Byla 2-1876-370/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ATENERGO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-106-513/2016, kuria atsisakyta priimti UAB „ATENERGO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius, ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Aftalitana“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „ATENERGO“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi paliko nepakeistą 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratore paskirta UAB „ATENEGRO“.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi tenkintas kreditoriaus V. G. prašymas ir UAB „ATENERGO“ atstatydinta iš BUAB „Aftalitana“ bankroto administratorės pareigų, nutarta atlikti naujo bankroto administratoriaus atranką, o UAB „ATENERGO“ įpareigota atlikti bankroto administratorės pareigas iki bus atrinktas ir paskirtas naujas bankroto administratorius. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi palikta nepakeista.
 3. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 2 d., bankrutuojančios įmonės bankroto administratore paskirta UAB „GERALDIS“, UAB „ATENERGO“ įgaliotas asmuo A. M. įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos perduoti įmonės turtą ir dokumentus paskirtai įmonės administratorei.

5II. Pirmosios instancijos sprendimo esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „ATENERGO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (skundžiamas teismo sprendimas (nutartis) pagal įstatymus negali būti apeliacinio skundo objektas).
 2. Teismas nurodė, kad nei CPK, nei ĮBĮ nenumato galimybės apskųsti nutartį, kuria yra paskiriamas bankroto administratorius, be to, ši nutartis neužkerta kelio tolesniam bylos nagrinėjimui (CPK 334 straipsnio 1 dalis).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde UAB „ATENERGO“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Skundžiama nutartimi atsisakęs priimti apeliantės atskirąjį skundą dėl 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, teismas pažeidė jos teisę į teisminę gynybą, nes užkirto kelią žinoti per kiek laiko reikės perduoti turtą, dokumentus, taip pat, kiek bus apmokama iš bankrutuojančio asmens turto už suteiktas bankroto administravimo paslaugas.
  2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir bankrutuojančios įmonės interesus, nes atstatydinęs bankroto administratorių, nepaskyrė kito bankroto administratoriaus, nenurodė įmonės dokumentų ir turto perdavimo terminų, todėl trims mėnesiams paliko BUAB „Aftalitana“ niekieno nekontroliuojamą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria paskirta nauja bankrutuojančios įmonės UAB „Aftalitana“ bankroto administratorė UAB „GERALDIS“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys).
 3. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirajame skunde nurodytus argumentus (žr. į. 7 p.), neturi pagrindo su jais sutikti ir jų pagrindu panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 4. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).
 5. Pagal ĮBĮ redakciją, galiojančią laikotarpiu nuo 2016-05-01 iki 2017-01-01, teismas, 11 str. 2 d. nustatyta tvarka parinkęs administratoriaus kandidatūrą, tą pačią dieną priima nutartį dėl administratoriaus paskyrimo. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 str. 3 d. 4 p.). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalį, teismas administratorių atstatydina motyvuota nutartimi. Ta pačia nutartimi išsprendžiamas kito administratoriaus paskyrimo klausimas. Teismas, atstatydinęs administratorių ir paskyręs kitą administratorių, nurodo terminą, per kurį buvęs administratorius privalo perduoti naujai paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis ir visus dokumentus (ĮBĮ 11 str. 11 d.).
 6. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad apeliantės atstatydinimo klausimas išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi, kurioje konstatuota, kad egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas atstatydinti administratorę iš bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus pareigų ir tai nepažeis bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų ar viešojo intereso. Toje pačioje nutartyje pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teismų informacinėje sistemoje Liteko atliktina nauja bankroto administratorės atranka, o tol, kol teismų informacinėje sistemoje Liteko bus atrinktas ir teismo nutartimi paskirtas įmonės bankroto administratorius, UAB „ATENERGO“ įpareigotina vykdyti įstatymo nustatytas pareigas dėl bankrutuojančios įmonės. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs UAB „ATENERGO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutarties, ją paliko nepakeistą, konstatavęs, kad nagrinėtoje situacijoje bankroto administratorės pakeitimas labiausiai užtikrintų kreditorių visumos interesus, operatyvesnį ir skaidresnį bankroto procedūrų vykdymą ir patį bankroto procesą.
 7. Taigi, darytina išvada, kad apeliantė įgyvendino savo teisę į teisminę gynybą, teikdama atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria ji atstatydinta iš bankroto administratorės pareigų, o šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas patikrintas apeliacinės instancijos teismo. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo nutartis 2016 m. gegužės 20 d. nutartis, kuria apeliantė ne tik atstatydinta iš bankroto administratorės pareigų, bet ir nustatyti kiti įpareigojimai (atlikti naujo bankroto administratoriaus atranką, apeliantei atlikti bankroto administratorės pareigas iki bus atrinktas ir paskirtas naujasis bankroto administratorius), įsiteisėjusi, o nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria paskirtas naujas bankroto administratorius, atskirojo skundo argumentai, susiję su neva bankrutuojančios įmonės interesų pažeidimu, teismui atstatydinus bankroto administratorę ir nepaskyrus kito bankroto administratoriaus, taip trims mėnesiams palikus BUAB „Aftalitana“ niekieno nekontroliuojamą, atmestini kaip teisiškai nereikšmingi. Juolab, kad specialiosios bankroto procesą reglamentuojančios normos nenumato procesinės galimybės skųsti teismo nutartį tuo pagrindu, kad procesiniu sprendimu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo nebuvo išspręstas kito administratoriaus paskyrimo klausimas. Tokios procesinės galimybės nesuteikia ir CPK nuostatos, nes viena teismo nutartimi neišsprendus administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo klausimo, neužkertamas kelias tolimesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas), t. y. neužkertamas kelias klausimą dėl naujo administratoriaus paskyrimo išspręsti atskiru procesiniu sprendimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-480-381/2016).
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė taip pat nepagrįstai teigia, kad atsisakius priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, buvo pažeisti jos interesai. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nei ĮBĮ, nei CPK nenustato galimybės apskųsti nutartį, kuria yra paskiriamas bankroto administratorius, o ši nutartis neužkerta kelio tolesniam bylos nagrinėjimui. Priešingai, pagal ĮBĮ nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius – neskundžiama (ĮBĮ 11 str. 4 d.).
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad priešingai, nei atskirajame skunde teigia apeliantė, 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje teismas rezoliucinėje dalyje išsprendė klausimą ir dėl įmonės turto bei dokumentų perdavimo naujai įmonės administratorei UAB „GERALDIS“, t. y. teismas įvykdė ĮBĮ 11 str. 11 d. nustatytą įpareigojimą.
 10. Teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje neišspręstas jo atlyginimo už suteiktas bankroto administravimo paslaugas klausimas, nepanaikina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria paskirtas naujasis bankrutuojančios įmonės administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo, nes tai neužkerta kelio apeliantei manant, kad jos teisės ir (ar) teisėti interesai pažeidžiami, kreiptis į teismą su tokiu prašymu, reikalavimu ir (ar) kitu procesiniu dokumentu (CPK 334 str. 1 d. 2 p., 185 str.).
 11. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria paskirta nauja bankrutuojančios įmonės bankroto administratorė, todėl naikinti skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, nėra pagrindo (CPK 137 str. 1 d. 1 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

12Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai