Byla I-465-57/2011
Dėl 2009-02-19 sprendimų Nr. N8-1781, Nr. N8-1782 ir Nr. N8-1784 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Stulpinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Remigijaus Armino, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. R. (V. R.) skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB ( - ), dėl 2009-02-19 sprendimų Nr. N8-1781, Nr. N8-1782 ir Nr. N8-1784 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas V. R. skundu prašo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Kretingos skyriaus 2009-02-19 sprendimus Nr. N8-1781, Nr. N8-1782 ir Nr. N8-1784, kuriais jam nepaskirtos ligos pašalpos už laikino nedarbingumo laikotarpius nuo 2008-09-08 iki 2008-10-01, nuo 2008-10-02 iki 2008-10-31, nuo 2008-11-01 iki 2008-11-07, ir įpareigoti VSDFV Kretingos skyrių priimti naują sprendimą, t.y. skirti ligos pašalpą už laikino nedarbingumo laikotarpį nuo 2008-09-08 iki 2008-11-07. Argumentuoja, kad VSDFV Kretingos skyrius, priimdamas skundžiamus sprendimus, nepagrįstai vadovavosi jo darbdavio UAB ( - ), pateiktu darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuriame pažymėta, kad 2008-09-08 jis dirbo aštuonias valandas. Teigia, jog 2008-09-08 ryte jis gavo nedarbingumo pažymėjimą serija D Nr. 4594854, todėl tą dieną į darbą nebėjo. Teigia, kad jam nežinoma dėl kokių priežasčių jo darbdavys žiniaraštyje pažymėjo, kad jis dirbo nurodytą dieną. Pažymi, kad jo, kaip apsaugos darbuotojo, darbo laikas yra 12 valandų per parą, o ne 8, kaip nurodyta darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Teigia, kad faktą, jog jis nedirbo 2008-09-08 patvirtina išduoto ginklo registracijos žurnalas, kuriame jis būtų turėjęs pasirašyti už gautą apsaugai ginklą, bei saugomo objekto registracijos žurnalas, kuriame taip pat būtų reikėję pasirašyti, jei tą dieną būtų dirbęs. Argumentuoja, jog darbdaviui neteisingai užpildžius darbo laiko apskaitos žiniaraštį jam yra nemokama ligos pašalpa už laikotarpį nuo 2008-09-08 iki 2008-11-07 (b.l. 5-6).

4Pareiškėjas 2011 m. spalio 11 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo administracinę bylą nutraukti pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Nurodė, kad skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos ir neprieštarauja jo interesams ( b.l. 14 ).

5Pareiškėjo prašymas tenkintinas. ABTĮ 52 straipsnis numato, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą ( prašymą ) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo ( prašymo ) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo ( prašymo ) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teisėju kolegija laiko, kad pareiškėjo atsisakymas nuo skundo nepažeidžia pareiškėjo ir kitų proceso dalyvių teisių ar jų teisėtų interesų, pareiškėjui bylos nutraukimo pasekmės žinomos, todėl atsisakymas nuo skundo priimtinas, byla nutrauktina ( ABTĮ 52 str., 101 str. 1 d. 3 p.).

6Teisėjų kolegija, vadovaujantis ABTĮ 101- 102, 105-106 straipsniais,

Nutarė

7pareiškėjo V. R. ( V. R. ) administracinę bylą Nr. 1-465-57/2011 dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai