Byla I-3873-662/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Viščinio, teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui J. R. (J. R.), jo atstovui advokatui Romanui Jonui Bagdonui, atsakovo atstovui Vidui Vanagui, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. D., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams S. S., J. P. (J. P.), vertėjai Violetai Marčiulionienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. R. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims sodininkų bendrijai „Prekyba“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, UAB „Matininkų konsultacinis biuras“, L. R. (L. R.), K. D. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjas patikslintu skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją, atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos buvusio savininko V. R. turėtą žemę, ( - ) k., Mickūnų sen., Vilniaus rajone

5Paaiškino, kad su kitais pretendentais laiku padavęs prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelio V. R. turėtą žemę ( - ) k., Mickūnų sen., Vilniaus r. bei kitus įrodančius dokumentus tikėjosi, kad laiku bus atkurtos nuosavybės teisės ir turėtos žemės sklypo ribose. Tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracija informavo, kad dalis senelio valdytos nuosavybės teise žemės sklypo yra išpirkta valstybės sodininkų bendrijos „Prekyba“ narių sklypams bei jų bendro naudojimo reikmėms.

6Nurodė, kad UAB „Matininko konsultacijos biuras“ 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu paaiškino, kad sodininkų bendrijos „Prekyba“ du sklypai patenka į buvusio savininko turėtą žemės valdą, o du patenka dalinai. Taip pat iš šio rašto matyti, kad sodininkų bendrijos „Prekyba“ teisės VĮ „Registrų centras“ įregistruotos tik į minėtus sklypus, o bendrojo naudojimo kadastrinių matavimų planas nustatyta tvarka nesuderintas ir neįregistruotas.

7Pareiškėjas skunde paaiškino, kad 2008 m. gegužės 6 d. skundu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą pažeidimų, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Tačiau ši tarnyba 2008 m. birželio 12 d. raštu Nr. 3B-(85)-R-413-801 skundo netenkino ir informavo, kad siūlys nedelsiant atkurti pretendentams nuosavybės teises, tačiau neatkuriant jų buvusiose anksčiau sodininkų bendrijos ribose.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas prašė patikslintą skundą tenkinti.

9Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškėjo patikslintu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 47-49) paaiškino, kad pagal Atkūrimo įstatymo 2 str., 1 d. 3 p., pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko V. R. turėtą žemės sklypą. Dalis žemės valdos, į kurią pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises, šiuo metu patenka į sodininkų bendrijos „Prekyba“ teritoriją. Nurodė, kad remiantis Atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 4 p., žemė, esanti sodininkų bendrijos „Prekyba“ teritorijoje, negali būti gražinta natūra, nes ji yra valstybės išperkama.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjo patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 41) prašė teismo ginčo klausimą spręsti ir sprendimą priimti savo nuožiūra.

12Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą prašymą.

13Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Prekyba“ atstovas prašė pareiškėjo patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Tretysis suinteresuotas asmuo K. D. palaikė pareiškėjo patikslintą skundą.

15Skundas netenkintinas.

16Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1967–04–14 sprendimu Nr. 100 Vilniaus rajono Vartotojų kooperatyvų sąjungos skyriui buvo skirta 9,1 ha dydžio žemės sklypas (b. l. 134–140). 1980 m. parengta šio žemės sklypo eksplikacija, kuri tų pačių metų rugsėjo mėnesį buvo suderinta su atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis (b. l. 136). Sodininkų bendrija „Prekyba“ 1997–09–01 su prašymu kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę, prašydama patvirtinti naudojamos žemės ribas pagal naujai (1997–05–07) Matininkų korporacijos parengtą detalų planą (b. l. 133). Vilniaus rajono savivaldybės Valdyba 1997–10–06 sprendimų Nr. 350 „Dėl sodininkų bendrijos „Prekyba“ faktiškai naudojamo žemės sklypo įteisinimo“ nusprendė pagal Vilniaus rajono vykdomojo komiteto 1967–04–14 sprendimą Nr. 100 sodininkų bendrijai suteiktą 9,1 ha žemės plotą ir atliktus tikslius geodezinius matavimus patvirtinti Vilniaus r., Mickūnų sen., ( - ) k., sodininkų bendrijos „Prekyba“ nuomojamo žemės sklypo ribas ir 8,5269 ha žemės plotą bei patvirtinti Mickūnų sen., ( - ) k., sodininkų bendrijos „Prekyba“ patikslintą generalinį planą pagal suteiktą naudoti žemės plotą ir paženklintą ribą (b. l. 132).

17Parengtas sodininkų bendriojos „Prekyba“, esančios ( - ) k., Šatrininkų sen., Vilniaus rajone, kadastrinių matavimų planas M 1:500 1998–08–15 buvo suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi. Pareiškėjas 2003–08–18 su skundu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į V. R. žemę (4,73 ha), esančią ( - ) kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone, kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą. Seimo kontrolierė, ištyrusi skundą, 2004–05–26 pažymoje Nr. 4D–2003/03–1197 „Dėl J. R. 2003–08–18 skundo ištyrimo“ pripažino pareiškėjo skundą pagrįstu, rekomendavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generaliniam direktoriui įvertinti sodininkų bendrijos „Prekyba“ ribas pagal visą Seimo kontrolierės surinktą medžiagą ir pateikti Seimo kontrolierei bei Vilniaus apskrities viršininkui išvadą dėl atliktų sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų teisingumo, taip pat rekomendavo Vilniaus apskrities viršininkui, jei bus nustatyta, kad sodininkų bendrijos ribos nustatytos neteisingai, ženklinant vietoje pareiškėjui grąžintiną žemę, atsižvelgti į J. R. poreikį naudotis ten esančiu tvenkiniu (b. l. 97–100).

18Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atsakydama Seimo kontrolierei, 2004–07–01 raštu Nr. 413–(8.2)–706 „Dėl sodininkų bendrijai „Prekyba“ skirto žemės sklypo kadastrinių matavimų“ informavo ją, kad 1997–04–29 kadastrinių matavimų plane nurodytos žemės sklypo, esančio ( - ) kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone, ribos (pažymėtos 18, 19, 20, 21, 22, 22a riboženkliais) nesutampa nei su 1967 m. planu, nei su 1980 m. žemės sklypų išplanavimo schemoje nurodytomis sodininkų bendrijai „Prekyba“ skirto žemės sklypo ribomis. Pagal 1967 m. planą ir 1980 m. išplanavimo schemą žemės sklypo, suteikto sodininkų bendrijai „Prekyba“, 1997–04–29 kadastrinių matavimų plane riba turėjo būti pažymėta tiesia linija tarp 18, 21 ir 22a riboženklių, nepadidinant sodininkų bendrijai „Prekyba“ skirtos teritorijos (b. l. 101). Vilniaus apskrities viršininko administracija, įvertinusi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakymą Seimo kontrolierei, 2004–08–25 raštu Nr. (30)–1.2–2679 „Dėl 2004–05–26 pažymoje Nr. 4D–2003/03–1197 nurodytų siūlymų vykdymo“ informavo Seimo kontrolierę, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo (tuo metu buvo S. B.) sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų planas suderintas, todėl pavedė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjai atšaukti kadastrinių matavimų plano derinimą ir pavesti Kyviškių kadastro vietovės projektuotojai ženklinti V. R. įpėdiniams (J. R. ir kitiems) žemės sklypą natūra pagal sodo išplanavimo plane nurodytą ribą bei informuoti sodininkų bendrijos pirmininką apie tai, jog sodo bendrijos įrengta tvora turi būti perkelta pagal sodo išplanavimo schemoje nurodytą ribą. Dėl teisės naudotis tvenkiniu J. R. turėtų tartis su sodininkų bendrija „Prekyba“ (b. l. 102). Vykdydama pavedimą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja 2004–11–12 įsakymo Nr. 244 „Dėl sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų plano derinimo atšaukimo“ 1 punktu atšaukė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. B. 1997–08–15 derinimą sodininkų bendrijos „Prekyba“, esančios ( - ) kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone, kadastrinių matavimų plane M 1:500 (b. l. 103).

19Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, nagrinėjamu atveju ginčas tarp bylos šalių kilo dėl pareiškėjo pageidaujamos grąžinti natūra žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei. Šiuo atveju reikšmingos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII–359 redakcija) 12 straipsnio nuostatos, kuriuose įtvirtinti žemės išpirkimo atvejai. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte reglamentuota, jog žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji užimta sodininkų bendrijų sodų. Analogiška nuostata šiuo aspektu įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 punkte. Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX–1934 redakcija) 2 straipsnio 3 dalį, mėgėjiško sodo teritorija - teisės aktu mėgėjiškai sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į individualius sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).

20Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ (neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 404) 2.6 punkte nustatyta, kad žemės sklypai suteikiami sodininkų bendrijoms neterminuotam naudojimui, laikantis žemės paėmimo valstybės ar visuomenės reikalams tvarkos. Bendrijos sodo teritorija pradedama naudoti po to, kai žemėtvarkos tarnyba vietoje pažymi bendrijos sodo ribas, kai įvykdomos miesto (rajono) valdybos sprendime nurodytos žemės perdavimo sąlygos ir, dalyvaujant suinteresuotoms šalims, surašomas žemės perdavimo aktas bei išduodamas valstybinis žemės naudojimo aktas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje, iki bus parengti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai“ (neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385) 1.16.1 punktą, žemės naudojimo teisę, iki bus patvirtinti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai, kaimo vietovėje įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems žemė suteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar rajonų valdybų sprendimais. Taigi sodininkų bendrijai „Prekyba“ žemės sklypas suteiktas teisėtai ir jo ribos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

21Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2005–0-13 raštu Nr. 98 nurodė sodininkų bendrijai „Prekyba“ nusikelti tvorą pagal pridedamą schemą (sodininkų bendrijos ribą pažymint tiesia linija tarp 21 ir 22a riboženklių). Teismo posėdžio metu sodininkų bendrijos atstovas patvirtino, kad tvora perkelta, nužymint tiesiąją liniją tarp 21 ir 22a riboženklių. Tos pačios bendrijos 2007–02-12 atsiliepime, adresuotame Vilniaus rajono apylinkės teismui nurodyta, kad pagal Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus ir Seimo kontrolierės nurodymą, tvora perkelta, nužymint tiesiąją liniją tarp 21 ir 22a riboženklių, kaip pageidauja J. R. 2007–01–05 ieškinyje „Dėl pažeistų teisėtų interesų gynybos“ (b. l. 118). Tokiu atveju sodininkų bendrijos „Prekyba“ žemės sklypo ribos atitinka 1967 metų planą ir 1980 metų išplanavimo schemą.

22VĮ „Registrų centras“ 2008–11–07 raštu Nr. (7.2./1147)s–5456 „Dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą“ pateikė nuosavybės teise įregistruotų sodininkų bendrijos „Prekyba“, ( - ) k., Vilniaus r. sav., žemės sklypų savininkų sąrašą (b. l. 166–175). Iš jo matyti, kad sodininkų bendriją „Prekyba“ sudaro 51 sklypas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad J. R. pretenduoja atkurti nuosavybės teises natūra į sodininkų bendrijos „Prekyba“ sklypo dalis, kurios plane pažymėtos numeriais 45, 54, 56 ir 57. Remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta lentele „Žemės sklypai ir jų savininkai“ į sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio numeris bloke 45, nuosavybės teisės yra įregistruotos E. V. G., į sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio numeris bloke 54 – J. B., į sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio numeris bloke 56 – A. P. ir į sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio numeris bloke 57 – R. D. ir S. D.. Vadinasi, dalis V. R. iki 1940 m. nacionalizacijos turėtos žemės ( - ) kaime, Vilniaus rajone, valdos, į kurią pareiškėjas pretenduoja atkurti nuosavybės teises, šiuo metu patenka į sodininkų bendrijos „Prekyba“ teritoriją, todėl negali būti grąžinta natūra. Be to, į šią žemę yra įregistruotos anksčiau nurodytų fizinių asmenų nuosavybės teisės, o bendro naudojimo laisva neužimta žemė negali būti laikoma laisva žeme ir grąžinama J. R.. Kita vertus, kaip matyti iš byloje esančių planų, dalyje į kurią atkurti nuosavybės teises natūra pageidauja pareiškėjas, laisvos žemės nėra, išskyrus bendro naudojimo teritoriją. Aplinkybė, jog sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų planas nesuderintas ir nustatyta tvarka neįregistruotas, negali būti pagrindu pareiškėjui atkurti nuosavybės teises natūra. Bylos medžiaga rodo, kad J. R., M. R. ir F. R. buvo siūloma atkurti nuosavybės teises į visą V. R. turėtą žemės sklypo plotą, suformuojant racionalią žemėnaudą, kai grąžinamo natūra žemės sklypo ribos nesutampa su buvusios žemėnaudos ribomis 20 procentų, tačiau jis atsisakė, reikalaudamas, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos į visą V. R. turėtą žemę, kuri neįregistruota sodininkų bendrijos „Prekyba“ vardu.

23Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad V. R. iki 1940 m. nacionalizacijos turėto žemės sklypo dalis, patenkanti į sodininkų bendrijos „Prekyba“ teritoriją, negali būti grąžinta natūra, nes yra valstybės išperkama, todėl pareiškėjo J. R. skundo tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo.

24Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25pareiškėjo J. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą

26Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. R.... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėjas patikslintu skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Paaiškino, kad su kitais pretendentais laiku padavęs prašymą dėl... 6. Nurodė, kad UAB „Matininko konsultacijos biuras“ 2007 m. rugpjūčio 21 d.... 7. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad 2008 m. gegužės 6 d. skundu dėl... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas prašė patikslintą... 9. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškėjo... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė... 13. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo K. D. palaikė pareiškėjo... 15. Skundas netenkintinas.... 16. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos... 17. Parengtas sodininkų bendriojos „Prekyba“, esančios 18. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atsakydama Seimo... 19. Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, nagrinėjamu atveju ginčas tarp bylos... 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 205... 21. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos... 22. VĮ „Registrų centras“ 2008–11–07 raštu Nr. (7.2./1147)s–5456... 23. Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad V. R. iki... 24. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. pareiškėjo J. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą... 26. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...