“ nesąžiningumo. Nė vienas atsakovas nebuvo nesąžiningas, o ieškovas pats vengė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas neįregistravo aukščiau nurodytos nuomos sutarties. Ši negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta galiojant 1964 m. CK 298 straipsnio 2 daliai, numačiusiai, kad nekilnojamojo turto nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi būti registruojama. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo, įsigaliojusio nuo 1998 m. sausio 1 d., 3 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad nuosavybės ir kitos daiktinės teisės (išskyrus hipotekos) į nekilnojamąjį turtą, šių teisių apribojimai, turto savininkų prievolės bei kitų asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą atsiranda jas įregistravus Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Minėto įstatymo 7 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojamos daiktinės teisės svetimame turte, taip pat ir ilgalaikės (daugiau kaip 3 metams) nuomos ar panaudos teisės į nekilnojamąjį turtą. Ieškovas neįregistravęs nuomos sutarties Valstybės kadastro įmonėje, neteko teisės ja remtis prieš trečiuosius asmenis. Neįregistravus nuomos sutarties apie ją nebuvo žinoma ir notariškai tvirtinant 2004 m. spalio 4 d. pirkimo-pardavimo sutartį.

25Kaip minėta, ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad visos derybos dėl ginčo pastatų su atsakovu buvo vedamos per pagrindinį atsakovo akcininką G. Č., kuris dažnai dokumentuose pasirašinėja žmonos vardu, todėl ant sutarties galėjo pasirašyti jis.

26Bylos medžiaga patvirtina, jog Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centre atlikti įvairių dokumentų tyrimai, tarp jų ir ginčijamame dokumente esantis parašas. Specialisto atlikto tyrimo metu buvo tirti ne tik R. Č., bet ir kitų asmenų galėjusių atsakovo vardu pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį, jų tarpe G. Č. bei M. D., rašysenos pavyzdžiai, tačiau nustatyta, kad tikėtina jog sutartyje pasirašė ne šie asmenys (t. 2, b.l. 143-144). Taigi, ieškovo argumentai, jog pirkimo-padavimo sutartį galėjo pasirašyti G. Č. yra nepagrįsti.

27Kaip jau minėta, ieškovas prašė pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį galiojančia remiantis CK 58 straipsnio 5 dalimi.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad sandoris yra sandorio dalyvių valios aktas, sąmoningai nukreiptas tam tikram teisiniam tikslui pasiekti. Pagal savo tipą pirkimo - pardavimo sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Konsensualinio sandorio atveju sandoris laikomas sudarytu nuo šalių suderintos valios pareiškimo momento, o valios pareiškimas fiksuojamas sandorį sudarant notarine forma (CK 253, 254 straipsniai). Nagrinėjamos bylos atveju notarine forma sandoris nesudarytas, todėl aktualūs CK 58 straipsnio 5 dalies taikymo klausimai. Sandorio pripažinimui galiojančiu CK 58 straipsnio 5 dalies pagrindu reikia nustatyti: 1) vienos iš sandorio šalių atlikto visiško ar dalinio sandorio įvykdymo faktą, 2) antrosios šalies vengimo sandorį notariškai įforminti faktą. Nustačius šias aplinkybes teismas turi teisę įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu pripažinti sandorį galiojančiu. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad šiuo atveju nesilaikyta ne tik notarinės formos, bet ir kito imperatyvaus reikalavimo – rašytinės formos, nes sutartyje nėra atsakovo UAB „Miško aidas“ atstovo parašo, todėl šis sandoris yra niekinis. Tokio sandorio pagrindu įgytos daiktinės teisės negali būti valstybės pripažįstamos ir registruojamos viešajame nekilnojamojo turto registre.

29Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 263, 329, 330 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Akma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Atsakovas UAB „Miško aidas“ priešieškiniu prašė ieškovo ieškinį... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį ir... 6. Ieškovas apeliacinius skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m.... 7. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai nurodė, kad 2000 m. kovo 20 d.... 8. 2. UAB „Miško aidas“ veiksmai, t.y. neapmokėjimas už sumontuotą... 9. 3. Teismas nepagrįstai nevertino mokėjimo pavedimų į atsakovo UAB „Miško... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Miško aidas“ nurodo, kad... 11. 1. Apeliantas neturi specialiųjų žinių, kurių pagrindu galėtų teigti,... 12. 2. Atsakovas gaudamas piniginių lėšų pavedimus iš ieškovo manė jog jie... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kolrus“ nurodo, kad su... 14. 1. Jokiais įrodymais nepagrįsti atsakovo argumentai dėl G. Č. parašo.... 15. 2. Nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas pažeidė 1.5 straipsnio 4... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Miško... 20. Be to, sutartyje taip pat numatyta, kad nuomininkui nenupirkus patalpų per... 21. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2000 m.... 22. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui... 23. Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas turėjo galimybę pirkti... 24. Apeliacinės instancijos teismo kolegija mano, kad nepagrįstas ieškovo... 25. Kaip minėta, ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad visos derybos dėl... 26. Bylos medžiaga patvirtina, jog Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centre... 27. Kaip jau minėta, ieškovas prašė pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad sandoris yra sandorio dalyvių valios aktas,... 29. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra pagrindo apeliacinio skundo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 31. Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą....