Byla 2-1005/2012
Dėl vienašalio reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danutės Milašienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Doleta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Doleta“ ieškinį atsakovui reorganizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ dėl vienašalio reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ ir atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ buvo sudarę statybos rangos sutartį Nr. KM-40, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti, pristatyti ir sumontuoti aliuminio fasadų langus ir duris atsakovo nurodytame objekte. Ieškovas laiku neatliko rangos darbus, todėl ieškovas su atsakovu 2008 m. kovo 14 d. sudarė sutartį dėl Rangos sutarties pakeitimo, kuria ieškovas pripažino darbų atlikimo vėlavimą ir nustatė naują terminą rangos darbų atlikimui. Atsakovas 2008 m. spalio 16 d. pranešime apie vienašalį įskaitymą nurodė, kad dėl ieškovo darbų atlikimo vėlavimo, pirkėjai nutraukė su atsakovu tris preliminariąsias patalpų pirkimo – pardavimo sutartis, dėl ko atsakovas pirkėjams sumokėjo 940869 Lt netesybų, taip pat atsakovas negavo 4979900 Lt pajamų už patalpas, todėl negalėjo grąžinti AB SEB bankui paimto kredito ir todėl bankui sumokėjo papildomai 70000 Lt palūkanų už negrąžintą kreditą. Taip pat pagal rangos sutartį už kiekvieną uždelstą dieną ieškovas moka po 0,02 proc. baudą, todėl už delsimą atlikti laiku darbus už 216 dienų ieškovas privalėjo sumokėti 56160 Lt netesybų. Atsakovas pranešime dėl įskaitymo konstatavo, kad bendra nesumokėtų netesybų ir nuostolių suma 2008 spalio 8 d. yra lygi 1067019 Lt sumai. Taip pat atsakovas minėtame pranešime nurodė, kad jis remdamasis rangos sutartimi sulaiko 10 proc. sumos, mokėtinos ieškovui už atliktus darbus, todėl ieškovui už atliktus darbus mokėtina suma sudaro 720000 Lt. Atsakovas vienašaliu pareiškimu įskaitė ieškovo reikalavimą atsakovui sumokėti 720000 Lt sumą už atliktus darbus pagal rangos sutartį, o atsakovas reikalavimą atlyginti 1067019 Lt netesybų ir nuostolių sumos dalį, sudarančią 720000 Lt.

5Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2008 m. spalio 16 d. atsakovo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ atliktą vienašališką įskaitymą negaliojančiu ab initio. Nurodė, kad atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“, neteisėtai bei pažeisdamas įskaitymo institutą reguliuojančias normas, įvykdė 2008 m. spalio 16 d. vienašalį reikalavimų įskaitymą.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir teigė, kad atliktas įskaitymas yra teisėtas, pagrįstas ir negali būti panaikintas, kadangi įskaitymo metu buvo visos sąlygos tokiam įskaitymui atlikti. Teismui manant, kad atliktas vienašalis įskaitymas yra neteisėtas dalyje, tokiu atveju prašė teismo taikyti/palikti galioti dalinį įskaitymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ ieškinį dėl 2008 m. spalio 16 d. vienašalio reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu. Teismas priteisė iš ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ 23,20 Lt sumą bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nustatė, kad tarp tų pačių šalių buvo kilęs ginčas ir atsakovo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restruktūrizavimo byloje dėl 1246507,21 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo. Teismas atkreipė dėmesį, kad vienas iš atsakovo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ atsikirtimų į ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ pareikštą finansinį reikalavimą, buvo šioje byloje ginčijamas 2008 m. spalio 16 d. atsakovo atliktas vienašalis reikalavimų įskaitymas, kuris yra lygus 720000 Lt sumai. RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restruktūrizavimo byloje teismas pripažino minėtą įskaitymą galiojančiu. Dėl pastarosios teismo nutarties ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ pateikė atskirąjį skundą, kurio pagrindiniu motyvu buvo ginčijamas RUAB „Vilniaus Nekilnojamsis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. atliktas vienašalis reikalavimų įskaitymas. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, išnagrinėjęs UAB „Vilniaus Doleta“ atskirąjį skundą, pripažino, kad RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra teisėtas ir galiojantis, todėl nusprendė, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį.

9Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti tą patį atsakovo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. vienašalį reikalavimų įskaitymą negaliojančiu, kadangi yra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartis RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-453-450/2012 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, kuriomis buvo konstatuota, kad atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. vienašalis reikalavimų įskaitymas buvo teisėtas ir pagrįstas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. atliktą vienašalį reikalavimų įskaitymą negaliojančiu ab initio bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi prejudiciniais faktais, nustatytais Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-263-450/2011 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartyje Nr. 2-128/20012, kadangi minėtose nutartyse nebuvo sprendžiamas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. atlikto vienašalio įskaitymo teisėtumo klausimas.
  2. Atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2008 m. spalio 16 d. atliktas vienašalis reikalavimų įskaitymas pažeidžia įskaitymo institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Be to, atsakovo argumentai dėl įskaitymo pagal rangos sutartį yra nepagrįsti ir atmestini.
  3. Atsakovo ir pirkėjų sudarytose preliminariose sutartyse, šalys susitarė sudaryti pagrindines sutartis iki 2008 m. balandžio 30 d., tačiau šios preliminarios sutartys buvo nutrauktos bendru sutarimu 2008 m. vasario 19 d., todėl atsakovas nutraukdamas preliminarias sutartis su pirkėjais iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti momento, pats prisiėmė riziką. Be to, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovas dėl preliminarių sutarčių nutraukimo sumokėjo 940 869,00 Lt netesybas pirkėjams bei dėl šių sutarčių nutraukimo patyrė 70 000 Lt nuostolių.
  4. Ieškovas uždelsė atlikti darbus pagal rangos sutartį 85 dienas, todėl atsakovas turėtų teisę į 0,02 proc. delspinigių nuo 826190,53 Lt (atliktų darbų vertė) už 85 praleistas dienas, t. y. 14045,40 Lt delspinigių.
  5. Atsakovas už rangos sutarties pažeidimą privalo sumokėti ieškovui 30600,10 Lt delspinigių, kadangi atsakovas nesumokėjo ieškovui už atliktus darbus.

12Atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį bei priteisti atsakovui visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad atsakovo UAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. vienašalis įskaitymas buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu ankstesnėmis ir jau įsiteisėjusiomis Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, todėl nebereikia įrodinėti aplinkybių, kurios buvo nustatytos įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Atsakovas pažymi, kad jis teisėtai įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ieškovo ir atsakovo atžvilgiu. Atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ atkreipia dėmesį, kad ieškovo atlikti rangos darbai iki šiol nėra tinkamai įvykdyti ir yra nustatyta daug defektų, kurių ieškovas iki šiol nėra pašalinęs, o pagal su ieškovu sudarytą 2007 m. gruodžio 17 d. rangos sutartį Nr. KM-40, ieškovas privalo pateikti atsakovui banko išduotą darbų kokybės garantiją, kad atsakovas įgytų pareigą sumokėti jam 10 proc. likusios rangos sutarties kainos. Atsakovas nurodo, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus pagal rangos sutartį 216 dienų, todėl delspinigiai turi būti skaičiuojami už visą delsimo laikotarpį, be to, ieškovas turi atlyginti atsakovui dėl vėlavimo atlikti darbus patirtus nuostolius. Atsakovas pažymi, kad atsakovas nutraukė preliminarias sutartis su pirkėjais prieš terminą, kadangi vėluojant ieškovui atlikti darbus, tapo akivaizdu, kad iki numatyto preliminariose sutartyse termino atsakovas negalės tinkamai įvykdyti preliminarių sutarčių.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo ieškinys atsakovui dėl vienašalio reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu.

16Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartimi RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-453-450/2012 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi buvo konstatuota, kad atsakovo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008-10-16 vienašalis įskaitymas buvo teisėtas ir pagrįstas, todėl teismas, remdamasis kitoje byloje nustatytu prejudiciniu faktu, kurį laikė įrodytu bei teisingu, sprendė, jog neturi teisinio pagrindo pripažinti tą patį vienašalį atsakovo 2008-10-16 reikalavimų įskaitymą negaliojančiu šioje byloje. Teisėjų kolegija negali sutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

17Bylos duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Vilniaus Doleta“ pareiškimą dėl 1246507,21 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restruktūrizavimo byloje ir nutarė patikslinti RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ kreditorių ir kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą: į RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Vilniaus Doleta“ su 4403,57 Lt finansiniu reikalavimu, kitoje dalyje UAB „Vilniaus Doleta“ prašymą atmetė. Teismas spręsdamas dėl finansinio reikalavimo dydžio nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas 850000 Lt sumai (pagrindinės skolos sumos) šiuo atveju negali būti tvirtinamas, nes, pareiškėjo reikalavimas 720000 Lt sumai pasibaigė įskaitymu, t.y. vienašaliu RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ 2008 m. spalio 16 d. pranešimu apie įskaitymą buvo įskaityti priešpriešiniai šalių reikalavimai pagal LR CK 6.130 – 6.131 str. nuostatas. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų, kad šis įskaitymas buvo ginčytas ar nuginčytas pareiškėjo UAB „Vilniaus Doleta“ reikalavimu, todėl tokį įskaitymą laikė galiojančiu. Tuo tarpu Lietuvos apeliacinio teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartyje taip pat nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl apelianto finansinio reikalavimo tvirtinimo, atsakovo vienašalis įskaitymas nuginčytas nebuvo ir teismui taip pat nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys minėto įskaitymo negaliojimą. Teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad tuo metu Vilniaus apygardos teisme jau buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ ieškinį atsakovui RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, todėl sprendė, kad priklausomai nuo šios civilinės bylos išnagrinėjimo rezultato apelianto finansinis reikalavimas galės būti tikslinamas. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos nepagrįstai vertino, minėtose teismų nutartyse nustatyti faktai laikytini prejudiciniais ir kurių pagrindu būtų galima vertinti, kad buvo išspręstas vienašalio įskaitymo buvo (ne)teisėtumo ir (ne)pagrįstumo klausimas, todėl daro išvadą, kad ginčas dėl vienašalio įskaitymo (ne)galiojimo turėjo būti nagrinėjamas iš esmės.

18Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

19Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ginčo iš esmės, netinkamai vertino kitoje byloje nustatytus faktus nagrinėjamos bylos atžvilgiu, todėl esant tokioms aplinkybėms, ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ atskirasis skundas tenkinas iš dalies, o Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo. Priešingu atveju, būtų pažeista įstatyme įtvirtinta viena esminių asmens teisių, kad apeliacine tvarka būtų patikrintas priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, t. y. pasinaudoti teise į apeliacinį procesą (teismų sprendimų kontrolės forma, o tuo pačiu ir instancine teismų sistema) (CPK 301 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ ir atsakovas RUAB „Vilniaus... 5. Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir teigė, kad atliktas įskaitymas yra... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 12. Atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ pateikė atsiliepimą į... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas... 17. Bylos duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi... 18. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 19. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ginčo iš esmės, netinkamai... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti...