Byla 2-1782-262/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant A. Šarkuvienei, dalyvaujant ieškovui R. S., ieškovo atstovei adv. L. Žukauskaitei, atsakovo Lietuvos valstybės atstovams: LR Generalinės prokuratūros atstovui J. Baranskui, Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros atstovei J. Pavlovskajai, LR teisingumo ministerijos atstovui R. V., VSAT prie LR VRM, VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės atstovui R. Jaščaninui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Generalinės prokuratūros, LR Teisingumo ministerijos, VSAT prie LR VRM, VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas kelis kartus patikslinęs ieškinį (I t., b.l. 95-96; II t., b.l. 8-9) prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos LR Teisingumo ministerijos, jam padarytos žalos (turtinės ir neturtinės), atsiradusios dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, susidedančios iš: neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2001 - 12 - 07 iki 2002 - 10 - 30 – 32. 893,00 Lt, neturtinės žalos – 100.000,00 Lt, teisinės advokato S. J. pagalbos – 2000,00 Lt ir bylinėjimosi išlaidų – 2.550,00 Lt, iš viso – 137.443,00 Lt (II t., b.l. 91-92).

4Ieškovas nurodė, kad 2000-09-07 buvo paskirtas Pasienio policijos departamento prie LR VRM Vilniaus pasienio policijos rinktinės G. Ž. užkardos vadu. 2001-12-06 VSAT TV ieškovui iškėlė baudžiamąją bylą pagal LR BK 312 str. 3 d., 312 str. 6 d., dėl kontrabandos būdu gabenamo spirito per Krakūnų pasienio ir muitinės kontrolės punktą Šalčininkų rajone. Ieškovas nurodo, kad buvo apkaltintas neteisingai, dėl to jam neteisėtais valdžios institucijų veiksmais buvo padaryta žala. Ieškovas mano, jog jis kaip G. Ž. užkardos vadas, turėjo teisę pakeisti tarnybos užduotį SPB pasieniečiams R. P., V. M., K. D., J. G. ir perkelti vykdyti tarnybą Šalčininkų rajone prie Albertinos km.v. l ž. 0726 - 0773. Baudžiamojoje byloje nėra užfiksuota jokių jo veiksmų, kurie duotų pagrindą manyti, padarius nusikaltimą. Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros 2002-10-30 nutarimu ieškovo atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta nesant ieškovo veiksmuose nusikaltimo, numatyto BK 312 str. 3 d.; 310 str. 6 d. sudėties. Ieškovas vadovaujasi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijos 5 str. 1d. c papunčiu, 5 dalimi ir mano, jog procesinius veiksmus tardymo organams atliko per neprotingai ilgą laiko tarpą. Pagal Konvencijos 5 str. prasmę, laisvės suvaržymas neturi tęstis neprotingai ilgai, tačiau ieškovas 3 savaites buvo suimtas, 2 mėnesius taikyta kardomoji priemonė namų areštas. Be to ieškovas buvo atleistas iš darbo. Dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų ieškovas nurodo patyręs neturtinę žalą. Ieškovas nurodo patyręs moralinę skriaudą, sugadinta jo reputacija, jis neteko darbo užmokesčio.

5Atsakovas VSAT prie LR VRM atsiliepimu į patikslintą ieškinį su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (II t., b.l. 98-100). Nurodė, jog VSAT Vilniaus rinktinė nušalino R. S. nuo pareigų pagal prokuroro nutarimą. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas buvo atleistas iš tarnybos ne dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, o už tai, jog 2001-12-06 netinkamai organizavo užkardos saugomo valstybės sienos ruožo apsaugą, nepagrįstai pakeitė keturių Vilniaus rinktinės SPB pareigūnų sargybą, nurodydamas jiems palikti Širvių KP ir vykdyti tarnybą prie Albertinos kaimo. Dėl tokių nepagrįstų ieškovų veiksmų buvo susilpninta saugomo ruožo apsauga, o tai sąlygojo kontrabandos gabenimą per Širvių KP. Atsakovas pažymėjo, jog tiek ieškovo pareiginę instrukciją, tiek kitus teisės aktus, kuriais ieškovas privalėjo vadovautis organizuojant valstybės sienos apsaugą teismai išnagrinėjo pilnai ir tai yra įvertinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Mano, kad BPK 137 str. l d. , 138 str. įtvirtintos normos nebuvo pažeistos, visi šiose baudžiamojo proceso teisės normose numatyti procesiniai veiksmai ieškovo atžvilgiu buvo atlikti laiku, nepažeidžiant BPK įtvirtintų teisės normų, reglamentuojančių laikinąjį sulaikymą. Todėl atsakovas daro išvadą, kad VSAT TV tardytojo priimtas sprendimas dėl ieškovo laikinojo sulaikymo buvo teisėtas. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų neteisėtumas turi būti konstatuotas įstatymo nustatyta instancine tvarka. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų ir nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formas bei tvarką reglamentuoja baudžiamojo proceso įstatymas ir šios tvarkos negali pakeisti civilinis procesas.

6Atsakovas VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinė atsiliepimu į patikslintą ieškinį su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (II t., b.l. 110-112). Nurodė, kad R. S. atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta 2002-10-30 nutarimu, tačiau tai nereiškia, jog tyrimą atlikę pareigūnai prieš jį atliko neteisėtus veiksmus. Ikiteisminio tyrimo atlikimas yra įstatymais numatyta valstybės organų veikla, siekiant šalyje įtvirtinti ir palaikyti įstatymais grindžiamą tvarką, LR BPK nustato pareigą ikiteisminio tyrimo pareigūnams, pagal kompetenciją, iškelti baudžiamąją bylą kiekvienu atveju, kai iškyla nusikalstamos veikos požymiai. Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti vien dėl to, kad procesas pasibaigė be asmens nubaudimo baudžiamąja tvarka, ir nėra besąlyginis pagrindas atlyginti žalą asmeniui, kurio atžvilgiu nutraukta byla. Atsakovas mano, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio.

7Atsakovas LR Generalinė prokuratūra atsiliepimu į patikslintą ieškinį su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (II t., b.l. 115-119). Nurodė, jog teisėsaugos institucijų veiksmų neteisėtumas turi būti konstatuotas įstatymų nustatyta tvarka. Suėmimas iki nuosprendžio nėra bausmė už padarytą nusikaltimą, o procesinės prievartos priemonė, turinti specifinius uždavinius, kurių svarbiausias - užtikrinti tinkamą proceso vykdymą baudžiamojoje byloje, ištirti nusikaltimą. Baudžiamoji byla ieškovo atžvilgiu iškelta dėl sunkių nusikaltimų, susijusių su jo tarnyba, minėtoje sudėtingoje, didelės apimties baudžiamojoje byloje buvo atliekamas visas kompleksas operatyvinių ir procesinių veiksmų siekiant nustatyti vengiančius tardymo pagrindinius įvykdytos kontrabandos organizatorius ir vykdytojus. Nustatinėjami ir paieškomi (ilgą laiką buvo pasislėpę įtariamieji M. K. ir A. J.) įtariami nusikaltimo padarymu asmenys Lietuvoje ir už jos ribų. Įtarimai baudžiamojoje byloje buvo pareikšti dešimčiai asmenų, apklausiami liudytojai, atliekamos kratos ir kt. Tyrimą uždelsė pareikštas teisinės pagalbos prašymas Baltarusijos Respublikai. Visi bylą tyrusių pareigūnų veiksmai atitiko LR BK reikalavimus, nebuvo panaikinti instancine tvarka ir dėl to yra teisėti. Kardomosios priemonės paskyrimo klausimas buvo nagrinėjamas vadovaujantis LR BPK nuostatomis. Tai, kad ieškovo atžvilgiu buvo nutrauktos baudžiamosios bylos, savaime dar nereiškia, kad ieškovui buvo neteisėtai taikytos kardomosios priemonės. Šiuo atveju buvo atliekamas tyrimas, nustatinėjant ne tik, R. S., bet ir kitų kaltinamųjų dalyvavimą nusikaltimo padaryme, buvo nustatinėjami įtariami nusikaltimo padaryme asmenys, be to, pratęsiant ieškovui skirto namų arešto terminą, buvo atsižvelgiama į atliktus tardymo veiksmus. Mano, kad ieškovo teiginys dėl neprotingai ilgo jam laisvės suvaržymo nepagrįstas. Atsakovas pabrėžė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003-02-07 sprendimu atmetė ieškovo skundą VSAT prie VRM dėl grąžinimo į darbą, piniginės kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką, nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo.

8Atsakovas LR teisingumo ministerija atsiliepimu į patikslintą ieškinį su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (II t., b.l. 121-122). Nurodė, kad suėmimo (ne)teisėtumas nagrinėtinas trimis aspektais - suėmimas turi būti teisėtas jo taikymo metu - turi būti bent vienas suėmimo pagrindas; suėmimo skyrimo ir pratęsimo procedūra turi atitikti įstatymų reikalavimus; taip pat suėmimas neturi tęstis neprotingai ilgai (LAT 2003-10-01 nutartis c/b Nr.3K-3-895/2003). Atsakovas mano, kad 22 dienas trukęs ieškovo suėmimas, atsižvelgiant į nurodytus kriterijus, buvo protingas,- kontrabandos stambiu mastu organizavimas, kuriuo buvo kaltinamas ieškovas, baudžiamas nuo trejų iki dešimties metų laisvės atėmimo, baudžiamosios bylos tyrimas suėmimo ieškovui metu vyko aktyviai, ieškovas suimtas iškart po nusikaltimo įvykio, įtarimai pateikti keliolikai asmenų, todėl tyrimas buvo sudėtingas, pažymėjo, kad kontrabanda yra specifinis nusikaltimas.

9Teismo posėdyje 2009-04-30 ieškovas ir jo atstovė prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad kontrabanda buvo sulaikyta ieškovui dirbant pirmą dieną po kursų; jis padaręs pasieniečių posto pakeitimus, atsižvelgdamas į Vilniaus rinktinės vado V. I. ir rinktinės vado pavaduotojo Voliko pastebėjimus. Ieškovas buvo areštuotas ir apie tai rašė spaudoje, be to prarado darbą, kratos vykdomos vaikų akivaizdoje, dėl šių aplinkybių ieškovas patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Ieškovo atstovės teigimu, neteisėtas buvo baudžiamosios bylos pradėjimas ir per ilgas tyrimas (II t., b.l. 159-167).

10Atsakovo LR Generalinės prokuratūros atstovai teismo posėdyje 2009-04-30 prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog ieškovas jokių ikiteisminio tyrimo veiksmų neskundė, tyrimas ilgai truko dėl to, jog buvo kreiptasi dėl teisinės pagalbos į Baltarusijos Respubliką, dalis įrodymų buvo sunaikinta, byla ieškovo atžvilgiu buvo nutraukta, nesurinkus pakankamai įrodymų. Procesiniai sprendimai atitiko baudžiamosios teisės materialines ir procesines normas (II t., b.l. 159-167).

11Atsakovų VSAT prie LR VRM ir VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės atstovas prašė ieškinį atmesti, nes tyrimas atliktas laikantis teisės aktų reikalavimų (II t., b.l. 159-167).

12Atsakovo LR teisingumo ministerijos atstovas prašė ieškinį atmesti, paaiškino, jog baudžiamosios bylos nutraukimas nesudaro pagrindo teigti, jog buvo atlikti pareigūnų neteisėti veiksmai. Nesant neteisėtų veiksmų, negalima kalbėti apie valstybės atsakomybę (II t., b.l. 159-167).

13Ieškinys atmestinas.

14Iš byloje esančio 2000-09-06 įsakymo Nr. 272 TE matyti, jog ieškovas R. S. 2000-09-07 buvo paskirtas Pasienio policijos departamento prie LR VRM Vilniaus pasienio policijos rinktinės G. Ž. užkardos vadu (I t., b.l. 26)

152001-12-06 VSAT Tardymo skyriaus iškeltoje baudžiamojoje byloje Nr.05-1-485-01 dėl 2001-12-06 kontrabandiniu būdu gabenamo per Krakūnų pasienio ir muitinės kontrolės punktą Šalčininkų rajone spirito, pagal BPK 137 str. 2001-12-07 ieškovas R. S. buvo laikinai sulaikytas, įtariamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 312 str. 3 d., 312 str. 6 d., ir 2001-12-09 Šalčininkų rajono apylinkės prokuroras kreipėsi į teismą dėl kardomojo kalinimo – suėmimo paskyrimo R. S. (I t., b.l. 47; 48). 2001-12-11 šią baudžiamąją bylą savo žinion priėmė Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūra.

16Baudžiamojoje byloje Nr.05-1-485-01 R. S., buvo įtariamas tuo, kad iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su R. Š., G.Ž., E. G., L. V. per Krakūnų pasienio postą neteisėtai neregistruojant praleido automobilius, kuriuose buvo gabenamas spiritas, ir 2001-12-06 apie 17 val. 30 min. Šalčininkų rajono pasienio ruože, kelyje Dieveniškės-Šalčininkai buvo sulaikyti krovininiai automobiliai Freightliner C 112, v/n ( - ) su priekaba Trailer S 343, ( - ), vairuojamas A. Š., kuriame buvo gabenama 40 statinių po 215 litrų ir 46 statinės po 25 litrus spirito, ir VOLVO F 12, ( - ) su priekaba Viberti FR 353, ( - ), vairuojamas BR piliečio N. V., kuriame buvo gabenama 30 statinių po 215 litrų spirito.

172001-12-09 Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutartimi (I t., b.l. 53) R. S. buvo paskirta kardomoji priemonė – kardomasis kalinimas (suėmimas) iki 2001-12-19 dienos (I t., b.1.53). Tenkindamas Šalčininkų rajono apylinkės prokuroro prašymą Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2001-12-19 nutartimi (I t., b.l. 77-78) ieškovui kardomąją priemonę – kardomąjį kalinimą (suėmimą) pratęsė iki 2002-02-06 . Ieškovui apskundus minėtą nutartį, Vilniaus apygardos teismo 2001-12-29 nutartimi Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2001-12-19 nutartis buvo panaikinta (I t., b.l. 89). 2001-12-29 nutarimu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras sankcionavo nutarimą paskirti kardomąją priemonę – namų areštą (I t., b.l. 11-12); 2002-02-06 nutarimu, sankcionuotu Šalčininkų rajono apylinkės vyriausiosios prokurorės, ieškovui pakeistos paskirtos kardomos priemonės – namų arešto –sąlygos (I t.,b.l. 13-14).

18VSAT įsakymais – 2001-12-07 Nr. 230 TE bei 2002-01-04 Nr. 2TE – Dėl nušalinimo nuo pareigų (I t., b.l. 23; 24 ) ieškovas nuo 2001-12-07 ir nuo 2002-01-04 buvo nušalintas nuo pareigų.

192002-10-17 iš baudžiamosios bylos Nr. 05-1-485-01 buvo išskirta baudžiamoji byla Nr. 97-2-007-02 R. S. atžvilgiu. 2002-10-30 Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu (I t., b.l. 8-10) baudžiamoji byla Nr. 97-2-007-02, vadovaujantis BPK 5 str. l d. 2 p., 233 str. 2 p. ieškovo atžvilgiu buvo nutraukta, nesant ieškovo veiksmuose nusikaltimų, numatytų LR BK 312 str. 3 d., 310 str. 6 d., 285 str. 2 d., sudėties, neįrodžius jo dalyvavimo nusikaltimų padaryme.

202007-06-18 Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu (II t., b.l. 49-53) baudžiamoji byla Nr. 05-1-485-01 R. S. atžvilgiu buvo nutraukta, tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo R. S. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 199 str. 1 d. padarymo.

21Byloje taip pat nustatyta, jog gavus pranešimą apie baudžiamosios bylos nutraukimą ieškovo atžvilgiu, VSAT atnaujino tarnybinį patikrinimą ir VSAT vado 2002-11-22 įsakymu Nr. 195 TE ieškovui paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos (I t., b.l. 3). Šią tarnybinę nuobaudą ieškovas apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario 7 d. sprendimu skundas atmestas (prijungtos administracinės bylos Nr. I5-403/2003 I t., b.l. 202-206), šį sprendimą ieškovas apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. balandžio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-7-366/2003 R. S. apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą (prijungtos administracinės bylos Nr. I5-403/2003 – II t., b.l. 21-31). Šioje nutartyje teisėjų kolegija konstatavo, jog R. S. skirta drausminė nuobauda už tai, jog 2001-12-06 netinkamai organizavo užkardos saugomo valstybės sienos ruožo apsaugą, nepagrįstai pakeitė keturių Vilniaus rinktinės SPB pareigūnų sargybą, nurodydamas jiems palikti Širvių KP ir vykdyti tarnybą prie Albertinos kaimo. Dėl tokių nepagrįstų pareiškėjo veiksmų buvo susilpninta saugomo ruožo apsauga, o tai sąlygojo kontrabandos gabenimą per Širvių KP. Taip pat konstatavo, jog pagal šioje byloje nustatytų pažeidimų pobūdį, jų įtaką sienos apsaugai, griežčiausia drausminė nuobauda R. S. paskirta teisėtai.

22Kaip matyti iš paminėtų įrodymų, t.y. Šalčininkų rajono apylinkės prokuroro nutarimų, Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutarčių, baudžiamoji byla, kurioje R. S. buvo įtariamuoju ir kaltinamuoju, buvo iškelta esant BPK 3, 125, 130 str. str. numatytiems pagrindams ir tvarkai. R. S. buvo sulaikytas ir kardomoji priemonė - kardomasis kalinimas (suėmimas) jam buvo paskirtas pagrįstai įtariant jį sunkaus nusikaltimo, už kurį įstatymas numato griežtesnę nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, padarymu. Jis buvo laikinai sulaikytas ir kardomasis kalinimas jam buvo paskirtas esant tuo metu galiojusio BPK 95, 98, 104, 137 straipsniuose numatytiems pagrindams, laikantis proceso įstatyme nustatytų taisyklių (BPK 135 str. l d., 104, 1041, 1043, 1044 str. str.) ir nepažeidžiant terminų (BPK 137 str. 2 ir 3 d.d., 106 str. l d.). Tokiu būdu bylą tyrusių pareigūnų veiksmai atitiko baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus.

23Asmens teisė į laisvę reglamentuota Konstitucijos 20 straipsnyje, CK 2.26 straipsnyje, 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I–865 ratifikuotoje Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau tekste - EŽTK), kuri yra tiesiogiai taikomas teisės aktas. Sprendžiant ginčo klausimus nagrinėjamoje byloje, Konvencijos nuostatos aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (toliau tekste – EŽTT) (Konvencijos 19, 32 straipsniai; taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. B. v. Teisingumo ministerija ir kt., byla Nr. 3K-7-298/2004; 2007 m. gegužės 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. M. v. Lietuvos valstybė, byla Nr. 3K-3-196/2007)

24EŽTK 5 str. 3 d. nustato, kad kiekvienas sulaikytasis ar suimtasis pagal šio straipsnio 1 (c) punkto nuostatas turi būti skubiai pristatomas teisėjui ar kitam pareigūnui, kuriam pagal įstatymą priklauso teisė vykdyti teismines funkcijas, ir turi teisę per priimtiną laiką į teisminį nagrinėjimą arba paleidimą iki teismo. Lietuvos teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog ši konvencijos nuostata reiškia, kad suėmimo teisėtumas yra tęstinis reiškinys – suėmimas teisėtas turi išlikti visą suėmimo laikotarpį. Jeigu iš pradžių asmuo buvo suimtas teisėtai, tačiau vėliau jo suėmimo teisėtumas išnyko dėl neprotingai ilgo suėmimo laiko, tai asmuo įgyja teisę į žalos atlyginimą pagal Konvencijos 5 str. 5 d. (LAT CBS 2003 m. spalio 1 d. nutartis M. B. v. LR teisingumo ministerija, LR generalinė prokuratūra civ. byloje Nr. 3K-3-895/2003). Taikant Konvencijos 5 str. 3 d. svarbu išsiaiškinti, koks suėmimo terminas gali būti pripažintas priimtinu (protingu), todėl būtina vadovautis EŽTT bylose suformuluotais kriterijais: faktinė suėmimo trukmė, santykis tarp suėmimo trukmės, nusikaltimo pobūdžio ir už jį numatytos bausmės, suėmimo trukmės materialiniai, moraliniai ir kitokie padariniai suimtajam, suimtojo elgesys, tyrimo eiga, tyrimo institucijų elgesys, bylos sudėtingumas, liudytojų skaičius, bylos rezultatas bei kitos reikšmingos aplinkybės.

25LR Konstitucijos normose, reglamentuojančiose asmens laisvės neliečiamybės garantijas, galimi laisvės ribojimo pagrindai ir tvarka yra siejami su teisingumo vykdymo baudžiamosiose bylose uždaviniais. Asmens suėmimas yra procesinis veiksmas, kuriam atlikti yra baudžiamojo proceso kodekse ir Kardomojo kalinimo įstatyme numatytos materialinės ir procesinės sąlygos, kurių esminė yra pagrįstas įsitikinimas, kad asmuo, kuriam skiriamas kardomasis kalinimas, yra padaręs nusikaltimą. Šią sąlygą apsprendžia kardomosios priemonės tikslas - apriboti įtariamo nusikaltimo padarymu asmens laisvę tam, kad būtų užtikrintas nekliudomas baudžiamosios bylos tyrimas ir kaltojo asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn. Skiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą) kaltumo klausimas nesprendžiamas, įrodymai netiriami, atsižvelgiama į tikėtinumą, kad įtariamasis vengs tardymo ir teismo, trukdys nustatyti bylos tiesą. Iš byloje esančių įrodymų konstatuotina, kad procesiniai sprendimai, kurių pagrindu ieškovas buvo sulaikytas ir jam taikytos kardomosios priemonės, buvo grindžiami pagrįstu įtarimu, kad R. S. padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą, ir tikėtinumu, kad jis, būdamas laisvėje, trukdys nustatyti bylos tiesą.

26Pažymėtina, jog R. S. neskundė nutarimo skirti jam kardomąją priemonę - namų areštą, taip pat neskundė nei 2007-01-09 priimto jo atžvilgiu pranešimo apie įtarimą, nei 2007-06-18 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu baudžiamojoje byloje Nr. 05-1-485-01. Nutarimai dėl procesinių prievartos priemonių taikymo nebuvo panaikinti instancine tvarka, dėl to, kad buvo neteisėti. Vilniaus apygardos teismas 2001-12-29 nutartimi, panaikindamas ieškovui suėmimo pratęsimą, nekonstatavo, kad suėmimas tęsiasi nepagrįstai ilgai ir nenurodė kitų suėmimo teisėtumo kriterijų pažeidimų, bet atsižvelgė į ieškovo šeiminę padėtį (viešąjį interesą nusvėrė nepilnamečių vaikų, netekusių motinos, interesai) (I t., b.l. 89).

27Byloje esantys duomenys patvirtina, kad skiriant ieškovo suėmimo terminą buvo atsižvelgta ir į jam inkriminuojamo nusikaltimo sunkumą, bylos sudėtingumą ir apimtį (byloje buvo pareikšti įtarimai vienuolikai asmenų, buvo nustatinėjami asmenys, vengiantys tardymo, apklausiami liudytojai, atliekamos kratos ir kt.), atliktus tardymo veiksmus. Tai, kad 2002 m. spalio 30 d. ir 2007 m. birželio 18 d. ieškovo atžvilgiu buvo nutrauktos baudžiamosios bylos, savaime dar nereiškia, kad ieškovas buvo neteisėtai suimtas 3 savaites.

28Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad „visais atvejais, jei paskirto suėmimo termino ribose ar per pratęstą suėmimo laikotarpį nėra atliekami nuoseklūs baudžiamosios bylos tyrimo veiksmai, kuriais būtų siekiama išaiškinti kaltinamojo ar kitų asmenų galimą dalyvavimą nusikaltimo padaryme, toks pasyvus ikiteisminis tyrimas kaltinamojo atžvilgiu reiškia Konvencijos 5 straipsnio 3 dalies, numatančios asmens teisę į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, pažeidimą“ (2004 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje M. B. v. LR teisingumo ministerija, LR generalinė prokuratūra byloje Nr. 3K-7-298/2004).

29Teismas sprendžia, jog R. S. sulaikymas (truko 48 val.) ir kardomosios priemonės – suėmimo (truko 20 dienų, t.y. nuo 2001-12-09 iki 2001-12-29) jo atžvilgiu taikymo terminas (iš viso – 22 dienos) nebuvo pernelyg ilgas, atvirkščiai – buvo adekvatus bylos tyrimo eigai, ir todėl nepažeidė EŽTK 5 str. l d. „c“ p. reikalavimų.

30Ieškovo argumentai, jog jis patyrė neturtinę žalą dėl publikacijų dienraščiuose šioje byloje atmestini, nes byloje nėra įrodymų, jog informaciją apie atliekamą ikiteisminį tyrimą žiniasklaidos atstovams pateikė atsakovai (jų atstovai) (1964 m. CPK 58 str.). Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog jei ieškovas mano, jog dėl žiniasklaidoje paskleistos informacijos jis patyrė neturtinę žalą, tai ieškovas turėtų žalos atlyginimo reikalauti būtent iš konkretaus žiniasklaidos subjekto.

312006 m. kovo 28 d. LR Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, jog bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose. Analogiškos nuostatos įtvirtintos LR teismų įstatyme.

32Pažymėtina, jog civilinėje byloje Nr. 244-4-2004 pagal ieškovo R. Š., kuris buvo ieškovo R. S. pavaduotoju, ieškinį Lietuvos valstybei, atstovaujamai VSAT, LR Generalinės prokuratūros ir LR Teisingumo ministerijos, R. Š. reikalavimai, kildinti iš analogiškų faktinių aplinkybių, susidariusių iškėlus tą pačią baudžiamąją bylą, buvo atmesti Vilniaus apygardos teismo 2004-03-24 sprendimu, kuris 2004 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi buvo paliktas nepakeistas.

33Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjo veiksmų neteisėtumo (1964 m. CPK 58 str.), todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

34Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 217,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1964 m. CPK 108 str. 1 d. 5 p., 117 str. 2 d.,).

35Vadovaudamasis 1964 m. CPK 108 str. 1 d. 5 p., 117 str. 2 d. , 214 str., 215 str., 222 str.,

Nutarė

36ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovo R. S. į valstybės biudžetą 217,00 Lt (du šimtus septyniolika Lt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

38Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant A.... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas kelis kartus patikslinęs ieškinį (I t., b.l. 95-96; II t., b.l.... 4. Ieškovas nurodė, kad 2000-09-07 buvo paskirtas Pasienio policijos... 5. Atsakovas VSAT prie LR VRM atsiliepimu į patikslintą ieškinį su pareikštu... 6. Atsakovas VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinė atsiliepimu į patikslintą... 7. Atsakovas LR Generalinė prokuratūra atsiliepimu į patikslintą ieškinį su... 8. Atsakovas LR teisingumo ministerija atsiliepimu į patikslintą ieškinį su... 9. Teismo posėdyje 2009-04-30 ieškovas ir jo atstovė prašė ieškinį... 10. Atsakovo LR Generalinės prokuratūros atstovai teismo posėdyje 2009-04-30... 11. Atsakovų VSAT prie LR VRM ir VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės atstovas... 12. Atsakovo LR teisingumo ministerijos atstovas prašė ieškinį atmesti,... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Iš byloje esančio 2000-09-06 įsakymo Nr. 272 TE matyti, jog ieškovas R. S.... 15. 2001-12-06 VSAT Tardymo skyriaus iškeltoje baudžiamojoje byloje... 16. Baudžiamojoje byloje Nr.05-1-485-01 R. S., buvo įtariamas tuo, kad iš anksto... 17. 2001-12-09 Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutartimi (I t., b.l. 53) R.... 18. VSAT įsakymais – 2001-12-07 Nr. 230 TE bei 2002-01-04 Nr. 2TE – Dėl... 19. 2002-10-17 iš baudžiamosios bylos Nr. 05-1-485-01 buvo išskirta baudžiamoji... 20. 2007-06-18 Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu (II t., b.l.... 21. Byloje taip pat nustatyta, jog gavus pranešimą apie baudžiamosios bylos... 22. Kaip matyti iš paminėtų įrodymų, t.y. Šalčininkų rajono apylinkės... 23. Asmens teisė į laisvę reglamentuota Konstitucijos 20 straipsnyje, CK 2.26... 24. EŽTK 5 str. 3 d. nustato, kad kiekvienas sulaikytasis ar suimtasis pagal šio... 25. LR Konstitucijos normose, reglamentuojančiose asmens laisvės neliečiamybės... 26. Pažymėtina, jog R. S. neskundė nutarimo skirti jam kardomąją priemonę -... 27. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad skiriant ieškovo suėmimo terminą... 28. Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad „visais atvejais, jei... 29. Teismas sprendžia, jog R. S. sulaikymas (truko 48 val.) ir kardomosios... 30. Ieškovo argumentai, jog jis patyrė neturtinę žalą dėl publikacijų... 31. 2006 m. kovo 28 d. LR Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, jog bendrosios... 32. Pažymėtina, jog civilinėje byloje Nr. 244-4-2004 pagal ieškovo R. Š.,... 33. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė... 34. Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 217,00 Lt... 35. Vadovaudamasis 1964 m. CPK 108 str. 1 d. 5 p., 117 str. 2 d. , 214 str., 215... 36. ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovo R. S. į valstybės biudžetą 217,00 Lt (du šimtus... 38. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...