Byla 2S-2095-480/2018
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, A. J

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriaus V. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-7904-633/2018 pagal pareiškėjo antstolio A. B. prašymą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, A. J..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į teismą su prašymu paskirti baudą UAB „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K. už antstolio reikalavimo nevykdymą. Pareiškėjas nurodė, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla pagal Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. J. išieškotojos UAB „General Financing“ naudai. 2017 m. lapkričio 13 d. antstolis į skolininko darbovietę UAB „Kraustykis lengvai“ išsiuntė patvarkymą dėl 9424,64 Eur skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko A. J. darbo užmokesčio. 2018 m. liepos 2 d. antstolis raštu kreipėsi į UAB „Kraustykis lengvai“ prašydamas suteikti informaciją, dėl kokių priežasčių nevykdomas antstolio patvarkymas ir neatliekami atskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio, kuris gavėjui buvo įteiktas 2018 m. liepos 4 d., tačiau iki kreipimosi į teismą dienos jokio atsakymo negauta.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi paskyrė vykdomojoje byloje Nr. 0187/09/04217 UAB „Kraustykis lengvai“ vadovui – direktoriui V. K. 10 eurų baudą valstybės naudai už kiekvieną antstolio A. B. 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo „Dėl skolos išieškojimo“ Nr. S-17-87-35052 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 4 d. iki dienos, kai patvarkymas bus pradėtas vykdyti.

123.

13Teismas nurodė, kad skolininkas A. J. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. dirbo (dirba iki šios dienos) UAB „Kraustykis lengvai“ ir gavo pajamų iš kurių turėjo būti daromi išskaitymai, tačiau jokių lėšų antstolio depozitinėje sąskaitoje nebuvo gauta. Duomenų, patvirtinančių, jog bendrovė pradėjo vykdyti antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymą, ar būtų pateikusi informaciją pagal antstoliui pagal jo 2018 m. liepos 2 d. raštą, dėl kokių priežasčių nevykdomi teisėti antstolio reikalavimai, byloje nėra, nors antstolio raštas gavėjui įteiktas 2018 m. liepos 4 d. ir po pakartotinio antstolio kreipimosi įteikimo bendrovei dienos praėjo daugiau kaip du mėnesiai. Įmonės vadovas pratęsti nustatytą terminą šiai pareigai įvykdyti neprašė, taip pat nepateikė antstoliui duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti dėl patvarkymo neįvykdymo pateisinimo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

154.

16Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Kraustykis lengvai“ direktorius V. K. prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį, o antstolio A. B. veiksmus sustabdyti, nes nuo 2018 m. rugsėjo 21 d A. J. nebedirba UAB „Kraustykis lengvai“ - atleistas pačiam prašant (b. l. 24). Atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo grindžia šiais argumentais:

174.1.

182018 m. liepos 4 d. buvo gautas antstolio raštas dėl patvarkymo nevykdymo. Kadangi A. J. turi įsipareigojimų antstoliams 25 876,74 Eur sumai, su juo buvo susitarta, jog jis pats asmeniškai susitars su antstoliu dėl skolos dengimo dalimis, kadangi jis nesutiko su atskaitymais iš darbo užmokesčio. 2018 m. rugsėjo 15 d A. J. pateikė pareiškimą atleisti iš darbo savo noru nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. ir įmonėje nebedirba.

195.

20Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23

6.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

257.

26Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria juridinio asmens vadovui paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

278.

28Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

299.

30CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

3110.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje vykdomas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-1293-633/2009 dėl 9424,64 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos išieškojimo iš skolininko A. J. išieškotojo UAB „General Financing“ naudai, užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) (vykd. b. l. 2). Nustatęs, kad skolininkas dirba UAB „Kraustykis lengvai“, antstolis 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymu Nr. S-17-87-35052 pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA; išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; išaiškinta, jog vėluojant pinigus pervesti daugiau kaip 15 dienų, privaloma apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis (vykd b. l. 49). Antstolis 2018 m. liepos 2 d. išsiuntė UAB „Kraustykis lengvai“ raštą Dėl informacijos pateikimo Nr. S-657, prašydamas per 5 dienas nuo rašto gavimo dienos informuoti dėl kokių priežasčių nevykdomas antstolio patvarkymas ir neatliekami atskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio; skolininko darbdavys įspėtas, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą bus taikomos sankcijos, numatytos CPK 585 straipsnyje (vykd. b. l. 53). Minėtas antstolio raštas įteiktas UAB „Kraustykis lengvai“ 2018 m. liepos 4 d. (vykd. b. l. 54).

3311.

34Kaip minėta, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie antstolio patvarkymo įvykdymą (CPK 178, 185 straipsniai).

3512.

36Apelianto nurodomos aplinkybės, kad skolininkas A. J. nesutiko su atskaitymais iš darbo užmokesčio ir su juo buvo susitarta, jog skolininkas pats asmeniškai susitars su antstoliu dėl skolos dengimo dalimis, nėra teisėta priežastis darbdaviui nevykdyti antstolio įpareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas nenumatė galimybės asmeniui, privalančiam vykdyti antstolio teisėtus reikalavimus, pačiam spręsti, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, apie priežastis, dėl kurių jis gali nevykdyti antstolio reikalavimo. Byloje nėra duomenų, jog antstolio A. B. 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymas dėl skolos išieškojimo buvo apskųstas CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka, jo neatšaukė (nepanaikino) ir antstolis. Nors vykdomojoje byloje nėra duomenų apie antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo įteikimą UAB „Kraustykis lengvai“, tačiau apeliantas neneigia aplinkybės, kad minėtą patvarkymą gavo, tačiau jo nevykdė. Bylos duomenys patvirtina, kad skolininkas A. J. UAB „Kraustykis lengvai“ dirbo laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. ir jam buvo mokamas atlyginimas už darbą (b. l. 11, 26), tačiau duomenų, kad iš šio darbo užmokesčio buvo išskaitomos piniginės lėšos pagal antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymą, byloje nėra. Taip pat apeliantas nei per antstolio 2018 m. liepos 2 d. rašte nustatytą terminą, nei iki prašymo dėl baudos skyrimo pateikimo teismui dienos nepateikė antstoliui informacijos apie patvarkymo nevykdymo priežastis. Teisėto ir nenuginčyto antstolio reikalavimo nevykdymas pripažintinas CPK 585 straipsnio 1 dalies pažeidimu, už kurį pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė UAB „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K. baudą (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

3713.

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bauda atlieka nubaudimo už padarytą procesinį pažeidimą – antstolio reikalavimo neįvykdymą, funkciją ir skiriama už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną nuo tokios pareigos atsiradimo dienos (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Kadangi, kaip minėta, vykdomojoje byloje nėra duomenų apie antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo įteikimą UAB „Kraustykis lengvai“, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė apeliantui baudą nuo 2018 m. liepos 4 d., t. y. nuo antstolio 2018 m. liepos 2 d. rašto dėl informacijos pateikimo įteikimo dienos. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui duomenis, kad skolininkas A. J. iš UAB „Kraustykis lengvai“ atleistas 2018 m. rugsėjo 21 d., todėl paskirta bauda turi būti skaičiuojama iki skolininko atleidimo iš įmonės dienos.

3914.

40Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su UAB „Kraustykis lengvai“ direktoriaus pateiktu atskiruoju skundu, 2018 m. spalio 8 d. nutartimi nutarė patikslinti savo priimtos 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-7904-633/2018 rezoliucinės dalies pirmąją pastraipą nustatant baudos skaičiavimo laikotarpio pabaigą 2018 m. rugsėjo 21 d. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gavęs atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas: 1) sutikdamas su atskiruoju skundu, jeigu jis paduotas ne dėl nutarčių, priimtų šio Kodekso 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį ir šiuo klausimu priimtos nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims; 2) nesutikdamas su atskiruoju skundu arba kai skundas paduotas dėl šio Kodekso 293 straipsnyje nurodytų nutarčių, nustatyta tvarka per tris darbo dienas nuo atskirųjų skundų dėl teismo nutarties ir atsiliepimų į atskiruosius skundus padavimo terminų pabaigos išsiunčia bylą su atskiruoju skundu ir atsiliepimais į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai). Bylos pagal antstolio pareiškimą dėl baudų skyrimo vykdymo procese nagrinėjamos CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo pats 2018 m. spalio 8 d. nutartimi keisti (patikslinti) skundžiamos 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties rezoliucinę dalį.

4115.

42Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi UAB „Kraustykis lengvai“ vadovui paskirdamas baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, nepažeidė procesinės teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartis iš esmės paliktina nepakeista, tačiau atsižvelgiant į tai, kad skolininkas A. J. iš UAB „Kraustykis lengvai“ atleistas 2018 m. rugsėjo 21 d., pirmosios instancijos nutarties rezoliucinė dalis tikslintina, nurodant, kad skiriama bauda už kiekvieną antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 4 d. iki skolininko atleidimo iš darbo dienos - 2018 m. rugsėjo 21 d.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

45Patikslinti nutarties rezoliucinę dalį nurodant paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, juridinio asmens kodas 300822543, vadovui – direktoriui V. K., asmens kodas ( - ) 10 (dešimties) eurų baudą valstybės naudai už kiekvieną antstolio A. B. 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo „Dėl skolos išieškojimo“ Nr. S-17-87-35052 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d.

46Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į teismą su prašymu paskirti baudą... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai 2018 m. rugsėjo 18 d.... 12. 3.... 13. Teismas nurodė, kad skolininkas A. J. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. dirbo (dirba... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 4.... 16. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Kraustykis lengvai“ direktorius... 17. 4.1.... 18. 2018 m. liepos 4 d. buvo gautas antstolio raštas dėl patvarkymo nevykdymo.... 19. 5.... 20. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23.

6.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. 7.... 26. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d.... 27. 8.... 28. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 29. 9.... 30. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti... 31. 10.... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje vykdomas Vilkaviškio... 33. 11.... 34. Kaip minėta, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą... 35. 12.... 36. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad skolininkas A. J. nesutiko su atskaitymais... 37. 13.... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bauda atlieka nubaudimo už... 39. 14.... 40. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas,... 41. 15.... 42. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 44. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. rugsėjo 18 d.... 45. Patikslinti nutarties rezoliucinę dalį nurodant paskirti uždarosios akcinės... 46. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....