Byla I-133-583/2011
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. Ž12-662 „Dėl servitutų nustatymo J. U. žemės sklype“ panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Dalios Gumuliauskienės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjai J. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. U. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – VĮ „Valstybės žemės fondas“, LITGRID AB dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. Ž12-662 „Dėl servitutų nustatymo J. U. žemės sklype“ panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi skundu į teismą nurodydama, jog nesutinka su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Ž12-662 „Dėl servitutų nustatymo J. U. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - )“, kuriuo nustatyti žemės servitutai (servituto naudotojui – AB „Lietuvos energija“, servitutų paskirtis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai ir aptarnavimui): teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas; teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas. Pareiškėjos teigimu administraciniu aktu nustatant servitutą nesilaikyta objektyvumo, proporcingumo, civilinių teisinių santykių dalyvių interesų derinimo principų, todėl skunde išdėstytais argumentais pareiškėja teismo prašo:

4- panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos L. P. 2010 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. Ž12-662 „Dėl servitutų nustatymo J. U. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) esančio ( - )“.

52011 m. liepos 21 d. pareiškėja J. U.teismui pateikė prašymą (reg. Nr. 2-2338), kuriuo nurodo jog šalys pasiekė taikų susitarimą dėl ginčo išsprendimo, todėl ji atsisako skundo reikalavimų ir prašo teismo administracinę bylą nutraukti. Šį prašymą pareiškėja palaiko ir teismo posėdžio metu.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnyje išvardinti pagrindai, kada teismas nutraukia bylą. Šio straipsnio 3 punkte numatytas bylos nutraukimo pagrindas - pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo). Iš prašymo turinio seka, kad pareiškėja atsisako skundo reikalavimų, todėl būtent šiuo pagrindu administracinė byla nutrauktina. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas negalimas nenustatyta, bylos nutraukimo pasekmės, numatytos ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje, pareiškėjai išaiškintos ir suprantamos.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 106 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija,

Nutarė

8administracinę bylą Nr. I-133-583/2011 pagal pareiškėjos J. U. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – VĮ „Valstybės žemės fondas“, LITGRID AB dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. Ž12-662 „Dėl servitutų nustatymo J. U. žemės sklype“ panaikinimo, nutraukti.

9Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai