Byla B2-483-368/2016
Dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutavusios ŽŪKB „Daujočių javai“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Baltic Agro“ prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutavusios ŽŪKB „Daujočių javai“ bankroto byloje,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Baltic Agro“ prašė pripažinti termino pateikti kreditorinius reikalavimus praleidimo priežastis svarbiomis ir patvirtinti jos 856 011,75 Eur kreditorinius reikalavimus skolininkei ŽŪKB „Daujočių javai“. Nurodė, kad tik 2015-10-20 gavo skolininkės, atstovaujamos administratoriaus, pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, kad bankroto administratorius pašto korespondenciją siuntė senu bendrovės buveinės adresu.

3Administratorius prašė prašymo netenkinti. Teigė, kad pareiškėja laiku nepareiškė savo finansinių reikalavimų.

4Prašymas tenkintinas.

5Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

6Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė 2014 m. gruodžio 30 d. bankroto bylą ir nustatė terminą ŽŪKB „Daujočių javai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

7Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis

8CPK 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

9Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos

10Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos, konkrečius kreditorių reikalavimus tikrina teismas, kadangi kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai ir proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai.

11Pareiškėja savo 856 011,75 Eur reikalavimą grindžia 2012-09-12 su ŽŪKB „Daujočių javai“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, pagal kurią skolininkė įsigijo prekių, tačiau tinkamai neatsiskaitė (6–27 b. l.). Administratorius neginčija pareiškėjos nurodytų aplinkybių dėl minėtos sutarties sudarymo ir skolos egzistavimo, savo nesutikimą su pareiškėjos prašymu motyvuodamas tik termino pareikšti kreditorinius reikalavimus praleidimo priežastimi.

12Teismas pažymi, kad terminų praleidimo priežastys neturi būti vertinamos formaliai ir turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra nustatytas akivaizdus šalies nerūpestingumas ar net piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Bankroto bylose prioritetas turi būti teikiamas tam, kad būtų įgyvendintas realus teisingumas ir vienas iš pagrindinių bankroto proceso tikslų, t. y. įrodymais pagrįstų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas.

13Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos nustato, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Byloje nėra duomenų, kad apie bankroto bylos iškėlimą buvo pranešta pareiškėjai UAB „Baltic Agro“. Priešingai, bylos duomenimis, bankroto administratoriaus pranešimas buvo siųstas senu pareiškėjos buveinės adresu: Vilnius, Ateities g. 10, nors iš viešai prieinamų duomenų (VĮ Registrų centras) matyti, kad pareiškėjos buveinės adresas nurodytas: Vilniuje, Perkūnkiemio g. 2 ir būtent toks pareiškėjos adresas buvo nurodytas ir skolininkei ŽŪKB „Daujočių javai“ išrašytose 2012–2013 m. PVM sąskaitose faktūrose.

15Teismas, nenustatęs akivaizdaus pareiškėjos nerūpestingumo ar piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pažymių ir įvertinęs tai, kad pareiškėjos prašomi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai yra pagrįsti buhalteriniai dokumentais ir kitais įrodymais, sprendžia, kad pareiškėjos prašymas tenkintinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

17Atnaujinti terminą pareiškėjos UAB „Baltic Agro“ kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

18Patvirtinti pareiškėjos UAB „Baltic Agro“ (į. k. 111547089) 856 011,75 Eur kreditorinius reikalavimus bankrutavusios ŽŪKB „Daujočių javai“ bankroto byloje.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai