Byla 1A-323-190-2010
Dėl civiliniu ieškovu turetu 2 000,00 Lt dydžio išlaidu advokato teisinei pagalbai apmoketi priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vladislavo Lenciko, teiseju Virginijos Pakalnytes-Tamošiunaites ir Virginijos Švedienes, sekretoriaujant Eglei Matiukaitei Boboriko, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiunui,

2viešame teismo posedyje išnagrinejes civiliniu ieškovu – ( - ), ( - ), ( - ) – baudžiamojoje byloje Nr. 1-350-276/2009 (1A-323/2010) atstoves advokates Rutos Andriuleviciutes prašyma del civiliniu ieškovu turetu 2 000,00 Lt dydžio išlaidu advokato teisinei pagalbai apmoketi priteisimo,

3n u s t a t e :

4Vilniaus miesto l apylinkes teisme buvo nagrinejama baudžiamoji byla Nr. 1-350-276/2009, kurioje A. P., a.k. ( - ) veiku atlikimo metu dirbusi UAB „( - )“ direktore, buvo kaltinama pagal LR BK 24 str. 4 d. ir 192 str. l d. bei pagal 24 str. 4 d. ir 300 str. l d.; UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buvo kaltinamas pagal LR BK 20 str. l d. ir 192 str. l d. bei 20 str. l d. ir 300 str. l d.

5Šioje baudžiamojoje byloje advokate Ruta Andriuleviciute atstovavo civilinius ieškovus-( - ), ( - ), ( - ) -, kurie teismo praše ipareigoti civilini atsakova UAB „( - )“ sumoketi kompensacija už autoriu teisiu pažeidimu padaryta žala. Taip pat civiliniu ieškovu atstove praše priteisti civiliniu ieškovu turetas 2 000,00 Lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi. Teisines išlaidas patvirtinantis dokumentas (2009 m. gegužes 27 d. saskaita už teisines paslaugas Nr.171 (2000 Lt)) buvo pateikta Vilniaus miesto l apylinkes teismui 2009 m. spalio 8 d. teismo posedžio metu, t.y. iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos (t. 5, b.l. 231).

6Vilniaus m. l apylinkes teismas 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu išteisino A. P. del veiku, numatytu LR BK 24 str. 4 d. 192 str. l d., bei UAB „( - )“ del veiku, numatytu LR BK 20 str. l d. 192 str. l d., jiems nepadarius veiku, turinciu šiu nusikaltimu požymiu. Išteisinus kaltinamuosius, Vilniaus miesto l apylinkes teismas civiliniu ieškovu ieškini del kompensacijos priteisimo už autoriu teisiu pažeidima paliko nenagrinetu.

72009 m. gruodžio 23 d. gindami civiliniu ieškovu teises bei teisetus interesus civiliniai ieškovai pateike Vilniaus apygardos teismui apeliacini skunda.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 21 d. nuosprendžiu pakeite aukšciau nurodyta Vilniaus miesto l apylinkes teismo nuosprendi - civiliniu ieškovu ieškini patenkino ir priteise prašyto dydžio kompensacija už atlikta autoriu teisiu pažeidima, taciau neišsprende klausimo del civiliniu ieškovu turetu 2 000,00 Lt dydžio išlaidu advokato teisinei pagalbai pirmoje instancijoje apmoketi, kurias civiliniu ieškovu atstove praše priteisti iš civilinio atsakovo.

9Civiliniu ieškovu -( - ), ( - ), ( - ) – baudžiamojoje byloje Nr. 1-350-276/2009 (1A-323/2010) atstove advokate Ruta Andriuleviciute pateike Vilniaus apygardos teismui prašyma del civiliniu ieškovu turetu 2 000,00 Lt dydžio išlaidu advokato teisinei pagalbai apmoketi.

10Teismo posedyje prokuroras praše civiliniu ieškovu atstoves advokates prašyma tenkinti ir priteisti civiliniu ieškovu turetas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi.

11Civiliniu ieškovu atstoves advokates Rutos Andriuleviciutes prašymas tenkintinas.

12Vadovaujantis LR BPK 106 str. 2 d. pripažinus kaltinamaji kaltu, teismas, priimdamas nuosprendi, turi teise nuspresti iš kaltinamojo išieškoti civilinio ieškovo turetas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmoketi. Iš Vilniaus apygardos teimo 2010 m. birželio 21 d. nuosprendžio matyti, jog civiliniu ieškovu atstovavimo išlaidu klausimas nera išsprestas. Pagal LR BPK 361 str. l d. teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teise išspresti del nuosprendžio kylancias abejones, jeigu jas išsprendus nekeiciama nuosprendžio esme. Pagal LR BPK 361 str. 2 d. teismas turi teise priimti sprendimus del proceso išlaidu dydžio nustatymo ir ju paskirstymo, jeigu šie klausimai nebuvo išspresti teismo nuosprendyje. Pažymetina, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-323/2010 dar nera ivykdytas.

13Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 21 d. nuosprendžiu pripažino kaltomis A. P. už veiku, numatytu LR BK 24 str. 4 d. 192 str. l d., bei UAB „( - )“ už veiku, numatytu LR BK 20 str. l d. 192 str. l d., padaryma, todel, kolegijos nuomone, civiliniu ieškovu turetos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmoketi priteistinos solidariai iš nuteistuju A. P. bei UAB „( - )“.

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., 361 str. 2 d., 362 str. 3 d., 364 str. 3 d.,

Nutarė

15Civiliniu ieškovu atstoves advokates Rutos Andriuleviciutes prašyma tenkinti.

16Priteisti solidariai iš A. P. ir UAB „( - )“ civiliniu ieškovu -( - ), ( - ), ( - ) – turetas 2 000,00 Lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi.

17Nutartis per penkias dienas nuo jos priemimo, suimtam nuteistajam – nuo nutarties nuorašo iteikimo jam dienos, gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai