Byla 1-1287-1083/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1287-1083/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1287-1083/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

2D. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, mokosi ( - ), nevedęs, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnyje

Nustatė

4

 1. D. K. sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t. y. 2018 m. balandžio 22 d. apie 23.35 val. viešoje vietoje – transporto laukimo paviljone, esančiame ( - ), autobusų sustojime ( - ), be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, atlikdamas vandališkus veiksmus, sudavė smūgius į transporto laukimo paviljono stiklus, juos išdaužė ir dėl dūžtančių stiklų sutrikdė tuo metu savo buto balkone buvusio A. R. poilsį, o taip pat padarė UAB ( - ) 145,14 eurų turtinę žalą.
 2. Kaltinamasis D. K. parodė, kad jam pareikštą įtarimą gavo, jį perskaitė ir suprato, dėl jam pareikšto įtarimo jis savo kaltę pripažįsta visiškai. 2018 m. balandžio 22 d. apie 23.30 val. ėjo pro autobusų sustojimą, esantį ( - ). Jis visų įvykio aplinkybių neprisimena, bet žino, kad išdaužė tris ar keturis minėtame sustojime esančio paviljono stiklus. Kokiu būdu tai padarė nežino, bet jokių pašalinių daiktų su savimi neturėjo. Galėjo su koja išspirti ar ranka išdaužti. To nepamena, tik žino, kad juos išdaužė. Juos išdaužė be jokios priežasties. Gauna neįgalumo pašalpą 40 eurų, nes serga astma, iš tų pinigų ir gyvena. Padarytą žalą gali atlyginti iš gaunamos pašalpos. Kodėl taip pasielgė negali paaiškinti, tačiau dėl savo poelgio gailisi. Išdaužęs stiklą nuėjo link parduotuvės ( - ), esančios ( - ), kur jį sulaikė policijos pareigūnai. Įsipareigojo sumokėti savo veiksmais padarytą žalą įmonei, kuri atsakinga už stotelės priežiūrą. Žalą atlyginti ketina iki 2018 m. spalio 15 d. Sutinka, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (159–162, 170 b. l.).
 1. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje, įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais:
  1. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio vieta yra autobusų sustojime ( - ), esančiame prie ( - ) (adresas ( - )), ( - ). Autobusų sustojimo paviljonas yra 4 m ilgio ir 1,4 m pločio. Paviljono šiaurinėje pusėje esantis vitrininis stiklas išdaužtas. Jo matmenys: 1,96 m aukštis ir 1,3 m plotis. Paviljono vakarinė pusė padalinta į tris dalis (3 vitrininiai stiklai). Šiaurės vakarinėje dalyje esanti dalis – vitrininis stiklas išdaužtas, jo matmenys: 1,96 m aukštis ir 1,27 m plotis. Pietinėje dalyje esantis vitrininis stiklas išdaužtas (išorinis), matoma ( - ) reklama. Prie stotelės ant žemės nukritusios stiklo šukės, transporto maršrutų schema, šiukšlės. Paimtas stiklo šukių pavyzdys. 6 m atstumu šiaurės kryptimi nuo stotelės yra betoninė šiukšlių dėžė, joje daiktų ar objektų nėra (12–17 b. l.);
  2. UAB ( - ) pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2018 m. balandžio 23 d. buvo pastebėtas apgadintas (išdaužti trys stiklai) UAB ( - ) transporto laukimo paviljonas, esantis ( - ), kurio inventorinis Nr. ( - ). Dėl šio įvykio UAB ( - ) patyrė materialinę 145,15 Eur žalą (22 b. l.);
  3. liudytojo A. R. parodymais apie tai, kad jis gyvena ( - ), jo buto balkonas yra į ( - ) gatvės pusę, į ( - ) areną. Tiksliai laiko nepamena, bet gali būti, kad 2018 m. balandžio 22 d., apie 23.30 val., būdamas balkone išgirdo dūžtančio stiklo garsą. Apsidairęs pamatė, kad kitoje ( - ) gatvės pusėje, kur yra autobusų sustojimas prie ( - ) arenos, vyriškis, kuris buvo apsirengęs tamsios spalvos su baltomis linijomis ant rankovių viršutiniais drabužiais ir šviesios spalvos kelnėmis, daužo autobusų sustojimo paviljoną. Viską išdaužęs minėtas vyriškis pasišalino link parduotuvės ( - ), esančios ( - ). Pamatęs, kad vyriškis išdaužė sustojimo paviljono stiklus, apie įvykį pranešė Bendruoju pagalbos centro telefonu Nr. 112. Vyriškio neįsidėmėjo, jo neatpažintų, tiksliai kokiu būdu jis išdaužė paviljono stiklus taip pat pasakyti negali, nes tiksliai nematė. Tokie vyriškio veiksmai, t. y. autobusų sustojimo paviljono stiklų išdaužymas sutrikdė jo poilsį, trukdė ilsėtis, nes jau ruošėsi eiti miegoti, be to, toks vyriškio elgesys yra nepriimtinas, neatitinka visuomenėje priimtų elgesio taisyklių, todėl apie tai ir pranešė policijai (37–42 b. l.);
  4. apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrimas ( - ) arenos administracijos darbuotojo L. L. pateiktas vaizdo įrašas pavadinimu „seq2cam2120180422223031086.264001“. Vaizdo įraše, kairėje pusėje matoma pastato (( - ) arenos) siena, šaligatvis, dešinėje pusėje gatvė, prie gatvės autobusų laukimo paviljonas. Ekrano viršuje, dešinėje pusėje yra užrašas „K21“, ekrano apačioje, kairėje pusėje yra užrašas „21“K21“, o dešinėje pusėjo datos ir laiko užrašas: 22.04.2018 22:30:39. Vaizdo įrašo pradžia: 22:30:39 val. 23:40:14 val. matoma, kad prie paviljono vaikšto žmogus, tačiau dėl vaizdo įrašo kokybės ir filmavimo atstumo asmens įžiūrėti nepavyksta. 23:40:19 val. matoma, kad tas pats asmuo koja spiria į paviljoną, ateina į kitą paviljono pusę, skėsčioja rankomis, spardo kojomis. Prieina prie kito paviljono stiklo, matoma, kad spiria į jį, pažyra stiklai. Prieina prie kitos paviljono sienos, nematoma ką ten daro. Daugiau ikiteisminiam tyrimui reikšmingos informacijos nėra. Vaizdo įrašo pabaiga: 23:59:37 val. (49–51 b. l.);
  5. apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrimas Bendrojo pagalbos centro pateiktas garso įrašas, pavadinimu „2018_04_22_23-35-37_25.04.mp3“. Garso įraše liudytojas A. R. praneša apie tai, kad vaikinukas daužo autobusų stotelės stiklus, nurodo vaikinuko aprangą (56–58 b. l.).
 2. Pirmiau išdėstytų įrodymų visetas leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis D. K. pažeidė viešąją tvarką, t. y. 2018 m. balandžio 22 d. apie 23.35 val. viešoje vietoje – transporto laukimo paviljone, esančiame ( - ), autobusų sustojime ( - ), be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, atlikdamas vandališkus veiksmus, sudavė smūgius į transporto laukimo paviljono stiklus, juos išdaužė ir dėl dūžtančių stiklų sutrikdė tuo metu savo buto balkone buvusio A. R. poilsį, o taip pat padarė UAB ( - ) turtinę žalą. Kaltinamojo kaltę patvirtina paties kaltinamojo parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolas, liudytojo parodymai, apžiūrų protokolai ir kiti byloje esantys duomenys.
 3. Kaltinamojo D. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
 4. BK 284 straipsnio sankcijoje yra numatytos alternatyvios bausmės. Viena iš bausmių rūšių – bauda, todėl prokuroras pagrįstai galėjo kaltinamajam D. K. pasiūlyti baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamajam sutikus, 2018 m. liepos 25 d. buvo surašytas pranešimas (178–180 b. l.), kuriame nurodyta, jog jis suprato galimybę užbaigti teismo procesą baudžiamuoju įsakymu, jam suprantama šio proceso tvarka ir pasekmės bei jis neprieštarauja prokuroro sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokuroro siūloma bausme.
 5. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį (padarytas vienas tyčinis, nesunkus, baigtas nusikaltimas), padaryto nusikaltimo motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę (neteistas, administracine tvarka baustas 73 kartus, paskirtų baudų nemoka (93–143 b. l.), nedirba ir neregistruotas darbo biržoje kaip ieškantis darbo (64 b. l.), mokymosi vieta jį charakterizuoja kaip ramų, nekonfliktišką, tačiau vengiantį atlikti gamybinę praktiką (neatvyksta į praktikos vietą) (87 b. l.), gydytas dėl psichikos sutrikimų, tačiau skirti jam ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę netikslinga (69–84 b. l.), jam mokoma šalpos pensija – 156 eurai kas mėnesį (90 b. l.)), į tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir viena ją sunkinanti aplinkybė. Šios aplinkybės duoda pagrindo manyti, kad BK 41 straipsnio 2 dalyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus arešto bausmę, kurios dydis mažesnis už nustatytos bausmės vidurkį ir kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, mažinama 1/3.
 6. UAB ( - ) 2018 m. balandžio 25 d. pareiškė civilinį ieškinį – 145,15 Eur (22 b. l.), o 2018 m. liepos 25 d. UAB ( - ) atstovas su kaltinamuoju sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo dalimis iki 2018 m. spalio 15 d. (28 b. l.). Žala įrodyta byloje esančiais duomenimis, todėl minėtas susitarimas tvirtinamas.
 7. Kaltinamasis D. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai sulaikytas 2018 m. balandžio 22 d., 23.50 val., o iš sulaikymo paleistas 2018 m. balandžio 24 d. 10.38 val. (2 paros) (171-172, 174 b. l.). Šis laikas įskaitomas į paskirtą bausmę.
 8. Taip pat kaltinamajam D. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (175–176 b. l.), kuri, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinama.
 9. Įvykio vietos apžiūros metu buvo rasti ir paimti stiklo šukių pavyzdžiai, kurie saugomi Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate (12–19 b. l.). Įvertinus tai, kad šie daiktai yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti, įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui jie sunaikinami (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 10. Proceso išlaidų nėra.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu teismas

Nutarė

6D. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje ir paskirti jam areštą 45 (keturiasdešimt penki) paroms.

7Taikyti BK 641 straipsnį, šią bausmę sumažinti 1/3 ir D. K. skirti galutinę bausmę – areštą 30 (trisdešimt) parų.

8Į bausmės laiką įskaityti D. K. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. balandžio 22 d. 23.50 val. iki 2018 m. balandžio 24 d. 10.38 val. (2 paras).

9Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

10Patvirtinti 2018 m. liepos 25 d. tarp D. K. ir UAB ( - ) sudarytą susitarimą dėl žalos (145,15 Eur) atlyginimo dalimis tokiu grafiku: 50 eurų iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.; 50 eurų iki 2018 m. rugsėjo 15 d.; 45,15 Eur iki 2018 m. spalio 15 d.

11Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus įvykio vietos apžiūros metu rastas ir paimtas stiklo šukes, saugomas Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate, sunaikinti.

12Nesutikdamas su paskirta bausme D. K. per 14 dienų nuo šio teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo jam, o jeigu jis išvykęs – nuo šio teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo kam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų, dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, taip pat ir laisvės atėmimo bausmę. D. K. per nurodytą terminą nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

13Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.