Byla B2-944-253/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. R. įmonei

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. R. įmonei,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą A. R. įmonei. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-10-01 sudarė 1 027,67 Eur.

32016-01-25 teismo nutartimi į bylą bendraatsakiu buvo įtrauktas įmonės savininkas A. R..

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2016-01-30. Atsakovai atsiliepimo į pareiškimą ir dokumentų teismui nepateikė.

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Ieškovo nurodytos įmonės skolos sudaro 1 027,67 Eur, įmonė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įsiskolinimo nesumokėjo. Įmonė ir jos savininkas teismui nepateikė duomenų apie įmonės finansinę padėtį. Tokiu būdu nepaneigta aplinkybė, jog įmonė yra nemoka. Esant tokiems įrodymams, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, atsakovei A. R. įmonei keltina bankroto byla.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. A. R. įmonės bankroto administratoriumi skirtinas Alvydas Martinavičius (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA452).

9Atsižvelgus į ĮBĮ nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11A. R. įmonei, įmonės kodas 169990356, adresas Plungės r. sav. Plungės m. Varpo g. 3, iškelti bankroto bylą.

12Bankrutuojančios įmonės administratoriumi skirti Alvydą Martinavičių (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA452).

13Įpareigoti A. R. įmonės savininką (vadovą) per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

14Nustatyti, kad A. R. įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

15Įpareigoti administratorių atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

16Areštuoti A. R. įmonės (įmonės kodas169990356, adresas Plungės r. sav. Plungės m. Varpo g. 3) nekilnojamąjį turtą ir kitą materialųjį turtą, pinigines lėšas bei sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams LR CPK nustatyta tvarka.

17Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtam bankroto administratoriui ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

18Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

19Nutartis per 10 d. nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius kreipėsi į teismą su prašymu iškelti... 3. 2016-01-25 teismo nutartimi į bylą bendraatsakiu buvo įtrauktas įmonės... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2016-01-30. Atsakovai atsiliepimo į... 5. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 6. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus... 7. Ieškovo nurodytos įmonės skolos sudaro 1 027,67 Eur, įmonė buvo įspėta... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto... 9. Atsižvelgus į ĮBĮ nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 11. A. R. įmonei, įmonės kodas 169990356, adresas Plungės r. sav. Plungės m.... 12. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi skirti Alvydą Martinavičių... 13. Įpareigoti A. R. įmonės savininką (vadovą) per 15 dienų nuo nutarties... 14. Nustatyti, kad A. R. įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 15. Įpareigoti administratorių atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 16. Areštuoti A. R. įmonės (įmonės kodas169990356, adresas Plungės r. sav.... 17. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtam bankroto administratoriui ir... 18. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą... 19. Nutartis per 10 d. nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...