Byla B2-1782-260/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2014 m. kovo 25 d. gautas ieškovės UAB „Transekspedicija“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Cepalium“. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei UAB „Cepalium“ bankroto bylą ir nurodė, kad atsakovė laiku nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų,yra skolinga ieškovei 5 824 Lt.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Kreditoriaus (kreditorių) pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 6 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu yra bent vienas ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikimo pagrindų, pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui (ne trumpesniam nei 30 dienų), kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų kopijas pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, t. y. kad kreditorius pranešė įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo bei kad pateikė įmonei pareiškimo teismui ir prie pareiškimo pateikiamų priedų kopijas, bei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Ieškovė teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Cepalium“ iškėlimo nurodė, kad ji įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimus, t. y. 2014 m. sausio 23 d. registruotais laiškais išsiuntė atsakovei jos buveinės adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre, bei veiklos adresu pranešimus dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o taip pat ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo su visais priedais. Minėti dokumentai atsakovei buvo įteikti 2014 m. sausio 24 d. Kartu su pareiškimu teismui pateikta AB Lietuvos pašto 2014 m. kovo 6 d. pažyma patvirtina, kad atsakovei ieškovės siųsta registruotoji pašto siunta įteikta 2014 m. sausio 24 d., tačiau net ir įvertinus nurodytas aplinkybes, negalima pripažinti, kad ieškovė tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimus. Pažymėtina, kad tik pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, kurio kopiją kreditorius privalo pateikti ir įmonei. Situacija, kai kreditorius (kreditoriai) kartu su pranešimu apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia įmonei ir pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei priedų prie jo kopijas, neatitinka ne tik kad ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų, bet ir šiais reikalavimais siekiamų tikslų. Visų pirma, ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta norma, kaip ir šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma, yra siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų įmonei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią įmonės veiklą. Išsiuntus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų kopijas įmonei kartu su pranešimu dėl ketinimo kreiptis į teismą, įmonei, iki ši negautų procesinių dokumentų iš teismo, iš viso nebūtų žinoma, ar kreditorius (kreditoriai) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo ir jei kreipėsi, tai kada. Be to, nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų kopijų įteikimo įmonei dienos yra skaičiuojami terminai, per kurios įmonės vadovas turi pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytus duomenis, todėl esant pirmiau nurodytai situacijai, įmonės vadovas, nežinodamas, ar kreditoriai kreipėsi ir jei kreipėsi, tai kada dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, negalėtų tinkamai ir laiku įvykdyti jam ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos. Taigi netinkamai įvykdžius ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje numatytą pareigą įmonės vadovui, negalint laiku pateikti bankroto bylos išnagrinėjimui reikiamų dokumentų, nepagrįstai gali būti taikomos ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos sankcijos, būtų pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai. Remiantis nurodytais argumentais, pripažintina, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimas įmonei kartu su pranešimu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti laikomas tinkamu ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimų įvykdymu. Atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimai prilygintini išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai, todėl konstatavus, kad ieškovė tinkamai šios tvarkos nesilaikė, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

6Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktopagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 str. 4 d. nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 3 dalimi, 5 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

8Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai