Byla II-225-189/2011
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, A. T., institucijos SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kurios nutarimas skundžiamas, atstovui Justinui Točilovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. T. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimų panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-11-18 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus: kontrolierius 299 surašė protokolą Nr. 1309673-1; kontrolierius 045 surašė protokolą Nr. 1309057-7 A. T. Protokole Nr. 1309673-1 nurodė, kad A. T. 2010-11-18 apie 12.06 val. važiavo troleibusu Nr. 686 maršrutu, be bilieto tarp stotelių Dailė ir Statybininkų; protokole Nr. 1309057-7 nurodė, kad A. T. 2010-11-18 apie 15.56 val. važiavo troleibusu Nr. 704 maršrutu, be bilieto tarp stotelių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios ir Kalnų parkas. Asmuo, kurio atžvilgiu buvo surašyti aptariami administracinio teisės pažeidimo protokolai, paaiškinimų neteikė ir protokoluose nepasirašė (b.l. 4, 6). Protokoluose nurodytas aplinkybes patvirtina kontrolieriai D. B., A. K. (b.l. 4, 6).

4A. T. pagal protokolą Nr. 1309673-1 2010-11-18 nutarimu Nr. 1309673-1 nubaustas 80 litų bauda (b.l. 7, pirmas atvejis), pagal protokolą Nr. 1309057-7 2010-11-18 nutarimu Nr. 1309057-7 nubaustas 80 litų bauda (b.l. 5, antras atvejis). Pareiškėjas prašo nutarimus panaikinti.

5Pareiškėjas nurodo, jog pirmu atveju turėjo pažymėtą vienkartinį bilietą (b.l. 8, 28, b.l. 29), pirktą iš troleibuso vairuotojo, antruoju atveju turėjo elektroninį bilietą, išduotą kitam asmeniui. Pareiškėjas nurodo, jog gyvena nakvynės namuose ir šiuo metu neturi pastovaus darbo.

6SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovas su skundu nesutiko ir prašė skundo netenkinti.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 str. 4 d., keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, - užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

9Administracinio teisės pažeidimo protokolai (b.l. 4, 6), pareiškėjo, institucijos atstovo paaiškinimai konstatuoja, jog asmens veika pagrįstai kvalifikuota pagal ATPK 142 str. 4 d.

10Pareiškėjo paaiškinimai, jog pirmuoju atveju turėjo pažymėtą vienkartinį bilietą vertinama kritiškai (b.l. 8). A. T., kad turėjo bilietą protokolo paaiškinimuose nenurodė, pateiktas bilietas nepažymėtas kontrolierių ir nepatvirtintas faktas, kad tokį bilietą turėjo asmuo, bilieto komposterio atžyma neatitinka kelionės lape nurodytos žymos (b.l. 29). Kad asmuo neturėjo jokio bilieto administracinio teisės pažeidimo protokole pažymėjo ir kontrolieriai, asmuo protokolo surašymo momentu šios aplinkybės nepaneigė, pateikdamas raštišką paaiškinimą administracinio teisės pažeidimo protokole.

11Administracinė nuobauda švelnintina dėl asmens interesų: asmuo neturi pastovaus darbo ir uždarbio (ATPK 301 str. 1 d.), gyvena nakvynės namuose.

12Ginčijamų nutarimų panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo pagrindai (ATPK 250 str.) neįrodyti.

13Paskirtoji administracinė nuobauda atitinka individualios atsakomybės principą ir turi auklėjamąjį poveikį.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str.,

Nutarė

15patenkinti skundą iš dalies.

16SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2010-11-18 nutarimą Nr. 1309673-1, kuriuo A. T. ( - ) nubaustas 80 litų bauda, pakeisti ir skirti administracinę nuobaudą – 60 litų baudą, pakeisti 2010-11-18 nutarimą Nr. 1309057-7 ir skirti 60 litų baudą.

17Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai