Byla 2S-735-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB „Adreka“ (buvęs įmonės pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 20-290/10 pagal pareiškėjo – kreditoriaus „Swedbank“, AB pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Kreditorius pakartotiniu pareiškimu prašė išieškoti iš įkeisto turto 75 203,78 EUR negrąžintos paskolos, 2 048,99 EUR nesumokėtų palūkanų, 10 828,80 EUR nesumokėtų delspinigių, 143,60 EUR delspinigių už pradelstas palūkanas (viso 88 225,17 EUR) ir 132 Lt žyminio mokesčio bei 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 4 (sveikų) procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą paskolos sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visos paskolos sumos grąžinimo, 6 procentų įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad skolininkas iki šiol skolos negrąžino.

5Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino. Nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistus nekilnojamuosius daiktus: administracines patalpas (unikalus numeris ( - ) ), esančias ( - ) , Panevėžio m. sav., nuosavybės teise priklausančius UAB „Vairavimo menas“; išieškoti iš įkeisto turto 75 203,78 EUR negrąžintos paskolos, 2 048,99 EUR nesumokėtų palūkanų, 10 828,80 EUR nesumokėtų delspinigių, 143,60 EUR delspinigių už pradelstas palūkanas, 132 Lt žyminio mokesčio (bendra skola sudaro 88 225,17 EUR) bei 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 4 (sveikų) procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą paskolos sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visos paskolos sumos grąžinimo, 6 procentų įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Teismas nustatė, jog hipotekos lakštu Nr. Hipotekos lakštu Nr. 0412005000102, įregistruotu 2005-04-11 Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje, UAB „Vairavimo menas“, užtikrindama prievolės pagal 2005-02-10 kredito linijos sutartį Nr. 05-006819-KL įvykdymą kreditoriui „Swedbank“, AB įkeitė nekilnojamąjį daiktą: administracines patalpas, unikalus numeris ( - ) , esančias ( - ) , Panevėžio m. sav. 2010-06-30 Hipotekos skyriaus nutartimi Nr. 20-125/10 įkeistas nekilnojamasis daiktas areštuotas, įspėjant skolininką UAB „Jungtinis duonos centras“ ir nekilnojamojo turto savininką UAB „Vairavimo menas“, kad skolininkui negrąžinus 82 774,27 EUR skolos bei 132 Lt žyminio mokesčio, įkeisti nekilnojamieji daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti administruoti, apie tai pranešant turto registrui bei visiems suinteresuotiems asmenims. Apie tai pranešta turto registrui ir visiems suinteresuotiems asmenims. Ši nutartis skolininkui pasirašytinai įteikta 2010-07-02, ir įkeisto turto savininkui įteikta pasirašytinai 2010-07-16.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Adreka“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-08-20 nutartį. Nurodo, kad kreditorius, neapsvarstęs visų skolininko siūlomų variantų dėl Kredito linijos sutarties sąlygų keitimo, nebendradarbiaudamas su skolininku bei pasinaudodamas skolininko sunkia finansine būkle, visiškai nesiekė rasti kompromiso tarp šalių norint išspręsti ne dėl skolininko kaltės susidariusią situaciją. Įstatymas numato pareigą bendradarbiauti tiek skolininkui, tiek kreditoriui, o šiuo atveju ši pareiga yra grubiai pažeista, tuo pačiu pažeisti ir civilinio proceso principai bei įkaito davėjo turtiniai interesai. Taigi, kreditoriaus kreipimasis į Hipotekos skyrių, jam pažeidus bendradarbiavimo pareigą, laikytinas netinkamu teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu. Be to, galimas turto pardavimas iš varžytynių, kaip tai nutarta skundžiamoje nutartyje, sąlygotų neprotingai didelius nuostolius įkaito davėjui, kadangi varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina yra 80 procentų nuo turto kainos, tuo labiau, jog vykdant priverstinį pardavimą varžytynėse turtas gali būti parduotas už žymiai mažesnę, nei tikimasi kainą, kuri galimai sudarytų vos 60 procentų rinkos vertės ir apie 80 procentų viso esamo įsiskolinimo pagal Kredito linijos sutartį Nr. Nr.05-006819-KL. Esant tokioms aplinkybėms, priimta skundžiama nutartis ir jos įvykdymas vienareikšmiškai pažeistų skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyrą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius „Swedbank“, AB prašo skundžiamą apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas jokių CK 4.192-4.196 str., CPK 558 str. pažeidimų nepadarė, skolininkas tokių pažeidimų neįrodinėja. Pagrindas išieškoti skolą iš įkeisto turto yra, tačiau skolininko subjektyvi nuomonė apie tai, kad tariamai šiuo metu neturėtų būti vykdomas išieškojimas iš įkeisto turto, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius tenkindamas kreditoriaus „Swedbank“, AB pareiškimą 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistus nekilnojamuosius daiktus: administracines patalpas (unikalus numeris ( - ) ), esančias ( - ) , Panevėžio m. sav., nuosavybės teise priklausančius UAB „Vairavimo menas“, taip pat išieškoti iš įkeisto turto 75 203,78 EUR negrąžintos paskolos, 2 048,99 EUR nesumokėtų palūkanų, 10 828,80 EUR nesumokėtų delspinigių, 143,60 EUR delspinigių už pradelstas palūkanas, 132 Lt žyminio mokesčio (viso 88 225,17 EUR) bei 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 4 (sveikų) procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą paskolos sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visos paskolos sumos grąžinimo, 6 procentų įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11CPK 442 str. nustato, kad bylos dėl hipotekos teisinių santykių yra nagrinėjamos ypatingąja teisena. CPK 443 str. 7 d. nurodo, kad teismas bylas dėl hipotekos teisinių santykių išnagrinėja ypatingąja teisena, neatsižvelgdamas į tai, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės. Ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos specialia tvarka, o tokiose bylose skolininkui nesuteikta teisė ginčyti išieškotojo veiksmų bei skolos dydžio. Nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo hipotekos teisėjas neanalizuoja aplinkybių, susijusių su prievolės neįvykdymu kreditavimo sutartyje nustatytu terminu, nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, skolos dydžio ir tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta bei preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi, atlieka veiksmus, numatytus CPK 558 str., reglamentuojančiame pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimą ir tenkinimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles. Teismų praktikoje akcentuojama, kad hipotekos institutas visų pirma skirtas kreditoriaus interesų apsaugai. Skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Toks įstatyminis reglamentavimas, taip pat formuojama teismų praktika rodo, kad apelianto UAB „Adreka“ keliami klausimai dėl kreditavimo sutarties tęstinumo, Kredito linijos sutarties sąlygų keitimo nėra bylų, nagrinėjamų ypatingosios teisenos tvarka, dalykas.

12Tačiau Hipotekos teisėjas turi atsisakyti vykdyti išieškojimą ypatingosios teisenos tvarka ne tik tuo pagrindu, kai kreditoriaus reikalavimas neatitinka formaliųjų hipotekos procedūrų reikalavimų, bet ir tada, jei bylos duomenys sudaro pagrindą manyti, kad toks išieškojimas prieštarautų bendriesiems civilinių santykių principams, įtvirtintų neteisėtumą ir neteisingumą, būtų nesąžiningas, neleistinai iškreiptų hipotekos santykių dalyvių interesų pusiausvyrą, neproporcingai pažeistų skolininko ar trečiųjų asmenų interesus. Apeliantas (skolininkas) teigdamas, kad kreditorius „Swedbank“, AB grubiai pažeidė bendradarbiavimo pareigą, tuo pačiu pažeidė civilinio proceso principus bei įkaito davėjo turtinius interesus , šiems teiginiams pagrįsti įrodymų nepateikė ir šie apelianto teiginiai vertintini kaip skolininko subjektyvi nuomonė, nesudaranti pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai