Byla 2-760/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Limeta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-8833-232/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Limeta“ ieškinį atsakovui viešėjai įstaigai Naujininkų poliklinikai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kodmeda“ dėl viešojo konkurso sprendimų pripažinimo neteisėtais ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Naujininkų poliklinikai, kuriuo prašė panaikinti VšĮ Naujininkų poliklinikos sprendimą atmesti UAB „Limeta“ 2010 m. lapkričio 18 d. pretenziją; pripažinti negaliojančiu VšĮ Naujininkų poliklinikos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant į pasiūlymų eilę UAB „Kodmeda“ pasiūlymą ir UAB „Kodmeda“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu konkurso III ir IV pirkimo dalyse; pripažinti negaliojančia VšĮ Naujininkų poliklinikos ir UAB „Kodmeda“ sudarytą pirkimo sutartį atvirame konkurse „Medicininės įrangos pirkimas“, pirkimo numeris 93142, III ir IV pirkimo dalyse negaliojančia; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti VšĮ Naujininkų poliklinikos ir UAB „Kodmeda“ sudarytos pirkimo sutarties atvirame konkurse „Medicininės įrangos pirkimas“, pirkimo numeris 93142, vykdymą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su sudarytos pirkimo sutarties vykdymu. Nurodė, jog atsakovas su trečiuoju asmeniu jau sudarė konkurso pirkimo sutartį, todėl nesustabdžius su UAB „Kodmeda“ sudarytos pirkimo sutarties vykdymo, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju pirkimo sutartis jau gali būti įvykdyta, todėl toks teismo sprendimas negalės būti realiai įvykdytas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Pažymėjo, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones parenka vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d., Viešųjų pirkimų įstatymo ( toliau – VPĮ) 122 str. 3 d.), nurodė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Kadangi pirkimas yra skirtas įgyvendinti projektą „VšĮ Naujininkų poliklinikos infrastruktūros gerinimas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optizavimas“, teismas sprendė, kad vykdomu pirkimu siekiama gerinti sveikatos apsaugą, siekiama naudos valstybei, visuomenei, žmonių gerovei, be to viešąjį pirkimą finansuoja ne tik Lietuvos Respublika, bet ir Europos Sąjungos strūktūriniai fondai, kurių įsisavinimas yra vienas iš valstybės prioritetinių tikslų, taigi, ieškinys yra susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės, visuomenės interesais bei viešaisiais finansais, o tai yra viešasis interesas. Sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą, medicininės įrangos įsigijimas, jos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje (siekiant gerinti gydymo ir slaugos paslaugas) gali būti nukeltas ilgesniam laikui, tai gali neigiamai įtakoti visuomenės interesus, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui (CPK 7 str.). Tuo atveju jeigu ieškinio reikalavimai bus patenkinti, ieškovas VPĮ 96 straipsnio pagrindu turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu UAB ,,Limeta“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas galėtų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tik tuo atveju, jei jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
  2. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas ekonomiškumo principas, nes pirkimo sutarties vertė – labai didelė – 466 939 Lt, o šalims įvykužius sutartį, grąžinti konkurso dalyvius į iki teisės pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanoma. Tokiu atveju tiekėjų pažeistų teisių gynyba netektų efektyvumo.
  3. Nustačius, kad atsakovas pažeidė VPĮ reikalavimus, projekto vykdymo priežiūrą atliekanti institucija gali sumažinti, sustabdyti ar nutraukti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Tokiu būdu, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas užkirstų kelią viešo intereso pažeidimui ir apsaugotų atsakovą nuo žymiai didesnių nuostolių nei vėlesnis, bet teisėtas projekto įgyvendinimas.
  4. Byloje nėra duomenų, jog dėl sustabdymo būtų pažeistas viešas interesas. Atsakovo vykdomas projektas apima 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, vadinasi projekto įgyvendinimui yra skirta dar trys metai.
  5. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas į skaidrų ir teisėtą visai visuomenei priklausantį lėšų panaudojimą viršija mažesnės visuomenės grupės interesą.
  6. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos tokio pobūdžio bylose. VPĮ 96 straipsnio 1 dalies norma nurodo, kad teismas tiekėjo reikalavimą dėl žalos atlyginimo tenkina jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta, o perkančioji organizacija pirkimo procedūros metu laikėsi VPĮ 18 straipsnio 9 dalies, 41 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Ieškinyje nurodoma, kad šių normų nuostatų atsakovas nesilaikė, todėl teismas negalėjo VPĮ 96 straipsnio pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11Atsiliepimu į atsieitąjį skundą atsakovas VšĮ Naujininkų poliklinika prašo skundo netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs, be to, lėšas atsakovas turi įsisavinti per 2011 m.

12IV.

13Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – VšĮ Naujininkų poliklinikos ir UAB „Kodmeda“ sudarytos pirkimo sutarties atvirame konkurse „Medicininės įrangos pirkimas“, pirkimo numeris 93142, vykdymo.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšis nustato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali taikyti ir kituose įstatymuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių nesiėmus pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalimi teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešųjų pirkimų, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų ir pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tokio pobūdžio bylose teismas privalo vadovautis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Tuo atveju, kai laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, teismas gali nuspręsti jų netaikyti. Net ir tuo atveju, kai egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, jeigu jomis bus pažeidžiamas viešasis interesas – valstybės pripažintas ir teisės ginamas visuomeninis interesas. Tai, ar konkrečiu atveju yra viešasis interesas, sprendžia teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006). Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinį teismas atskleidžia analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006; 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006.).

17Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas grindžia tuo, kad projekto įgyvendinimui yra numatyti pakankamai ilgi terminai, pirkimų procedūrų sustabdymas nepažeis ekonomiškumo principo bei nebus pažeistas ne tam tikros visuomenės dalies, o visos visuomenės viešasis interesas.

18Skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą bei prieštarautų ekonomiškumo principui, nes vykdomas projektas yra susijęs su būtinybe užtikrinti tinkamą gydymo paslaugų bei yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

19Ginčo pirkimu siekiama įgyvendinti projektą „VšĮ Naujininkų poliklinikos infrastruktūros gerinimas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optizavimas“. Taigi, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdomu pirkimu siekiama gerinti sveikatos apsaugą, siekiama naudos valstybei rūpinantis visuomene, žmonių gerove.

20Teisėjų kolegijos nuomone, būtinumas įdiegti modernią medicinos (gydymo) įrangą sąlygojamas tuo, kad to nepadarius nukentėtų didelės visuomenės dalies interesai (atsakovo pateiktais duomenimis – virš 28 tūkst. atsakovo pacientų). Be to, kaip minėta, tokios įrangos įdiegimo atsakovo įstaigoje projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, kurios, priešingai net teigia apeliantas, turi būti įsisavinamos ne per 3 metus, o per 2011 metus (b. l. 22). Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius šio projekto įgyvendinimą, sutarties vykdymą kyla grėsmė, kad jis nebus įgyvendintas nustatytu laiku bei bus prarastas būtent šiam projektui skirtas finansavimas. Pažymėtina, kad įgyvendinant Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 patvirtintą 2007 m. kovo 30 d. nacionalinę bendrąją strategiją – Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, ir Europos Komisijos sprendimais patvirtintas veiksmų programas, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamais projektais siekiama patenkinti būtent viešąjį interesą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad socialinės paramos šeimai informacinės sistemos modernizavimas yra susijęs su viešuoju interesu (siekiu laiku bei tinkamai teikti socialinę paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims), kurį apsaugoti būtina kuo greičiau, o ginčijami ieškovo reikalavimai ir su jais siejamas reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali paneigti ar sumenkinti viešąjį interesą.

21Nustačius, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, atskirojo skundo argumentai, susiję su VPĮ 96 straipsnio nuostatų taikymu nagrinėjamu atveju negali turėti įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje pagrįstumą (CPK 185 str.).

22Apelianto į bylą pateikti duomenys dėl netinkamo sutarčių vykdymo nėra šios apeliacijos dalykas, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

23Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo prašymo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu UAB ,,Limeta“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir... 11. Atsiliepimu į atsieitąjį skundą atsakovas VšĮ Naujininkų poliklinika... 12. IV.... 13. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias... 16. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 17. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas grindžia tuo,... 18. Skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad... 19. Ginčo pirkimu siekiama įgyvendinti projektą „VšĮ Naujininkų... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, būtinumas įdiegti modernią medicinos (gydymo)... 21. Nustačius, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas... 22. Apelianto į bylą pateikti duomenys dėl netinkamo sutarčių vykdymo nėra... 23. Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....