Byla 2-1595-253/2011
Dėl sandorio pripažinimo negaliojanciu ir restitucijos taikymo

1Klaipedos apygardos teismo teiseja Albina Pupeikiene, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškoves atstovui advokatui Valdemarui Stancikui, atsakovo atstovui advokatui Linui Žukauskui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla, iškelta pagal ieškoves BUAB „Medvegalis“ ieškini atsakovui A. Z., treciasis asmuo Z. Z., del sandorio pripažinimo negaliojanciu ir restitucijos taikymo,

2n u s t a t e:

3ieškove kreipesi i teisma ir patikslinusi ieškini prašo pripažinti UAB „Medvegalis“ ir atsakovo A. Z. 2009-07-15 sudaryta traktoriaus T-150, valstybinis Nr. 0055 LV, pirkimo–pardavimo sandori negaliojanciu ir priteisti iš atsakovo 21 410,01 Lt bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ginco traktorius buvo parduotas mažesne negu rinkos verte, todel pažeistos imones ir kitu kreditoriu teises (b. l. 51–58).

4Teismo posedžio metu ieškoves atstovas patikslinta ieškini palaike ir praše ji tenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepimuose nurodo, kad nera visu privalomu salygu, kurioms esant galima taikyti LR CK 6.66 str., 1.5 str. ir 1.8 str. nuostatas. Atkreipia demesi, kad ginco traktorius UAB „Medvegalis“ veikloje 2009 m. nebebuvo naudojamas del jo visiškai blogos bukles, todel buvo logiškas administracijos veiksmas ukineje veikloje nebenaudojama turta parduoti. Traktorius buvo senas, surudijes, todel mano, kad jo pardavimo verte atitiko rinkos verte (b. l. 30–36, 120–122).

6Teismo posedžio metu atsakoves atstovas ieškini praše atmesti.

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad Klaipedos apygardos teismo 2009-09-28 nutartimi UAB „Medvegalis“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta UAB „Tytus“. Pagal 2009-07-15 išrašyta PVM saskaita faktura, serija MDA Nr. 0000902, pardaveja UAB „Medvegalis“ pirkejui A. Z. už 1 799,99 Lt (su PVM) pardave traktoriu T-150, valstybinis Nr. 0055 (b. l. 11).

9Atsakovas atsiliepime (b. l. 121–122) ir teismo posedžio metu praše taikyti ieškinio senati.

10Ieškoves atstovas nurode, kad pradejus administruoti UAB „Medvegalis“ bankroto administratorei buvo perduotas didelis kiekis dokumentu. Be to, 2010-03-30 vykusiame kreditoriu susirinkime buvo priimtas nutarimas, kad del didelio darbo kruvio bankroto administratorius savo ataskaita pateiks kitame susirinkime. Visi dokumentai buvo baigti analizuoti 2010-04-07, kai buvo parengta bankroto administratoriaus ataskaita Nr. 1, Mano, kad nuo šios dienos turi buti skaiciuojama ieškinio senatis. Taciau, jei teismas manytu, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas, prašo ji atnaujinti kaip praleista del svarbiu priežasciu.

11Pagal IBI 11 straipsnio 3 dalies 8 punkta ir 20 straipsni imones administratorius privalo patikrinti bankrutuojancios imones sandorius ir pareikšti ieškinius del sandoriu, priešingu imones veiklos tikslams ir (arba) galejusiu tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojanciais ir šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto byla UAB „Medvegalis“ iškelta 2009-09-28 nutartimi (b. l. 14–18), administratorius bendroves dokumentus pereme 2010-01-27 (b. l. 82–85), 2010-01-29 (b. l. 86–93), 2010-02-02 (b. l. 94–101). Todel ieškove, pareikšdama ši ieškini 2011-04-04, praleido CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta vieneriu metu ieškinio senaties termina. Nors ieškoves atstovas ir praše atnaujinti ši termina, taciau pastarojo nurodyta termino praleidimo priežastis – didele dokumentu apimtis – nepripažintina svarbia priežastimi, kadangi bankroto administratorius, sutikdamas administruoti bankrutuojancia imone, prisiima ir pareiga ja administruoti laikantis istatymu.

12Kadangi atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senati, ieškinys atmestinas kaip pareikštas pasibaigus ieškinio senaties terminui (CK 1.126 str. 2 d.).

13Nors ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro savarankiška pagrinda atmesti ieškini (CK 1.131 str. 1 d.), taciau teismas pasisako ir del ieškinio esmes.

14BUAB „Medvegalis“ bankroto administratore, prašydama teisma patenkinti patikslinto ieškinio reikalavimus, juos grinde tokiomis aplinkybemis: 1) kad traktoriaus T-150, valstybinis Nr. 0055 LV, rinkos verte jo pardavimo metu buvo 23 210 Lt su PVM; 2) kad pagal 2009-07-15 išrašyta PVM saskaita faktura, serija MDA Nr. 0000902, atsakovui traktorius T-150, valstybinis Nr. 0055 LV, buvo parduotas už gerokai mažesne traktoriaus rinkos verte; 3) kad atsakovui perleistu traktoriaus pirkimo–pardavimo sandoriu už gerokai mažesne kaina galbut nebuvo sukeltas UAB „Medvegalis“ nemokumas, taciau žymiai sumažejo UAB „Medvegalis“ turimo turto kiekis, iš kurio ateityje butu tenkinami kitu kreditoriu reikalavimai; 4) kad 2009-07-15 sudarytas sandoris buvo akivaizdžiai nenaudingas ir nuostolingas UAB „Medvegalis“ ir abi sandori sudariusios šalys buvo nesažiningos; 5) kad gincijamas sandoris pažeide UAB „Medvegalis“ kreditoriu interesus, prieštarauja gerai moralei ir UAB „Medvegalis“ kaip privataus juridinio asmens tikslams, nes UAB „Medvegalis“ tikslas – pelno siekimas.

15Teismas konstatuoja, kad BUAB „Medvegalis“, ieškinyje nurodžiusi tokias aplinkybes kaip ieškinio reikalavimu pagrinda, privalo jas irodyti (CPK 178 str.).

16Iš 2009-11-12 pelno (nuostoliu) ataskaitos, atsakovo, liudytoju paaiškinimu nustatyta, kad 2009-aisiais metais UAB „Medvegalis“ vykde ukine komercine veikla, iš pardavimu bendrove turejo 753 076 Lt pajamu (b. l. 19), atsakovas buvo bendroves darbuotojas, kuriam keleta menesiu nebuvo mokamas darbo užmokestis. Teismas konstatuoja, kad gincijamo traktoriaus T-150, valst. Nr. 0055, 2009-07-15 pirkimo–pardavimo sandorio sudarymo faktas už gerokai mažesne kaina taip, kaip ieškinyje nurodyta, nesukele ir nenuleme UAB „Medvegalis“ nemokumo, nes ieškinyje yra tik padaryta prielaida apie galbut sukelta imones nemokuma. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Medvegalis“ nemokuma nuleme ta aplinkybe, kad realizavus projekta, finansuojama iš Europos Sajungos strukturiniu fondu lešu, „Swedbank“, AB atsisake suteikti UAB „Medvegalis“ 0,5 mln. Lt dydžio kredita pagal 2006-09-19 Kreditavimo sutarti Nr. 06-063784-IN/06-063797-AK.

17Ieškove ginco traktoriaus rinkos verte grindžia VšI „Emprekis“ (b. l. 12) išrašu, kuriame nurodyta, kad 1987 m. pagaminto traktoriaus „Kirov“, kurio variklio galia yra 160 kW–20 kW, bendroji mase 20 t, 2009-07-15 rinkos verte buvo 23 210 Lt (su PVM). Teismo posedžio metu tiek liudytojai, tiek šalys patvirtino, kad ginco traktoriaus modelis, galia ir svoris buvo žymiai mažesni. Todel šio ieškoves pateikto dokumento teismas nepripažista kaip turto vertinimo ataskaitos ir tinkamo irodymo, pagrindžiancio parduoto traktoriaus rinkos verte. Ieškoves teikiami i byla dokumentai yra prieštaringi: ji nepateike jokiu duomenu, identifikuojanciu ginco traktoriu, kada jis buvo isigytas, šio turto apskaitos korteles (kadangi iš Šilales rajono savivaldybes administracijos Žemes ukio skyriaus 2011-06-46 pažymos matyti, kad UAB „Medvegalis“ turejo 2 traktorius T-150 (b. l. 129), kokia buvo šio traktoriaus likutine verte pagal bendroves buhalterines apskaitos dokumentus, nors bankroto administratoriaus 2010-04-07 ataskaitoje Nr. 1 (b. l. 78) administratorius nurode, jog A. Z. buvo parduotas 6 000 Lt likutines vertes traktorius T-150.

18Todel negalima spresti, ar minimu 2009-07-15 gincijamu traktoriaus pirkimo–pardavimo sandoriu i balansa irašyto turto verte sumažejo 21 410 (23 210 Lt –1 799,99 Lt = 21 410 Lt ), teismui nera pagrindo konstatuoti ir padaryti išvadas, kad 2009-07-15 sudarytas sandoris buvo akivaizdžiai nenaudingas ir nuostolingas UAB „Medvegalis“, prieštaravo gerai moralei ir UAB „Medvegalis“, kaip privataus juridinio asmens, tikslams siekti pelno.

19Liudytojas A. J. teismo posedyje patvirtino, kad bendrove visus traktorius pirko jau naudotus, o ginco traktorius iki pardavimo apie 1,5 m stovejo nenaudojamas, nes buvo dideles kuro sunaudojimo normos, eksploatacijos metu jis nuolat buvo remontuojamas, todel ji eksploatuoti buvo finansiškai nenaudinga. Analogiškus paaiškinimus dave liudytojai R. P., P. S. (b. l. 160–163). Teismui nera pagrindo netiketi tokiais liudytoju paaiškinimais, kad 2009 metais liepos menesi buvo nutarta parduoti traktoriu, turint tiksla sumažinti bendroves sanaudas ne tik minimo traktoriaus remontui, taciau ir sanaudas jo techniniam aptarnavimui, eksploatavimui, nes tokiu aplinkybiu irodineti nereikia, visiems yra žinoma, kad automobilio eksploatavimui ir jo techniniam aptarnavimui nuolat reikalingos lešos (CPK 182 str. 1 p.).

20Ieškove, siekdama pagristi ieškinio suma, praše skirti turto vertes nustatymo ekspertize. Ši prašyma teismas tenkino (b. l. 174–175), taciau ieškovei teismo nustatytu terminu i teismo depozitine saskaita nesumokejus 800 Lt už ekspertizes atlikima, neprašius šio termino pratesti, buvo konstatuota, kad ieškove nebepageidauja atlikti ekspertize (b. l. 189–190).

21Teismas daro išvada, kad patikslintame ieškinyje nurodytomis aplinkybemis nera pagrindo patenkinti BUAB „Medvegalis“ ieškinio, todel visi reikalavimai atmestini kaip nepagristi ir neirodyti (CPK 178 str.).

22Atmetus patikslinto ieškinio reikalavimus, Klaipedos apygardos teismo 2011-04-05 nutartimi taikytos atsakovui A. Z. laikinosios apsaugos priemones panaikintinos, isiteisejus teismo sprendimui (b. l. 23–24; CPK 150 str. 4 d.).

23Ieškini atmetus, iš ieškoves atsakovui priteistinos jo patirtos 1 000 Lt bylinejimosi išlaidos (b. l. 38, CPK 93 str. 1 d.) už advokato suteikta jam teisine pagalba, nes advokatas suraše du atsiliepimus i ieškini ir patikslinta ieškini, atstovavo atsakovo interesams parengiamuosiuose ir teismo posedžiuose, teike prašyma del turto vertes ekspertizes paskyrimo ir suformulavo klausimus ekspertui, teike užklausima ekspertui (b. l. 30–36, 45–48, 120–122, 158–166, 167–170). Ivertinus bylos sudetinguma ir apimti priteistinu išlaidu dydis už advokato atsakovei suteikta teisine pagalba neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu „Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.2 p., 8.16–8.18 p. nustatytu užmokescio dydžiu (CPK 93 str. 1 d.).

242011-05-17 atsakovo sutuoktine V. Z. i teismo depozitine saskaita sumokejo 200 Lt užstata, kurio nepanaudojus, jis gražintinas sumokejusiam asmeniui (b. l. 115).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26BUAB „Medvegalis“ patikslinto ieškinio reikalavimus atmesti.

27Priteisti iš ieškoves BUAB „Medvegalis“, i. k. 176527344, atsakovui A. Z. 1 000 Lt patirtu išlaidu už advokato suteikta teisine pagalba.

28Isiteisejus teismo sprendimui panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011-04-05 nutartimi ieškoves BUAB „Medvegalis“, i. k. 176527344, reikalavimams užtikrinti taikytas laikinasias apsaugos priemones – atsakovui A. Z., a. k. ( - ) priklausancio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtiniu teisiu, o ju nesant ar esant nepakankamai, piniginiu lešu, priklausanciu atsakovui ir esanciu pas atsakova arba treciuosius asmenis, neviršijant 21 410 Lt sumos, – arešta; uždraudima ši turta perleisti, ikeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmes sumažinti jo verte.

29V. Z. sugražinti i teismo depozitine saskaita 2011-05-17 sumoketa 200 Lt užstata.

30Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo teiseja Albina Pupeikiene, sekretoriaujant Rimai... 2. n u s t a t e: ... 3. ieškove kreipesi i teisma ir patikslinusi ieškini prašo pripažinti UAB... 4. Teismo posedžio metu ieškoves atstovas patikslinta ieškini palaike ir praše... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepimuose nurodo, kad nera visu privalomu... 6. Teismo posedžio metu atsakoves atstovas ieškini praše atmesti.... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Nustatyta, kad Klaipedos apygardos teismo 2009-09-28 nutartimi UAB... 9. Atsakovas atsiliepime (b. l. 121–122) ir teismo posedžio metu praše taikyti... 10. Ieškoves atstovas nurode, kad pradejus administruoti UAB „Medvegalis“... 11. Pagal IBI 12. Kadangi atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senati, ieškinys atmestinas... 13. Nors ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro... 14. BUAB „Medvegalis“ bankroto administratore, prašydama teisma patenkinti... 15. Teismas konstatuoja, kad BUAB „Medvegalis“, ieškinyje nurodžiusi tokias... 16. Iš 2009-11-12 pelno (nuostoliu) ataskaitos, atsakovo, liudytoju paaiškinimu... 17. Ieškove ginco traktoriaus rinkos verte grindžia VšI „Emprekis“ (b. l.... 18. Todel negalima spresti, ar minimu 2009-07-15 gincijamu traktoriaus... 19. Liudytojas A. J. teismo posedyje patvirtino, kad bendrove... 20. Ieškove, siekdama pagristi ieškinio suma, praše skirti turto vertes... 21. Teismas daro išvada, kad patikslintame ieškinyje nurodytomis aplinkybemis... 22. Atmetus patikslinto ieškinio reikalavimus, Klaipedos apygardos teismo... 23. Ieškini atmetus, iš ieškoves atsakovui priteistinos jo patirtos 1 000 Lt... 24. 2011-05-17 atsakovo sutuoktine V. Z. i teismo depozitine... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 26. BUAB „Medvegalis“ patikslinto ieškinio reikalavimus atmesti.... 27. Priteisti iš ieškoves BUAB „Medvegalis“, i. k. 176527344, atsakovui 28. Isiteisejus teismo sprendimui panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011-04-05... 29. V. Z. sugražinti i teismo depozitine saskaita 2011-05-17... 30. Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...