Byla e2-567-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2995-803/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Conmaster“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Engineers“) dėl neteisėtai gautų lėšų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu atmetė ieškovės UAB „Saugios erdvės“ ieškinį atsakovėms UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ atmetė.

4Dėl šio teismo sprendimo ieškovė UAB „Saugios erdvės“ pateikė apeliacinį skundą ir prašė atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą, nes Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi žyminio mokesčio mokėjimas už ieškinį jam buvo atidėtas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies: atidėjo 1 973,76 Eur dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme ir nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti - įpareigojo ieškovę sumokėti likusią 1 448,10 Eur žyminio mokesčio dalį arba pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl likusios žyminio mokesčio sumos atidėjimo, jeigu dėl pasikeitusios finansinės padėties negali jos sumokėti.

7Teismas nustatė, kad už apeliacinį skundą mokėtinas tokio paties dydžio žyminis mokestis kaip ir už ieškinį – 3 421,86 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovei dėl sunkios finansinės padėties buvo atidėta ne visa už ieškinį mokėtina žyminio mokesčio suma, o jos dalis, t. y. 1 973,76 Eur. Likusią 1 448,10 Eur žyminio mokesčio dalį ieškovė sumokėjo pateikdama ieškinį.

8Apeliantė (ieškovė) nepagrindė likusios už apeliacinį skundą mokėtinos žyminio mokesčio dalies (1 448,10 Eur) atidėjimo būtinumo, nenurodė jokių aplinkybių, pagrindžiančių jos turtinės padėties pablogėjimą, todėl teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovė UAB „Saugios erdvės“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir nustatyti terminą pateikti įrodymus, pagrindžiančius žyminio mokesčio atidėjimo pagrindą. Skunde teigia, kad teismas nepagrįstai apribojo jos teises pasinaudoti apeliaciniu procesu, nes įpareigojo pateikti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą patvirtinančius įrodymus, o ne pateikti trūkstamus įrodymus, sudarančius pagrindą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas ir tai negali būti vertinama ribojimu ginti pažeistas teises (CPK 80 str.).

15Pagal CPK 84 straipsnį, asmens motyvuotu prašymu bei prie jo pridėtų įrodymų, įrodančių žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą, pagrindu, teismas, įvertinęs asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iki sprendimo (nutarties) priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Taigi CPK aiškiai nustato asmens, siekiančio, kad žyminio mokesčio sumokėjimas būtų atidėtas, pareigą pateikti prašymą ir jo motyvus pagrindžiančius įrodymus. Noras apeliantė pateikė teismui prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tačiau jį grindė viena aplinkybe, t. y. tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi už paduotą ieškinį dalies žyminio mokesčio sumokėjimas jau buvo atidėtas. Vien tokia aplinkybė nėra pagrindas atidėti viso žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą. Apeliacinio skundo padavimas – atskiras savarankiškas procesinis veiksmas ir žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą klausimas sprendžiamas iš naujo. Tai sietina ir su tuo, kad per bylos nagrinėjimo laikotarpį suinteresuoto asmens turtinė bei finansinė padėtis gali iš esmės pakisti (pagerėti ar pablogėti). Teismas privalo tai patikrinti ir įvertinti.

16Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tik įpareigojo sumokėti neatidėtą žyminio mokesčio dalį, nepareikalavęs pateikti trūkstamus įrodymus, nes tai akivaizdžiai prieštarauja skundžiamos teismo nutarties turiniui bei jo rezoliucinei daliai: teismas per nustatytą terminą įpareigojo apeliantę sumokėti konkrečią sumą arba, negalint jos sumokėti dėl pasikeitusios finansinės padėties, pateikti motyvuotą prašymą atidėti likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Taigi teismas neapribojo apeliantės teisės motyvuotai prašyti atidėti žyminio mokesčio dalie sumokėjimą, pateikiant duomenis apie savo finansinę padėtį. Paminėtą, kad žyminio mokesčio atidėjimas už paduotą ieškinį, nėra pagrindas atidėti šio mokesčio sumokėjimą ir už apeliacinį skundą.

17Į esminius skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo nutarties keisti ar naikinti nėra pagrindo. Pasibaigus teismo nustatytam terminui įvykdyti skundžiamą teismo nutartį, nustatomas naujas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d., 306 str. 3 d.).

18Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nustatyti ieškovei – uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“ naują terminą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarčiai įvykdyti – iki 2016 m. balandžio 21 d. pateikti pirmosios instancijos teismui duomenis apie 1 448,10 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą arba motyvuotą prašymą atidėti šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą.

Proceso dalyviai