Byla 2-4577-91/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Švetkauskas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui V. Š. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. V. socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo V. Š. 193 Lt žalos atlyginimą.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktas įrodymais nustatyta, kad atsakovas V. Š. 2007-04-12 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių (toliau - VSDFV Marijampolės skyrius) su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau - našlaičių pensija) už 2005-03-13 mirusį motiną J. Š.. Kartu su prašymu atsakovas pateikė ieškovui Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus 2007-09-18 pažymą Nr. IS4-139 apie jo mokymąsi pirmame kurse. 2007-04-12 atsakovas VSDFV Marijampolės skyriuje buvo supažindintas su informacija dėl našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo. Atsakovas pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti VSDFV Marijampolės skyrių apie tai, kad nebesimoko (nustojo mokytis, pašalintas iš mokyklos, perėjo mokytis į vakarinį ar neakivaizdinį skyrių ir kt.). Atsakovui buvo žinoma, kad laiku nepranešus apie šias aplinkybes, našlaičių pensijos permoka bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka. VSDFV Marijampolės skyriaus 2007-04-26 sprendimu Nr. 53-2490 atsakovui buvo paskirta 193 Lt per mėnesį našlaičių pensija nuo 2007-04-01 iki sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. Marijampolės profesinio rengimo centro metalo ir mechanizacijos skyriaus raštais ieškovas informuotas, jog V. Š. 2007-11-23 Direktoriaus įsakymu Nr.V2-64M išbrauktas iš mokinių sąrašų.

8Atsakovas nuo 2007-11-23 nesimokė, tačiau jam buvo mokama našlaičių pensija. Atsakovas V. Š. laiku nepranešė VSDFV Marijampolės skyriui apie tai, kad jis išbrauktas iš mokinių sąrašų, nors pasirašytinai buvo įsipareigojęs apie tai pranešti.

9Ieškovas 2008-04-21, 2009-08-13 išsiuntė atsakovui V. Š. raštus su siūlymu sumokėti 193 Lt. Atsakovas ieškovui patirtos žalos iki šiol neatlygino.

10Iš pateiktų teismui rašytinių įrodymų darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas ir įrodytas. LR CK 6.245 str. 1 d. numato, kad, civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius, CK 6.246 str. 1 d. numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

11Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.1-3), prašymu (b.l.4), pažymomis (b.1.5, 8,9,14,15), VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimais (b.l.7, 10,as16), VSDFV Marijampolės skyriaus mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos sumos apskaičiavimu (b.l.11,1213).

12Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti padarytą žalą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo V. Š. priteistina 193 Lt žalos atlyginimo ( CK 6.2 str., 6.245 str. 1d., CK 6.246 str. 1 d., VSD įstatymo 18 str., Pensijų įstatymo 38 str., 44 str.)

13Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 72 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str.1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo V. Š., a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini., 193 (vieną šimtą devyniasdešimt tris litus ) žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, Marijampolė, Jono Dailidės g. 5/A.Valaičio g. 2, a.s. Nr.( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100.

18Priteisti atsakovo V. Š., a.k. ( - ) 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų, valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr.( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Švetkauskas,... 2. I. V. socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimas... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktas įrodymais nustatyta,... 8. Atsakovas nuo 2007-11-23 nesimokė, tačiau jam buvo mokama našlaičių... 9. Ieškovas 2008-04-21, 2009-08-13 išsiuntė atsakovui V. Š. raštus su... 10. Iš pateiktų teismui rašytinių įrodymų darytina išvada, kad ieškinys... 11. Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.1-3), prašymu (b.l.4),... 12. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti padarytą žalą.... 13. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 72... 14. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str.1 d., 2 d., 286 str.,... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo V. Š., a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini., 193... 18. Priteisti atsakovo V. Š., a.k. ( - ) 72 Lt (septyniasdešimt du litus)... 19. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...