Byla AS-1206-662/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Arūno Dirvono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. R. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonė Registrų centras, A. K., G. A., V. G., T. D., A. G., A. A., N. M., S. M., M. Š., O. G., A. L. M., G. Ž., E. M., V. I., uždaroji akcinė bendrovė „Ragela“, G. S., uždaroji akcinė bendrovė „Sajona“, V. Š., Vytautas K. A., J. S., K. B., D. J., N. G., uždaroji akcinė bendrovė „Ekonominė nauda“, uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos reklama”, uždaroji akcinė bendrovė „Alfeks“, uždaroji akcinė bendrovė „Kompra“, uždaroji akcinė bendrovė „Asnis”, V. N., L. M., I. O. L., A. J., T. Š., I. M., 737-oji negyvenamojo namo Giedraičių g. 85 savininkų bendrija) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 17 d. sprendimu išnagrinėjęs pareiškėjos A. R. (toliau – ir pareiškėja) skundą, kuriuo ji prašė panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Teritorinis registratorius) 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-25098, 2014 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-8608, VĮ Registrų centro 2014 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. cspr1-88 ir įpareigoti Teritorinį registratorių panaikinti 2013 m. liepos 24 d. įrašą apie bendrijos valdymo faktą ir įregistruoti Giedraičių g. 85, Vilniuje, savininkų daugumos valią išreiškiančią 2013 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį su pataisomis, kaip daugiabučio namo butų savininkų daugumos sprendimu pasirinktą namo administravimo formą, bylos dalį dėl prašymo panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-25098 nutraukė, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

5Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. atstovas advokato padėjėjas A. M. teismui 2015 m. rugpjūčio 3 d. pateikė (pasirašė elektroninių ryšių priemonėmis) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 17 d. sprendimo panaikinimo.

6Apeliacinis skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi nustatė I. M. terminą iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus – pateikti teismui motyvuotą prašymą atnaujinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 17 d. sprendimo apskundimo terminą bei įrodymus, pagrindžiančius, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių; taip pat pateikti teismui 14 Eur žyminio mokesčio kvitą arba motyvuotą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 24 d. gautas I. M. žyminio mokesčio kvitas ir prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, motyvuojant, kad nustatytas 14 dienų apskundimo terminas yra akivaizdžiai per trumpas teismo sprendimui apskųsti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo suinteresuoto asmens I. M. apeliacinį skundą.

9Teismas išdėstė ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas. I. M. nurodo, kad skaitmeninę teismo sprendimo kopiją gavo iš pareiškėjos A. R., o popierinio teismo sprendimo nuorašo nėra gavusi. Šie pareiškėjos argumentai vertinti kritiškai, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 17 d. sprendimas 2015 m. liepos 20 d. per Elektroninių paslaugų portalą (toliau – ir EPP) buvo išsiųstas pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui A. M.. Vadovaujantis ABTĮ 75 straipsnio 7 dalies bei 93 straipsnio nuostatomis, advokatams bei advokatų padėjėjams teismo sprendimai yra siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis.

10Pareiškėja taip pat nurodo, kad 14 dienų teismo sprendimo apskundimo terminas yra per trumpas bylos dalyvių pozicijos suderinimui bei teismo sprendimo apskundimui. Remiantis ABTĮ 130 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą gali paduoti visi proceso dalyviai. Taigi nesutikdami su teismo sprendimu, jį skųsti turėjo teisę tiek pareiškėja, tiek atsakovas, tiek visi į bylą įtraukti tretieji suinteresuoti asmenys. Nagrinėjamu atveju šia teise pasinaudojo ir apeliacinį skundą bei prašymą atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą padavė tik I. M. ir tik savo, o ne visų ar dalies į bylą įtrauktų trečiųjų suinteresuotų asmenų vardu.

11Taip pat pažymėta, kad ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis apeliacinio skundo padavimo teismui termino eigos pradžią sieja ne su pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinio sužinojimo momentu, o su tokio sprendimo paskelbimu. Šiuo atveju keturiolikos dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti įstatymų leidėjo nustatytas kaip pakankamas, objektyviai įvertinus galimybę parengti tokį procesinį dokumentą (nesvarbu, kokia bylos apimtis ar sudėtingumas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011).

12Nagrinėjamu atveju ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo paskelbtas 2015 m. liepos 17 d., taigi apeliacinis skundas dėl jo turėjo būti paduotas (įteiktas paštui ar pasirašytas elektroninių ryšių priemonėmis) iki 2015 m. liepos 31 d. (darbo diena) 23 val. 59 min. I. M. apeliacinis skundas elektroninių ryšių priemonėmis buvo pasirašytas tik 2015 m. rugpjūčio 3 d. Taigi apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą.

13Atsižvelgiant į tai, kad I. M. atstovas buvo pasirašytinai informuotas apie 2015 m. liepos 17 d. teismo sprendimo paskelbimo datą, minėtas teismo sprendimas jam buvo išsiųstas, taip pat į tai, kad 14 dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti yra pripažįstamas protingu ir pakankamu apeliaciniam skundui paduoti, I. M. nurodytos aplinkybės, dėl kurių buvo praleistas apeliacinio skundo pateikimo terminas, nelaikytinos svarbiomis, todėl I. M. prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo pateikimo terminą netenkintas, o jos apeliacinį skundą atsisakyta priimti.

14I. M. už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjo 10,50 Eur žyminį mokestį, kuris jai yra grąžintinas, atsisakius priimti apeliacinį skundą. Taip pat matyti, kad pareiškėja A. R., pateikdama skundą teismui sumokėjo 144,40 Lt žyminio mokesčio. Tačiau pagal ABTĮ (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 2 d.) 39 straipsnio 1 dalį administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 litų žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai A. R. grąžintina 44,40 Lt (12,86 Eur) sumokėto žyminio mokesčio suma.

15II.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo I. M. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį ir priimti jos apeliacinį skundą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

17Atskirajame skunde nurodo, kad teismo argumentas, jog sprendimas yra įkeltas į teismų informacinę bazę, vertintinas kritiškai, nes atsivertus teismo EPP sistemoje byloje Nr. I-5163-968/2015 išvardintus dokumentus, yra dokumentas, įvardintas kaip „sprendimas“, tačiau jį atsivertus atsiranda pranešimas, kad šis dokumentas nėra skaitmenizuotas. Akivaizdu, kad dėl techninių problemų ji negalėjo laiku gauti teismo sprendimo ir per teismo nustatytą laiką surašyti apeliacinį skundą. Prašė teismo atsižvelgti į tai, kad byloje yra 39 dalyviai, iš kurių 36 yra trečiojo suinteresuoto asmens I. M. pusėje. Suderinti pozicijas bent su dauguma proceso dalyvių užima daug laiko ir dėl to buvo praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti.

18Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-1644/2012 ir pažymi, kad teismų praktikoje, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šiuo atveju terminas paduoti apeliacinį skundą baigėsi 2015 m. liepos 31 d. 23:59 val., t. y penktadienio vakarą, o pirmadienio rytą, 2015 m. rugpjūčio 3 d., skundas buvo paduotas. Šias aplinkybes prašo vertinti kaip rūpinimąsi byla, kartu su aplinkybėmis, kad byla buvo išsiųsta elektroninėmis priemonėmis 2015 m. liepos 20 d. Galimybės apsiginti nuo neteisėto atsakovo veiksmo neturėjimas užkerta kelią gintis ateityje, nepriklausomai nuo to, kad skundžiamas atsakovo veiksmas grindžiamas neegzistuojančiu teisės aktu ir sukelia neigiamus padarinius mažų mažiausiai 36 turto savininkams (proceso dalyviams).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti trečiojo suinteresuoto asmens I. M. apeliacinį skundą ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu.

22ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

23Kaip minėta, administracinių bylų nagrinėjimą reglamentuojantis įstatymas apeliacinio skundo padavimo teismui termino eigos pradžią tiesiogiai sieja su pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo momentu. ABTĮ nėra įtvirtinta galimybė pradėti skaičiuoti apeliacinio skundo padavimo teismui termino pradžią ne nuo nurodyto momento, todėl ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje numatytas keturiolikos dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar šalis dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-52/2012).

24Nagrinėjamu atveju I. M. norimas apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo paskelbtas 2015 m. liepos 17 d., taigi apeliacinis skundas dėl jo, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, turėjo būti paduotas (įteiktas paštui ar pasirašytas elektroninių ryšių priemonėmis) iki 2015 m. liepos 31 d. (darbo diena) 23 val. 59 min. I. M. apeliacinis skundas elektroninių ryšių priemonėmis buvo pasirašytas tik 2015 m. rugpjūčio 3 d. Taigi šiuo atveju pagrįstai nustatyta, jog apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą.

25Pagal ABTĮ 127 straipsnio 2 dalį, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakoma atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, gali būti duodamas atskirasis skundas.

26Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012).

27Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas. Asmenys, būdami atidūs ir rūpestingi, gavę jiems nepalankią teismo nutartį, turi neatidėliodami pasirūpinti dėl jos apskundimo per įstatymu nustatytą terminą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Įstatymo nustatyti atskirųjų procesinių veiksmų atlikimo terminai įpareigoja teisminės gynybos siekiantį asmenį operatyviai reaguoti į savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimus.

28Pareiškėja apeliacinio skundo padavimo terminą grindė tuo, jog iš teismo negavo spausdintos teismo sprendimo kopijos, taip pat tuo, jog pozicijų derinimas su 36 proceso dalyviais, palaikančiais tą pačią poziciją, užtruko.

29Vertinant pareiškėjos apeliacinio skundo padavimo termino praleidimą pagrindžiančius argumentus pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos vertino kritiškai ir kaip nesudarančius pagrindo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui pateikti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 17 d. sprendimas 2015 m. liepos 20 d. per EPP buvo išsiųstas I. M. atstovui advokato padėjėjui A. M., o vadovaujantis ABTĮ 75 straipsnio 7 dalies bei 93 straipsnio nuostatomis, advokatams bei advokatų padėjėjams teismo sprendimai yra siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, pagal ABTĮ 50 straipsnio 4 dalį, tais atvejais, kai administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Atstovas, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais dokumentais.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, 11 dienų terminas, kurį, 2015 m. liepos 20 d. gavusi teismo sprendimą, I. M. turėjo apeliaciniam skundui parengti, laikytinas pakankamu apeliaciniam skundui parengti, juolab kad I. M. parengtas apeliacinis skundas sudaro 1 puslapį. Taip pat pastebėtina, kad apeliacinį skundą padavė tik I. M., kiti byloje dalyvavę asmenys apeliacinio skundo nepadavė ir prie jo neprisidėjo, todėl argumentas, kad I. M. reikėjo laiko, jog suderintų pozicijas su byloje dalyvaujančiais asmenimis, vertintinas kritiškai.

31Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad maža termino praleidimo trukmė pagal teismų praktiką savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-19/2012; 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-294/2012).

32Pažymėtina, jog administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis gynybos į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad I. M. ABTĮ nustatytos tvarkos (apeliacinio skundo padavimo termino) nesilaikė, apeliacinį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui praleidusi įstatymo nustatytą tokio skundo padavimo terminą ir nenurodė objektyvių, nuo jos valios nepriklausiusių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

33ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas.

34Teisėjų kolegija vertina, jog I. M. nurodytos aplinkybės, dėl kurių buvo praleistas apeliacinio skundo pateikimo terminas, pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo nelaikytos svarbiomis, o jos prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo pateikimo terminą netenkintas ir jos apeliacinį skundą atsisakyta priimti.

35Pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti, vadovaujantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais, nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. atskirojo skundo netenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 17 d. sprendimu... 5. Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. atstovas advokato... 6. Apeliacinis skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 24 d. gautas 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi... 9. Teismas išdėstė ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas. 10. Pareiškėja taip pat nurodo, kad 14 dienų teismo sprendimo apskundimo... 11. Taip pat pažymėta, kad ABTĮ 12. Nagrinėjamu atveju ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad I. M. atstovas buvo... 14. I. M. už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjo 10,50... 15. II.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. M. padavė atskirąjį... 17. Atskirajame skunde nurodo, kad teismo argumentas, jog sprendimas yra įkeltas... 18. Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 21... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m.... 22. ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog apygardų administracinių teismų... 23. Kaip minėta, administracinių bylų nagrinėjimą reglamentuojantis įstatymas... 24. Nagrinėjamu atveju I. M. norimas apskųsti Vilniaus... 25. Pagal ABTĮ 127 straipsnio 2 dalį, praleidus terminą apeliaciniam skundui... 26. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams... 27. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą,... 28. Pareiškėja apeliacinio skundo padavimo terminą grindė tuo, jog iš teismo... 29. Vertinant pareiškėjos apeliacinio skundo padavimo termino praleidimą... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, 11 dienų terminas, kurį, 2015 m. liepos 20 d.... 31. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad maža termino praleidimo trukmė pagal... 32. Pažymėtina, jog administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 33. ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad apeliacinis skundas... 34. Teisėjų kolegija vertina, jog I. M. nurodytos... 35. Pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti, vadovaujantis atskirajame... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 37. Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. atskirojo skundo... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....