Byla B2-5549-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Baltic Laurus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Reikalavimas.LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Baltic Laurus“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Baltic Laurus“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 764,16 Lt. Ieškovo nuomone, yra visos Įmonių bankroto įstatyme numatytos prielaidos atsakovui iškelti bankroto bylą. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Genora“.

3Atsakovas UAB „Baltic Laurus“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovas registro tvarkytojui neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų. Pagal Nekilnojamojo turto registrą, atsakovo vardu nėra registruota jokių nekilnojamojo turto objektų. Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomame Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre duomenų apie atsakovo vardu registruotas transporto priemones taip pat nėra. Atsakovo skola valstybės biudžetui ir fondams yra 19 380,25 Lt, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 6 765,51 Lt. Atsakovas taip pat neatsiskaito su ieškovu, t. y. negrąžina skolos, kuri stabiliai veikiančiam juridiniam asmeniui nėra didelė. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir jo finansinė padėtis yra bloga, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Baltic Laurus“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Genora“, kuris pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriuo pritarė siūlomam kandidatui administruoti UAB „Baltic Laurus“, todėl atsakovo UAB ,,Baltic Laurus“ administratoriumi teismas skiria UAB „Genora“.

8Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9iškelti UAB „Baltic Laurus“ (į. k. 302471858, Girulių g. 10-29, Vilnius) bankroto bylą.

10Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 144).

11Uždėti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

13Pavesti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ administratoriui UAB „Genora“:

141) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

152) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

163) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

17Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Genora“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Baltic Laurus“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Baltic Laurus“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

18Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Genora“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 3. Atsakovas UAB „Baltic Laurus“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 6. Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovas registro tvarkytojui neteikė... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 8. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 9. iškelti UAB „Baltic Laurus“ (į. k. 302471858, Girulių g. 10-29, Vilnius)... 10. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (leidimo teikti bankroto... 11. Uždėti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ nekilnojamajam turtui ir... 12. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 13. Pavesti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ administratoriui UAB... 14. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 15. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 16. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 17. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Genora“, sužinojus apie... 18. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Baltic Laurus“ valdymo organus per 15... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...