Byla eB2-127-230/2020
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Stilingi projektai“ pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo,

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Stilingi projektai“ pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo,

Nustatė

2bankrutavusios UAB ,,Stilingi projektai“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Prašymas tenkinamas.

4Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

5Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas priimti sprendimą dėl UAB ,,Stilingi projektai“ pabaigos teismui buvo pateiktas 2019 m. gruodžio 23 d., t. y. iki JANĮ įsigaliojimo, jis spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

6Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi atsakovei UAB ,,Stilingi projektai“ iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB ,,Stilingi projektai“ pabaigos, likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą, iš kurių matyti, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu buvo gauta 4 075,26 Eur pajamų, gautomis pajamomis buvo iš dalies padengtos administravimo išlaidos, liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 51 321,55 Eur sumai. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos matyti, kad likviduojama įmonė su departamentu yra atsiskaičiusi.

9Esant išdėstytoms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

11pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę ,,Stilingi projektai“ (juridinio asmens kodas 300867830, buveinės adresas Prienų r. sav. Prienų m. Šaltinių g. 8A) veiklą pabaigusia ir ją išregistruoti.

12Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Įpareigoti administratorių sprendimo nuorašą įteikti kreditoriams.

14Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai