Byla 2A-165-30/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų Edmundo Jaro (pranešėjas), Zinos Mickevičiūtės,

3sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,

4dalyvaujant ieškovui A. R., jo atstovui adv. Sauliui Avižai,

5atsakovų atstovui adv. Nerijui Katiliui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-11-725/2007 pagal ieškovo A. R. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovams KB „Kėdainių šilas“, S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž., G. Ž. dėl pajaus ir sukurto turto dalies grąžinimo,

Nustatė

7 Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ ir subsidiariai iš atsakovų S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž., G. Ž. 26 568,83 Lt įsiskolinimą ir 2078,19 Lt palūkanų; 5% dydžio metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo; 400 Lt nuostolių; 934,86 Lt žyminio mokesčio ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jis, kaip ir atsakovai, yra buvę kooperatinės bendrovės „Kėdainių šilas“ pajininkai. Jis 2004 m. spalio 11 d. pateikė kooperatinės bendrovės „Kėdainių šilas“ valdybai pranešimą apie savo išstojimą iš kooperatinės bendrovės ir atsistatydinimą iš bendrovės administracijos vadovo posto, kartu prašydamas grąžinti jam priklausantį pajų bei sukurto turto dalį. Jam turėjo būti sugrąžintas pajinis įnašas, pajininkų susirinkimo sprendimais priskirta turto dalis, apyvartai proporcinga išmoka ir dividendas. Terminas, kuris yra 6 mėnesiai, šias sumas sumokėti baigėsi 2005 m. balandžio 11 d. Buvę KB „Kėdainių šilas“ nariai, ne kartą gavo žodinius jo prašymus bei 2006 m. sausio 11 d. pretenzijas dėl šių sumų grąžinimo, tačiau ieškovui priklausančių sumų negrąžino iki šiol. Vėliau buvę pajininkai savo pajų perleido trečiajam asmeniui H. K. (pastarasis yra dabartinis bendrovės pajininkas ir direktorius). Pagal Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo (toliau Kooperatinių bendrovių įstatymas arba KB (K) įstatymas) 10 str. 5 d., (įstatymo redakcija 2004-04-27) bei KB „Kėdainių šilas“ įstatus (5.3 p. 2 d.), ieškovo žiniomis, jam turėjo būti grąžintos ne vėliau kaip per 6 mėnesius, iki 2005-04-11, tai yra per 6 mėnesius nuo pranešimo apie išstojimą pateikimo dienos šios sumos: 900 Lt pajinis įnašas, ieškovui priskirtina turto dalis – 1125,29 Lt, apyvartai proporcinga dar nesumokėta išmoka 24 061,67 Lt (ieškinyje nurodo, kad ieškovo apyvartos procentas bendroje KB „Šilas“ pajininkų apyvartoje yra 79,26 % ir pagal jį ir paties ieškovo paskaičiuota jam priklausanti skirstomojo pelno dalis ir sudaro prašomą priteisti sumą, tai yra 30 357,9 Lt x 79,26 % = 24 061,67 Lt ) bei 481,87 Lt dividendų. Iš viso 26 568,83 Lt skolos. Kadangi atsakovai vėluoja įvykdyti piniginę prievolę nustatytu terminu, tai pagal CK 6.210 str. 1 d. ieškovui priklauso 5 % metinių palūkanų nuo 2005 m. balandžio mėnesio iki 2006 m. lapkričio mėnesio – 2078,19 Lt (paskaičiavimas pateiktas su ieškiniu), kaip ir nuo ieškinio teismui padavimo dienos ir iki teismo sprendimo įvykdymo. Be to, pagal CK 6.249 str. 4 d. ieškovui priklauso ir 400 Lt tiesioginių nuostolių atlyginimas (išlaidos už teisines paslaugas dėl kreipimosi į teismą). Ieškovas nurodo, kad sprendimus, susijusius su išstojusiam iš bendrovės pajininkui priklausančių sumų išmokėjimu, priiminėjo likę KB „Kėdainių šilas“ buvę pajininkai, o vertinant jų veiksmus turi būti atsižvelgiama į įpareigojimą veikti sąžiningai, pagal įstatymus ir bendrovės steigimo dokumentus. Bendrovės nariai (pajininkai) nesilaikė pareigos elgtis sąžiningai ir vengė laiku atsiskaityti su ieškovu, todėl ne tik kooperatyvas (pirmiausia kooperatyvas yra tiesiogiai atsakingas ieškovui už mokėtinų sumų sumokėjimą (KB (K) įstatymo 10 str. 5 d.), bet ir jie yra subsidiariai atsakingi ieškovui. Šiems atsakovams-pajininkams perleidus savo pajus, KB „Kėdainių šilas“ finansinė padėtis yra prasta, todėl jiems tenka subsidiari su kooperatine bendrove atsakomybė kaip nustato įstatymas (CK 2.50 str. 3 d., 6.63 str. ir 6.260 str. 3 d.).

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ 900 Lt pajinio įnašo, 5% dydžio metines palūkanas už mokėjimo termino praleidimą nuo ieškovui negrąžinto pajinio įnašo dydžio sumos – 900 Lt nuo 2005-04-11 iki 2006-03-22 – 42,13 Lt, 400 Lt nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 40,24 Lt žyminio mokesčio, 214,83 Lt advokato pagalbos ir kitų bylinėjimosi išlaidų proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinį dalyje dėl ieškovui priskirtos turto dalies, dėl apyvartai proporcingos išmokos bei dividendo priteisimo iš atsakovo – KB „Kėdainių šilas“ ir kitų atsakovų atmetė. Ieškinį dalyje dėl ieškovui priklausančių išmokų priteisimo, taikant juridinio asmens dalyviui – kooperatinės bendrovės pajininkams S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. ir G. Ž. subsidiarinę atsakomybę, taip pat atmetė. Iš ieškovo priteisė 200 Lt advokato atstovavimo išlaidų atsakovui MSK „Aukštaitijos šilas“. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog iš KB „Kėdainių šilas“ įstatų 4.3. straipsnio matyti, kad ieškovo pajinis įnašas lygus 900,00 Lt. Tiek Kooperatinių bendrovių įstatyme (10 str. 5 d.), tiek KB „Kėdainių šilas“ įstatuose numatyta, kad asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti už pajų įneštą pajinį įnašą. Ieškovo prašymas grąžinti jam pajinį įnašą nebuvo sprendžiamas, pajus nustatytu terminu grąžintas nebuvo, todėl reikalavimas dėl 900 Lt pajinio įnašo priteisimo iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ patenkino. Apylinkės teismas nurodė, kad sprendimas išmokėti apyvartai proporcingą išmoką, priskirtą turtą bei dividendą yra kooperatinės bendrovės narių teisė, o ne pareiga. Dėl jų išmokėjimo turi būti nuspręsta bendrovės narių susirinkime, atsižvelgiant į bendrovės veiklos rezultatus, gaunamą pelną, įvertinant bendrovės galimybes tokias išmokas išmokėti. Kadangi kooperatinės bendrovės narių susirinkimo sprendimas dėl minimų išmokų mokėjimo priimtas nebuvo, teismas neturi galimybės įvertinti už bendrovę aplinkybių, kurioms esant būtų nuspręsta, kad yra galimybė tokias išmokas mokėti. Sprendime dar nurodė, kad kooperatyvo pajininkų susirinkime vienbalsiu sprendimu buvo nuspręsta pelno už 2003 m. neskirstyti, už kurį balsavo pats ieškovas, tuo metu būdamas kooperatinės bendrovės valdybos pirmininku, ką jis patvirtino teismui. Jis šio nutarimo neskundė, šis nutarimas yra galiojantis (CK 2.82 str. 4 d.), kuris neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, protingumo ir sąžiningumo principams. Dėl kooperatyvo 2004 metų pelno paskirstymo nėra priimto kooperatyvo narių susirinkimo sprendimo, dėl ko ieškovo reikalavimas dėl apyvartai proporcingos išmokos, turto dalies bei dividendo priteisimo už 2004 metus iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ atmestinas. Sprendime pirmosios instancijos teismas nurodė ir tai, kad nei iki 2004 metų, kuriais ieškovas dar dirbo ir išstojo iš kooperatinės bendrovės „Kėdainių šilas“, pradžios, nei vėliau kooperatyvo narių susirinkimų sprendimais ieškovui turto dalis, dividendai nebuvo priskirti, kaip tai nustatyta Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme (10 str. 5 d.), todėl ieškinio dalis dėl turto dalies, dividendų priteisimo iš atsakovo, KB „Kėdainių šilas“ atmestina. Šį reikalavimą pirmosios instancijos teismas atmetė vadovaudamasis ir KB „Kėdainių šilas“ įstatų 5.3 punktu, kurio antrame papunktyje nustatyta, kad išstojusiam nariui ne vėliau kaip per 6 mėnesius po atleidimo iš kooperatyvo grąžinamas pajus bei jį naudojant sukurto turto dalis, išmokami (jei priskaičiuota) pajaus dividendai bei skirstomojo pelno dalis, proporcinga apyvartos su kooperatyvu vertei. Bet teismui pats ieškovas patvirtino, kad buvo sušauktas pajininkų susirinkimas, kuriame vienbalsiai buvo nuspręsta už 2003 metus pelno neskirstyti, kuriame dalyvavo pats ieškovas, tuometinis kooperatinės bendrovės valdybos pirmininkas, ir jis pats balsavo už tokio nutarimo priėmimą. Apylinkės teismas sprendime nurodė, kad ieškovas neįrodė atsakovų, kooperatyvo narių S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. bei G. Ž. subsidiarinės atsakomybės pagrindų, numatytų CK 2.50 str. 3 d. ir kituose įstatymuose, tai yra jų veiksmų nesąžiningumo, dėl kurių veiksmų, kaip tvirtina ieškovas, ieškovui po išstojimo iš kooperatyvo nebuvo išmokėtos prašomos priteisti turto dalys ir dividendai. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimo dėl jam priklausančios išmokos, turto dalies, dividendų priteisimo, taikant šiems atsakovams, kaip juridinio asmens dalyviams ir kaip kooperatinės bendrovės pajininkams subsidiarinę atsakomybę, netenkino. Sprendime nurodė, kad po ieškovo išstojimo iš kooperatyvo pajininkai išrinko naują valdybos pirmininką S. T., tačiau, nors jis neįvykdė pareigos, kuri tektų pagal bendrovė įstatus ir nesušaukė metams pasibaigus pajininkų susirinkimo, nepriėmė sprendimų dėl pelno paskirstymo, sprendimų dėl valdymo organų išrinkimo, o jam pasitraukus iš valdybos pirmininko 2005-07-01 dieną, vėliau tokių sprendimų nepriėmė ir kiti kooperatyvo pajininkai, tokie jų veiksmai nelaikytini nesąžiningais, užtraukiančiais subsidiarinę atsakomybę. Sprendime nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad minėti asmenys atliko kaltus tyčinius veiksmus, kurie lemia, kad juridinis asmuo, kooperatyvas negali iki galo įvykdyti prievolės ir kad savo veiksmais šie juridinio asmens dalyviai tos prievolės siekia išvengti. Nurodė, kad KB (K) įstatymo 3 straipsniu nustatyta, jog kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, o kooperatinės bendrovės narys atsako pagal kooperatinės bendrovės prievoles už pajų priklausančiu įmokėtu pajiniu įnašu.

9Ieškovo atstovas apeliaciniu skundu prašo:

10Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-01-22 sprendimo dalį, kuria atmesta ieškovo ieškinio dalis dėl reikalavimo priteisti jam priskirtiną KB „Kėdainių šilas“ turto dalį (1125,29 Lt), apyvartai proporcingas išmokas (24 061,76 Lt) bei dividendą (482,47 Lt) (iš viso 25 668,83 Lt) bei atmesta ieškinio dalis dėl reikalavimo priteisti jam 1181,47 Lt palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą ir 5% dydžio metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo iki teismo sprendimo įvykdymo. Prašo priimti naują sprendimą – priteisti ieškovo naudai 25 668,83 Lt, kuriuos sudaro ieškovui mokėtina KB „Kėdainių šilas“ turto dalis (1125,29 Lt), apyvartai proporcingos išmokos (24 061,76 Lt) bei dividendas (482,47 Lt), 1181,47 Lt palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą nuo prievolės įvykdymo termino suėjimo iki ieškinio padavimo teismui dienos, 5% (penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo iki teismo sprendimo įvykdymo iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ ir subsidiarių atsakovų S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. bei G. Ž. Patenkinus ieškovo reikalavimus, priteisti ieškovui iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ ir subsidiarių atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl priimtas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Skundą grindžia sekančiais motyvais.

11Dėl teismo sprendimo atmesti ieškovo reikalavimą dėl ieškovui priskirtinos bendrovės turto dalies, apyvartai proporcingos neišmokėtos išmokos ir dividendų priteisimo iš atsakovų

12Apylinkės teismas ieškovo reikalavimą dėl turto dalies, apyvartai proporcingos išmokos ir dividendo priteisimo atmetė, motyvuodamas tuo, kad nebuvo atlikti formalūs veiksmai – priimti atitinkamų bendrovės organų sprendimai dėl šių sumų išmokėjimo, paskirstymo. Bendrovės įstatuose (įstatų 5.3 straipsnis) numatyta, jog „Išstojusiam nariui ne vėliau kaip per 6 mėn. po atleidimo iš kooperatyvo grąžinamas pajus bei jį naudojant sukurto turto dalis, išmokami (jei priskaičiuota) pajaus dividendai bei skirstomo pelno dalis proporcingai apyvartos su kooperatyvu vertei“. Taigi, bendrovės įstatai pareigos išmokėti išstojusiam iš kooperatinės bendrovės nariui naudojant jo pajų sukurto turto dalį nesieja su jokių sprendimų priėmimu. Iš bendrovės įstatų taip pat matyt, kad juos pasirašydami pajininkai susitarė grynąjį pelną, jei tik bendrovė jį uždirbtų, skirstyti išmokant apyvartai proporcingas išmokas, o iki 10 procentų grynojo pelno skirti dividendų išmokėjimui (įstatų 8.2 punktas). Apeliantas, ieškovo atstovas, nurodo, kad nepriimdami sprendimų dėl bendrovės pelno paskirstymo, bendrovės pajininkai pažeidė tiek bendrovės įstatuose nustatytą tvarką (įstatų 8.1 p., 8.2 p.), tiek ir bendrovės veiklą reglamentuojančio LR kooperatinių bendrovių įstatymo nustatytas pareigas (14 str. 1 d.). Tokių priešingų teisei pajininkų veiksmų (neveikimo) rezultatas buvo bendrovės prievolių iš jos išstojusiam pajininkui neįvykdymas. Akivaizdu, kad įstatymas sieja teisę gauti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą ne su formalių sprendimų priėmimu, o su pelno buvimu. Bendrovės veiklai esant pelningai nepriimti sprendimų dėl jo skirstymo pajininkai negalėjo (tai neatitinka įstatymo ir įstatų nustatyto reguliavimo). Todėl teismo sprendimas, kuriuo, nesant įvykdytai pajininkų pareigai priimti sprendimą, nuspręsta nepriteisti išstojusiam iš bendrovės nariui įstatymo ir įstatų nustatytų sumų, prieštarauja teisingumo principui (CK 1.5 str.), o dėl neteisėtų veiksmų atlikimo (įstatyme nustatytos pareigos nevykdymo) bendrovė (jos vardu veikiantys pajininkai) įgijo teisę neatsiskaityti su išstojusiu bendrovės nariu (ieškovu).Tuo pačiu tai vertintina kaip akivaizdus išstojusio nario teisėtų interesų pažeidimas. Be jau aukščiau nurodytų aplinkybių, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir dėl to, kad neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-527/2005 (G. D. v. ŽŪB „Delikatesas“). Ieškovo atstovas mano, kad atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir ieškovui priteistina: priskirtina turto dalis – 1125,29 Lt, apyvartai proporcingos dar nesumokėtos išmokos – 24061,67 Lt, dividendai – 481,87 Lt.

13Dėl subsidiarios pajininkų atsakomybės

14Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas laikė, jog KB „Kėdainių šilas“ pajininkams, kuriuos ieškovas prašo pripažinti subsidiariais atsakovais, subsidiarios atsakomybės taikyti negalima. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, jog asmenų, prašomų pripažinti subsidiariais atsakovais, veiksmų negalima laikyti nesąžiningais, kadangi neįrodyti kalti tyčiniai šių asmenų veiksmai. Ieškovo manymu, teismo sprendimas šioje dalyje taip pat nėra teisėtas ir pagrįstas. Apelianto atstovas nurodo, kad prašomi pripažinti subsidiariais atsakovais asmenys, būdami bendrovės pajininkais, priiminėjo sprendimus, nepalankius bendrovei. Šie asmenys netinkamai vykdė juridinio asmens organo narių pareigas ir tokie jų veiksmai neatitiko teisės aktų ir įstatų reikalavimų. CK 2.50 straipsnio komentare nurodoma, jog tai, ar juridinio asmens dalyvis elgiasi sąžiningai ar ne, be kita ko, vertintina atsižvelgiant į aplinkybę, ar toks asmuo laikosi juridinio asmens veiklos tvarkos, ar reguliariai šaukiami dalyvių susirinkimai, ar tinkamai tvarkoma finansinė apskaita, ar nevykdomas kitoks panašus juridinio asmens veiklos formalumų nesilaikymas (Civilinio kodekso komentaras. Atroji knyga. Asmenys. Vilnius, Justicija, 2002. psl. 128). Ieškovo prašomi laikyti subsidiariai atsakingais asmenys yra atlikę, būtent, aukščiau nurodytus veiksmus. Nesutinka su apylinkės teismo nurodymu sprendime, jog jis privalėjo įrodyti kaltus tyčinius juridinio asmens veiksmus. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog atsakomybė juridinio asmens dalyviams taikoma tais atvejais, kai juridinio asmens dalyvių veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui ir jos siekia išvengti nesąžiningais veiksmais. Nesąžiningų veiksmų konstatavimas ir reiškia juridinio asmens dalyvio kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004, UAB „Gollner spedition“ v. S. B., J. B., UAB „Baninis“). Taigi, prašomų pripažinti subsidiariais atsakovais asmenų kaltės ar atitinkamos kaltės formos – tyčios buvimo papildomai ieškovas įrodinėti neturėjo. Apeliantas nurodo, jog jam išstojus iš bendrovės, bendrovė turėjo daugiau nei 16 000 Lt pelno ir apie 33 000 Lt nepaskirstyto pelno iš praėjusių finansinių metų, o šiuo metu turi apie 30 000 Lt mokestinę nepriemoką valstybinei mokesčių inspekcijai. Todėl ieškovas turi pagrindą manyti, jog bendrovė nėra pajėgi įvykdyti prievolės – išmokėti ieškovo prašomas priteisti sumas galimai tenkinus ieškovo ieškinį. Apeliantas mano, kad yra priežastinis ryšys tarp dabartinės bendrovės finansinės padėties ir nesąžiningų bei neteisėtų aukščiau nurodytų bendrovės dalyvių veiksmų.

153. Dėl žyminio mokesčio

16Ieškovas ginčija teismo sprendimą dalyje dėl 26 850,30 Lt, todėl už pateikiamą skundą apskaičiuotas ir sumokėtas 842,89 Lt dydžio žyminis mokestis.

17Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai S. T., R. K., A. B., K. Ž., G. Ž., MSK „Aukštaitijos šilas“ nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas, todėl atmestinas dėl sekančių motyvų.

18Dėl apeliacinio skundo dalies, kuria ieškovo atstovas (apeliantas) ginčija Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą atmesti ieškinį dalyje dėl subsidiarios atsakomybės buvusių KB „Kėdainių šilas“ pajininkų, atsakovų S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. bei G. Ž. atžvilgiu taikymo

19Šie atsakovai nurodo, kad nors, ieškovo atstovas apeliaciniame skunde teigia, jog Kėdainių rajono apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškinį dalyje dėl subsidiarios atsakomybės jų atžvilgiu, tačiau toks apelianto argumentas yra nepagrįstas. Tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde subsidiarios atsakomybės taikymo pagrindu ieškovas nurodo CK 2.50 str. 3 dalį, kurioje nustatyta, kad „kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.“ Ieškovas siekdamas subsidiarios atsakovų atsakomybės taikymo, privalėjo įrodyti: 1) jų, atsakovų, kaip buvusių KB „Kėdainių šilas“ dalyvių, neteisėtus ir nesąžiningus veiksmus, 2) priežastinį ryšį tarp jų, atsakovų, nesąžiningų veiksmų ir pasekmių (negalėjimo atsiskaityti su ieškovu) ir 3) atsakovo KB „Kėdainių šilas“ negalėjimą įvykdyti prievolę. Ieškovas neįrodė nė vienos iš aukščiau nurodytų aplinkybių - nepateikė teismui jokių įrodymų apie tai, jog KB „Kėdainių šilas“ negali įvykdyti jai priklausančių prievolių, jog būtent dėl atsakovų, KB „Kėdainių šilas“, buvusių pajininkų veiksmų finansinė minėtos kooperatinės bendrovės padėtis yra tokia, dėl kurios bendrovė negali vykdyti įsipareigojimų, ir jog atsakovų veiksmai, sąlygojo prastą bendrovės finansinę būklę, laikytini nesąžiningais. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad nepagrįstas apylinkės teismo sprendimo motyvas, jog asmenų, prašomų pripažinti subsidiariais atsakovais, veiksmų negalima laikyti nesąžiningais, kadangi neįrodyti kalti tyčiniai šių asmenų veiksmai. Su šiuo apelianto teiginiu atsakovai nesutinka ir mano, kad pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai laikė, jog ieškovas privalėjo įrodyti atsakovų nesąžiningo elgesio faktą, tačiau to nepadarė. Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovas A. R. nepateikė jokių įrodymų (neįvykdė pareigos, numatytos CPK 178 straipsnyje), kurie galėtų suponuoti subsidiarios atsakomybės taikymą buvusiems kooperatinės bendrovės „Kėdainių šilas“ pajininkams S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž., G. Ž., ieškovo apeliaciniame skunde nurodomi argumentai yra atmestini. Kėdainių rajono apylinkės teismas, visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, jog nėra jokių prielaidų subsidiarios atsakomybės taikymui buvusių KB „Kėdainių šilas“ pajininkų atžvilgiu.

20 Dėl apeliacinio skundo dalies, kuria ieškovo atstovas (apeliantas) ginčija Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą atmesti ieškinį dalyje, kurioje buvo reikalaujama priteisti ieškovui pajininkų susirinkimo sprendimais priskirtiną turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą

21Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti už pajų, jei jis nėra perleistas kitam asmeniui, įneštą pajinį įnašą, atlyginti narių susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios nariui priskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą, jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių susirinkimo sprendimas. Ieškovo narystė kooperatinėje bendrovėje „Kėdainių šilas“ pasibaigė 2004 metais išstojimu iš bendrovės. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs byloje pateiktus duomenis, nustatė, jog KB „Kėdainių šilas“ narių susirinkimų sprendimais iki 2004 metų pradžios ieškovui nebuvo priskirta turto dalis ir tada pats ieškovas palaikė sprendimą, kad už 2003 metus KB „Kėdainių šilas“ pajininkams nebūtų išmokamos apyvartai proporcingos išmokos ir dividendai. Ieškovas šio sprendimo neskundė, t. y. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu į teismą nesikreipė (nors tokią ieškovo galimybę numato CK 2.82 str. 4 d. įtvirtinta nuostata).Todėl darytina išvada, jog sprendimas dėl pelno neskirstymo KB „Kėdainių šilas“ pajininkams galioja visiems pajininkams ir jo privalu laikytis, kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atmetė ieškinį dalyje, kurioje reikalaujama priteisti ieškovo naudai jam priskirtiną turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, argumentai negali būti laikomi tinkamu pagrindu 2007-01-22 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo dalies panaikinimui, todėl atsakovai prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-01-22 sprendimą palikti nepakeistą. Be to, kolegija nurodo, kad apygardos teismo posėdyje dalyvavęs atsakovų atstovas advokatas nurodė, kad Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje yra aiškiai nustatyta, kad ieškovas gali pretenduoti, arba kitaip tariant turi teisę reikalauti atlyginti priskirto turto dalį piniginiu ekvivalentu, reikalauti išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą tik už laikotarpį, einantį iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios ir remiantis bendrovės narių susirinkimų sprendimais, o todėl ieškovas galėtų reikalauti tokių išmokų tik už 2003 metus (ieškiniu reikalauja piniginių sumų už 2004 metus, o apie savo išstojimą iš kooperatyvo pareiškė raštu 2004-10-11). Byloje nustatyta, kaip nurodo atsakovai, ką pripažįsta ir pats ieškovas (tai jis pripažino teismo posėdyje), kad dar jam esant kooperatyvo nariu, įvyko kooperatyvo narių susirinkimas, kuriame jis pats dalyvavo ir šis susirinkimas priėmė sprendimą neskirstyti KB „Šilas“ pelno už 2003 metus, ir jis pats balsavo už šio sprendimo priėmimą. Todėl pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis byloje surinktais įrodymais ir šiais duomenimis teisingai nustatė, kad ieškovo narystė kooperatyve pasibaigė 2004 metais, kad KB „Šilas“ nebuvo priimtas sprendimas ieškovui paskirti jo prašomas priteisti turto dalis, dividendus, o buvo priimtas sprendimas jų neskirti. Ieškovas minėto sprendimo neskundė (CK 2.82 str. 2, 4 d.), o toks bendrovės narių sprendimas dėl pelno neskirstymo galioja visiems pajininkams ir ieškovui.

22Apeliacinis skundas netenkintinas – CPK 326 str. 1 d.

23Pirmosios instancijos teismas byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, o ieškovas pagal pateiktus įrodymus, neįrodė atmestos ieškinio dalies (CPK 178, 185 str.), su kuo kolegija sutinka. Priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 259, 263, 268 str.), kurio dalies naikinti ir priimti naują sprendimą tenkinti likusius ieškovo reikalavimus, kaip prašo apeliantas apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, nėra pagrindo. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams ir padarytai išvadai, ir iš dalies juos papildo, kad šalių pateikti ir byloje ištirti įrodymai, nustatytos aplinkybės, sudaro faktinį ir teisinį pagrindą vadovaujantis sprendime nurodytais įstatymais (teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas) tenkinti reikalavimą tik dėl pajinio įnašo priteisimo ir už toje dalyje pavėluotą prievolės įvykdymą priteisti 5 % metinių palūkanų, kaip ir nusprendė teismas, šią ieškinio reikalavimo dalį priteisdamas tik iš atsakingo atsakovo KB „Šilas“ , o visus kitus reikalavimus atmetė visiškai prieš šį ir visus kitus atsakovus. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, jog iš KB „Kėdainių šilas“ įstatų 4.3. straipsnio matyti, kad ieškovo pajinis įnašas sudaro 900,00 Lt, kuris, jam išstojus iš kooperatyvo, nebuvo grąžintas, todėl buvo faktinis ir įstatyminis pagrindas šį ieškovo reikalavimą tenkinti, kaip nustato Kooperatinių bendrovių įstatymas (10 str. 5 d.), tiek KB „Kėdainių šilas“ įstatai, kuris grąžinamas išstojusiam nariui per 6 mėnesius (įstatų 5.3 straipsnio 2 p.). Šios sprendimo dalies šalys neskundžia. Apylinkės teismas teisingai nurodė, kad sprendimas išmokėti turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką bei dividendą yra kooperatinės bendrovės narių teisė, o ne pareiga (KB (K) įstatymo 16 str. 1 d. 5 p. ir 2 d.). Spręsdamas šį klausimą pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė KB (K) įstatymo 3 straipsnį, 10 straipsnio nuostatas, kitas šio įstatymo nuostatas, KB „Šilas“ įstatus (t. 2, b. l. 135–147), kaip ir CK 2.50 str. 3 d., kitų įstatymų nuostatas, kuriomis vadovavosi priimdamas sprendimą. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 3 straipsniu nustatyta, jog kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, o kooperatinės bendrovės narys atsako pagal kooperatinės bendrovės prievoles už pajų priklausančiu įmokėtu pajiniu įnašu (ir kooperatyvo įstatų 5.11 p.), o todėl pagal šį įstatymą atsakovai, kaip kooperatyvo nariai (pajininkai), nėra ir subsidiariai atsakingi ieškovui pagal jo reiškiamus reikalavimus bendrovei. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 16 straipsnis, kuris nustato kooperatinės bendrovės narių susirinkimo kompetenciją, tiksliai nustato (16 str. 1 d. 5 p.)., kad kooperatinės bendrovės narių susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo (ir įstatymo 14 str.). Šio įstatymo 11 straipsnis nustato kooperatinės bendrovės nario teises ir pareigas, o šio straipsnio 11 p. tiesiogiai nustato, kad narys turi teisę išstoti iš jos narių ir gauti šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytas išmokas už nariui priskirtą turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą. Iš esmės tokią pat teisę ir tvarką gauti turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą išstojusiam iš kooperatyvo nariui nustato ir KB „Šilas“ įstatai (įstatų 5.3 p 2 papunktis, 8.1, 8.2 p. str.), nustatydamas būtinumą tuo klausimu priimti sprendimą (nutarimą) ir ne kitaip (įstatai negali prieštarauti įstatymui, kiek tai reglamentuoja pats įstatymas). Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendime išaiškino ir nurodė, kad Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje yra aiškiai nustatyta, kad ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti priskirto turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, reikalauti išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą tik už laikotarpį, einantį iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios ir remiantis bendrovės narių susirinkimų sprendimais, o šioje byloje ieškovas, kuris iš kooperatyvo narių išstojo 2004-10-11 (t. 1, b. l. 10), tai yra 2004 metais, galėtų reikalauti tokių išmokų tik už 2003 metus (ieškiniu reikalauja piniginių sumų už 2004 metus). Byloje yra nustatyta, kaip pagrįstai nurodo visi atsakovai, ką pripažįsta ir pats ieškovas (tai jis pripažino teismo posėdyje, kas yra įrašyta pirmosios instancijos teismo posėdžio protokoluose), kad jam dar esant kooperatyvo nariu, įvyko kooperatyvo narių susirinkimas, kuriame jis pats dalyvavo ir šis susirinkimas vienbalsiai priėmė sprendimą neskirstyti KB „Šilas“ pelno už 2003 metus ir jis pats balsavo už šio sprendimo priėmimą. Šio sprendimo ieškovas neskundė (CK 2.82 str. 2, 4 d.), o toks bendrovės narių sprendimas dėl pelno neskirstymo galioja visiems pajininkams, jo privalu laikytis ir ieškovui. Taip pat pirmosios instancijos teismas byloje teisingai nustatė ir tai, kad po ieškovo narystės kooperatyve pasibaigimo 2004 metais KB „Šilas“ tiek per likusią 2004 metų dalį, tiek ir visais vėlesniais metasi nepriėmė sprendimo ieškovui paskirti jo prašomą priteisti turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką, išmokėti dividendus, ką pripažįsta ir nurodo ir pats ieškovas. Apylinkės teismas sprendime motyvuotai ir pagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė atsakovų, kooperatyvo narių S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. bei G. Ž. subsidiarinės atsakomybės pagrindų, numatytų CK 2.50 str. 3 d., tai yra jų veiksmų nesąžiningumo, dėl kurių tokių veiksmų, kaip tvirtina ieškovas, ieškovui po išstojimo iš kooperatyvo nebuvo išmokėtos prašomos priteisti turto dalis, išmoka ir dividendai, su kuo kolegija sutinka. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, kad byloje nors ir nustatyta, jog po ieškovo išstojimo iš kooperatyvo pajininkai išrinko naują valdybos pirmininką S. T., tačiau, kuris nesušaukė metams pasibaigus pajininkų susirinkimo, o kooperatyvo narių susirinkimas nepriėmė sprendimų dėl valdymo organų išrinkimo ir pelno paskirstymo, bet vien tai nesudaro pagrindo jiems, kaip juridinio asmens dalyviams, ir kaip kooperatinės bendrovės pajininkams taikyti subsidiarinę atsakomybę. Jam 2005-07-01 pasitraukus iš valdybos pirmininko, vėliau tokių sprendimų nepriėmė ir kiti kooperatyvo pajininkai, kurių tokie jų veiksmai irgi nelaikytini nesąžiningais, užtraukiančiais subsidiarinę atsakomybę. Sprendime pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, neįrodė, jog minėti asmenys, kurie byloje yra patraukti atsakovais, kaip buvę kooperatyvo nariai (pajininkai) ir apelianto aiškinimu tokiais laikytini ir bylos nagrinėjimo metu, tai yra, kaip tebesantys šios bendrovės pajininkai (tai grindžia bendrovės įstatų 5.3 p. 3 d. ir CK 1.101 str. 3 d.) atliko kokius nors konkrečius kaltus tyčinius veiksmus, o kolegija šiuos motyvus papildo, kad ieškovas neįrodė, ir kad šie atsakovai padarė ir kitus, kad ir neatsargius veiksmus, lemiančius, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės ir kad savo kokiais nors veiksmais šie juridinio asmens dalyviai tos prievolės siekia išvengti. Kolegija papildomai nurodo, kad šiems asmenims galioja sąžiningumo prezumpcija, o jos ieškovas nepaneigė (CK 1.5 str. ir CK 2.50 str. 3 d.). Ieškovo ir apelianto argumentą, kad buvę bendrovės pajininkai, tebelaikytini bendrovės nariais ir todėl yra subsidiariai atsakingi kartu su buvusia bendrove pagal bendrovės prievoles kreditoriams ir byloje tuo pagrindu jie patraukti atsakovais, nors jie visi dar 2005-06-14 rašytinėmis sutartimis (t. 1, b. l. 60–65) savo pajus perleido-pardavė pirkėjui K. C., būtent, ir paneigia šios pajų perleidimo sutartys, kurios yra jas sudariusių šalių pasirašytos ir patvirtintos KB „Šilas“ antspaudu. Įstatymas, būtent, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 9 straipsnio 3 p. nustato, kad asmens narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigia, kai jis perleidžia pajų kitam asmeniui. Visi atsakovai, kurie perleido savo pajus šios įstatymo nuostatos laikėsi, jos nepažeidė, o pajus įsigijęs asmuo irgi yra tai padaręs sąžiningai, juos įsigydamas pagal tas pačias sutartis. Šios pajų perleidimo sutartys faktiškai yra įvykdytos. Visose šiose sutartyse nurodyta, kad naujasis pajų turėtojas K. C. perima visus kooperatinės bendrovės „Kėdainių šilas“ įsipareigojimus, jų tarpe visas skolas ir pretenzijas, o sutartys įsigalioja nuo jų pasirašymo momento. Šios sutartys nenuginčytos (jų ieškovas neginčija), yra galiojančios, kaip nustato CK 6.189 str., 6.191 str. ir CK 6.192 str. 1 d. ir CK 6.193 straipsnis. Todėl byloje yra įrodyta ir nustatyta, kaip pagrįstai nurodo visi atsakovai ir tai žino ir ieškovas, kad tas pats pajų pirkėjas K. C. ne tik įgijo visus bendrovės pajus, bet jam pagal 2005-07-01 aktus (t. 1, b. l. 66–72) yra perduoti visi KB „Šilas“ dokumentai (bylos), o taip pat ir turtas, tai yra griežtos atskaitomybės blankai, kasos pajamų orderiai, grynųjų pinigų priėmimo kvitai, antspaudai. Perduotas visas bendrovės turtas – grynųjų pinigų 33 296,84 Lt, materialaus turto už 6048,70 Lt sumą. Todėl šie asmenys dėl nurodytų aplinkybių negali būti tebelaikomi KB „Šilas“ pajininkais, kaip nepagrįstai aiškina ieškovas (apeliantas) ir jie negali būti subsidiariai atsakingais už bendrovės prievoles, nors formaliai, kaip teisingai pastebi apeliantas, pajų perleidimas nebuvo iki galo tinkamai įformintas, kaip nustato Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas ir bendrovės įstatai (ir CK 1.101 str. 10 d.), tai yra nebuvo apie tai padaryti įrašai bendrovės vertybinių popierių sąskaitose, bet tai atsitiko ne dėl savo pajus pardavusių asmenų nesąžiningumo (ar kitokios jų kaltės). Minėtus formalius pajų perleidimo įforminimo trūkumus gali ir turi tinkamai atlikti kooperatinė bendrovė (jos valdymo organai). Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.) šios sutartys yra galiojančios ir jos jas sudariusioms šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Šie nustatyti faktai ir nurodytos aplinkybės patvirtina, kad KB „Šilas“ 2005-07-01 turėjo pakankamai piniginių lėšų ir turto, įvykdyti prievolę ieškovui, o todėl ieškovo reiškimas reikalavimas šiems atsakovams (buvusiems pajininkams) vadovaujantis nurodytomis aplinkybėmis yra nepagrįstas. Šie asmenys negali būti tebelaikomi KB „Šilas“ pajininkais, kaip nepagrįstai aiškina ieškovas (apeliantas). Ieškovas neįrodė ir savo argumento, kad KB „Šilas“ pajininkai (atsakovai) veikė priešingai bendrovės interesams, kas esą matyti iš 2004-07-30 KB „Šilas“ visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 7/04 bei tos pačios dienos A. R. rašytinio paaiškinimo (t. 1, b. l. 18, 20), tačiau, kaip pagrįstai nurodo atsakovai, minėtas sprendimas to nepatvirtina. Šis sprendimas yra priimtas kooperatyvų narių balsų dauguma, laikantis įstatų, kurio ieškovas tada, dar būdamas bendrovės nariu ir direktoriumi neskundė, o todėl yra galiojantis, teisingas. Šio sprendimo priėmimo metu KB „Šilas“ nebuvo skolingas ieškovui ir šis sprendimas neturėjo ir neturi įtakos dėl atsiskaitymo su ieškovu, kurį jis kelia šioje byloje (tokių įrodymų ieškovas teismui nepateikia). Ieškovas taip pat niekuo neįrodė, kad atsakovas KB „Šilas“, kaip juridinis asmuo, kuris yra veikianti kooperatinė bendrovė, neturi galimybės ir negali atsiskaityti su kreditoriumi, nors pats pripažįsta ir net apeliaciniame skunde nurodo, kad bendrovė, kai jis išstojo iš kooperatyvo turėjo daugiau nei 16 000 Lt pelno (grynų pinigų) ir apie 33 000 Lt nepaskirstyto pelno (grynų pinigų) iš praėjusių finansinių metų, tačiau, ar šios lėšos tebėra, arba kaip jos panaudotos (ar jos yra panaudotos bendrovės kapitalui (turtui) kaupti) ieškovas įrodymų nepateikia. Bendrovės turimas įsiskolinimas valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitų privalomų įmokų savalaikis nesumokėjimas, savaime nereiškia ir neįrodo, kad kooperatyvas negali atsiskaityti su kreditoriais (kooperatyvas tokio pobūdžio pareiškimų ar veiksmų nėra padaręs). Apylinkės teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, išvardintas sprendime, o teismo padarytos išvados atitinka byloje esančius įrodymus ir nustatytas bylos aplinkybes. Todėl apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, paneigti, teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos valstybei iš pralaimėjusios bylą šalies (CPK 88, 93, 92, 96 str.) už bylos nagrinėjimą apeliacinėje instancijoje.

24Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p. kolegija

Nutarė

25

26 Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš A. R., a. k. ( - ), 33,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,... 4. dalyvaujant ieškovui A. R., jo atstovui adv. Sauliui Avižai,... 5. atsakovų atstovui adv. Nerijui Katiliui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ ir... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį... 9. Ieškovo atstovas apeliaciniu skundu prašo:... 10. Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-01-22 sprendimo dalį,... 11. Dėl teismo sprendimo atmesti ieškovo reikalavimą dėl ieškovui priskirtinos... 12. Apylinkės teismas ieškovo reikalavimą dėl turto dalies, apyvartai... 13. Dėl subsidiarios pajininkų atsakomybės... 14. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas laikė, jog KB „Kėdainių... 15. 3. Dėl žyminio mokesčio... 16. Ieškovas ginčija teismo sprendimą dalyje dėl 26 850,30 Lt, todėl už... 17. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai S. T., R. K., A. B., K. Ž., G.... 18. Dėl apeliacinio skundo dalies, kuria ieškovo atstovas (apeliantas) ginčija... 19. Šie atsakovai nurodo, kad nors, ieškovo atstovas apeliaciniame skunde teigia,... 20. Dėl apeliacinio skundo dalies, kuria ieškovo atstovas (apeliantas)... 21. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas – CPK 326 str. 1 d.... 23. Pirmosios instancijos teismas byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai... 24. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p. kolegija... 25. ... 26. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimą palikti...