Byla e2-5314-845/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ieškinį atsakovams UAB „Promlitsta“ ir V. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, bei atsakovo UAB „Promlitsta“ priešieškinį UAB „Vejuva“ dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ieškinį atsakovams UAB „Promlitsta“ ir V. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, bei atsakovo UAB „Promlitsta“ priešieškinį UAB „Vejuva“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Vejuva“ kreipėsi į teismą ieškiniu dėl 130 620,84 Lt skolos už prekes, 3130,26 Lt delspinigių, 5 proc. palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų pritesimo solidariai iš atsakovų UAB „Promlitsta“ ir V. B..

32015-04-10 teisme gautas atsakovo UAB „Promlitsta“ priešieškinys, kuriuo jis prašė priteisti iš ieškovo UAB „Vejuva“ 10 275,16 EUR nuostolių, 6 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

42015-06-10 teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti 2015-06-05 taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

5Šalių pateikta sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

6CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

7Iš teismui pateiktos 2015-06-10 šalių sudarytos taikos sutarties matyti, kad šią sutartį sudariusios šalys siekia taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl šalių teisių ir pareigų. Šalys nurodė, kad sutartis sudaryta laisva šalių valia, joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisminio proceso tvarka pasekmės.

8Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuojama, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (CK 6.983-6.986 str.), todėl yra pagrindas patvirtinti ieškovo UAB „Vejuva“ (toliau – Ieškovas) ir atsakovų UAB „Promlitsta“ ir V. B. (toliau – Atsakovai) 2015-06-10 sudarytą taikos sutartį.

9Ieškovas už ieškinį sumokėjo 798 EUR žyminį mokestį. Šalims sudarius taikos sutartį ir bylą nutraukus, ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 598,50 EUR (CPK 87 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 – 291 str., 93 str., 94 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vejuva“, į. k.: 123552749, ir atsakovų UAB „Promlitsta“, į. k.: 133539643, ir V. B., a. k.: ( - ) 2015-06-10 sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sulygtomis sąlygomis:

131. Atsakovai sutinka ir įsipareigoja solidariai sumokėti Ieškovui 37 830,41 EUR skolą už prekes, 906,59 EUR delspinigių, 86,89 EUR išlaidų antstoliui už Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-12 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą ir 25 % Ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, kuris sudaro 200 EUR, t.y. viso 39 023,89 EUR.

142. Ieškovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti atsakovui UAB „Promlitsta“ pusę priešieškiniu reikalautos sumos – 5 137,58 EUR.

153. Atsakovas UAB „Promlitsta“ atsisako nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš Ieškovo likusią dalį priešieškiniu reikalautos sumos – 5 137,58 EUR ir 6 % dydžio metines palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

164. Atsakovai patvirtina, kad po šios Taikos sutarties pasirašymo jokių reikalavimų ir/ar pretenzijų Ieškovui dėl Ieškovo perduotų prekių ir/ar nuostolių atlyginimo neturi ir ateityje neturės.

175. Atsižvelgiant į šios Taikos sutarties 1 p. ir 2 p., Šalys pažymi, jog įskaito Ieškovo ir UAB „Promlitsta“ vienarūšius priešpriešinius reikalavimus 5 137,58 EUR sumoje, ko pasekoje Ieškovas laikomas įvykdęs savo prievolę sumokėti UAB „Promlitsta“ Taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą 5 137,58 EUR (Ieškovo prievolė pagal šios Taikos sutarties 2 p. baigėsi įskaitymu), o Atsakovų Taikos sutarties 1 punkte numatyta solidari prievolė sumokėti Ieškovui viso 39 023,89 EUR laikoma dalinai įvykdyta 5 137,58 EUR sumoje ir likusi sumokėti suma lieka 33 886,31 EUR.

186. Atsakovai įsipareigoja Taikos sutarties 5 punkte nurodytą likusią sumą 33 886,31 EUR solidariai sumokėti dalimis į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą šia tvarka:

1910 000 EUR per 7 dienas nuo Teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos;

206 000 EUR iki 2015-07-15;

216 000 EUR iki 2015-07-31;

226 000 EUR iki 2015-08-31;

235 886,31 EUR iki 2015-09-30.

247. Šalys susitaria, kad Atsakovams nesumokėjus Ieškovui dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 6.1.-6.5. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, Atsakovai sutinka ir įsipareigoja solidariai sumokėti Ieškovui 5% dydžio metines palūkanas nuo visos Taikos sutarties 6 punkte numatytos Atsakovų šios Taikos sutarties pažeidimo dieną nesumokėtos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-23) iki visiško Taikos sutarties 6 punkto įvykdymo.

258. Šalys susitaria, kad Atsakovams nesumokėjus Ieškovui dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 6.1.-6.5. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, bus laikoma, kad po šio termino einančią kalendorinę dieną yra suėjęs terminas sumokėti visą likusį nesumokėtą įsiskolinimą, numatytą Taikos sutarties 5 punkte, ir Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos sumos.

269. Šalys susitaria, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-5314-845/2014 (dabartinis bylos Nr. e2-5314-845/2015) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki šios Taikos sutarties visiško įvykdymo, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų Atsakovams atsiskaityti su Ieškovu.

2710. Šioje Taikos sutartyje tiesiogiai neaptartų bylinėjimosi išlaidų Šalys viena kitai nekompensuoja.

2811. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu bei įteikimu, įsipareigoja apmokėti Atsakovai.

2912. Ieškovas ir Atsakovai patvirtina, jog supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. ir 6.985 str. nuostatas, Taikos sutartimi Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

3013. Ieškovas ir Atsakovai patvirtina, jog Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 430 str. 9 d., joms suprantamos ir žinomos – rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė Taikos sutartį, prijungiamas prie bylos, byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos Šalių Taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, Šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

31Civilinę bylą Nr. e2-5314-845/2015 pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ieškinį atsakovams UAB „Promlitsta“ ir V. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, bei atsakovo UAB „Promlitsta“ priešieškinį UAB „Vejuva“ dėl nuostolių atlyginimo nutraukti.

32Grąžinti ieškovui UAB „Vejuva“, į. k.: 123552749, 2014-12-19 ir 2014-12-30 mokėjimo pavedimu Nr. ZB76672 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 598,50 EUR (penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir penkiasdešimt eurocentų). Žyminį mokestį gražina Valstybinė mokesčių inspekcija.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Vejuva“ kreipėsi į teismą ieškiniu dėl 130 620,84 Lt... 3. 2015-04-10 teisme gautas atsakovo UAB „Promlitsta“ priešieškinys, kuriuo... 4. 2015-06-10 teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti 2015-06-05 taikos... 5. Šalių pateikta sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 6. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 7. Iš teismui pateiktos 2015-06-10 šalių sudarytos taikos sutarties matyti, kad... 8. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuojama, kad taikos... 9. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 798 EUR žyminį mokestį. Šalims sudarius... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 – 291 str.,... 11. prašymą tenkinti.... 12. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vejuva“, į. k.: 123552749, ir atsakovų UAB... 13. 1. Atsakovai sutinka ir įsipareigoja solidariai sumokėti Ieškovui 37 830,41... 14. 2. Ieškovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti atsakovui UAB „Promlitsta“... 15. 3. Atsakovas UAB „Promlitsta“ atsisako nuo ieškinio reikalavimo priteisti... 16. 4. Atsakovai patvirtina, kad po šios Taikos sutarties pasirašymo jokių... 17. 5. Atsižvelgiant į šios Taikos sutarties 1 p. ir 2 p., Šalys pažymi, jog... 18. 6. Atsakovai įsipareigoja Taikos sutarties 5 punkte nurodytą likusią sumą... 19. 10 000 EUR per 7 dienas nuo Teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos... 20. 6 000 EUR iki 2015-07-15;... 21. 6 000 EUR iki 2015-07-31;... 22. 6 000 EUR iki 2015-08-31;... 23. 5 886,31 EUR iki 2015-09-30.... 24. 7. Šalys susitaria, kad Atsakovams nesumokėjus Ieškovui dalinio mokėjimo... 25. 8. Šalys susitaria, kad Atsakovams nesumokėjus Ieškovui dalinio mokėjimo... 26. 9. Šalys susitaria, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-12 nutartimi... 27. 10. Šioje Taikos sutartyje tiesiogiai neaptartų bylinėjimosi išlaidų... 28. 11. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu bei... 29. 12. Ieškovas ir Atsakovai patvirtina, jog supranta ir žino, kad pagal... 30. 13. Ieškovas ir Atsakovai patvirtina, jog Taikos sutarties sudarymo ir jos... 31. Civilinę bylą Nr. e2-5314-845/2015 pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ieškinį... 32. Grąžinti ieškovui UAB „Vejuva“, į. k.: 123552749, 2014-12-19 ir... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...