Byla 2-1449-223/2013
Dėl baudos skyrimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė , Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Andriaus Bespalovo teikimą suinteresuotiems asmenims UAB „Vairavimo menas“ , R. R. dėl baudos skyrimo

Nustatė

2Antstolis kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašo vadovaujantis CPK 585 str. UAB „Vairavimo menas “ direktoriui S. R. skirti baudą už antstolio patvarkymo nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Byloje nustatyta, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla NR.0025/11/00510 dėl 800 Lt baudos išieškojimo iš R. R. išieškotojo Panevėžio RAAD Panevėžio regiono agentūros naudai ( vykd. bylos lapai 2, 4). 2012-03-28 buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuriuo UAB „ Vairavimo menas“ buvo nurodyta vykdyti išskaitas iš skolininko R. R. darbo užmokesčio ( vykd. bylos lapas 49-51), tačiau išskaitymai iš R. R. darbo užmokesčio nėra atliekami nuo 2012-09-11 ( vykd. bylos lapas 60). 2012-08-27 antstolio patvarkymu UAB „Vairavimo menas“ buvo įspėta apie baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą galimybę (vykd. bylos lapas 55).

5Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 585 str. įtvirtinta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str., 645 str.). Byloje nenustatyta svarbių priežasčių, dėl kurių nebuvo įvykdytas antstolio patvarkymas, t.y. nebuvo vykdomos išskaitos iš darbo užmokesčio.

6Tokiu būdu už antstolio 2012-03-28 patvarkymo nevykdymą UAB „ Vairavimo menas „ direktoriui S. R. skirtina bauda, kurios dydis nustatytinas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ( CK 1.5 str.). Skirtina 5 Lt bauda už kiekvieną nevykdymo dieną ( CPK 585 str. 2 d., 3 d.).

7Vadovaudamasis CPK 585 str. 2 d., 3 d. teismas

Nutarė

8Pareiškimą tenkinti. Už antstolio Andriaus Bespalovo 2012-03-28 patvarkymo nevykdymą UAB „ Vairavimo menas “ direktoriui S. R. skirti 5 Lt (penkių litų) baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo nutarties priėmimo dienos ( 2013-02-08).

9Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos gavimo dienos Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai