Byla eB2-2150-390/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Ūlos sala“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Ūlos sala“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. birželio 14 d. yra priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Ūlos sala“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. birželio 3 d. sudarė 6 947,72 Eur, iš jų 6 592,80 Eur valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų ir 354,92 Eur delspinigių. Pagal UAB „Ūlos sala“ paskutinį pateiktą balansą (2014 m. gruodžio 31 d.) įmonės turtas iš viso sudarė 27,8 tūkst. Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 21,76 tūkst. Eur. 2016 m. birželio 2 d. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „Ūlos sala“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Ūlos sala“ nuosavybės teise įregistruota transporto priemonė (2002 m. gamybos Citroen Jumber) yra areštuota. Atsakovė piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi, t. y. negali vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų privalomųjų mokėjimų, negali išmokėti kreditoriams skolos pagal prisiimtus įsipareigojimus, todėl atsakovei keltina bankroto byla.

3Atsakovei UAB „Ūlos sala“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei UAB „Ūlos sala“ Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės adresu Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Rudnios k. teismo siųsti procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Taip pat grįžo neįteikti procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo siųsti atsakovei adresu: Varėna, ( - ). Taigi, iki paskirto teismo posėdžio, teismui nėra pateikti UAB „Ūlos sala“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinė nepriemoka 6 264,74 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiai dienai atsakovė skolinga 6 953,75 Eur. VSDFV duomenimis įmonėje yra apdraustas vienas asmuo. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruota transporto priemonė Citroen, valstybinis Nr. ( - ), yra įkeista, jai taikomas apribojimas – areštas. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą buvo teikti už 2014 metus, iš kurių matyti, kad atsakovė turto turėjo už 96 050 Eur, įsipareigojimai sudarė 75 128 Eur, t. y. viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

9Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Ūlos sala“ yra nemoki, nes nevykdo įsipareigojimų kreditoriams – nemoka mokesčių valstybei. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Ūlos sala“ būsena atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

10Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Ūlos sala“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

11Administruoti atsakovės UAB „Ūlos sala“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Ad acta“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

12Iškėlus UAB „Ūlos sala“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Ūlos sala“ (juridinio asmens kodas 300010809, buveinės registracijos adresas Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Rudnios k.) bankroto bylą.

15Administruoti uždarąją akcinę bendrovę „Ūlos sala“ paskirti bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ (sąrašo Nr. B-JA171, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 34-67, el. p. r.sadeckas@gmail.com).

16Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ (juridinio asmens kodas 300010809) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ vadovas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. birželio 14 d. yra priimtas ieškovės... 3. Atsakovei UAB „Ūlos sala“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei UAB „Ūlos sala“ Juridinių... 8. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis... 9. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad... 10. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 11. Administruoti atsakovės UAB „Ūlos sala“ bankroto procedūrą skirtinas... 12. Iškėlus UAB „Ūlos sala“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Ūlos sala“ (juridinio asmens kodas... 15. Administruoti uždarąją akcinę bendrovę „Ūlos sala“ paskirti bankroto... 16. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ (juridinio asmens... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ kreditoriai per... 18. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 19. Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Ūlos sala“ vadovui, kad... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...