Byla 2-433/2007
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria sustabdytas prašymo nagrinėjimas uždarosios akcinės bendrovės „Revi“ bankroto byloje Nr. 2-1264-45/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria sustabdytas prašymo nagrinėjimas uždarosios akcinės bendrovės „Revi“ bankroto byloje Nr. 2-1264-45/2007.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Revi“.

4Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartimi BUAB „Revi“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti praleistą terminą finansiniams reikalavimams pateikti ir įtraukti jį į kreditorių sąrašą, patvirtinant 104 381,47 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad 2004 m. rugsėjo 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimi iš pirminio kreditoriaus perėmė 104 381,47 Lt reikalavimo teisę į UAB „Revi“. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 17 d. nutartimi UAB „Revi“ buvo iškelta bankroto byla. Pareiškėjo teigimu jis yra praleidęs Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą finansiniams reikalavimas pareikšti dėl svarbių priežasčių. Apie iškeltą bankroto bylą pareiškėjas sužinojo 2006 m. gruodžio 20 d., kai UAB „Veivira“ informavo pareiškėją apie UAB „Revi“ bankrotą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šis terminas nėra naikinamasis, todėl gali būti atstatytas. Pareiškėjo nuomone ši, termino praleidimo, priežastis yra svarbi, todėl praleistas terminas finansiniams reikalavimams pareikšti atstatytinas ir jis įtrauktinas į kreditorių sąrašą.

6BUAB „Revi“ administratorius pateikė prašymą prijungti V. P. prašymą prie bankroto bylos ir sustabdyti bankroto bylos nagrinėjimą iki bus priimtas sprendimas bankroto byloje nagrinėjamoje kasacinės instancijos teisme dėl kitų kreditorių finansinių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-1264-45/07 pagal V. P. prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Revi“ bankroto byloje sujungė su BUAB „Revi“ bankroto byla. Be to, V. P. prašymo nagrinėjimą sustabdė iki Lietuvos Aukščiausiajame teisme bus išnagrinėtas kasatoriaus UAB „Vevira“ kasacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 10 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutarties priimtos UAB „Revi“ bankroto byloje peržiūrėjimo. Teismas nustatė, kad nutartis iškelti UAB „Revi“ bankroto bylą įsiteisėjo 2005 m. kovo 29 d. Juridinių asmenų registre bankrutuojančios įmonės statusas įregistruotas 2005 m. balandžio 6 d., Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ 2005 m. balandžio 6 d. paskelbtas bankroto bylos iškėlimo faktas ir nurodyta, kad administratorius kreditorių reikalavimus priima iki 2005 m. balandžio 27 d. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Revi“ pripažinta bankrutavusi ir paskelbta likviduojama. Prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo V. P. pateikė 2007 m. sausio 5 d. Teismas nurodė, kad šiuo metu BUAB „Revi“ bankroto byla perduota kasacinės instancijos teismui spręsti ginčą dėl praleisto termino atnaujinimo ir dėl kreditorinių reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, bet paduotų praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, patvirtinimo iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Kasacinis skundas grindžiamas tuo, kad vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalimi, įsiteisėjus teismo nutarčiai BUAB „Revi“ pripažinti bankrutavusia ir paskelbus ją likviduojama dėl bankroto nei pareikšto termino atnaujinimo, nei finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimai, teismo nebegali būti sprendžiami teigiamai. Teismo nuomone, 2004 m. rugsėjo 23 d. reikalavimo perleidimo sutartis, mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafikas patvirtina, jog V. P. , kaip naujajam kreditoriui, reikalavimo teisė į skolininką perėjo nuo momento, kai jis visiškai sumokėjo už skolininką (UAB „Revi“) Vilniaus apskrities VMI mokėtiną mokestinės nepriemokos sumą. Mokestinės nepriemokos mokėjimo terminas apima ir laikotarpį, kuriuo, iškėlus bankroto bylą, imperatyvia įstatymo norma draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Todėl teismas padarė išvadą, jog V. P. reiškiamas reikalavimas yra tarpusavyje susijęs su kasacinės instancijos teisme UAB „Revi“ bankroto byloje nagrinėjamu kitų kreditorių, pateikusių pretenzijas po įstatymo nustatyto termino pabaigos, reikalavimais. Dėl šių aplinkybių teismas nutarė, kad tarpusavio reikalavimai susiję, kad sujungus bylas bus teisingai išnagrinėti ginčai, todėl šią bylą sujungė su bankroto byla ir pareikšto ginčo nagrinėjimą sustabdė iki kasacinės instancijos teisme bus išspręstas kasatoriaus UAB „Vevira“ kasacinis skundas UAB „Revi“ bankroto byloje (CPK 136 str. 4 d.).

8Ieškovas V. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutartį dalyje dėl ieškovo prašymo nagrinėjimo sustabdymo ir prašė šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

91.

10įstatymas nesuteikia teismui teisės sustabdyti proceso šalies pateikto procesinio dokumento nagrinėjimo termino, nes teismas sustabdė ne bylos, bet būtent prašymo nagrinėjimo terminą. Tuo teismas pažeidė CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus. Skundžiama nutartimi pažeidžiami ieškovo, kaip BUAB „Revi“ kreditoriaus, teisės ir interesai suteikiami ĮBĮ. Pažeidžiami bankroto bylos operatyvaus nagrinėjimo tikslas, kreditoriui gali būti padaryta žala;

112.

12teismas negalėjo stabdyti prašymo nagrinėjimo vadovaudamasis tuo, kad kasacinės instancijos teismas nagrinėja ginčą pagal trečiojo asmens kasacinį skundą, nes kasacinėje instancijoje nagrinėjamas ginčas nėra susijęs su ieškovu ar ieškovo ginču. Ginčo nagrinėjimas kasacine tvarka negali būti kliūtimi išspręsti apelianto prašymą. Teismas pagal analogiją taikė CPK 163 straipsnio 3 dalį, tačiau ši norma netaikytina, nes bylos rezultatas kasacinės instancijos teisme neturės jokios įtakos šiam ginčui. Aplinkybė, kad kasacinės instancijos teismas spręs klausimą dėl galimybės tvirtinti finansinius reikalavimus po teismo nutarties paskelbti įmonę bankrutuojančia ir dėl to likviduojama, negali būti kliūtis teismui spręsti klausimą dėl konkretaus kreditoriaus. Netgi po teismo nutarties paskelbti įmonę bankrutavusia ir likviduojama, teismas gali priimti ir patvirtinti naujų kreditorių finansinius reikalavimus bankroto byloje. Todėl teismas negalėjo stabdyti prašymo ir privalėjo jį nagrinėti;

133.

14teismas neturėjo teisės pagal 2004 m. rugsėjo 23 d. reikalavimo perleidimo sutartyje ir mokestinėje bei palūkanų mokėjimo grafike aptartą mokestines nepriemokos mokėjimo terminą, daryti išvadą, kad apelianto reiškiamas reikalavimas yra tarpusavyje susiję su kasacinės instancijos teisme nagrinėjamu kitų kreditorių, pateikusių pretenzijas po termino reikalavimais. Nes UAB „Veivira“ visiškai įvykdė prievolę Vilniaus apskrities VMI už UAB „Revi“ anksčiau, negu buvo numatyta teismo minimame mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafike ir nuo to momento apeliantui perėjo reikalavimo teisė į BUAB „Revi“. Be to, pastarasis teismo motyvas nesusijęs su bylos sustabdymu.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

17Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

18Pirmosios instancijos nutarties dalis, kuria apelianto prašymas prijungtas prie bankroto bylos neskundžiama, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jos nepasisako.

19Pirmosios instancijos teismas sustabdė apelianto prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimą remdamasis tuo, jog Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjama trečiojo asmens UAB „Vevira“ kasacinis skundas (b.l. 48-51) BUAB „Revi“ bankroto byloje dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 10 d. nutartis, kuria patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ir UAB „Linavos“ servisas finansiniai reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto reiškiamas reikalavimas yra tarpusavyje susijęs su kasacinės instancijos teisme BUAB „Revi“ bankroto byloje nagrinėjamu kitų kreditorių, pateikusių pretenzijas po termino, reikalavimais. Iš esmės pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą remdamasis tuo, kad spręsdamas apelianto prašymą, pirmosios instancijos teismas turi spręsti klausimą analogišką klausimui nagrinėjamam kasacinės instancijos teisme šioje byloje. Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, ši aplinkybė negali būti pagrindu sustabdyti bylos nagrinėjimą.

20Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Nepamatuotas bylos sustabdymas gali pažeisti šalių ir kitų proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus, lemti nepagrįstą proceso vilkinimą. Dėl to CPK griežtai reglamentuoja ne tik atvejus, kada bylos nagrinėjimo sustabdymas yra privalomas, bet ir aplinkybes, kurioms esant sustabdymas yra galimas. Pirmu atveju, esant tam tikroms įstatymo numatytoms aplinkybėms, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą. Antruoju atveju, CPK 164 straipsnyje pateikiamas pavyzdinis fakultatyviojo bylų sustabdymo pagrindų sąrašas, tačiau teismui kartu suteikiama teisė sustabdyti bylą ir kitais atvejais, kai jis pripažįsta tai būtinu. Teismas dėl bylos sustabdymo privalo spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, turi įsitikinti, kad nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad sustabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisėtų interesų.

21Apelianto finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas ir kasacinėje instancijoje nagrinėjamoje byloje nagrinėjami kitų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimai nėra susiję, juos sieja tik tų pačių teisės normų taikymas. Bylos, nagrinėjamos kasacinės instancijos teisme, rezultatas apelianto prašymui išspręsti gali turėti tik teisės taikymo aiškinamąją reikšmę, tačiau neturės prejudicinės ar įrodomosios galios. Preziumuojama, jog teismas žino teisę, todėl pirmosios instancijos teismas negali stabdyti bylos nagrinėjimo laukdamas kasacinės instancijos teismo pasisakymo teisės taikymo klausimu. Kaip minėta, civilė byla yra stabdoma kai egzistuoja aplinkybės, kurios nepriklauso nuo dalyvaujančių asmenų ar teismo valios, kai nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą dėl aplinkybių tiesiogiai priklausančių nuo paties teismo valios ir esant galimybei apelianto prašymą išnagrinėti nestabdant bylos nagrinėjimo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl sustabdymo naikintina ir BUAB „Revi“ administratoriaus prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 4 d. nutartį dalį, kuria sustabdytas V. P. prašymo nagrinėjimas, panaikinti ir BUAB „Revi“ administratoriaus prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą atmesti.

24Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartimi BUAB „Revi“... 5. Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti praleistą... 6. BUAB „Revi“ administratorius pateikė prašymą prijungti V. P. prašymą... 7. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 8. Ieškovas V. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. 1.... 10. įstatymas nesuteikia teismui teisės sustabdyti proceso šalies pateikto... 11. 2.... 12. teismas negalėjo stabdyti prašymo nagrinėjimo vadovaudamasis tuo, kad... 13. 3.... 14. teismas neturėjo teisės pagal 2004 m. rugsėjo 23 d. reikalavimo perleidimo... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 18. Pirmosios instancijos nutarties dalis, kuria apelianto prašymas prijungtas... 19. Pirmosios instancijos teismas sustabdė apelianto prašymo dėl finansinio... 20. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 21. Apelianto finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas ir kasacinėje... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 23. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 4 d. nutartį dalį, kuria... 24. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....