Byla e2-140-717/2019
Dėl 10 996,37 EUR nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant, J. R.,

2dalyvaujant:

3ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą atstovui M. K.,

4atsakovės K. S. atstovei, advokatei K. R.,

5trečiųjų asmenų: UAB „Kauno centro būstas“ atstovei, advokatei Inai Kurauskienei ir UAB „Latmas“ atstovei J. B.,

6nedalyvaujant atsakovei K. S.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą ieškinį atsakovei K. S. ir tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų: UAB „Kauno centro būstas“ ir UAB „Latmas“ dėl 10 996,37 EUR nuostolių atlyginimo

8Teismas

Nustatė

9Ieškovė savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-3 ir 82-83) bei jos atstovas žodžiu teismo posėdyje prašė priteisti iš atsakovės nuostolių atlyginimą subrogacijos tvarka 10 996,37 EUR, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 247,00 EUR žyminį mokestį, 0,48 EUR mokestį už Gyventojų registro tarnybos išrašą bei 0,86 EUR mokestį už Nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašą.

10Ieškovė ieškinyje ir jos atstovas žodžiu teismo posėdyje nurodė, kad 2016-10-05 ji sudarė patalpų, esančių ( - ) draudimo sutartį su UAB „Latmas“. Dėl vandens užliejimo iš atsakovės buto metu 2016-10-24 UAB „Latmas“ patyrė žalą. Šis įvykis buvo pripažintas draudiminiu ir ieškovė draudėjui išmokėjo 1 636,56 EUR už sugadintą kilnojamąjį turtą, buvusį patalpose, ir 9 359,81 EUR už apgadintą nekilnojamąjį turtą, viso 10 996,37 EUR.

11Kad apdraustosios patalpos buvo užlietos iš atsakovei priklausančio buto buvo nustatyta atlikus apžiūrą. Apžiūros metu buvo nustatyta, kad atsakovės bute buvo remontuotas šaltojo vandens 3, b.l. 23-24 vintilis, esantis prie bendro naudojimo vertikalaus vamzdžio atšakos su horizontaliu vamzdžiu, einančiu į atsakovės butą. Kitų vietų, iš kurių būtų buvusios užlietos apdraustosios patalpos nebuvo nustatyta.

12Ieškovės atstovas nesutiko su atsakovės atstovės teiginiais, kad nepagrįstai patalpos buvo apžiūrimos keletą kartų po užliejimo, o surašytos lokalinės sąmatos neatitinka realios žalos ir yra aiškiai per didelės. Paaiškino, kad keletą kartų patalpos buvo apžiūrimos dėl to, kad po kurio laiko paaiškėdavo nauji žalos mąstai, kurie negalėjo būti pastebimi iš karo. Dėl žalos, padarytos kilnojamajam turtui, ieškovas vadovavosi turimais žalos vertinimo įkainiais, pripažino, kad nebuvo atsižvelgta į daiktų nusidėvėjimą. Dėl nekilnojamojo turto remonto ieškovė žalą vertino pagal galimas remonto išlaidas.

13Ieškovės atstovas nurodė, kad ne jis turi įrodinėti aplinkybes, kad iš atsakovės buto buvo užlietos jo apdraustos patalpos, o atsakovė turi įrodyti, kad ji nekalta dėl patalpų užliejimo.

14Papildomuose paaiškinimuose (t. 3, b.l. 23-24) ieškovė nurodė, kad jos 2017-01-20 sprendimu už apgadintus baldus buvo išmokėta pagal jų likutinę vertę, remiantis ilgalaikio turto 2016-11-03 žiniaraščiu; už baldus, pažymėtus inventoriniais numeriais: 26, 122, 86, 110, 111, 85, 17, 24, 50. Viso už baldus išmokėta 1 221,17 EUR. Pažeidimus konstatavo UAB „Būsto harmonija“, už apgadintą kompiuterį išmokėta 415,39 EUR.

15Tos pačios datos ieškovės sprendimu taip pat buvo išmokėta 9 425,22 EUR draudimo išmoka, kurią sudarė šios sumos: 8 264,37 EUR už apgadintų patalpų remonto darbus, 1 642,46 EUR už kiliminės dangos keitimą, 162,40 EUR už avarijos padarinių šalinimą bei drėgmės surinkimą ir 858,06 EUR už signalizacijos ir GPRS siųstuvo remontą.

16Atsakovė su jai pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Savo atsiliepime į ieškinį (t. 1, b.l. 58-65) bei jos atstovė teismo posėdžiuose nurodė, kad pati ieškovė savo ieškinyje nurodė, jog ji reiškia ieškinį subrogacijos tvarka. Subrogaciniams teisiniams santykiams turėtų būti taikomos deliktinės atsakomybės nuostatos. Ieškovė neįrodė atsakovės kaltės dėl patalpų užliejimo, todėl atsakovė neturi atlyginti draudėjui padarytą žalą.

17Kadangi atsakovė yra išvykusi, jos artimieji 2016-10-24 buvo informuoti apie pirmame aukšte užlietą butą. Nuvykus į vietą, paaiškėjo, kad pirmojo aukšto patalpos buvo užlietos karštu vandeniu, o atsakovės bute buvo remontuotas šalto vandens vintilis. Atsakovės bute 2016-10-24 buvo trūkęs įvadas nuo bendro šalto vandens stovo. Šalto vandens stovas yra ne atsakovės nuosavybė, o bendra viso namo nuosavybė, todėl viena atsakovė negali atsakyti už namo bendrosios dalines nuosavybės teise įrenginio gedimą.

18Kad apdraustosios patalpos buvo užlietos ne iš atsakovės buto, o iš kitų vietų rodo tai, kad jos buvo užlietos ne šaltu, bet karštu vandeniu. Jau po to, kai atsakovės bute buvo suremontuotas šalto vandens stovas, apdraustosios patalpos buvo užlietos dar kelis kartus, tai 2017-08-28 ir 2017-12-20 ir vėliau. Be to, pagal pateiktus pirmojo ir antrojo aukštų patalpų planus negalima teigti, kad pirmojo aukšto patalpos galėjo būti užlietos iš atsakovei priklausančios vonios patalpos. Buto užliejimo atvejais iškviestos tarnybos nenustatė, kad atsakovei priklausančiame bute būtų buvusios pažeistos šalto ar karšto vandens komunikacijos, o galima buvo įtarti, kad patalpos užliejamos iš pačiai UAB „Latmas“ priklausančių patalpų, tačiau šios aplinkybės nebuvo tiriamos.

19Ieškovės žalos nustatymo objektyvumu leidžia abejoti penki atskiri defektiniai aktai, surašyti skirtingu laiku, nurodant skirtingą žalos mąstą. 2016-10-24 defektiniame akte nuorodos, kad nuo drėgmės yra supeliję patalpų lubos ir grindys leidžia abejoti šių defektinių aktų teisingumu, nes neįmanoma, kad lubos ir grindys supelytų tą pačią dieną po užliejimo. Šis faktas leidžia manyti, kad UAB „Latmas“ patalpos drėko ir prieš 2016-10-24 užliejimą, o dėl to nėra nustatyta kaltų asmenų ir patalpų drėkimo priežasčių.

20Atsakovė nesutiko ir su žalos dydžiu baldams. Ilgalaikio turto žiniaraštyje nurodyta, kad UAB „Latmas“ baldų likutinė vertė yra 0,29 EUR, todėl neaišku kaip ieškovė galėjo nustatyti 1 636,56 EUR žalą dėl baldų sugadinimo. Taip pat iš UAB „Viktija“ pateiktų sąskaitų-faktūrų neaišku kokie remonto darbai buvo atlikti, ar jie buvo būtini po patalpų užliejimo. Iš sąskaitos-faktūros Nr. 138 seka, kad po užliejimo buvo įrengtos betoninės grindys, šiluminė trasa. Atsakovė mano, jog šie darbai nėra tiesiogiai susiję su užliejimo padarinių likvidavimu. Jeigu UAB „Latmas“ norėjo pasigerinti sąlygas, ji tai turėjo daryti savo sąskaita.

21Trečiasis asmuo UAB „Kauno centro būstas“ atstovė nurodė, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami 50 procentų, o jos patirtas bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti iš atsakovės.

22Nurodė, kad dalinai su ieškovės ieškiniu sutinka dėl to, kad atsakovės bute buvo atliekami šalto vandens vamzdžio remonto darbai, dėl ko vanduo ištekėjo iš šio vamzdžio ir galėjo užlieti ir UAB „Latmas“ priklausančias patalpas, esančias pirmame aukšte. Šio trečiojo asmens atstovė S. S. parodymus prašė vertinti kritiškai, nes jis yra suinteresuotas bylos, kurioje atsakove yra jo dukra, baigtimi. Mano, kad žala turėtų būti atlyginta tik už tą turtą, kuris realiai buvo apgadintas, užliejant patalpas. Taip pat mano, jog byloje negalima tiksliai nustatyti žalos masto, nes patalpos yra pertvarkytos be oficialaus leidimo, o ieškovė, sudarydama draudimo sutartį su UAB „Latmas“ turėjo į tai atsižvelgti.

23Trečiasis asmuo UAB „Latmas“ prašė ieškovės ieškinį patenkinti visiškai.

24Nurodė, kad 2016-10-25 atėjus į darbą buvo rastos užlietos patalpos. Patalpos buvo užlietos karštu vandeniu, nes buvo daug garų. Praktiškai užlietos buvo beveik visos patalpos. Daugiausiai užlieta buvo salės patalpa, prie jos esantis koridorius. Apie avariją iš karto buvo pranešta avarinei tarnybai. Atvykusi avarinė tarnyba bandė patekti į patalpas, esančias virš jų patalpų, t.y. į ( - ) -jį butą. Šis butas buvo užrakintas ir į jį patekti nepavyko. Kuriam laikui buvo užsuktas vanduo, buvo ieškoma užliejimo priežasčių.

25Dėl patalpų užliejimo buvo remontuojamos lubos, sienos, grindys. Kadangi lubos buvo dengtos plokštėmis, reikėjo jas nuimti. Grindys buvo išklotos kilimine danga, todėl reikėjo išardyti dangos tvirtinimo konstrukcijas, parengti iš naujo grindų pagrindą. Be to, buvo sugadinti biuro baldai, durys.

26Iš bylos aplinkybių žino, kad iš 11-jo buto vanduo pradėjo bėgti sekmadienį. Mano, kad jeigu apie avariją būtų buvę pranešta iš karto, būtų buvusi žymiai mažesnė žala, nes drėgmės patalpose buvo labai daug, netgi reikėjo drėgmės sugėrėjo, papildomų valymo paslaugų.

27Šio trečiojo asmens atstovė nesutiko su atsakovės atstovės ir liudytojo S. S. aiškinimu, kad ( - ) -jo buto patalpos nėra virš jiems priklausančių patalpų – jų biuras yra po 11-jo buto patalpomis. Atstovė pripažino, kad „Latmas“ priklausančios patalpos buvo užliejamos ir prieš 2016-10-24 ir po to. Kitais atvejais įvykusių užliejimų priežasčių jie nenustatė.

28Teismas

konstatuoja:

29Ieškinys atmestinas.

30Byloje pateikti įrodymai, jų vertinimas, nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

31Ieškovė apdraudė trečiojo asmens UAB „Latmas“ turtą. Tą patvirtina draudimo liudijimas Nr. 310-049498. Draudimo galiojimo terminas nuo 2016-10-11 iki 2017-10-11 (t.1, b.l. 4-5). Pagal draudimo liudijimo priedą Nr. 1 buvo apdraustos UAB „Latmas“ priklausančios patalpos, esančios ( - ) bei šiose patalpose esantys biuro baldai, įranga ir inventorius (t.1, b.l. 6).

32Ieškovė 2016-10-27 įregistravo UAB „Latmas 2016-10-25 surašytą pranešimą apie žalą (t.1, b.l. 7), kuriame nurodė, kad įvyko užpylimas iš viršuje esančių patalpų. Apgadinta kiliminė danga, sienos, lubos. Apgadinti baldai, inventorius, kompiuteris, ekranas, sulietos kėdės, archyvas, įvairūs dokumentai. Pradėjo gesti kasos aparatas. Du telefono aparatai prastai veikia. Sulieti šviestuvai.

33Dėl patalpų apliejimo draudikas surašė 5 defektinius aktus (t.1, b.l. 8-12).

34Defektiniame akte, datuotame 2016-10-24, tačiau pasirašytame 2016-10-25, nurodoma, kad buvo sugadinta: koridorius, kabinetai, koridoriaus ir kabinetų lubos bei sienos, kabinetų durys ir jų apvadai. Šis defektinis aktas faktiškai buvo surašytas anksčiau, negu gautas pranešimas apie įvykį. Taip pat svarbi detalė yra tai, kad šiame defektiniame akte nurodyta, jog užliejimas įvyko dėl to, kad virš esančiame ( - ) bute trūko šildymo vamzdis.

35Kitas defektinis aktas surašytas ir pasirašytas 2016-10-25 yra apie tai kokie baldai buvo apgadinti.

36Trečiasis defektinis aktas surašytas 2016-11-02, pasirašytas 2016-11-03, o pas ieškovą užregistruotas 2016-11-07 ir 2016-11-10 yra apie tai, kad buvo apgadintos žaliuzės, o kabineto lubose matomas pelėsis

37Ketvirtajame 2016-11-11 defektiniame akte, kuris pasirašytas 2016-11-15, o pas ieškovę įregistruotas 2016-11-17 nurodyta, kad buvo apgadintos kabineto sienos, grindys, patalpos: 7-5,7-2, 7-6 bei signalizacija.

38Paskutinysis defektinis aktas surašytas ir pasirašytas 2016-11-22 yra apie tai, kad buvo apgadintos UAB „Latmas“ patalpos.

39Ieškovės atstovas iš esmės negalėjo paaiškinti kodėl buvo surašyti keli defektiniai aktai ir praktiškai per vieną mėnesį laiko nuo patalpų užliejimo. Jis nurodė, kad dalis defektų paaiškėjo remonto eigoje, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl atskiros pozicijos defektiniuose aktuose kartojasi kelis kartus. Iš to darytina išvada, kad ieškovė neįrodė faktinio žalos masto. Pasiūlius jai atlikti byloje žalos nustatymo ir įvertinimo ekspertizę, daryti ekspertizę nesutiko.

40Ieškovė pateikė įrodymus apie tai, kad 2017-01-20 UAB „Latmas“ buvo išmokėta 1 636,56 EUR draudimo išmoka (t.1, b.l. 13, 14), o 2017-01-20 – 9 359,81 EUR išmoka (t.1, b.l. 15, 16).

41Apie atliktus remonto darbus ieškovė pateikė atliktų darbų lentelę ir atliktų darbų apmokėjimo dokumentus (t.1, b.l. 17-24) iš kurių seka, kad Nežinybinei apsaugai už signalizaciją buvo sumokėta 738,05 EUR, UAB „G4S Lietuva“ už siųstuvą – 145,20 EUR, už drėgmės surinkėją per du kartus buvo sumokėta 136,50 EUR, UAB „Dexterai“ už žaliuzes – 271,67 EUR, UAB „Belita“ už padarinių šalinimą – 84,70 EUR. UAB „Dubingiai“ už visas grindų remontui reikalingas priemones – 1 987,41 EUR. Iš viso 3 363,53 EUR sumai.

42Patalpų remonto darbai pagal 2017 metų sausio mėnesio (tiksli data neįskaitoma) PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 141, kurie nebuvo detalizuoti, kainavo 6 259,01 EUR (t.1, b.l. 26). Patalpų remonto darbai, kurie taip pat nebuvo detalizuoti, pagal 2016-11-30 sąskaitą-faktūrą Nr. 138 kainavo 3 584,25 EUR (t.1, b.l. 27).

43Stacionarus kompiuteris ir biuro paketas kainavo 717,08 EUR (t.1, b.l. 141).

44Gyvenamosios patalpos – butas ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei (t.1, b.l. 29).

45Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018-01-03 sprendimu, priimtu už akių, ieškovės ieškinys buvo patenkintas (t.1, b.l. 48-49). Atsakovė pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (t.1, b.l. 58-64), kuriuo prašė panaikinti sprendimą už akių ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka iš esmės. Teismas 2018-02-14 nutartimi (t.1, b.l. 85-88) sprendimą už akių panaikino, o bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

46Kauno centro būstas atsakovei 2017-09-04 raštu (t.1, b.l. 66) nurodė, kad namo, esančio ( - ) vadybininkas 2017-07-17 vykdė apžiūrą UAB „Latmas“ ir 11 buto patalpose. Buvo rastos sudrėkusios lubos UAB „Latmas“ patalpose, apžiūrėjus ( - ) buto patalpas, kurios randasi virš UAB „Latmas“ patalpų, bendroji inžinerinė įranga bei bendrojo naudojimo vamzdynai buvo/yra nepažeisti.

47Taip pat Kauno centro būstas atsakovės tėvui S. S. 2017-12-29 atsakė (t.1, b.l. 67), kad namo administratorius, atlikęs name apžiūrą nustatė, jog vandens užliejimas galimai atsirado dėl priežasčių, kurioms inžineriniai tinklai jokios įtakos neturėjo. Šiuo metu avarinė situacija stabilizuota.

48Ilgalaikio turto žiniaraštyje (t.1, b.l. 75) nurodyta, kad biuro darbo stalo ir buhalterinės spintos likutinė vertė yra po 0,29 EUR, biuro darbo stalo su spintele – 145,33 EUR, dviejų darbo stalų su spintelėmis: 141,33 ir 398,52 EUR, ofiso stalo – 434,43 EUR, dviejų spintelių ir spintos atitinkamai 115,50 EUR, 355,36 EUR ir 414,74 EUR.

49Iš UAB „Viktija“ atliktų darbų akto Nr. 2016-27 (t.1, b.l. 76) seka, kad grindų ir sienų remontas kainavo 3 584,25 EUR. Iš šio akto seka, kad buvo išmontuotos medinės grindų konstrukcijos, nuimta kiliminė danga, padangų pogrindis užpiltas smėliu ir sutankintas, buvo įrengtos betoninės grindys. Atsakovės atstovė ginčija būtinybę patalpų pogrindžio užpylimui smėliu bei betoninių grindų įrengimui, motyvuodama tuok kad UAB „Latmas“ taip pagerino sau sąlygas, o tai neturėtų būti daroma kitų asmenų sąskaita.

50Atsakovė pateikė Kauno centro būsto 2018-02-21 raštą (t.1, b.l. 98), kuriame nurodyta, kad 2016-10-25 buvo gauta informacija apie bėgantį karštą vandenį į UAB „Latmas“ ofisą per lubas. Atvykę Kauno centro būsto darbuotojai laukė kol bus įleisti į ( - ) butą, kur buvo trūkis karšto vandens atšakoje į butą. Naujai užpildant šildymo sistemą buvo atlikta ir apžiūra. Nustatyta, kad šildymo sistema ne kiaura. Pakartotinai 2016-10-27 buvo gauta informacija, kad per lubas į UAB „Latmas“ vėl bėga karštas vanduo. Atvykę darbuotojai sustabdė šilumos tiekimą namo gyventojams, o patekus į butą ir nustačius karšto vandens linijos gedimą, pastarasis buvo pašalintas bei atnaujintas šilumos tiekimas namo gyventojams.

512017-08-16 atsižvelgiant į informacinėje sistemoje esančią informaciją, Kauno centro būsto darbuotojams buvo suformuota užduotis pakeisti šildymo vamzdyno dalį, kuri yra trūkusi nuo UAB „Latmas“ patalpų iki 11 buto. Darbuotojai UAB „Latmas“ nieko nevykdė, nes ten atliktas remontas, o į ( - ) butą nepateko.

522018-01-04 vėl nuvykus pagal gautą informaciją, darytina išvada, jog UAB „Latmas“ vyksta momentiniai užpylimai. Nustatyta, kad buvo kiaura šalto vandens alkūnė, tačiau UAB „Latmas“ ją susitvarkė patys, uždėdami apkabą.

53Prie šio rašto UAB Kauno centro būstas pateikė papildomus įrodymus, susijusius su jo ir atsakovės tėvo S. S. susirašinėjimu, o būtent:

542017-12-29 Kauno centro būsto S. S. adresuotame rašte (t.1, b.l. 101) nurodoma, kad atlikus name apžiūrą nustatė, jog vandens užliejimas galimai atsirado dėl priežasčių, kurioms inžineriniai tinklai jokios įtakos neturėjo. Šiuo metu avarinė situacija stabilizuota.

552017-09-01 rašte 9t.1, b.l. 103) nurodoma, kad 2016-10-23 apžiūrėjus įvykio vietą buvo nustatyta, kad įtakos 11 buto turto sugadinimui gyvenamojo namo bendroji inžinerinė įranga bei bendrojo naudojimo objektai neturėjo. Nustatyti dėl kokių priežasčių įvyko toks turto sugadinimas bei kas yra kaltas, nėra jų kompetencija.

56Iš 2018-07-04 Kauno centro būsto pažymos (t.2, b.l. 156) seka, kad daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės administratorius informavo, kad 2016-10-23 buvo gautas ( - ) namo gyventojo kreipimasis dėl užpiltų lubų. Apžiūrėjus aukščiau esantį ( - ) butą, buvo nustatyta, kad yra trūkusi šalto vandens atšaka; apžiūrėjus šildymo sistemą, gedimų nenustatyta.

57Taip pat „Mano būstas“ rašte (t.2, b.l. 157) nurodyta, kad 2016-10-23 „Mano būstas“ technikai, gavę avarinį iškvietimą adresu ( - ) atliko šiuos darbus: prieš ventilį nutrūkęs atšakos sriegis, uždėtas gebas (mova) ir sutvarkytas ventilis. Raštą pasirašė avarinės tarnybos darbų vykdytojas R. R.. Teismo posėdyje šias aplinkybes patvirtino apklaustas liudytojas, kuris taip pat patvirtino, kad 2016-010-23 11 bute kitokio pobūdžio vandentiekio gedimų nebuvo.

58Buvo pateiktos 65 fotonuotraukos (t.2, b.l. 32-96). Iš jų keletoje fotonuotraukų matyti, kad kai kur atsiklijavusi baldų faneruotė, tačiau neaišku ar dėl drėgmės ar dėl nekokybiškos baldų gamybos. Tose fotonuotraukose nesimato ant baldų drėgmės pėdsakų. Dvejose fotonuotraukose (t.2, b.l. 46, 47) matosi sulietos kėdės, o fotonuotraukose t.2, b.l. 64, 68, 92 panašu į sulietas grindis. Fotonuotraukoje t.2, b.l. 67 matosi pelėsio (ar tai purvo) ant apatinės spintos lentynos. Į garus patalpoje panašu iš fotonuotraukų t.2, b.l. 72, 75. Truputį sudrėkusios lubos matyti fotonuotraukose t.2, b.l. 75, 83, 84, 89. Fotonuotraukos neaprašytos, todėl sunku nuspręsti ką jomis norima pademonstruoti, galima tik spėti, kad jos galėjo būti padarytos UAB „Latmas“ patalpose. Palyginus fotonuotraukose užfiksuotus apliejimus ir aktuose apie remonto darbus, darytina išvada, kad remonto darbų buvo atliekama žymiai daugiau, negu buvo padaryta žalos užliejimu. Kaip jau buvo minėta, pasiūlius šalims atlikti ekspertizę tikslu nustatyti žalos mąstą, šalys šio teismo pasiūlymo atsisakė ir kiekviena teigė, kad jiems pakanka įrodymų, įrodančių jų reikalavimus ir atsikirtimus.

59Buvo pateiktos fotonuotraukos t.2, b.l. 120-126, iš kurių matyti kurioje vietoje buvo remontuojama šalto vandens atšaka į ( - ) butą – tai vieta prie vertikalaus šalto vandens stovo sienoje į laiptinės pusę, t.y. toje vietoje, kur butui priklausantis vamzdynas jungiamas prie bendro visam namui priklausančio vamzdyno dalies (t.2, b.l. 123).

60Apie tai, kad vamzdynas name yra pasenęs matyti iš fotonuotraukų (t.2, b.l. 142-143). Šias aplinkybes patvirtino ir Kauno centro būsto atstovai.

61Teismas 2018-10-02 protokoline nutartimi (t.2, b.l. 192, 06:32 min.) ieškovei buvo išaiškinta teisė pateikti įrodymus apie žalos atsiradimo vietą bei žalos kilimo ir atsiradimo priežastis. Nors ieškinys buvo reiškiamas subrogacijos tvarka, ieškovės atstovas į teismo pasiūlymus pateikti įrodymus ar prašyti skirti ekspertizę, atsakydavo, kad tokius įrodymus turėtų pateikti ne jis, o atsakovė.

62Ieškovė papildomai pateikė teismui 2016-11-08 lokalinę sąmatą (t.3, b.l. 25-26) apie grindų, sienų ir lubų remontą. Iš šios lokalinės sąmatos seka, kad faktiškai buvo remontuojamos visos patalpų grindys, kai tuo tarpu iš aptartų fotonuotraukų matyti, kad grindys galimai buvo sulietos tik dvejose vietose. Nors iš fotonuotraukų nebuvo galima nustatyti sienų apliejimo, tačiau buvo remontuota 110,22 kv. m ploto sienų ir visos lubos. Kaip jau buvo aptarta, lubų apliejimai matėsi tik iš 4 fotonuotraukų ir tai nedideliais ploteliais. Pagal šią sąmatą bendra atliktų darbų vertė su PVM sudarė 9 999,89 EUR.

63Atsakovės atstovė pateikė teismui UAB „Ekspertika“ 2019-03-05 ekspertinę išvadą Nr. 19-03/07 (t.3, b.l. 110), kurioje nurodoma, kad 2019-03-04 pagal S. S. (atstovaujančio atsakovę) užsakymą vietoje apsilankęs ekspertas M.A. V. ir apžiūrėjęs daugiau kaip prieš porą metų įvykusių bute šalto vandens avarijos vietą, nustatė, kad šalto vandens stovas, praeinantis per buto sanmazgą yra sumontuotas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių dabartinė būklė dėl vamzdžių korozijos yra avarinėje būklėje. Įvykusi šalto vandens atšakos į butą avarija įvyko korozijos pasekoje, atitrūkus šalto vandens atšakai nuo stovo jungties (trišakio) į butą. Dabartiniu metu avarijos vieta nuo šalto vandentiekio stovo į butą yra techniškai sutvarkyta. Bute įvykusios šalto vandens avarijos konkreti vieta pagal pastato inžinerinių tinklų pasiskirstymo priklausomybę priklauso pastato šalto vandentiekio bendro naudojimo sistemai (šalto vandentiekio stovas, stovo jungtis – trišakis_- atsišakojimo į butą vieta). Apžiūrėjus sanmazgo patalpoje praeinančio karšto vandentiekio sistemos vamzdžius matosi, kad jų stovis yra nepakitęs nuo jų eksploatacijos pradžios ir jokių remonto darbų jiems nebuvo atlikta.

64Teismo posėdžiuose buvo apklausti šie liudytojai: 2019-01-09 teismo posėdyje – G. S. (05:05 min.), K. L. ((19:14 min.), S. S. (29:33 ir 16:03 bei 17:53 min.), L. L. (1:05:54 min.), A. G. (05:24 min.); 2019-03-06 teismo posėdyje liudytojai A. Ž. (07:54 min.) ir E. P. (29:32 min.).

65Liudytojas G. S. parodė, kad jo darbas yra susijęs su avarinių situacijų įvertinimu. Jis prisimena, kai buvo nuvykęs apžiūrėti patalpą, esančią ( - ) po įvykusio patalpų užliejimo. Įėjus į pirmojo aukšto patalpas jautėsi šiltas garas. Jie norėjo apžiūrėti virš šių patalpų esantį butą, tačiau jis buvo užrakintas. Pirmajame aukšte vanduo lašėjo nuo lubų, didžiausias lašėjimas buvo kampinėje patalpoje. Supratę, kad įvyko karšto vandens išsiliejimas, jie uždarė šildymo sistemą. Patalpoje pelėsio kvapas nesijautė. Įsitikinus, kad patalpos buvo užlietos ne iš šildymo sistemos, jie užpildė šildymo sistemą, o avarijos tyrimą perdavė kitai tarnybai. Į tas pačias patalpas buvo nuvykę ir antrą kartą, rado šlapančias lubas.

66K. L. parodė, kad jis dirba „Mano būstas“ santechniku. 2016 metų spalio mėnesį jis buvo nuvykęs į butą ( - ), matė šios patalpos šlapias lubas, patalpų užliejimo masto negali nusakyti. Jis buvo patekęs į antrame aukšte virš užlietų patalpų esantį butą. Ten buvo pakeistas vandentiekio ventilis, kuris tvirtinamas prie vertikalaus šalto vandens stovo. Kitų vandentiekio gedimų šiame bute nerado.

67Liudytojas S. S. parodė, kad jis yra atsakovės tėvas. Atsakovė gyvena Anglijoje. Ji norėjo išnuomoti butą, esantį ( - ). Jis su P. 2016-10-23 apžiūrėjo buto patalpas ir išgirdo šnypštimą sienoje šalto vandens stove. Iškvietė avarinę tarnybą ir rado šalto vandens stove nurūdijusį vamzdį, vedantį į jų butą. Avarinė tarnyba atvyko labai greitai ir gedimą suremontavo. Sekančią dieną (2016-10-24) jis laukė santechnikų apžiūrėti šalto vandens stovą, jam paskambino iš UAB „Latmas“ ir pasakė, kad į jų patalpas bėga karštas vanduo. Atvyko „Latmas“ iškviesti santechnikai, jie užsuko karštą vandenį. „Latmas“ patalpose jautėsi kaip saunoje.

68Kadangi jų namas yra sudurtinis tai jų buto ne visos patalpos yra po jų patalpomis. „Latmas“ yra sakęs, kad jų patalpų yra buvę 2015 ir 2017 metais, o jų bute šalto vandens vamzdžio avarija buvo tik vieną kartą, t.y. 2016-10-23. Į „Latmas“ patalpas karštas vanduo taip pat bėgo ir 2016-10-27 ir dar tris kartus po patalpų remonto. Jų buto vonios patalpa, kurioje buvo įvykusi šalto vandens avarija yra už 20 m. nuo „Latmos“ patalpų, juos skiria netgi laiptinė. Jis buvo užėjęs į „Latmas“ patalpas tuomet ant lubų jis matė tik dvi vandens nutekėjimo dėmes.

69Liudytojas L. L. parodė, kad jis dirba Kauno centro būste vadybininku. Žino, kad keletą kartų buvo užlietos „Latmas“ patalpos. Užliejimų buvo ir 2017 ir 2018 metais. Užliejimų priežastis nebuvo nustatyta. Nebuvo nustatyta, kad „Latmas“ patalpos būtų buvusios užlietos iš ( - ) -jo buto.

70Liudytojas A. G. parodė, kad jis dirba „Mano būstas“. Gavo pranešimą apie avariją ( - ) -me bute. Pasiuntė K. L.. Šis pranešė, kad yra nupuvęs vandentiekio atšakos į butą sriegis (prijungimas prie vertikalaus stovo). Sriegis yra laikoma bendra namo įrenginio dalis, o ventilis – buto įrenginio dalis.

71Liudytojas A. Ž. parodė, kad jis dirba pas ieškovę. 2016-10-25 jis apžiūrėjo butą ( - ). Jo nuomone apžiūrimos patalpos buvo užlietos dėl to, kad ( - ) -me bute trūko karšto vandens vamzdis. Jis tvirtina, kad patalpos buvo užlietos karštu vandeniu, nes patalpa buvo pilna šiltų garų, ant grindų telkšojo balos, plokštės buvo išsipūtę, buvo sušlapę apie 17-18 vnt. kėdžių. Buvo sulieti baldai, archyvinės spintos, kompiuteriai, telefonai. Patalpas jis apžiūrėjo kelis kartus, nes iš karto viso žalos masto nesimatė, jas buvo galima tinkamai įvertinti tik nuėmus lubų, grindų plokštes.

72Liudytojas E. P. parodė, kad jis ketino išsinuomoti ( - ) -ąjį butą. Jis buvo bute tuo metu, kai atitrūko šalto vandens mova. Buvo taip pat ir pirmojo aukšto patalpose. Šiose patalpos kibirai ant stalų buvo sudėti ne ties tomis patalpomis, kur virš jų yra ( - ) -asis butas. „Latmas“ direktorius sakė, kad patalpos kelis kartus buvo užlietos ir po to, kai 11-me bute buvo sutaisyta šalto vandens mova. Jis mano, kad iš 11-jo buto galėjo būti užlieta tik pirmojo aukšto salė, nes ji yra po ( - ) -jo buto patalpomis. Vienuoliktame bute niekada karšto vandens avarija nėra buvusi.

73Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.

74Ieškovė savo ieškinyje nurodė, kad nuostolius prašo priteisti subrogacijos tvarka. Vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio nuostata, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė (regreso tvarka) reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius.

75Ieškovė, prašydama priteisti nuostolius taip pat vadovavosi 6.266 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų [...] sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

76Atsakovė nesutiko su ieškovės nurodytu įstatyminiu faktinių aplinkybių teisiniu vertinimu ir, vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) nutartimi byloje Nr. e3K-3-474-219/2017 teigė, kad subrogacija užtikrina, jog tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykio – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas.

77CK 6.1015 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenį (LAT 2009-02-10 nutartis 3K-3-46/2009). Delikto pagrindu atsiradę santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai, todėl jiems taikomos atitinkamos civilinės atsakomybės taisyklės.

78Esant dviejų teisės normų: CK 6.266 straipsnio 1 dalies ir CK 6.1015 straipsnio 1 dalies konkurencijai, turėtų būti vadovaujamasi CK 6.266 straipsnio nuostata, nes atsakovė, kaip didesnio pavojaus šaltinio – buto su jame esančia vandentiekio sistemos įranga – valdytoja privalo atsakyti už žalą, padarytą tais įrenginiais.

79Teismas, vertindamas atsakovės kaltę dėl žalos padarymo UAB „Latmas“ priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ) vadovaujasi CPK 185 straipsnio nuostata, kurioje nurodoma, jog teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Byloje esantys rašytiniai įrodymai turi aukštesnę juridinę galią už kitus įrodymus.

80Teismas, vadovaudamasis tikėtinumo principu priima už pagrindą atsakovės pateiktus įrodymus, susijusius su patalpų užliejimu 2016-10-24, nes su šiuo įvykiu susijusias aplinkybes įrodo liudytojų parodymai, kurie iš esmės sutampa su byloje ištirtais rašytiniais įrodymais. Ieškovės pateikti įrodymai apie 2016-10-24 įvykusios avarijos aplinkybes yra neišsamūs. Iš jų negalima nustatyti avarijos kilimo aplinkybių ir vietos. Dėl žalos atsiradimo židinio ieškovė pasikliauja spėjimu, kad galimai jos apdraustosios patalpos buvo užlietos iš ( - ) -jame bute esančio vamzdyno. Ji visiškai netyrė ir nevertinų kitų galimų užliejimo atvejų, juolab, kad užliejimai buvo nevienkartiniai.

81Ieškovė teigia, kad patalpos buvo užlietos karštu vandeniu, ką tvirtina ieškovės žalų ekspertas, UAB „Latmas“ atstovė bei kiti liudytojai, kai tuo tarpu rašytiniais įrodymais įrodyta, kad ( - ) -me bute buvo remontuojamas šalto vandens stovas, o karšto vandens nutekėjimo šiame bute nėra buvę.

82Ieškovė žalos dydį grindžia remonto darbų sąmatomis, daiktų vertintojų ataskaita, kai tuo tarpu byloje nustatyta, jog UAB „Latmas“ patalpos buvo keletą kartų užlietos iki 2016-10-24 avarijos, dėl to neaišku kokia žala patalpoms buvo padaryta ankstesniais užliejimais, o kokia 2016-10-24 avarijos metu. Teismui pasiūlius atlikti ekspertinį žalos dydžio vertinimą, šalys kategoriškai tokio vertinimo atsisakė. Šiuo atveju žalos dydį turėtų įrodyti ieškovė, tačiau objektyvių įrodymų apie 2016-10-24 avarijos metu padarytą žalą UAB „Latmas“ patalpoms ji nepateikė.

83Tiek ieškovės atstovas, tiek UAB „Latmas“ atstovė teigia, kad 2016-10-24 užliejimo metu patalpos buvo labai apgadintos, tačiau pateiktose fotonuotraukose tokių aplinkybių nėra užfiksuota. UAB „Latmas“ remonto darbai neatitinka draudiko defektiniuose aktuose ir fotonuotraukose užfiksuotų žalų masto. Ieškovės perteklinis draudimo sumos išmokėjimas yra jos rizika.

84UAB „Latmas“ patalpos buvo užlietos iš kitų vietų, o ne iš ( - ) -jo buto, ką patvirtina Kauno centro būsto 2018-02-21 raštas (t.1, b.l. 98), to paties būsto 2018-07-04 pažyma (t.2, b.l. 156) ir kiti įrodymai. Iš to darytina išvada, kad atsakovė įrodė, jog ne iš jos buto 2016-10-24 buvo užlietas UAB „Latmas“ priklausančios patalpos (kaip jau buvo nurodyta iš atsakovės buto galėjo pratekėti tik šaltas vanduo, o UAB „Latmas“ patalpos buvo užlietos šiltu ar tai karštu vandeniu).

85Jeigu ir laikyti, kad iš atsakovės buto kažkiek šalto vandens nutekėjo į ieškovės apdraustąsias UAB „Latmas“ patalpas, tai teismas vadovaujasi UAB „Ekspertika“ išvada (t.3, b.l. 110), kurioje konstatuota, kad 2019-03-04 pagal S. S. (atstovaujančio atsakovę) užsakymą vietoje apsilankęs ekspertas M. A. V. ir apžiūrėjęs daugiau kaip prieš porą metų įvykusių bute šalto vandens avarijos vietą, nustatė, kad šalto vandens stovas, praeinantis per buto sanmazgą yra sumontuotas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių dabartinė būklė dėl vamzdžių korozijos yra avarinėje būklėje. Įvykusi šalto vandens atšakos į butą avarija įvyko korozijos pasekoje, atitrūkus šalto vandens atšakai nuo stovo jungties (trišakio) į butą. Dabartiniu metu avarijos vieta nuo šalto vandentiekio stovo į butą yra techniškai sutvarkyta. Bute įvykusios šalto vandens avarijos konkreti vieta pagal pastato inžinerinių tinklų pasiskirstymo priklausomybę priklauso pastato šalto vandentiekio bendro naudojimo sistemai (šalto vandentiekio stovas, stovo jungtis – trišakis - atsišakojimo į butą vieta). Apžiūrėjus sanmazgo patalpoje praeinančio karšto vandentiekio sistemos vamzdžius matosi, kad jų stovis yra nepakitęs nuo jų eksploatacijos pradžios ir jokių remonto darbų jiems nebuvo atlikta. Taigi, pagal šią eksperto išvadą atsakyti už žalą turėtų ne atsakovė, o trečiasis asmuo Kauno centro būstas, nes jis administruoja namo bendro naudojimo įrenginius, tame tarpe šalto vandentiekio stovą, stovo jungtį – trišakį – atsišakojime į buto vietą. Taip pat šioje išvadoje nurodyta, kad 11-me bute apžiūrėjus karšto vandentiekio sistemos vamzdžius, matosi, kad jų stovis yra nepakitęs. Vadinasi iš šio buto karšto vandens išsiliejimas nebuvo įvykęs.

86Atsakovei įrodžius, kad ne dėl jos bute esančių įrenginių buvo užlietos ieškovės apdraustos UAB „Latmas“ priklausančios biuro patalpos, ieškovo ieškinys atmestinas. Taip pat ir vadovaujantis delikto taisyklėmis ieškovė neįrodė, kad žala jos apdraustosioms patalpoms, esančioms ( - ) kilo dėl atsakovės kaltės (CPK 178 straipsnis). Dėl tų priežasčių ieškovės ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

87Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.

88CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atmetus ieškovės ieškinį, ji turi atlyginti atsakovei jos patirtas šios bylos vedimo išlaidas.

89Atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 50,00 EUR žyminio mokesčio išlaidos ir 1 000 EUR advokatės atstovavimo išlaidų. Šios bylinėjimosi išlaidos yra adekvačios bylos sudėtingumui, jos apimčiai, neviršija leistinų įkainių, todėl visos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (t.1, b.l. 57, 64 bei t.3, b.l. 115-117).

90Taip pat iš ieškovės priteistinos 11,25 EUR išlaidos valstybei, kurios yra susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

91Atmestinas trečiojo asmens UAB Kauno centro būstas atstovės prašymas priteisti jai iš atsakovės 126,00 EUR atstovavimo išlaidas.

92Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

93Ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą atsakovei K. S. dėl 10 996,37 EUR nuostolių atlyginimo, atmesti.

94Priteisti atsakovei K. S., a.k. ( - ) iš ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, į.k. 302912288, a.s. ( - ) 50,00 EUR žyminio mokesčio ir 1 000,00 EUR advokatės atstovavimo išlaidų, viso 1 050,00 EUR (vienas tūkstantis penkiasdešimt).

95Priteisti iš ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, į.k. 302912288, a.s. ( - ) valstybei 11,25 EUR (vienuolika EUR 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

96Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant, J.... 2. dalyvaujant:... 3. ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos... 4. atsakovės K. S. atstovei, advokatei K. R.,... 5. trečiųjų asmenų: UAB „Kauno centro būstas“ atstovei, advokatei Inai... 6. nedalyvaujant atsakovei K. S.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. Ieškovė savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-3 ir 82-83) bei jos atstovas žodžiu... 10. Ieškovė ieškinyje ir jos atstovas žodžiu teismo posėdyje nurodė, kad... 11. Kad apdraustosios patalpos buvo užlietos iš atsakovei priklausančio buto... 12. Ieškovės atstovas nesutiko su atsakovės atstovės teiginiais, kad... 13. Ieškovės atstovas nurodė, kad ne jis turi įrodinėti aplinkybes, kad iš... 14. Papildomuose paaiškinimuose (t. 3, b.l. 23-24) ieškovė nurodė, kad jos... 15. Tos pačios datos ieškovės sprendimu taip pat buvo išmokėta 9 425,22 EUR... 16. Atsakovė su jai pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Savo... 17. Kadangi atsakovė yra išvykusi, jos artimieji 2016-10-24 buvo informuoti apie... 18. Kad apdraustosios patalpos buvo užlietos ne iš atsakovės buto, o iš kitų... 19. Ieškovės žalos nustatymo objektyvumu leidžia abejoti penki atskiri... 20. Atsakovė nesutiko ir su žalos dydžiu baldams. Ilgalaikio turto... 21. Trečiasis asmuo UAB „Kauno centro būstas“ atstovė nurodė, kad ieškinio... 22. Nurodė, kad dalinai su ieškovės ieškiniu sutinka dėl to, kad atsakovės... 23. Trečiasis asmuo UAB „Latmas“ prašė ieškovės ieškinį patenkinti... 24. Nurodė, kad 2016-10-25 atėjus į darbą buvo rastos užlietos patalpos.... 25. Dėl patalpų užliejimo buvo remontuojamos lubos, sienos, grindys. Kadangi... 26. Iš bylos aplinkybių žino, kad iš 11-jo buto vanduo pradėjo bėgti... 27. Šio trečiojo asmens atstovė nesutiko su atsakovės atstovės ir liudytojo S.... 28. Teismas... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. Byloje pateikti įrodymai, jų vertinimas, nustatytos faktinės bylos... 31. Ieškovė apdraudė trečiojo asmens UAB „Latmas“ turtą. Tą patvirtina... 32. Ieškovė 2016-10-27 įregistravo UAB „Latmas 2016-10-25 surašytą... 33. Dėl patalpų apliejimo draudikas surašė 5 defektinius aktus (t.1, b.l.... 34. Defektiniame akte, datuotame 2016-10-24, tačiau pasirašytame 2016-10-25,... 35. Kitas defektinis aktas surašytas ir pasirašytas 2016-10-25 yra apie tai kokie... 36. Trečiasis defektinis aktas surašytas 2016-11-02, pasirašytas 2016-11-03, o... 37. Ketvirtajame 2016-11-11 defektiniame akte, kuris pasirašytas 2016-11-15, o pas... 38. Paskutinysis defektinis aktas surašytas ir pasirašytas 2016-11-22 yra apie... 39. Ieškovės atstovas iš esmės negalėjo paaiškinti kodėl buvo surašyti keli... 40. Ieškovė pateikė įrodymus apie tai, kad 2017-01-20 UAB „Latmas“ buvo... 41. Apie atliktus remonto darbus ieškovė pateikė atliktų darbų lentelę ir... 42. Patalpų remonto darbai pagal 2017 metų sausio mėnesio (tiksli data... 43. Stacionarus kompiuteris ir biuro paketas kainavo 717,08 EUR (t.1, b.l. 141).... 44. Gyvenamosios patalpos – butas ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei... 45. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018-01-03 sprendimu, priimtu už akių,... 46. Kauno centro būstas atsakovei 2017-09-04 raštu (t.1, b.l. 66) nurodė, kad... 47. Taip pat Kauno centro būstas atsakovės tėvui S. S. 2017-12-29 atsakė (t.1,... 48. Ilgalaikio turto žiniaraštyje (t.1, b.l. 75) nurodyta, kad biuro darbo stalo... 49. Iš UAB „Viktija“ atliktų darbų akto Nr. 2016-27 (t.1, b.l. 76) seka, kad... 50. Atsakovė pateikė Kauno centro būsto 2018-02-21 raštą (t.1, b.l. 98),... 51. 2017-08-16 atsižvelgiant į informacinėje sistemoje esančią informaciją,... 52. 2018-01-04 vėl nuvykus pagal gautą informaciją, darytina išvada, jog UAB... 53. Prie šio rašto UAB Kauno centro būstas pateikė papildomus įrodymus,... 54. 2017-12-29 Kauno centro būsto S. S. adresuotame rašte (t.1, b.l. 101)... 55. 2017-09-01 rašte 9t.1, b.l. 103) nurodoma, kad 2016-10-23 apžiūrėjus... 56. Iš 2018-07-04 Kauno centro būsto pažymos (t.2, b.l. 156) seka, kad... 57. Taip pat „Mano būstas“ rašte (t.2, b.l. 157) nurodyta, kad 2016-10-23... 58. Buvo pateiktos 65 fotonuotraukos (t.2, b.l. 32-96). Iš jų keletoje... 59. Buvo pateiktos fotonuotraukos t.2, b.l. 120-126, iš kurių matyti kurioje... 60. Apie tai, kad vamzdynas name yra pasenęs matyti iš fotonuotraukų (t.2, b.l.... 61. Teismas 2018-10-02 protokoline nutartimi (t.2, b.l. 192, 06:32 min.) ieškovei... 62. Ieškovė papildomai pateikė teismui 2016-11-08 lokalinę sąmatą (t.3, b.l.... 63. Atsakovės atstovė pateikė teismui UAB „Ekspertika“ 2019-03-05... 64. Teismo posėdžiuose buvo apklausti šie liudytojai: 2019-01-09 teismo... 65. Liudytojas G. S. parodė, kad jo darbas yra susijęs su avarinių situacijų... 66. K. L. parodė, kad jis dirba „Mano būstas“ santechniku. 2016 metų spalio... 67. Liudytojas S. S. parodė, kad jis yra atsakovės tėvas. Atsakovė gyvena... 68. Kadangi jų namas yra sudurtinis tai jų buto ne visos patalpos yra po jų... 69. Liudytojas L. L. parodė, kad jis dirba Kauno centro būste vadybininku. Žino,... 70. Liudytojas A. G. parodė, kad jis dirba „Mano būstas“. Gavo pranešimą... 71. Liudytojas A. Ž. parodė, kad jis dirba pas ieškovę. 2016-10-25 jis... 72. Liudytojas E. P. parodė, kad jis ketino išsinuomoti ( - ) -ąjį butą. Jis... 73. Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.... 74. Ieškovė savo ieškinyje nurodė, kad nuostolius prašo priteisti subrogacijos... 75. Ieškovė, prašydama priteisti nuostolius taip pat vadovavosi 6.266 straipsnio... 76. Atsakovė nesutiko su ieškovės nurodytu įstatyminiu faktinių aplinkybių... 77. CK 6.1015 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 78. Esant dviejų teisės normų: CK 6.266 straipsnio 1 dalies ir CK 6.1015... 79. Teismas, vertindamas atsakovės kaltę dėl žalos padarymo UAB „Latmas“... 80. Teismas, vadovaudamasis tikėtinumo principu priima už pagrindą atsakovės... 81. Ieškovė teigia, kad patalpos buvo užlietos karštu vandeniu, ką tvirtina... 82. Ieškovė žalos dydį grindžia remonto darbų sąmatomis, daiktų vertintojų... 83. Tiek ieškovės atstovas, tiek UAB „Latmas“ atstovė teigia, kad 2016-10-24... 84. UAB „Latmas“ patalpos buvo užlietos iš kitų vietų, o ne iš ( - ) -jo... 85. Jeigu ir laikyti, kad iš atsakovės buto kažkiek šalto vandens nutekėjo į... 86. Atsakovei įrodžius, kad ne dėl jos bute esančių įrenginių buvo užlietos... 87. Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.... 88. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 89. Atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 50,00 EUR žyminio mokesčio... 90. Taip pat iš ieškovės priteistinos 11,25 EUR išlaidos valstybei, kurios yra... 91. Atmestinas trečiojo asmens UAB Kauno centro būstas atstovės prašymas... 92. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 –... 93. Ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos... 94. Priteisti atsakovei K. S., a.k. ( - ) iš ieškovės ERGO Insurance SE,... 95. Priteisti iš ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE... 96. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...