Byla N2-2181-558/2013
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Loretai Laričevai, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Vytautui Zenevskiui, atsakovui A. A., atsakovo atstovei advokatei Violetai Zabielienei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Silvai Sandienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui A. A., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė pareiškė ieškinį teisme, kuriame nurodė, kad R. S., gim. ( - ) tėvas yra atsakovas A. A.. Atsakovas atsisakė pripažinti tėvystę, auklėti ir išlaikyti savo dukrą. Ieškovė prašė teismo nustatyti, kad A. A. yra jos dukros R. S., gim. ( - ), tėvas; nustačius tėvystę, iš tėvo A. A. priteisti išlaikymą po 700 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-8).

3Atsakovas A. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su D. S. jokių pastovių ir nuolatinių santykių nebuvo, kadangi atsakovas penkerius metus dirbo ir gyveno Vengrijoje ir tik 1998 m. birželio mėnesį grįžo į Lietuvą, todėl negali būti ieškovės dukros R. S., gimusios ( - ) tėvas. Dėl išlaikymo vaikui priteisimo nurodė, jog jis turi du nepilnamečius vaikus, šeimoje auga jo sutuoktinės I. A. sūnus A. S., kuris yra pilnametis ir studijuoja politikos ir vadybos fakultete. Jo studijos nėra finansuojamos valstybės ir mokama metinė studijų įmoka yra 3892 Lt, t.y. kas mėnesį sudarytų 324 Lt. Atsakovas turi skolinių įsipareigojimų Snoro lizingui, kuriam moka po 231,93 Lt kas mėnesį, „Swedbank“, AB kas mėnesį moka po 969,29 Lt. Jo darbo užmokestis sudaro per mėnesį 2149 Lt. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti (b.l. 51-54).

4Išvadą teikianti institucija pateikė į bylą išvadą, kurioje nurodyta, kad nepilnametės R. S. interesais yra siekimas nustatyti tikrąją vaiko kilmę, nes viena svarbiausių vaiko teisių yra teisė žinoti savo tikrąją kilmę, turėti abu tėvus realiai vykdančius tėvų valdžią, visas savo pareigas vaiko atžvilgiu (b.l.44).

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Vytautas Zenevskis ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, papildomai nurodė, jog ieškovė viena išlaiko vaiką, kas mėnesį vaiko poreikiams išleidžia 2449 Lt. Nurodė, jog specialių poreikių, sveikatos problemų nepilnametė neturi. Prašė priteisti ieškovei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. `

6Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. sutiko, kad yra R. tėvas. Pateikė patvirtinančius dokumentus, jog jis yra nutraukęs darbo sutartį su UAB ( - ), šiuo metu dirba ( - ), jo darbo užmokestis per mėnesį sudaro 847 Lt. Todėl nesutiko mokėti Radvilės išlaikymui po 700 Lt kas mėnesį.

7Teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė (CK 3.178 str.) nurodė, kad atsakovo tėvystė patvirtinta moksliniais įrodymais, išlaikymas nepilnametei R. turėtų būti priteistas pagal valstybėje nustatytus minimalius poreikius, o priteisiant išlaikymą po 700 Lt būtų pažeisti kitų atsakovo nepilnamečių vaikų interesai (b.l. 127).

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Dėl tėvystės nustatymo

10Pagal galiojusio SŠK 61 straipsnio nuostatas, vaikui gimus iš nesančios santuokoje vienišos motinos, jeigu nėra bendro tėvų pareiškimo, vaiko tėvas gimimų įrašų knygoje įrašomas pagal motinos pavardę, o vaiko tėvo vardas įrašomas motinos nurodymu. Nustačius tėvystę, teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nustatyti tėvystę įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo nuorašą civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą, kad šis įregistruotų tėvystės nustatymą (CPK 392 str. 2 d.), tuo pačiu padarytų pakeitimus R. S. gimimo akto įraše.

11Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas (CK 3.146 str. 1 d.). Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (DNR ekspertizės išvados). Ekspertizės, siekiant įrodyti giminystės ryšį, išvados patvirtino (b.l. 102-103), kad A. A. yra nepilnametės R. S., gimusios ( - ), tėvas (CK 3.148 str. 1 d.). Atlikus DNR ekspertizę, atsakovas nebeginčijo savo tėvystės ieškovės dukros R. atžvilgiu. Nustačius tėvystę, teismas atsakovą A. A. pripažįsta R. S., gimusios ( - ), tėvu, o nepilnametę R. S. – atsakovo A. A. dukra (CPK 392 str. 1 d.).

12Dėl nepilnamečio išlaikymo priteisimo

13Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiui vaikui privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2 d., 3 d.). Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t.y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Teismas įpareigotas, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis.

14Ieškovės D. S. atstovas advokatas Vytautas Zenevskis teismo posėdžio metu nurodė, kad per mėnesį R. ieškovė išleidžianti 2449 Lt (b.l. 126), tačiau šių teiginių nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.). Byloje yra duomenys apie būsto nuomos išleidžiamą mokestį, kuris per savaitę sudaro 130,02 & (svarų sterlingų) ir savivaldybės taikomi mokesčiai, kurie kas mėnesį sudaro 91& (svarų sterlingų) (b.l.13,19). R. S. lanko Londono St.Gregory,s katalikiškąją kolegiją, labai gerai mokosi yra gabi mokinė (b.l.11). Ieškovės atstovas nurodė,kad prašydama ieškovė priteisti iš atsakovo 700 Lt išlaikymą, veikia teisingumo ir protingumo kriterijais, nes prašo mažiau nei iš tikrųjų išleidžia. Lietuvos mastu gal yra didelės išlaidos, tačiau Anglijos mastu-minimalios išlaidos.

15Nepilnametės motina D. S. dirba ( - ) (UK) Limited ir gauna 1962,67& (svarų sterlingų) darbo užmokestį (b.l. 17). Jokio nekilnojamojo turto neturi (b.l.35). Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ji dar viena išlaiko ir trejų metų amžiaus vaiką, tačiau šių teiginių nepagrindė rašytiniais įrodymais, t.y. nepateikė gimimo liudijimo ar pažymos apie šeiminę padėtį (CPK 178 str.).

16Nepilnametės tėvas A. A. iki 2012-12-30 dirbo UAB ( - ) meistru ir gaudavo vidutiniškai 2249,03 Lt darbo užmokestį (b.l.58). Nuo 2012-12-31 ieškovas savo noru nutraukė darbo sutartį su UAB ( - ) ir nuo 2013m. sausio mėnesio įsidarbino ( - ), kur jo darbo užmokestis sudaro 847 Lt per mėnesį (b.l.112,120). Nors ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovas sąmoningai pablogino savo finansinę padėtį, išeidamas iš gerai apmokamo darbo savo noru, tačiau teismas daro išvadą, jog kiekvieno asmens teisė yra pasirinkti darbdavį ir ši teisė negali būti ribojama, o finansinės padėties pabloginimas turi būti akivaizdus, o prielaidomis teismas vadovautis, negali. Atsakovas nutraukdamas darbo sutartį su ankstesne darboviete nuo 2013 m. sausio mėnesio pradėjo dirbti kitoje- ( - ) ir tai rodo, jog atsakovas dirba. Atsakovas turi skolinių įsipareigojimų: 2011-05-05 vartojimo kredito sutartį Nr.VFR10505HJPA, pagal kurią kas mėnesį Snoro lizingui moka po 231,93 Lt (b.l.59). 2008-07-11 „Swedbank“, AB gautas vartojimo kreditas 35000 Lt, kuris buvo investuotas į UAB ( - ), kuri prasidėjus sunkmečiui, bankrutavo ir 2010-11-23 buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro (b.l.32,60). Pagal galutinę, kelis kartus keistą, 2011-05-09 kredito sutartį, atsakovas moka bankui kas mėnesį po 969,29 Lt (b.l.61-68). Ieškovas turi įsipareigojimų kreditoriams, tačiau ta aplinkybė, kad ieškovas turi įsipareigojimų kredito įstaigoms, teismo vertinimu, negali būti pagrindu atleisti atsakovą nuo pareigos tinkamai išlaikyti savo nepilnametę dukterį ir nepilnamečio vaiko išlaikymo naštą perkelti vaiko motinai.

17Atsakovas turi nekilnojamąjį turtą, butą, esantį ( - ), kuriame gyvena su šeima (b.l.30,69,70) ir kilnojamąjį turtą- automobilį VW SHARAN, valst..Nr.( - ) (b.l.79-84). Atsakovas išlaiko dar du sūnus D., gimusį ( - ) ir A., gimusį ( - ) (b.l.75-76). Atsakovo sūnus D. A. yra Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 6 klasės mokinys, mokslas per mėnesį sudaro 75 Lt (b.l.78), komunaliniai patarnavimai kas mėnesį, šildymo sezonu sudaro apie 800 Lt (b.l.113-119).

18Ieškovo teiginys, kad jis išlaiko savo sutuoktinės I. A. pilnametį sūnų A. S., kuris yra studentas ir jo studijos mokamos, nelaikytina taip pat svarbia aplinkybe, leidžiančia atleisti atsakovą nuo pareigos išlaikyti nepilnametę dukrą. Ieškovas pirmiausia turi stengtis užtikrinti savo tikro vaiko turtinių interesų saugumą ir stabilumą bei dėti visas įmanomas pastangas, kad vaiko turtiniai interesai nebūtų pažeisti.

19Atsakovės teigimu, ji vidutiniškai per mėnesį nepilnametės dukters R. išlaikymui turi skirti apie 2449 Lt. Teismas sprendžia, kad atsakovė turi teisę pati nuspręsti ir vaiko išlaikymui skirti didesnes lėšas, tačiau tokiu atveju, kai vaiko tėvas nesutinka dalintis tokiomis išlaidomis, teismas gali priteisti iš vaiko tėvo tik būtinas ir vaiko poreikius atitinkančias išlaidas. Nors atsakovės nurodytos išlaidos tik iš dalies patvirtintos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, tačiau įvertindamas nepilnametės R. amžių, jai 14 metų, jos bendruosius poreikius, specialiųjų poreikių neturi, teismas sprendžia, kad tokio amžiaus vaiko išlaikymo išlaidos yra pakankamai didelės. Nustatant vaiko išlaikymo dydį, vieno vaiko tik būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas 1000 Lt dydžio teiktinas išlaikymas, tokio dydžio išlaikymas užtikrintų tik minimalius vaiko poreikius ir atitiktų šalių turtinę padėtį (CK 3.192 str. 2 d. ).

20Priteisiant išlaikymą, kai teisę jį gauti turi du ir daugiau vaikų, teismas vadovaujasi lygybės principu, kuris reiškia, kad visiems vaikams visais atvejais priteisiant išlaikymą, turi būti derinami vaikų interesai ir turi būti siekiama, kad išlaikymo sąlygos, kiek pagal aplinkybes galima, vaikams būtų sudarytos panašios. Įvertinęs atsakovo šeimos pajamas ir turimą turtą, teismas sprendžia, kad priteisus iš atsakovo dukrai R. 400 Lt dydžio išlaikymą, kiti atsakovo nepilnamečių vaikų D. ir A. interesai pažeisti nebus, o atsakovė skirtų kitą dalį dukros išlaikymui, ir toks išlaikymas būtų proporcingas vaiko poreikiams. Teismas sprendžia, kad nepilnametės R. išlaikymui skiriamos lėšos turi būti siejamos su realiais ir protingais vaiko poreikiais ir abiejų tėvų finansinėmis galimybėmis skirti tam tikrą pinigų sumą dukters R. išlaikymui. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta, kad visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų. Tačiau atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis) vaiko išlaikymo dydis turi būti siejamas ir su protingais vaiko poreikiais, ir su tėvų finansinėmis išgalėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo vaikui dydis kiekvieną mėnesį įprastomis aplinkybėmis gali būti orientuotas į Vyriausybės patvirtintą vienos minimalios algos sumą. Ši suma pripažįstama būtina vaiko išlaikymui, kad patenkinti jo realius bei protingus poreikius, reikalingus vaikui fiziškai ir socialiai vystytis. Teismas mano, kad atsakovo siūlomas išlaikymas po 300 Lt per mėnesį realiai nebūtų pakankamas, atsižvelgiant į jo dukters R. kasdieninius bendruosius poreikius. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-31) iki dukters R. pilnametystės privalo teikti išlaikymą nepilnametei dukteriai R. 400 Lt dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis grynais pinigais arba pervedant pinigus į atsakovės nurodytą sąskaitą. Ši suma turi būti indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

21Teismas sprendžia, kad nustačius, jog atsakovas moka išlaikymą nepilnametei R. 400 Lt kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis, CK 3.192 str. įtvirtintas nepilnamečių vaikų poreikių ir jų tėvų materialinės padėties proporcingumo principas nebus pažeistas. Teismas, spręsdamas išlaikymo nepilnamečiam šalių vaikui priteisimo klausimą vadovaujasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 3.3 str.).

22Pasikeitus tėvo turtinei padėčiai, priteisto išlaikymo suma nepilnametei R. turi būti padidinta (CK 3.201 str. 1 d.).

23Įstatymo speciali norma numato, jeigu išlaikymas priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

24Ieškinys tenkinamas viršijant pareikštus reikalavimus (CPK 376 str. 3 d.). Vaiko kilmės iš tėvų patvirtinimas nesiejamas su vaiko gimimo įrašo padarymo data arba su teismo sprendimo, nustatančio tėvystę, priėmimo (įsiteisėjimo) data. Todėl ieškovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-31) iki dukters pilnametystės privalo teikti išlaikymą, o ne nuo teismo sprendimo, nustačiusio tėvystės faktą įsiteisėjimo dienos.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Patenkinęs visiškai ieškovės reikalavimus dėl tėvystės nustatymo, o reikalavimus dėl išlaikymo priteisimo iš dalies, teismas iš atsakovo ieškovei priteisia 1862,79 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 143 Lt sumokėtą žyminį mokestį, (b.l. 9), 1050 Lt DNR ekspertizės išlaidas (b.l. 98,100), 550 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti (b.l. 21), vertimo išlaidas 119,79 Lt (b.l.22).

27Patenkinęs ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo iš dalies, teismas iš atsakovo priteisia į valstybės biudžetą 144 Lt žyminį mokestį, nuo kurio sumokėjimo paduodant ieškinį ieškovė atleidžiama (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.) ir 27,32 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 92 str., 96 str. 1 d., 99 str.).

28Atsakovas įrodymų apie išlaidas advokato pagalbai apmokėti nepateikė.

29Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d.1 p.).

30Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 375-378 straipsniais, 389, 392 straipsniais, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti iš dalies.

32Nustatyti, kad A. A., a/k ( - ) yra R. S., a/k ( - ) tėvas, o R. S., a/k ( - ) yra A. A., a/k ( - ) dukra.

33Priteisti iš tėvo A. A., a/k ( - ) nepilnametei dukrai R. S., a/k ( - ) išlaikymą po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2012-10-31, kol dukra sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti įstatyminei nepilnametės dukros atstovei – motinai D. S., a/k ( - ), priteistą išlaikymo sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

34Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

35Priteisti iš A. A., a/k ( - ) turėtas 1862,79 Lt (vieno tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt dviejų litų 79ct ) bylinėjimosi išlaidas D. S., a/k ( - ) .

36Priteisti iš A. A., a/k ( - ) į valstybės biudžetą 144 Lt (vieno šimto keturiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį ir 27,32 Lt (dvidešimt septynių litų 32 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

37Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

38Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, įregistravusiam vaiko gimimą, kad šis įregistruotų tėvystės nustatymą ir padarytų pakeitimus R. S., a/k ( - ) gimimo akto įraše.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. Ieškovė pareiškė ieškinį teisme, kuriame nurodė, kad R. S., gim. ( - )... 3. Atsakovas A. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su D. S. jokių pastovių... 4. Išvadą teikianti institucija pateikė į bylą išvadą, kurioje nurodyta,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Vytautas Zenevskis... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. sutiko, kad yra R. tėvas. Pateikė... 7. Teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Dėl tėvystės nustatymo... 10. Pagal galiojusio SŠK 61 straipsnio nuostatas, vaikui gimus iš nesančios... 11. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę... 12. Dėl nepilnamečio išlaikymo priteisimo... 13. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiui vaikui privalo teikti abu tėvai... 14. Ieškovės D. S. atstovas advokatas Vytautas Zenevskis teismo posėdžio metu... 15. Nepilnametės motina D. S. dirba ( - ) (UK) Limited ir gauna 1962,67&... 16. Nepilnametės tėvas A. A. iki 2012-12-30 dirbo UAB ( - ) meistru ir gaudavo... 17. Atsakovas turi nekilnojamąjį turtą, butą, esantį ( - ), kuriame gyvena su... 18. Ieškovo teiginys, kad jis išlaiko savo sutuoktinės I. A. pilnametį sūnų... 19. Atsakovės teigimu, ji vidutiniškai per mėnesį nepilnametės dukters R.... 20. Priteisiant išlaikymą, kai teisę jį gauti turi du ir daugiau vaikų,... 21. Teismas sprendžia, kad nustačius, jog atsakovas moka išlaikymą nepilnametei... 22. Pasikeitus tėvo turtinei padėčiai, priteisto išlaikymo suma nepilnametei R.... 23. Įstatymo speciali norma numato, jeigu išlaikymas priteistas periodinėmis... 24. Ieškinys tenkinamas viršijant pareikštus reikalavimus (CPK 376 str. 3 d.).... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Patenkinęs visiškai ieškovės reikalavimus dėl tėvystės nustatymo, o... 27. Patenkinęs ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo iš dalies, teismas iš... 28. Atsakovas įrodymų apie išlaidas advokato pagalbai apmokėti nepateikė.... 29. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282... 30. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 31. ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Nustatyti, kad A. A., a/k ( - ) yra R. S., a/k ( - ) tėvas, o R. S., a/k ( - )... 33. Priteisti iš tėvo A. A., a/k ( - ) nepilnametei dukrai R. S., a/k ( - )... 34. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 35. Priteisti iš A. A., a/k ( - ) turėtas 1862,79 Lt (vieno tūkstančio... 36. Priteisti iš A. A., a/k ( - ) į valstybės biudžetą 144 Lt (vieno šimto... 37. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 38. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti Vilniaus miesto CM skyriui,...