Byla I-225-257/2010

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės,

2kolegijos teisėjų Marytės Švažienės ir Virginijaus Stankevičiaus,

3sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,

4dalyvaujant pareiškėjo A. B. atstovui A. B.,

5dalyvaujant atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovui Deivydui Ausčiui,

6nedalyvaujant pareiškėjui A. B.,

7viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. B. skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Šiaulių filialui dėl VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. atsisakymo Nr. (1.6)-24-67 panaikinimo ir įpareigojimo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti pareiškėjo vardu 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9Pareiškėjas A. B. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. atsisakymą Nr. (1.6)-24-67 ir įpareigoti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti pareiškėjo vardu 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę.

10Pareiškėjas A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

11Pareiškėjo A. B. atstovas A. B. prašo pareiškėjo skundą patenkinti ir panaikinti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. atsisakymą Nr. (1.6)-24-67 ir įpareigoti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti pareiškėjo vardu 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę. Nurodė, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atsisakymas registruoti transporto priemonę neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, nes nenurodyti motyvai, nors pareiškėjas tinamai kreipėsi pagal transporto priemonių registravimo taisykles, t.y. naujas savininkas kreipėsi įregistruoti transporto priemonę, todėl VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas turėjo registruoti šią sutartį ir suteikti galimybę naudotis ta transporto priemone naujam savininkui. Dėl šios transporto priemonės buvo ginčas Radviliškio rajono apylinkės teisme, o šiuo metu Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamas ginčas dėl arešto panaikinimo šiai transporto priemonei.

12Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovas Deivydas Austys prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atstovo nuomone, VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas atsakydamas pareiškėjui konkrečiai nurodė, kokius Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių punktus įvykdžius galima įregistruoti transporto priemonę, t.y. prieš įregistruojant transporto priemonę turi atvykti buvęs savininkas, kuris turi deklaruoti, pateikti pranešimo deklaraciją, kad jis pardavė šitą transporto priemonę, pateikti dokumentus, transporto priemonę ir pardavimo sutartį. Kadangi buvęs transporto priemonės savininkas to neįvykdė, tai šiuo pagrindu buvo atsisakyta registruoti transporto priemonę. Taisyklių 73.3 punktas taikomas, kai yra papildomos sąlygos, t. y. pateikiami papildomi dokumentai, tokie kaip paveldėjimo teisės liudijimas, notariškai patvirtintas pasas apie transporto priemonės įsigijimą ar teisėsaugos institucijos išduoti transporto priemonės įsigijimo patvirtinti dokumentai. Atstovas žino, kad Šiaulių miesto apylinkės teisme yra iškelta byla dėl ginčo transporto priemonės teisinio statuso.

13Pareiškėjo A. B. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Ginčo dalyką šiuo atveju reglamentuoja Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260.

15Taisyklės reglamentuoja registruojamų transporto priemonių valdytojų duomenų pasikeitimo tvarką, pagal kurią galimi trys jau įregistruotų Lietuvoje transporto priemonių perregistravimo būdai: 1) Taisyklių 73.1 punktas, kai buvęs ir naujas transporto priemonės savininkas į VĮ „Regitra“ padalinį atvyksta kartu; 2) Taisyklių 73.2 punktas, kai buvęs ir naujas savininkai į VĮ Regitra“ kreipiasi atskirai; 3) Taisyklių 73.3 punktas, kai į VĮ „Regitra“ kreipiasi tik naujasis savininkas. Kad būtų taikomos Taisyklių 73.2 ir 73.3 punktų nuostatos, turi būti įvykdytas Taisyklių 75 punkto reikalavimas, jog buvęs transporto priemonės savininkas turi pateikti nustatytos formos pranešimą – deklaraciją, kur nurodo nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimo datą, transporto priemonę perėmusio asmens duomenis, nuosavybės teisės perdavimą patvirtinantį dokumentą. Įrašius tokius duomenis į duomenų bazę, atvykus naujajam savininkui ir pateikus visus reikiamus dokumentus, transporto priemonė įregistruojama jo vardu. Iš administracinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartimi J. P. pardavė jai nuosavybės teise priklausantį motociklą YAMAHA XV 1700 A. B.. J. P. šio motociklo pardavimo VĮ „Regitra“ Šiaulių filiale nedeklaravo, todėl atsakovas 2010 m. vasario 10 d. A. B. vardu atsisakė įregistruoti ginčo motociklą. 2009 m. liepos 23 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimu (b. l. 31) buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 2008-01-04 tarp A. B. ir J. P. buvo sudaryta transporto priemonės–motociklo YAMAHA XV 1700 valst. Nr. 530 MB, identifikavimo Nr. JYAVP17E95A009446, pirkimo–pardavimo sutartis, tačiau 2009 m. lapkričio 2 d. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartimi (b. l. 37-40) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimas buvo panaikintas ir byla nutraukta.

16Be to, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Šiaulių miesto apylinkės teisme yra civilinė byla Nr. 2-1457-207/2010 pagal J. P. ieškinį atsakovams A. B. ir A. B. dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir teismo nutartimi ginčo motociklas yra areštuotas. Parengiamasis posėdis paskirtas 2010 m. gegužės 18 d.

17Teismo nuomone, atsakovas 2010 m. vasario 10 d. pagrįstai atsisakė įregistruoti pareiškėjo vardu 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę, atsisakymas Nr. (1.6)-24-67 yra motyvuotas, aiškus ir suprantamas, pareiškėjas, nesutikdamas su atsisakymu, nustatytu laiku ir terminais pateikė skundą ir atsakovo atsisakymo panaikinti nėra pagrindo.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str.1 d.1 p., teismas

Nutarė

19Pareiškėjo A. B. skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Šiaulių filialui dėl VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. atsisakymo Nr. (1.6)-24-67 panaikinimo ir įpareigojimo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti pareiškėjo vardu 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai