Byla Iv-1071-422/2013
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ atstovui R. J. , nedalyvaujant atsakovo akcinės bendrovės „Druskininkų duona“ atstovui, trečiųjų suinteresuotų asmenų Druskininkų savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovams, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovui akcinei bendrovei „Druskininkų duona“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Druskininkų savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „Druskininkų duona“ 26591,36 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos.

3Šalys pateikė teismui 2013 m. gegužės 15 d. pasirašytą taikos sutartį (toliau – ir Taikos sutartis; b. l. 41), kurią prašo patvirtinti teisme ir administracinę bylą nutraukti.

4Administracinė byla nutrauktina.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, - vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos Civilinio kodekso (toliau – CK) ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (pvz., 2009 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1064/2009, 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-101/2010, 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2825/2011, 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012 ir kt.).

6CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012).

7CPK 42 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių teisė bylą užbaigti taikos sutartimi. Tokia teise šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis (atskiri reikalavimai) (CPK 231 str. 2 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią ir yra vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

8Teismui pateikta Taikos sutartis išreiškia pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir atsakovo akcinės bendrovės „Druskininkų duona“ valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d., CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Pažymėtina, jog Taikos sutarties 2.2 punkte nurodytas įsipareigojimas jau įvykdytas, tai patvirtina pavedimas dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumokėjimo ( b.l.44), tačiau ši aplinkybė, teismo vertinimu, netrukdo patvirtinti taikos sutartį, tame tarpe ir minėtą sąlygą, nurodant taikos sutartyje, jog 2.2punktas jau įvykdytas.

9Patvirtinus Taikos sutartį, administracinė byla nutrauktina.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, teisėja

Nutarė

11Patvirtinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir atsakovo akcinės bendrovės „Druskininkų duona“ 2013 m. gegužės 15 d. pasirašytą tokio turinio taikos sutartį:

12„Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, įmonės kodas 152010096, buveinės adresas Pramonės g. 4, Druskininkai, atstovaujamas bendrovės direktoriaus R. J. , veikiančio pagal bendrovės įstatus ir atsakovė AB „Druskininkų duona“, įmonės kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , atstovaujama bendrovės direktoriaus R. N. , veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinami Šalimis, vadovaudamiesi LR ABTĮ 4 str. 6 p., LR CK 6.983 str., LR CPK 13 str., 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., susitarė ir sudarė šią taikos sutartį administracinėje byloje Nr. I-1071-422/2013:

131. Šios sutarties dalyką sudaro administracinio teisminio ginčo administracinėje byloje Nr. I-1071-422/2013, nagrinėjamo Kauno apygardos administraciniame teisme pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei AB „Druskininkų duona“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo išsprendimas tarpusavio susitarimu ir šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

142.1. Šalys konstatuoja, kad pareiškėjo skundas atsakovei dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos laikotarpiu nuo 2008-01-01 d. iki 2012-12-31 d. ir sudarančios 26 591,36 (dvidešimt šešių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt vieno lito ir 36 ct) įsiskolinimą yra pagrįstas, pareiškėjo reikalavimą šiai sumai atsakovė visiškai pripažįsta.

152.2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti pirmąją dalį vietinės rinkliavos įsiskolinimo, t.y. 2000 (du tūkstančius) litų ir pervesti šią pinigų sumą į Druskininkų savivaldybės administracijos, įmonės kodas ( - ) , atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) , „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, šios įmonės naudai iki 2013 m. gegužės 25 d. imtinai (ši sąlyga įvykdyta Swedbank 2013-05-29 mokėjimo pavedimu Nr. 249, b.l. 44).

162.3. Likusią vietinės rinkliavos įsiskolinimo sumą, sudarančią 24 591,36 Lt, atsakovė įsipareigoja sumokėti dalimis, po 4918.27 Lt iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pervesdama pinigines lėšas į Druskininkų savivaldybės administracijos, įmonės kodas ( - ) , atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) , „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, šios įmonės naudai per penkis mėnesius nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjas sutinka, kad likusią nesumokėtą vietinės rinkliavos įsiskolinimo sumą atsakovė į nurodytos įmonės sąskaitą sumokėtų ir greičiau nei per penkis mėnesius.

172.4. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi išsprendė visus reikalavimus, kilusius iš pareiškėjo skundo dalyko ir kad daugiau jokių pretenzijų viena kitai dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo neturi.

183.1. Pašto išlaidas, kurias patyrė teismas, atlygina atsakovė.

193.2. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas teisinei pagalbai ir įrodymų rinkimui.

204. Šalys supranta ir joms žinoma, kad ši teismo patvirtinta Sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo galią, yra teisinis pagrindas administracinei bylai nutraukti ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Šalims taip pat suprantamos bylos nutraukimo pasekmės ir žinoma, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ABTĮ 102 str. 3 d.).

215. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, kiti du po vieną atitenka Sutarties Šalims ir įsigalioja kartu su ją patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimu.

226. Visi ginčai dėl šios Sutarties vykdymo yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka“.

23Administracinę bylą Nr. I-1071-422/2013 nutraukti.

24Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina... 2. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“... 3. Šalys pateikė teismui 2013 m. gegužės 15 d. pasirašytą taikos sutartį... 4. Administracinė byla nutrauktina.... 5. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, tuo... 6. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 7. CPK 42 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių teisė bylą užbaigti taikos... 8. Teismui pateikta Taikos sutartis išreiškia pareiškėjo uždarosios akcinės... 9. Patvirtinus Taikos sutartį, administracinė byla nutrauktina.... 10. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 4... 11. Patvirtinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų... 12. „Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, įmonės kodas... 13. 1. Šios sutarties dalyką sudaro administracinio teisminio ginčo... 14. 2.1. Šalys konstatuoja, kad pareiškėjo skundas atsakovei dėl nesumokėtos... 15. 2.2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti pirmąją dalį vietinės rinkliavos... 16. 2.3. Likusią vietinės rinkliavos įsiskolinimo sumą, sudarančią 24 591,36... 17. 2.4. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi išsprendė visus... 18. 3.1. Pašto išlaidas, kurias patyrė teismas, atlygina atsakovė.... 19. 3.2. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas teisinei pagalbai ir... 20. 4. Šalys supranta ir joms žinoma, kad ši teismo patvirtinta Sutartis jos... 21. 5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui,... 22. 6. Visi ginčai dėl šios Sutarties vykdymo yra sprendžiami LR įstatymų... 23. Administracinę bylą Nr. I-1071-422/2013 nutraukti.... 24. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos...