Byla 2-1719-729/2014
Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J. G.,

2Sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovui G. D., jo atstovei adv. Liucijai Bagačiovienei,

4atsakovės atstovui adv. Vaclovui Janušauskui,

5išvadą teikiančios institucijos atstovei B. M.,

6parengiamajame posėdyje rengdamasi nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovo G. D. ieškinį atsakovei R. D., išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo,

Nustatė

7Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-07-09 priimtas ieškovo G. D. ieškinys atsakovei R. D., išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir iškelta civilinė byla.

8Ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą pakeisti 2011-03-07 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą vaiko gyvenamąją vietą, tai yra nustatyti nepilnamečio vaiko A. D., gim. 2003-10-29 gyvenamąją vietą su ieškovu G. D. ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškinio reikalavimais nesutiko. Motyvavo tuo, jog 2011-03-07 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta kartu su motina, tai yra su atsakove R. D., o ieškovas ieškinyje nurodo aplinkybes, kurios neatitinka realios tikrovės ir yra objektyviai nepagrįstos.

10Parengiamojo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad nėra kreipęsi į Lietuvos Respublikos Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl be pagrindo išvežto į užsienį vaiko grąžinimo, ketino tai padaryti vėliau, tarpininkaujant Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, reikalauja, kad atsakovė gerbtų teismą, būtų nubausta už neatvykimą į posėdį ir pateiktų dokumentus, reikalingus bylai išnagrinėti, iš kompetentingų Vokietijos Federacinės Respublikos institucijų.

11Atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė savo poziciją yra išdėsčiusi byloje raštu, įgyvendindama teismo sprendimą, kuriuo vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su ja, nėra pažeidusi nei įstatymų, nei kieno nors teisių ar pareigų, parvykti į Lietuvoje vykstantį bylos nagrinėjimą negali, nes nuolat gyvena, dirba ir rūpinasi sūnumi Vokietijoje.

12Iš byloje pateiktų dokumentų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovės ir jos sūnaus A. D. nuolatinė gyvenamoji vieta šiuo metu yra Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Gattingerweg 24, Mettlach. Atsakovė parvykti į Lietuvos Respubliką ir parvežti vaiką bylos nagrinėjimo tikslu atsisako, nurodo, kad vaikas mokosi mokykloje Vokietijoje, ji ten dirba ir neturi galimybių šiuo metu parvykti į Lietuvos Respubliką.

13Ieškinys paliktinas nenagrinėtinu, kadangi yra neteismingas Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2011-03-07 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta kartu su motina R. D.. Nepilnametis sūnus A. D. nuo 2014-09-08 lanko C. K. bendrojo lavinimomokyklą, esančią Vokietijoje, von Boch g. 75, Merzig. Atsakovė dirba A. Z. firmoje, Saarbrücken mieste, Vokietijoje. Atsakovė kartu su nepilnamečiu vaiku A. D. gyvena Gattingerweg 24, Mettlach, Vokietijoje.

15Pažymėtina, kad šeimos bylų nagrinėjimo teismingumo klausimas tiesiogiai siejamas su šalių nuolatine gyvenamąją vieta (CPK 381 str. 1 d., 784 str. 1 d.). Nors atsakovė nėra deklaravusi savo išvykimo į Vokietiją, tačiau bylos duomenimis neabejotinai nustatyta, kad atsakovės ir jos nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta yra Vokietijoje. Byloje reiškiami reikalavimai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ir ši byla turi tarptautinį elementą, todėl teismas turi išspręsti, ar ši byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams (CPK 782 straipsnis).

16Tarptautinį civilinį procesą reglamentuoja nacionalinė teisė, dvišalės ir daugiašalės valstybių sutartys. CPK 780 straipsnyje nustatyta taisyklė, kad CPK nuostatos taikomos, jeigu tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja kitaip. Lietuvos Respublikai daugiašales sutarties pagrindu 2004 m. gegužės 1 d. tapus Europos Sąjungos nare, ES teises aktai taikomi tiesiogiai. Sprendžiant civilinių bylų dėl santuokos ir tėvų pareigų teismingumo klausimus, tarptautinio civilinio proceso šaltinis yra 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimu, susijusiu su santuoka ir tėvu pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.1347/2000“, kuris dar vadinamas reglamentu ,,Briuselis IIa”. Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal EB steigimo sutarties 110 straipsnio 2 dalį. Nacionalinis teismas negali pakeisti reglamente įtvirtintų teismingumo taisyklių ar atsisakyti jas taikyti.

17Byloje pareikšti reikalavimai yra ir dėl tėvų pareigų. Todėl remiantis reglamento „Briuselis IIa“ 2 skirsnio „Tėvų pareigos“ 8 straipsniu, bylų, susijusių su tėvų pareigomis vaikui, jurisdikciją turi tos valstybės teismai, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijaus taikymas, nustatant jurisdikciją, garantuoja teisinį aiškumą. Pagal CK 2.12 straipsnio 1 dalį, fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta, o nepilnamečio fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra laikoma to iš tėvų, su kuriuo nepilnametis daugiausia gyvena, nuolatinė gyvenamoji vieta (CK 2.14 str. 2 d.).

18CK 1.32 str. nustatyta, kad vaikų ir tėvų asmeniniams ir turtiniams santykiams taikoma vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos teisė. Byloje esantys duomenys rodo, jog tiek atsakovės R. D., tiek ir šalių nepilnamečio vaiko A. D. gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, todėl teismas sprendžia, jog ši byla teisminga ne Lietuvos Respublikos, o Vokietijos Federacinės Respublikos teismams. Pažymėtina, kad ir institucija, teikianti išvadą byloje – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir įtraukta į šią bylą Lietuvos Respublikos Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negalėjo pateikti prašomų įrodymų ir tinkamos išvados byloje, nes Europos Sąjungos teisės normų pagrindu ši byla nagrinėtina vaiko buvimo vietoje pagal šios vietos teisės normų reikalavimus, todėl nenumatytas tokio pobūdžio bendradarbiavimas, gaunat išvadą iš Vokietijos Federacijos Vaiko teisių apsaugos institucijos apie nepilnamečio vaiko A. D. gyvenimo ir ugdymo sąlygas, santykius su šeimos nariais ir vaiko nuomonę dėl jo gyvenamosios vietos su vienu iš skyrium gyvenančių tėvų. Visų šių duomenų teisinės pagalbos pagrindu turėtų reikalauti bylą nagrinėjantis teismas, tačiau bylai esant teismingai vaiko buvimo vietos teismams, nėra pagrindo pažeisti teismingumo principą ir teikti tokį prašymą.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo G. D. ieškinys atsakovei R. D., išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, paliktinas nenagrinėtu.

20Ieškovui siūloma kreiptis su ieškiniu į kompetentingą Vokietijos Federacinės Respublikos, kurioje šiuo metu yra jo sūnaus A. D. ir jo motinos nuolatinė gyvenamoji vieta, teismą.

21Vadovaudamasis CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu, teismas

Nutarė

22ieškovo G. D. ieškinį atsakovei R. D., išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, palikti nenagrinėtu.

23Grąžinti ieškovui G. D., a.k. ( - ) 72,00 Lt (20,85 Eur) žyminį mokestį pagal 2014-07-07 AB SEB banko mokėjimo nurodymą Nr. 73 (mokėtojas Z. D., įmokos kodas 5660), pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

24Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2014-07-09 taikytas laikinąsias apsaugas priemones.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J. G.,... 2. Sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovui G. D., jo atstovei adv. Liucijai Bagačiovienei,... 4. atsakovės atstovui adv. Vaclovui Janušauskui,... 5. išvadą teikiančios institucijos atstovei B. M.,... 6. parengiamajame posėdyje rengdamasi nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovo... 7. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-07-09 priimtas ieškovo G. D.... 8. Ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą pakeisti 2011-03-07 Klaipėdos... 9. Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 10. Parengiamojo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad nėra... 11. Atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė savo poziciją yra išdėsčiusi... 12. Iš byloje pateiktų dokumentų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad... 13. Ieškinys paliktinas nenagrinėtinu, kadangi yra neteismingas Klaipėdos rajono... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2011-03-07 Klaipėdos... 15. Pažymėtina, kad šeimos bylų nagrinėjimo teismingumo klausimas tiesiogiai... 16. Tarptautinį civilinį procesą reglamentuoja nacionalinė teisė, dvišalės... 17. Byloje pareikšti reikalavimai yra ir dėl tėvų pareigų. Todėl remiantis... 18. CK 1.32 str. nustatyta, kad vaikų ir tėvų asmeniniams ir turtiniams... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo G. D. ieškinys atsakovei... 20. Ieškovui siūloma kreiptis su ieškiniu į kompetentingą Vokietijos... 21. Vadovaudamasis CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu, teismas... 22. ieškovo G. D. ieškinį atsakovei R. D., išvadą teikianti institucija... 23. Grąžinti ieškovui G. D., a.k. ( - ) 72,00 Lt (20,85 Eur) žyminį mokestį... 24. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2014-07-09 taikytas laikinąsias apsaugas... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu...