Byla eB2-517-372/2020
Dėl 2020-06-02 kreditorių susirinkimo Nr.4 nutarimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių IĮ „Stiksas“ ir UAB „Preilos uostas“ skundus dėl 2020-06-02 kreditorių susirinkimo Nr.4 nutarimo ir

Nustatė

21.

3Kreditorė UAB „Preilos uostas“ prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, jei būtų konstatuota, kad jis praleistas, ir panaikinti 2020-06-02 BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus ir įpareigoti bankroto administratorių įtraukti UAB „Preilos uostas“ balsavimo biuletenyje (raštu) išreikštus balsus į balsavimo rezultatus.

42.

5Kreditorė nurodė, kad bankroto administratorius nėra patvirtinęs BUAB „Žemkasa“ balsavimo raštu tvarkos, todėl UAB „Preilos uostas“ dalyvavo kreditorių susirinkime, pasirašydamas biuletenį elektroniniu parašu.

63.

7Susirinkimuose iš anksto balsuojame raštu, arba, jei tokia galimybė sudaroma, elektroninių ryšio priemonėmis, taip pat JANĮ 51 str. 5 d. kurioje įtvirtinta, jog kreditoriams gali būti sudaryta galimybė kreditorių susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti kreditoriaus tapatybę. Kreditoriaus UAB „Preilos uostas“ vadovo pasirašytas ir Administratoriui pateiktas balsavimo biuletenis pilnai atitinka šį kriterijų, todėl UAB „Preilos uostas“ balsai nepragrįstai ir neteisėtai buvo neįtraukti į balsavimo rezultatus, atitinkamai todėl ir visi 2020-06-02 vykusio BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo nutarimai, įforminti protokolu Nr. 4, yra neteisėti, priimti nepagrįstai ir neteisėtai šbalsavimo rezultatus neįtraukiant UAB „Preilos uostas“ balsų, todėl naikintini.

84.

9Kreditorius IĮ „Stiksas“ pateikė skundą dėl BUAB „Žemkasa“ 2020 m. birželio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Kreditorius prašo panaikinti susirinkimo priimtus nutarimus ir įpareigoti bankroto administratorių įtraukti Sodros balsavimo biuletenyje esančius balsus į protokolą.

105.

11VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad 2020-06-02 BUAB “Žemkasa” kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai naikintini, VSDFV Klaipėdos skyriaus ir VSDFV Alytaus skyriaus kreditoriniai reikalavimai įskaičiuotini į balsavimo biuletenius.

126.

13Bankroto administratorius nurodė, kad kreditoriai UAB “Preilos uostas” ir IĮ “Stiksas” praleido JANĮ įtvirtintą 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pateikti bei nenurodė jokių svarbių priežsčių dėl termino praleidimo, o IĮ “Stiksas” net neprašė šio termino atnaujinti.

147.

15Bankroto administratorius prašo teismą procesą pagal UAB “Preilos uostas” skundą dėl protokolo Nr.4 nutraukti, nebelikus ginčo dalyko – 2020 m. birželio 2 d. 4 protokolas buvo patikslintas 2020 m. liepos 1 d., į balsavimo rezultatus įtraukiant UAB “Preilos uostas” balsų procentinę išraišką.

168.

17Bankroto administratorius kreditorių VSDFV Klaipėdos ir Alytaus skyriaus balsavimo raštu biuletenį gavo 2020-06-02 14:24. Iki 2020-06-02 11 val. administratorius šių kreditorių balsavimo biuletenių negavo.

18Skundai tenkintini iš dalies.

199.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinis reikalavimas sudaro 5,296 proc. balsų. VSDFV Alytaus skyriaus kreditorinis reikalavimas sudaro 4,934 proc. balsų. UAB “Preilos uostas” kreditorinias reikalavimas sudaro 1,629 proc. balsų.

2110.

22UAB “Preilos uostas” balsai turėjo būti įskaityti į balsavimo biuletenius, kadangi bankroto administratorius iki 2020-06-02 nebuvo patvirtinęs balsavimo raštu nustatytos tvarkos. Šio kreditoriaus balsas buvo įskaitytas, ką patvirtina 2020 m. liepos 1 d. prašymas patikslinti 2020 m. birželio 2 d. protokolą Nr.4. UAB “Preilos uostas” balsas buvo įskaitytas vėliau, kreditorė nebeturėjo pagrindo skųsti protokolo Nr.4 balsavimo.

2311.

24VSDFV Alytaus ir VSDFV Klaipėdos skyrių balsavimo duomenys bankroto administratoriui buvo išsiųsti 2020 m. birželio 2 d. 14 val. 24 min., todėl jie negali būti įskaityti į protokolą Nr.4. Be to, minėti kreditoriai net nepateikė teismui skundų dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr.4, tai padarė tik IĮ “Stiksas”. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad IĮ “Stiksas” buvo įgaliotas pateikti skundą už kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrių ir VSDFV Alytaus skyrių.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Juridinių asmenų bankroto įstatymo 51 straipsniu, teismas

Nutarė

26BUAB „Žemkasa“ kreditoriaus UAB „Preilos uostas“ skundo procesą nutraukti.

27BUAB „Žemkasa“ kreditoriaus IĮ „Stiksas“ skundą atmesti.

28Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai