Byla e2A-730-450/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Floros magija“ ieškinį atsakovams M. S. ir D. R. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Floros magija“, atstovaujama bankroto administratoriaus A. G., kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė iš atsakovų M. S. ir D. R. solidariai priteisti 144 136,19 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo M. S. 12 634,88 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo D. R. 3 838,38 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas.

72.

8Nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 29 d., likus mažiau nei metams iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo, atsakovas M. S., būdamas ieškovės direktoriumi, už žemesnę nei vidutinę rinkos kainą pardavė ieškovei priklausiusias transporto priemones kitai savo valdomai įmonei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Tik gėlės“: 2012 m. rugpjūčio 29 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartimi ieškovė už 2 873,61 Eur pardavė automobilį VW Caddy; 2012 m. rugpjūčio 29 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartimi už 3 784,75 Eur pardavė automobilį VW Crafter 35 Kasten LRS. Uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Plius“ duomenimis 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu, vidutinė VW Caddy rinkos vertė buvo 4 199 Eur, VW Crafter – 11 939 Eur. Tokiu būdu VW Caddy parduotas už 1 325,39 Eur mažesnę kainą (4199–2873,61) nei vidutinė rinkos vertė, o VW Crafter – už 8 154,25 Eur mažesnę kainą (11939–3784,75), dėl ko ieškovė patyrė 9 479,64 Eur dydžio nuostolį, kuris vertintinas kaip negautos pajamos. M. S. neįrodė, kad buhalteriniuose dokumentuose užfiksuota likutinė automobilių vertė atitiko automobilių rinkos vertę.

93.

10Ieškovei esant nemokiai, 2013 m. balandžio 25 d. atsakovai atliko 316 991,84 Eur dydžio skolos įskaitymą su UAB „Tik gėlės“, tokiu būdu panaikindami kitų kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į ieškovės nematerialų turtą bei patenkindami didžiąją dalį UAB „Tik gėlės“ kreditorinio reikalavimo. 2013 m. balandžio 25 d. UAB „Tik gėlės“ reikalavimas sudarė 54,53 proc. nuo visų ieškovės reikalavimų sumos, todėl įskaityti buvo galima ne daugiau kaip 172 855,65 Eur, įskaityta 144 136,19 Eur suma laikytina žala, patirta dėl neteisėto įskaitymo.

114.

12Floristikos prekių įsigijimas iš įmonės Kurt Schrama Bloemenexport B.V. (toliau – Kurt Schrama) ir šių prekių pardavimas UAB „Tik gėlės“ taip pat buvo ekonomiškai nenaudingas verslo sprendimas, pažeidžiantis ieškovės kreditorių interesus. Iš Kurt Schrama ieškovė įgijo didelės vertės turtą, nesiekiant už jį atsiskaityti (2012 m. jau buvo nemoki), jį panaudojo vien tik UAB „Tik gėlės“ finansiniam reikalavimui sumažinti, tokiu būdu panaikindama kitų ieškovės kreditorių galimybes ateityje nukreipti išieškojimą į šį turtą.

135.

14Ieškovei nenaudingomis sąlygomis ir esant nemokiai, atsakovas D. R. 2013 m. balandžio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimis perleido ieškovės reikalavimo teises į debitorines skolas savo sutuoktinės valdomai įmonei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gudara“. Bendra perleistų reikalavimų suma 4 108,50 Eur. Perleidimo sutartys ieškovei ir jos kreditoriams padarė 4 108,50 Eur žalos, ženkliai pablogino ir taip prastą ieškovės finansinę būklę. Kadangi po reikalavimų perleidimo trys ieškovės skolininkai dalį skolos (270,12 Eur) sumokėjo, šia suma priteistinos žalos dydis mažintinas.

156.

162012 m. gruodžio 31 d. be teisinio pagrindo atsakovas M. S. priėmė įsakymą nurašyti ieškovės ilgalaikį turtą, inventorizuotą pagal 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto nurašymo aktą Nr. 1, kurio užfiksuota likutinė turto vertė buvo 3 155,24 Eur. Nurašytas ne tik ilgalaikis turtas, kurio likvidacinė vertė 1 Lt, bet ir turtas, kurio likvidacinė vertė buvo 200-600 Lt (vaizdo stebėjimo sistemos, podiumai, prekystaliai ir pan.). Ilgalaikio turto nurašymo metu M. S. neturėjo įgaliojimų to atlikti, nes nuo 2012 m. gruodžio 29 d. įmonės direktoriumi paskirtas D. R.. M. S., būdamas įmonės akcininku, iki ieškovės bankroto bylos iškėlimo de facto vadovavo įmonės veiklai ir sprendė jos organizavimo (gėlių pirkimo ir pardavimo) klausimus. Dėl atsakovo M. S. neteisėtų veiksmų nurašant turtą, ieškovė patyrė 3 155,24 Eur žalos. Atsakovas D. R. turto nurašymo metu buvo ieškovės direktoriumi, tačiau nesiėmė jokių veiksmų jos turtui išsaugoti.

177.

18Visi nurodyti atsakovų veiksmai Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi pripažinti neteisėtais. M. S. neteisėtais veiksmai padarė 12 634,88 Eur žalą; D. R. – 3 838,38 Eur žalą. Atsakovai solidariai atsakingi už 144 136,19 Eur žalą, padarytą jiems sudarius sąlygas atlikti 316 991,84 Eur dydžio skolos įskaitymą su UAB „Tik gėlės“. Atsakovo D. R. solidari atsakomybė grindžiama tuo, kad skolos įskaitymo su UAB „Tik gėlės“ metu jis buvo ieškovės direktoriumi, žinojo arba turėjo žinoti apie sunkią įmonės finansinę padėtį, bei kad skolų įskaitymas pažeis kitų ieškovės kreditorių interesus. Pažeidęs fiduciarines pareigas, atsakovas D. R. privalo atlyginti savo neveikimu padarytą žalą. Atsakovo M. S. solidari atsakomybė grindžiama tuo, jog de jure nebūdamas ieškovės vadovas, de facto vadovavo įmonės veiklai bei veikė jos vardu. Kai vadovo funkcijas faktiškai vykdo bendrovės akcininkas, jam civilinė atsakomybė taikytina ne kaip juridinio asmens dalyviui, o kaip bendrovės faktiniam vadovui. Nustačius, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jų kaltė preziumuojama.

198.

20Atsakovas M. S. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad automobiliai buvo intensyviai eksploatuojami įmonės veikloje 5 m., todėl buvo nutarta juos parduoti už kainą, atitinkančią jų būklę, t. y. už bendrovės buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotas likutines automobilių vertes. Įmonės buhalteriniuose dokumentuose nurodyta likutinė automobilių vertė nėra nuginčyta ar paneigta, ji apskaičiuota vadovaujantis teisės aktais, tokia vertė gali būti prilyginta rinkos vertei. UAB „Plius“ vertinimas abejotinas, konkretūs automobiliai nebuvo įvertinti. Atsakovas nėra atsakingas dėl ieškovės ir UAB „Tik gėlės“ 2013 m. balandžio 25 d. tarpusavio skolų įskaitymo. Šio įskaitymo atlikimo dieną nei de jure, nei de facto jis nebuvo įmonės valdymo organu. Dėl įskaitymu galimai padarytos žalos atlyginimo galėtų atsakyti D. R., tuo metu buvęs įmonės direktoriumi, savarankiškai sprendęs dėl įskaitymo ir pasirašęs 2013 m. balandžio 25 d. kreditorių sąrašus. Šiuo sandoriu buvo padengta ilgalaikė skola UAB „Tik gėlės“, kuri buvo susidariusi 2006-2012 m. laikotarpiu. Minimu laikotarpiu ieškovės gėlių tiekėja buvo UAB „Tik gėlės“, todėl susidarė 328 154,60 Eur skola. 2012 m. UAB „Tik gėlės“ nutraukus gėlių tiekimą, ieškovė gėles pirko iš Kurt Schrama. D. R. sprendimas įsigytas prekes perparduoti su antkainiu ir PVM kreditorei UAB „Tik gėlės“ buvo protingas verslo sprendimas, tokiu būdu realizuojant produkciją ir mažinant įmonės skolą. 2013 m. balandžio 25 d. sudarytas kreditorių sąrašas ir padarytas „popierinis“ įskaitymas 316 991,84 Eur sumai. Įskaitymas atliktas su didžiausiu tuometiniu kreditoriumi. Ieškovės turtas buvo nurašytas kaip morališkai susidėvėjęs, bevertis, jo likvidacinė vertė buvo 1 Lt. Šis ilgalaikis turtas bankroto procese realiai nebūtų realizuotas, nes beverčio turto niekas nepirktų. 2012 m. gruodžio 31 d. įmonės balansą, 2013 m. balandžio 25 d. kreditorių sąrašus, 2013 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartis sudarė ir pasirašė tuometinis įmonės vadovas D. R.. Pripažinti, kad M. S. buvo de facto vadovu, būtų galima tik iki 2012 m. gruodžio 31 d., nes vėliau nėra įrodymų, kad jis atliko bent vieną įmonės vadovo funkcijoms priskirtiną veiksmą. Ieškovė neįrodė atsakovo M. S. neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir 12 634,88 Eur žalos. Automobilių pardavimas, ilgalaikio turto nurašymas įmonei nebuvo nei žalingas, nei nuostolingas. Sandoriai nebuvo neteisėti, neprieštaravo įmonės veiklos tikslams, atitiko įstatymuose nustatytus reikalavimus. M. S. veikė išimtinai įmonės interesais ir įstatymo ribose, negalėjo objektyviai numatyti, kad vadovaudamasis įstatymu ir nurašydamas nusidėvėjusį bei nebenaudojamą įmonės turtą, padarys įmonei žalą. Žalos dydis nepagrįstas. 2013 m. balandžio 25 d. įskaitymas atliktas atsakovo D. R. vadovavimo laikotarpiu, M. S. kaip akcininkas nebuvo priėmęs sprendimo dėl šio įskaitymo atlikimo, todėl negalima atsakomybė dėl šiuo įskaitymu galimai padarytos žalos atlyginimo.

219.

22Atsakovas D. R. nurodė, kad jis nepamena kas jam pasiūlė tapti ieškovės direktoriumi. Turtą ir dokumentus perėmė pasitikėjimo pagrindu, perdavimo priėmimo akto nesudarė. 2012 m. gruodžio 31 d. įmonės būklės nevertino. Bendravimas su M. S. vyko nuolat, sprendė ar inicijuoti bankroto bylą, ar dirbti toliau. Ieškovės nurodyto įskaitymo nebuvo. Reikalavimo teises perleido skolų išieškojimu besiverčiančiai UAB „Gudara“. Tik po perleidimo paaiškėjo, kad kai kurie ieškovės skolininkai yra bankrutavusios arba išregistruotos įmonės. Perleidimas buvo atlygintinis (apie 30 proc. nuo išieškotos sumos).

23II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2410.

25Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino ir ieškovei priteisė iš atsakovo M. S. 12 634,88 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo D. R. 3838,38 žalos atlyginimo, iš atsakovų M. S. ir D. R. solidariai 144 136,19 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas; valstybei iš M. S. priteisė 1 312 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovo D. R. - 1 114 Eur bylinėjimosi išlaidų.

2611.

27Teismas nustatė, kad UAB „Floros magija“ direktoriumi nuo 2006 m. gruodžio 29 d. iki 2012 m. gruodžio 28 d. buvo M. S., nuo 2012 m. gruodžio 29 d. iki 2013 m. liepos 2 d. (iki bankroto bylos iškėlimo) – D. R.. M. S. buvo ieškovės įmonės savininkas ir UAB „Tik gėlės“ savininkas nuo 2005 m. lapkričio 7 d. Nuo 2005 m. spalio 7 d. iki 2007 m. sausio 18 d. jis buvo ir pastarosios įmonės direktoriumi. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutartimi BUAB „Floros magija“ iškelta bankroto byla, kuri buvo nutraukta 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-748-230/2006). 2013 m. balandžio 26 d. ieškovės įmonės savininkas M. S. pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. 2013 m. birželio 19 d. nutartimi iškeldamas bankroto bylą Kauno apygardos teismas konstatavo, kad 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, 2 018 153,93 Lt dydžio pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto 479 238 Lt vertės, ji yra nemoki. Bankroto administratorius A. U. veiklos ataskaitoje Nr. 1 už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 2 d. iki gruodžio 20 d. nurodė, jog 2013 m. liepos 23 d. turto perdavimo priėmimo aktu direktorius D. R. jam perdavė, o jis priėmė keturis kasos aparatus 87,42 Lt, 173,52 Lt, 41,48 Lt ir 41,48 Lt vertės, ąžuolinius baldus 1 772,5 Lt (bendra turto vertė 612,25 Eur). Šis turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui A. G.. A. U. ataskaitoje nurodyta, kad įmonė turi debitorinių įsiskolinimų už 7 245,93 Eur, tačiau bankroto administratoriui A. G. nebuvo perduotas debitorių sąrašas su įsiskolinimus pagrindžiančiais dokumentais bei buhalterinė apskaita. Iš perduotų debitoriams siųstų raginimų lentelės matyti, kad visų raginimuose nurodyta skolų suma yra 11 903,61 Eur. Ieškovės sąskaitų balansai nuliniai. 2018 m. lapkričio mėn. duomenimis, ieškovei pareikštų finansinių reikalavimų suma sudaro 260 474,88 Eur. Šiuo metu ieškovė neturi jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas kreditorių reikalavimams patenkinti. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu.

2812.

29Teismo vertinimu, ieškovė įrodė, kad atsakovai, vadovaudami ieškovės įmonei, pažeidė savo fiduciarines pareigas, pagrindė jų deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas.

3013.

31Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika dėl juridinio asmens bankroto pripažinimo tyčiniu reikšmės įrodinėjant juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės sąlygas, sprendė, kad neteisėti atsakovų veiksmai konstatuoti įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje, priimtoje ieškovės bankroto byloje Nr. B2-119-555/2017 (B2-29-555/2019), yra š naujo neįrodinėtini prejudiciniai faktai. Sprendžiant bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą, atsakovai dalyvavo byloje suinteresuotais asmenimis, ieškovę atstovavo bankroto administratorius, prašymas bankrotą pripažinti tyčiniu buvo grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Teismas konstatavo M. S. ir D. R. neteisėtus kaltus veiksmus dėl automobilių pardavimo mažesne nei rinkos kaina, dėl skolos UAB „Tik gėlės“ įskaitymo, debitorinių reikalavimų perleidimo UAB „Gudara“ ir turto nurašymo.

3214.

33Teismas atkreipė dėmesį, kad nutartyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu konstatuota, jog D. R. ir M. S. nepaneigė automobilių pardavimo už mažesnę nei rinkos kainą. M. S. argumentus dėl sutarčių šalių valios laisvai susitarti dėl kainos laikė spekuliatyviais, nes transporto priemonės buvo parduotos kitai M. S. įmonei UAB „Tik gėlės“ (realiai dvi šalys neegzistavo). 2012 m. rugpjūčio mėn. ieškovė buvo faktiškai nemoki, turėjo daug kreditorių, todėl nutaręs parduoti turtą, įmonės vadovas privalėjo pasirūpinti jo realizavimu už maksimaliai didžiausią kainą. Atsakovas M. S. paaiškino, kad parduodamų automobilių kainą sąlygojo didelė jų rida, jais penkis metus važinėta, tačiau negalėjo įvardinti kur ir kokiais įmonės reikalais. Nurodė, kad jie buvo remontuoti, tačiau neįvardijo remonto pobūdžio bei kaštų ir patvirtino, jog remontui piniginių lėšų nebuvo išleista. Pirkimo–pardavimo sutartyse nėra nurodyta, kad automobiliai nusidėvėję ar prastos techninės būklės. M. S. teigė, kad apie automobilių pardavimą buvo paskelbta, tačiau negalėjo įvardinti paskelbimo būdo, vietos, kainos ir pan. Tokia pozicija leido teismui daryti išvadą apie labiau tikėtiną paskelbimo apie pardavimą nebuvimą. Teiginio, kad ieškovo pateikti rinkos kainos duomenys (4 119 Eur ir 11 939 Eur) neįrodo pardavimų kainos, atsakovas M. S. niekuo nepagrindė. Teismas pažymėjo, kad 2017 m. gegužės 23 d. teismo nutartimi šis įrodymas yra pripažintas tinkamu. Teismas sprendė, kad teiginių apie parduotų transporto priemonių nusidėvėjimą nepagrindimas, bei UAB „Plius“ pateikti įrodymai apie vidutines automobilių rinkos vertes įrodo jų pardavimu ieškovei padarytą 9 479,64 Eur žalą. Teismas atmetė argumentus, kad automobiliai UAB „Tik gėlės“ buvo parduoti tik neatsiradus pirkėjui už didžiausią pasiūlytą kainą – pastarosios kainos atsakovas net neįvardijo, įrodymų apie kitus pirkėjus nepateikė. Nuostolingas turto pardavimas su bendrove susijusiam juridiniam asmeniui, nuostolio dydžiu apsunkinant kitų kreditorių teisę gauti finansinių reikalavimų patenkinimą, yra pripažintas neteisėtais įmonės vadovo veiksmais prejudicine tvarka.

3415.

35Teismas nutartyje dėl tyčinio bankroto, atsižvelgdamas į tai, kad D. R., nors ieškovės įmonei vadovavo nuo 2012 m. gruodžio 29 d. iki 2013 m. liepos 2 d., negalėjo paaiškinti aplinkybių dėl 1 094 509,41 Lt UAB „Tik gėlės“ skolos įskaitymo, užfiksuoto jo paties 2013 m. balandžio mėn. sudarytame ir pasirašytame kreditorių sąraše kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo, padarė išvadą, kad nors rašytinės sutarties nėra, prekės iš Kurt Schrama ieškovės buvo įsigytos tada, kai nebuvo jokių galimybių už jas atsiskaityti, jų nebandyta realizuoti vykdant įprastinę veiklą, prekės galimai buvo panaudotos patenkinti susijusios įmonės UAB „Tik gėlės“ kreditorinį reikalavimą. Teismas atmetė D. R. argumentus apie skolos įskaitymo nebuvimą. Tai paneigė kito atsakovo pripažinimas apie skolos įskaitymą. Teismo nuomone, bankroto byloje pateiktą, savo paties ir įmonės vyriausios buhalterės pasirašytą 2013 m. balandžio 17 d. kreditorių sąrašą, kuriame užfiksuotas skolos įskaitymas, nurodant skolos likutį 38 542,79 Lt, D. R. nepagrįstai įvardijo kaip juodraštį. Skolos įskaitymo faktą konstatavus prejudicine tvarka, teismas atsakovų argumentus dėl skolos įskaitymo žymėjimo ar nežymėjimo įvairiuose įmonės balansuose, atmetė kaip nereikšmingus. Iš administratoriaus A. U. veiklos ataskaitos 2013 m. liepos 3 d. – 2013 m. gruodžio 20 d. laikotarpiu, atsakovų paaiškinimų ir žymėjimų neatitikimo D. R. pasirašytuose balansuose jo pasirašytiems duomenims kreditorių sąrašuose matyti, kad jis buhalteriniais balansais manipuliavo, siekdamas suklaidinti kreditorius. Tai, kad vienarūšių reikalavimų įskaitymai buvo atlikinėjami nuo 2013 m. pradžios iki 2013 m. balandžio 17 d. ir bendras tarpusavio skolų balansas sudarė 11 162,76 Eur (38 542,79 Lt), papildomai patvirtino 2018 m. liepos 16 d. UAB „Tik gėlės“ bankroto administratorės atsakymas ieškovei, jog ieškovė nėra įtraukta į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tik gėlės“ (toliau – BUAB) kreditorių sąrašą, ieškovė yra jos debitorė 12 089,31 Eur sumai; valstybinei įmonei Registrų centras pateiktas ieškovės 2013 m. balansas, kuriame nurodoma, kad 2013 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos pirkėjų skolos sudaro 102 361,27 Eur (353 433 Lt). Ieškovė prie ieškinio pateikė du D. R. pasirašytus kreditorių sąrašus: 2013 m. balandžio 25 d. sąraše nurodoma 1 133 052,2 Lt skola UAB „Tik gėlės“, kitame tos pačios datos sąraše, kuris buvo pateiktas kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tik datą pakeičiant į 2013 m. balandžio 17 d., įvardijamas skolos įskaitymas su UAB „Tik gėlės“ 1 094 509,41 Lt dydžiu.

3616.

37Teismas atmetė M. S. argumentus, kad už įskaitymą jis neatsakingas. Tai, kad D. R. dėl įskaitymo sprendė savarankiškai, nagrinėjant tyčinio bankroto klausimą, paneigė pastarojo negalėjimas paaiškinti nei dėl iš Kurt Schrama tiektų prekių likimo, nei dėl jo parašu patvirtinto skolos įskaitymo su BUAB „Tik gėlės“. D. R. patvirtino, kad M. S. jam neperdavė įmonės dokumentų ar turto, vadovavimą įmonei perėmė pasitikėjimo pagrindu, nevertino įmonės būklės, su M. S. visada tarėsi dėl įmonės veiklos, bendravimas vyko nuolat. Nebebūdamas direktoriumi, M. S. pasirašė ieškovės turto nurašymo aktą. Teismo vertinimu, nurodytos faktinės aplinkybės bei tai, kad M. S. buvo vienintelis abiejų įmonių savininkas, patvirtina, kad faktiškai kartu su D. R. ieškovei jis vadovavo iki bankroto bylos iškėlimo. Teismas sutiko su ieškove, kad pastaroji aplinkybė neatleidžia nuo civilinės atsakomybės D. R., realiai užfiksavusio skolų įskaitymo faktą. Įskaitymo atlikimo metu (įskaitymas užfiksuotas 2012 m. balandžio mėn.) BUAB „Tik gėlės“ finansinis reikalavimas sudarė 54,53 proc. nuo visų tuo metu ieškovės turėtų kreditorių reikalavimų sumos, dėl to teismas įskaitymą pripažino teisėtu tik dėl 172 855,65 Eur (596 835,99 Lt), likusi faktiškai atlikto įskaitymo suma 144 136,19 Eur pažeidė kitų kreditorių interesus gauti savo reikalavimo patenkinimą iš piniginių lėšų, kurias BUAB „Tik gėlės“ privalėjo sumokėti ieškovei už iš jos gautas prekes.

3817.

39Prejudicine tvarka yra nustatytas ir faktas, kad D. R. savo šeimos narės vadovaujamai įmonei perleido 4 108,5 Eur dydžio reikalavimo teises į ieškovės skolininkus, kurių sąrašas nurodytas ieškovės ir UAB „Gudara“ 2013 m. balandžio 13 d. sudarytų reikalavimo teisės perleidimo sutarčių ataskaitoje, sutartyse bei 2018 m. lapkričio 30 d. ieškovės pateiktame debitorinių skolų sąraše. Bankroto administratoriui nėra perduoti duomenys apie UAB „Gudara“ atliktą skolų išieškojimą ir atsiskaitymą su ieškove pagal reikalavimo perleidimo sutartis. D. R. nepagrindė, kad išieškojimas iš šių debitorių nebuvo įmanomas, ar kad reikalavimo perleidimas buvo finansiškai naudingas ieškovei. Atsakovas D. R. ieškovės reikalavimo teises perleisdamas susijusiai įmonei, apribojo jos kreditorių galimybes savo reikalavimus nukreipti į pastarąjį turtą. Teismas nesutiko su D. R., kad reikalavimas turėtų būti sumažintas ir 2013 m. kovo 25 d. uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sanitex“ atliktu mokėjimu, nes 484,61 Lt mokėjimas yra ankstesnis nei 2013 m. balandžio 24 d. ieškovė perleido reikalavimo teisę į UAB „Sanitex“ skolą.

4018.

41Turto nurašymas 2012 m. gruodžio 31 d. (prieš bankroto bylos iškėlimą) prejudicine tvarka taip pat yra pripažintas neteisėtu. Teismas nesutiko su M. S., kad tarp ieškovės nurodomos nurašymu padarytos žalos, lygios turto likutinei vertei 3 155,24 Eur, ir jo veiksmų nėra priežastinio ryšio. Faktas, kad M. S. 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu įsakyto nurašyti turto priėmimo metu, ieškovė buvo nemoki, jam buvo žinoma, turto nurašyti nebuvo jokio pagrindo – jei turtas ir toliau buvo naudojamas, jis turėjo vertę, kuri galėjo būti panaudota kreditorių reikalavimų patenkinimui. Inventorizavimo komisija nėra materialiai atsakinga už inventorizacijos organizavimą ar iš to kylančias pasekmes, tokia atsakomybė numatyta juridinio asmens vadovui. Atsakovai nepagrindė, kad 2013 m. liepos 23 d. perdavimo–priėmimo aktu bankroto administratoriui buvo perduota dalis, ar visas nurašytas turtas.

4219.

43Teismas sprendė, kad ieškovė įrodė atsakovo M. S. neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos pardavus automobilius, nurašius turtą ir kartu su atsakovu D. R. atlikus BUAB „Tik gėlės“ skolos įskaitymą. Ieškovė taip pat įrodė atsakovo D. R. neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos perleidus reikalavimo teises UAB „Gudara“ ir kartu su atsakovu D. R. atlikus BUAB „Tik gėlės“ skolos įskaitymą. Atsakovai nenuginčijo, kad jų neteisėtais veiksmais ieškovės kreditoriams buvo padaryta žala ir nepaneigė priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

4420.

45Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų valstybei priteisė žyminį mokestį.

46III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4721.

48Atsakovas M. S. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį jo atžvilgiu atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4921.1.

50Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-456-378/2018, nes kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių juridinio asmens vadovo civilinę atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl tyčinio bankroto fakto, o nagrinėjamu atveju, atsakovų civilinė atsakomybė kildinama iš atskirų sandorių.

5121.2.

52Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje, kurioje buvo sprendžiamas BUAB „Floros magija“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas, neteisėti veiksmai buvo vertinami per atsakovų, kaip įmonės vadovų, vadovavusių atitinkamais laikotarpiais, prizmę, nebuvo nustatyta jokių M. S. kaip akcininko ir kaip de facto vadovo neteisėtų veiksmų, todėl šias aplinkybes, o taip pat žalos dydį privalėjo įrodyti ieškovė.

5321.3.

542017 m. gegužės 23 d. tyčinio bankroto nutartyje, nebuvo nustatyti M. S. neteisėti veiksmai dėl skolos BUAB „Tik gėlės“ įskaitymo, priešingai, pasisakyta, kad įskaitymo metu bendrovei vadovavo D. R..

5521.4.

562017 m. gegužės 23 d. nutartyje nebuvo nagrinėjamas konkrečios žalos dydis dėl automobilių pardavimo mažesne nei rinkos kaina, todėl ieškovė privalėjo įrodyti realų žalos dydį. Teismas nepagrįstai rėmėsi UAB „Plius“ pažyma, nes pasiūlos kaina nėra pardavimo kaina, teismas privalėjo nustatyti automobilių rinkos vertę, remiantis protingumo kriterijumi. Be to, UAB „Plius“ priklausantis autoplius.lt portalas, kaip pardavimo tarpininkas, nėra licencijuotas turto vertintojas. Automobiliai buvo parduoti buhalterine verte, t. y. be nuostolio įmonei, jie intensyviai buvo naudojami 5 metus.

5721.5.

58Teismas nepateikė jokių motyvų, kodėl automobilių perleidimas buhalterine verte padarė įmonei žalą, nes turėjo būti perleistas rinkos verte, o turtą nurašant, žala skaičiuotina ne pagal rinkos vertę, o pagal buhalterinę vertę.

5921.6.

60Sprendžiant dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, įskaitymo faktas ir jo realumas nagrinėjamas nebuvo, ieškovė nepateikė jokių duomenų, ar yra įskaitymo pranešimas, kieno iniciatyva ir ar buvo pranešta apie įskaitymą. Tuometinis įmonės vadovas D. R. patvirtino, kad faktiškai įskaitymas atliktas nebuvo, o kreditorių sąrašai buvo sudarinėjami nuolat ir kito. 2013 m. balandžio 25 d. kreditorių sąraše formalus pažymėjimas apie skolos įskaitymą nepatvirtina, kad buvo atliktas įskaitymas. Tačiau net jei įskaitymas buvo atliktas, šio sandorio sudarymo metu įmonės vadovu buvo D. R., kas konstatuota ir 2017 m. gegužės 23 d. tyčinio bankroto nutartyje, todėl teisimas šią faktinę aplinkybę taip pat turėjo laikyti prejudiciniu faktu.

6121.7.

62Teismas, pripažindamas M. S. faktiniu įmonės vadovu, netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnį, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu. Nors teismas nustatė, kad įmonėje nebuvo vykdoma veikla, tačiau M. S. vis tiek pripažino de facto vadovu, o padarydamas tokią išvadą, nepasisakė kokius sistemingus veiksmus būdingus vadovui iki pat bankroto bylos iškėlimo atliko M. S. ir kaip jis nevykdančioje veiklos įmonėje, galėjo nuolat ir sistemingai iki pat bankroto bylos iškėlimo veikti kaip de facto vadovas. D. R. vadovavimo laikotarpiu, įmonė vykdė normalią ūkinę veiklą, t. y. pirko prekes iš Olandijos, būtent D. R. sudarė ir pasirašė 2012 m. gruodžio 31 d. įmonės balansą, eilę kreditorių sąrašų, reikalavimo teisės perleidimo sutartis.

6321.8.

64Teismui nepagrįstai konstatavus de facto M. S. vadovavimą, nepagrįstai nustatyta solidarioji atsakovų atsakomybė. Kadangi atsakovai įmonei vadovavo skirtingais laikotarpiais, todėl kiekvienas atsako tik už savo vadovavimo laikotarpiu padarytą žalą.

6521.9.

66Ieškovė dėl žalos atlyginimo kreipėsi po to, kai visų kreditorių reikalavimo suma buvo patikslinta ir buvo sumažintas kreditoriaus Kurt Shrama reikalavimas, todėl žalos dydžio proporcija nepagrįstai skaičiuota nuo 2013 m. balandžio mėn. buvusių kreditorių reikalavimų bendros sumos, kai įmonei dar nebuvo iškelta bankroto byla. Kreditoriaus Kurt Schrama reikalavimas bankroto byloje sumažėjo iki 157 826,15 Eur, todėl visų kreditorių reikalavimo suma buvo ne 2 077 947,72 Lt, o 1 788 282,80 Lt. BUAB „Tik gėlės“ skola buvo 1 133 052,20 Lt nuo visų kreditorių reikalavimo sumos, kas sudaro ne 54.53 proc., o 63.36 proc., todėl yra neteisingai apskaičiuotas žalos dydis, kuris dėl įskaitymo galėjo būti ne daugiau 116 145,82 Eur, o ne 144 136,19 Eur. Žalos dydis skaičiuojamas nuo bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, o ne nuo iki bankroto bylos iškėlimo buvusių reikalavimų sumų, kurie vėliau bankroto byloje buvo sumažinti.

6721.10.

68Nesant ginčo, kad turtas nurašytas ne pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. ieškovei neginčijant šios aplinkybės ir neįrodžius, kad viso nurašyto turto likvidacinė vertė buvo didesnė nei 1 Lt arba didesnė nei 10 proc. įsigijimo kainos, teismas nepagrįstai pripažino, kad visas turto nurašymo aktu nurašytas turtas neatitiko aukščiau minėto įstatymo ir tokiu būdu buvo padaryta 3 155,24 Eur žala.

6921.11.

70Buvęs įmonės vadovas D. R. bankroto administratoriui A. U. perdavė įmonės turtą pagal 2013 m. liepos 23 d. perdavimo aktą, tačiau pasikeitus administratoriams, naujasis administratorius A. G. šio turto iš atstatydintojo administratoriaus neperėmė ir nėra jokių duomenų, kad būtų dėjęs bent minimalias pastangas šį turtų išsireikalauti. Dėl galimai padarytos žalos nesikreipia, o visą civilinę atsakomybę bando perkelti M. S..

712.

72Ieškovė BUAB „Floros magija, atstovaujama bankroto administratoriaus A. G., atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

7322.1.

74Byloje dėl BUAB „Floros magija“ bankroto pripažinimo tyčiniu teismas vertino bankroto administratoriaus nurodytus ydingus sandorius ir pripažino, kad konkretūs sandoriai –transporto priemonių perleidimo, reikalavimo teisių perleidimo, tarpusavio reikalavimų įskaitymo bei įmonės ilgalaikio turto nurašymo, buvo ekonomiškai nenaudingi, sumažinę įmonės turtą ir nesąžiningai sudaryti, šių sandorių visuma leido konstatuoti, kad BUAB „Floros magija“ bankrotas yra tyčinis. Nors nutartyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nebuvo sprendžiami materialiniai klausimai dėl žalos atlyginimo, tačiau buvo ištirtas ir teisiškai įvertintas atsakovų elgesys (neteisėti veiksmai) ieškovei esant nemokiai. Abiejuose bylose dalyvauja tie patys asmenys, 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje nustatyti faktai (neteisėti veiksmai) yra reikšmingi ir šioje byloje, tad įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu įgijo teismo sprendimo galią CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, t. y. nustatytos aplinkybės įgijo prejudicinių faktų galią.

7522.2.

76Kasacinio teismo nutartyje Nr. 3K-3-456-378/2018 nagrinėjamas praktiškai identiškas ginčo atvejis – teismui priėmus nutartį dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto administratorius, vadovaudamasis šia nutartimi ir joje konstatuotais ydingais sandoriais, kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo, ir kasacinis teismas vertino, kokią įrodomąją reikšmę turi nutartis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, ar joje nustatytos aplinkybės gali būti laikomi prejudiciniais faktais. Būtent šie teisės klausimai yra aktualūs ir nagrinėjamoje byloje, todėl teismas pagrįstai rėmėsi šia nutartimi.

7722.3.

78Atsakovas M. S. turėjo teisę pateikti rašytinius įrodymus, kurie paneigtų UAB „Plius“ pažymą ir joje nurodytą automobilių vertę, tačiau teismui nebuvo pateikti nei skelbimai, nei automobilių būklės vertinimo ataskaitos, atliktų remonto darbų aktai ar kiti įrodymai. Ieškovė žalos dydį įrodė prieinamomis priemonėmis – pateikdama didžiausio portalo, tarpininkaujančio parduodant transporto priemones, duomenis, kurių atsakovai nepaneigė. Turtas buvo parduotas kitai M. S. valdomai įmonei BUAB „Tik gėlės“, todėl akivaizdu, kad turtas sąmoningai parduotas mažesne nei rinkos kaina.

7922.4.

80Įvertinus tai, kad pagal transporto priemonių identifikacinius numerius, galima nustatyti rinkos vertę – ja ir vadovavosi teismas, o įvertinus tai, kad kitas įmonės nurašytas turtas nėra perduotas bankroto administratoriui (nei dabartiniam, nei ankstesniam), atsakovai nepateikė turto utilizavimo aktų, objektyviai nustatyti šio turto vertę nėra įmanoma, teismas vadovavosi vieninteliu įrodymu – buhalterine turto verte.

8122.5.

82Atliktus tarpusavio įskaitymus tarp BUAB „Floros magija“ ir BUAB „Tik gėlės“ patvirtina jog skolos įskaitymo faktas konstatuotas nutartyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu; 2013 m. balandžio 17 d. BUAB „Floros magija“ vyr. buhalterės pasirašytas kreditorių sąrašas, kuriame užfiksuotas skolos įskaitymas, nurodant skolos likutį 11 136,69 Eur; 2018 m. liepos 16 d. BUAB „Tik gėlės“ bankroto administratorės pateiktas atsakymas, jog ieškovė yra BUAB „Tik gėlės“ debitorė 12 089,31 Eur sumai; VĮ Registrų centras pateiktas ieškovės 2013 m. balansas; D. R. pasirašyti kreditorių sąrašai: 2013 m. balandžio 25 d. nurodoma 1 133 052,2 Lt skola BUAB „Tik gėles“ ir 2013 m. balandžio 17 d. įvardijamas skolos įskaitymas su BUAB „Tik gėlės“ 1 094 509,41 Lt; taip pat 2013 m. kovo 1 d. paskolos sutartis Nr. 2013/02-01, kuria apeliantas paskolino BUAB „Floros magija“ 1 158,48 Eur atsiskaitymams su tiekėjais. Akivaizdu, jog įmonė, vykdanti didelės apimties prekių (gėlių) tiekimus BUAB „Tik gėlės“, turėjo galimybę už šias prekes gauti pinigus ir jais atsiskaitinėti su savo tiekėjais, tačiau 2013 m. kovo 1 d. jokių lėšų įmonės sąskaitose nebuvo. 2013 m. BUAB „Tik gėlės“ ataskaitoje nurodyta, kad per vienerius metus gautinos pirkėjų skolos sudaro 102 361,27 Eur; iki vienarūšių reikalavimų įskaitymo užfiksavimo dienos (2013 m. balandžio 17 d.) vien ieškovės skola BUAB „Tik gėlės“ sudarė net 328 154,60 Eur, todėl akivaizdu, kad balanse pateikiami duomenys, įvertinus 2013 m. atlikus vienarūšių reikalavimų įskaitymus.

8322.6.

84Bankroto pripažinimo tyčiniu byloje nebuvo nagrinėjamas civilinės atsakomybės klausimas, todėl ir nebuvo sprendžiamas klausimas dėl de facto vadovavimo, šiuos klausimus išnagrinėjo teismas skundžiamame sprendime. D. R. patvirtino, kad nebuvo susipažinęs su įmonės dokumentais, nevertino įmonės finansinės būklės, negalėjo įvardyti įmones tiekėjų ir klientų, be to, anksčiau nėra vadovavęs didelei įmonei. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas D. R. buvo „statytinis“ vadovas. M. S. iki pat bankroto bylos iškėlimo veikė įmonės viduje, priiminėjo sprendimus už D. R.. M. S. de facto vadovavimą patvirtina faktas, kad jau nebūdamas įmonės vadovu, pasirašė ilgalaikio turto nurašymo aktą; 2013 m. balandžio mėn. buvo atliktas skolos įskaitymas su kita jo valdoma įmone BUAB „Tik gėlės“ bei tai, kad atsakovas M. S. ir toliau atstovavo bendrovę santykiuose su pagrindiniu tiekėju – Kurt Schrama.

8522.7.

86Įprastinis mokios įmonės turto nurašymas nėra ydingas ar sukeliantis neigiamų pasekmių, tačiau kai turtas nurašomas įmonėje, kuri yra nemoki ir kuri turi didelių įsipareigojimų kreditoriams, reikalinga dėti maksimalias pastangas realizuoti įmonės turtą ir už pardavimą gautas lėšas paskirstyti įmonės kreditoriams.

8722.8.

88Atstatydinus ankstesnį administratorių, iš jo buvo perimti įmonės dokumentai, tačiau joks turtas perduotas nebuvo. Pagal įprastą administratorių pasikeitimo tvarką, atstatydintasis administratorius privalo perduoti administruojamos įmonės dokumentus ir kitą materialų turtą. Administratoriui perdavus tik dokumentus, buvo konstatuota, kad įmonėje turto nėra.

8922.9.

90Teismas teisingai skaičiavo žalos dydį pagal įskaitymo atlikimo momentą – 2013 m. balandžio mėn., nors įskaitymo fiksavimo momentu įmonei nebuvo iškelta bankroto byla, tačiau jau 2012 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo faktiškai nemoki. Be to, Kurt Schrama kreditorinio reikalavimo pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

91Teisėjų kolegija

konstatuoja:

92IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

933.

94Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

954.

96CK 2.87 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams.

975.

98CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Juridinio asmens valdymo organo nario civilinę atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas lemia jo pareiga veikti išimtinai juridinio asmens interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-686/2017, 13 punktas).

996.

100Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Ši bendrovės vadovo pareiga teismų praktikoje taip pat suformuluota kaip pareiga veikti išimtinai bendrovės interesais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-421/2018 50 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

1017.

102Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešinti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013; kt.).

1038.

104Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421-2015). Dėl faktų, nustatytų nutartyje dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, vertinimo byloje dėl civilinės atsakomybės taikymo įmonės vadovams

1059.

106Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas atsakovų neteisėtus veiksmus dėl nuostolingo turto (automobilių) pardavimo, skolos įskaitymo, reikalavimo teisių perleidimo bei turto nurašymo, be kita ko, rėmėsi Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi, priimta BUAB „Floros magija“ bankroto byloje Nr. B2-29-555/2019, kuria BUAB „Floros magija“ bankrotas pripažintas tyčiniu; teismas sprendė, kad minėtoje nutartyje nustatytos aplinkybės dėl BUAB „Floros magija“ buvusių vadovų veiksmų turi prejudicinę galią. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai faktus, konstatuotus tyčinio bankroto nutartyje, laikė prejudiciniais ir suteikė jiems prioritetą vertindamas įrodymus nagrinėjamoje byloje dėl vadovų civilinės atsakomybės.

10710.

108Teisėjų kolegija nurodo, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatas nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Kasacinis teismas, aiškindamas šią proceso normą, yra išaiškinęs, kad prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37-916/2019, 22 punktas ir kt.).

10911.

110Kasacinio teismo praktikoje yra pažymima, kad juridinio asmens bankroto pripažinimas tyčiniu reiškia, kad kitaip negu bendrais vadovo civilinės atsakomybės atvejais, nereikia įrodinėti vadovo neteisėtų veiksmų – faktinės aplinkybės, nustatytos sprendžiant klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir susijusios su vadovo neteisėtais veiksmais, sudariusiais pagrindą pripažinti bankrotą tyčiniu, laikytinos prejudiciniais faktais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-125-687/2019 50 punktą, kt.). Teisėjų kolegija, spręsdama dėl tyčinio bankroto byloje nustatytų faktinių aplinkybių prejudicialumo, pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta BUAB „Floros magija“ bankroto byloje Nr. B2-29-555/2019, yra įsiteisėjusi, nurodytoje byloje dalyvavo tos pačios šalys, kurios dalyvauja ir šioje byloje, ieškovės bankroto administratoriaus nurodomos faktinės aplinkybės, kaip žalos atlyginimo prievolių pagrindas, taip pat sudarė ir tyčinio bankroto nagrinėjimo dalyką. Tai reiškia, kad egzistuoja nurodytos sąlygos, leidžiančios sprendžiant šioje byloje nagrinėjamą šalių ginčą remtis Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis kaip prejudiciniais faktais. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas, vertindamas tyčinio bankroto nutartyje konstatuotus faktus kaip prejudicinius, pagrįstai pasisakė dėl atsakovų M. S. ir D. R. neteisėtų veiksmų ir jų reikšmės nagrinėjamai bylai.

11112.

112Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl tyčinio bankroto nutartyje nustatytų faktinių aplinkybių prejudicialumo rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-456-378/2018. Minėtoje nutartyje kasacinis teismas yra nurodęs, kad, pripažinus bankrotą tyčiniu, kartu su neteisėtais veiksmais yra nustatyta (prejudicinių faktų forma) ir vadovo kaltė, o kitos dvi civilinės atsakomybės sąlygos – žala bei priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys – yra preziumuojamos. Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi aukščiau nurodyta kasacinio teismo praktika, nes tyčinio bankroto byloje nustatytas apelianto veiksmų neteisėtumas ir jo kaltė, civilinės atsakomybės aspektu taikant panašią, kaip ir vadovo atveju, teisės aiškinimo taisyklę, gali būti laikomi prejudiciniais faktais. Kita vertus, net ir pripažinus, kad aptartos apelianto civilinės atsakomybės sąlygos nustatytos arba preziumuojamos, vis tik pažymėtina, kad, sprendžiant klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, nėra sprendžiamas padarytos žalos dydžio ir jos atlyginimo įmonei bei jos kreditoriams klausimas. Įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu savaime neįrodo asmenų, susijusių su įmonės privedimu prie bankroto tyčia, civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017; 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-125-687/2019, 49 punktas). Todėl nuo tokių reikalavimų bankrutavusios įmonės vadovas ar akcininkai gali gintis visomis CPK nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Dėl transporto priemonių pardavimo sandorių

11313.

114Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Floros magija“ jai priklausančius automobilius Volkswagen Caddy ir Volkswagen Crafter 35 pardavė BUAB „Tik gėlės“ atitinkamai už 2873,61 Eur ir 3784,75 Eur. Tačiau ginčas kilo dėl perleistų transporto priemonių vertės nustatymo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto teiginių apie parduotų transporto priemonių nusidėvėjimą nepagrindimas bei ieškovės bankroto administratoriaus pateikti įrodymai – UAB „Plius“ pažyma apie vidutines automobilių rinkos vertes įrodė jų pardavimu ieškovei padarytą 9 479,64 Eur žalą. Tuo tarpu apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas automobilių vertę bei spręsdamas, kad jie perleisti mažesne nei rinkos kaina, nepagrįstai rėmėsi bankroto administratoriaus pateikta UAB „Plius“ pažyma, neatsižvelgė į automobilių būklę.

11514.

116Kaip nurodyta nutarties 28 punkte, ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą bei dydį ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Tačiau tai nepaneigia kitų asmenų teisės teisme ginti savo teisėtus interesus ir tai užtikrinančių bendrųjų įrodinėjimo taisyklių taikymo. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę ne tik ieškovas byloje privalo įrodyti savo reikalavimų pagrindą, tačiau ir atsakovas privalo pagrįsti savo atsikirtimų aplinkybes (CPK 12, 178 straipsniai). Nagrinėjamu atveju, apeliantas, nesutikdamas su remiantis UAB „Plius“ pažyma nustatyta automobilių verte, apsiriboja vien deklaratyvaus pobūdžio atsikirtimais apie automobilių būklę. Pažymėtina, kad nei atsakovas D. R., nagrinėjant klausimą dėl tyčinio bankroto, nei apeliantas M. S. nagrinėjant šią bylą tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame teisme, nesutikdami su UAB „Plius“ pažymoje nurodyta automobilių verte bei teigdami, kad perleistos transporto priemonės buvo techniškai netvarkingos, nepateikė jokių jų nurodomas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantas nepateikė visiškai jokių įrodymų, pagrindžiančių kitokią perleistų transporto priemonių vidutinę rinkos vertę, ar įrodymų apie automobilių defektus, taip pat vertinant, kad nurodyti automobiliai buvo perleisti M. S. valdomai įmonei BUAB „Tik gėlės“, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas ieškovei padarytą žalą, pagrįstai rėmėsi ieškovės bankroto administratoriaus pateikta UAB „Plius“ pažyma apie automobilių vidutines rinkos vertes.

11715.

118Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino apelianto veiksmus parduodant aptariamus automobilius ir pagrįstai nusprendė, jog šie veiksmai neatitinka CK 2.87 straipsnyje įtvirtintų juridinio asmens valdymo organų narių pareigų ir yra pagrindas priteisti žalos atlyginimą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo

11916.

120Ieškovė reikalavimą atsakovams, kaip bankrutavusios UAB „Floros magija“ de jure ir de facto vadovams, atlyginti žalą siejo ir su atsakovų veiksmais dėl BUAB „Tik gėlės“ skolos įskaitymo, užfiksuoto 2013 m. balandžio mėn. sudarytame kreditorių sąraše, kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo. Apelianto teigimu įskaitymas faktiškai nebuvo atliktas, o sudaromi kreditorių sąrašai nuolat kito.

12117.

122Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. balandžio 17 d. kreditorių sąraše užfiksuota, kad BUAB „Tik gėlės“ turėjo 328 154,60 Eur reikalavimo teisę į ieškovę, kuri po skolos įskaitymo sumažėjo iki 11 162,76 Eur, t. y. 316 991,84 Eur suma. Nors apeliantas nurodo, kad įskaitymo fakto nurodymas minėtame kreditorių sąraše nepatvirtina, kad jis faktiškai buvo atliktas, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas įskaitymo pripažinimo faktą nagrinėjo visų faktinių aplinkybių kontekste. Pirmosios instancijos teismo išvadą dėl įskaitymo patvirtina BUAB „Tik gėlės“ bankroto administratorės 2018 m. liepos 16 d. raštas, kuriame nurodoma, kad ieškovė nėra įtraukta į BUAB „Tik gėles“ kreditorių sąrašą, o yra BUAB „Tik gėlės“ debitorė 12 089,31 Eur sumai. Pačios BUAB „Tik gėlės“ VĮ Registrų centras pateiktas 2013 m. balansas taip pat patvirtina, kad 2013 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos pirkėjų skolos sudaro 102 361,27 Eur (353 433 Lt), kai tuo tarpu vien ieškovės skola iki ginčijamo įskaitymo atlikimo sudarė 328 154,60 Eur sumą. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje, kurioje ieškovės bankrotas pripažintas tyčiniu, taip pat nustatė aplinkybes, kad nors rašytinės sutarties nėra, tačiau prekės įgytos iš Kurt Schrama galimai buvo panaudotos patenkinti BUAB „Tik gėlės“ kreditorinį reikalavimą.

12318.

124Teisėjų kolegija, įvertinusi nutarties 37 punkte nustatytų aplinkybių visumą, atsižvelgdama, kad ieškovė ir BUAB „Tik gėlės“ buvo susijusios įmonės (abiejų akcininkas buvo apeliantas M. S.), daro išvadą, kad tarp BUAB „Floros magija“ ir BUAB „Tik gėlės“ buvo atlikti įskaitymai bendrai 316 991,84 Eur sumai, taip pažeidžiant kitų ieškovės kreditorių interesus. Dėl Kurt Schrama reikalavimo proporcijos

12519.

126Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą kvestionuoja ir tuo atžvilgiu, kad žalos proporcija nepagrįstai paskaičiuota nuo 2013 m. balandžio mėn. buvusių kreditorių reikalavimų bendros sumos, kai dar nebuvo iškelta bankroto byla, nes iškėlus bankroto bylą kreditoriaus Kurt Schrama finansinis reikalavimas sumažėjo iki 157 826,15 Eur.

12720.

128Teisės aktuose nenustatyta visiško nuostolių atlyginimo principo išimčių sprendžiant dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo civilinės atsakomybės bendrovei CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu, nepaisant to, ar vadovo civilinės atsakomybės klausimas sprendžiamas iki, ar po bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Tokių išimčių buvimo nepatvirtina ir teismų praktika. Bendrovės vadovo pareiga atlyginti bendrovei padarytą žalą nėra apribota bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų bankroto byloje ir (ar) bendrovės bankroto administravimo išlaidų sumomis. Priešingas aiškinimas lemtų, kad bendrovės vadovas, padaręs bendrovei daugiau žalos nei bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų bankroto byloje ir (ar) bendrovės bankroto administravimo išlaidų suma, būtų iš dalies atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės vien dėl vėlesnio fakto – bankroto bylos iškėlimo bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-548-969/2018, 31 p.).

12921.

130Teisėjų kolegija, vertindama žalos dydį dėl skolos įskaitymo ir priežastinį ryšį bei remdamasi aukščiau nurodyta kasacinio teismo praktika, atmeta apelianto argumentus dėl žalos dydžio proporcijos skaičiavimo kaip nepagrįstus ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai žalos dydį skaičiavo pagal įskaitymo atlikimo momentu buvusią įmonės skolų apimtį. Dėl turto nurašymo

13122.

132Atsakovas M. S. apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad dalis nurašyto ilgalaikio įmonės turto buvo bevertis, o likusi dalis buvo perduota pirmajam bankroto administratoriui. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad ieškovės ilgalaikis turtas buvo nurašytas apelianto M. S. sprendimu, surašant 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto nurašymo aktą Nr. 1, t. y. prieš kreipiantis į teismą dėl BUAB „Floros magija“ bankroto bylos iškėlimo, todėl kaip sprendė pirmosios instancijos teismas ir kaip pagrįstai nurodo ieškovė, turtas buvo nurašytas įmonėje, kuri tuo metu buvo nemoki ir turinti didelių įsipareigojimų kreditoriams, todėl turto nurašyti nebuvo jokio pagrindo. Juo labiau kad nurašytas turtas liko įmonėje ir toliau buvo naudojamas.

13323.

134Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl turto perdavimo pirmajam bankroto administratoriui. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą ir užtikrinti jo apsaugą, todėl jis atsako už finansinės atskaitomybės parengimą (CK 2.87 straipsnio 1 dalis, ABĮ 37 straipsnio 7, 8 dalys, 12 dalies 2, 3, 4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4, 12 straipsniai, 21 straipsnio 1 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės pirmajam bankroto administratoriui atsakovas D. R. 2013 m. liepos 23 d. perdavimo–priėmimo aktu perdavė keturis kasos aparatus ir ąžuolinius baldus, perduoto turto bendra vertė 612,25 Eur, tačiau nurodytas turtas nebuvo nurašytas. Duomenų apie nurašyto turto perdavimą pirmajam bankroto administratoriui byloje nėra, tokių duomenų nepateikė ir apeliantas. Dėl asmens pripažinimo faktiniu bendrovės vadovu sąlygų

13524.

136Civilinės atsakomybės prasme kaip vadovas gali būti vertinamas ne tik asmuo, kuris pagal įmonės dokumentus tuo metu ėjo įmonės vadovo pareigas (de jure vadovas), tačiau ir bet kuris kitas asmuo, jei nustatoma, kad įmonė veikė jo vadovaujama (de facto vadovas). Pripažinus, kad formaliai vadovu nepaskirtas asmuo sistemingai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas, jo atsakomybė už neteisėtais veiksmais įmonei padarytą žalą taikoma kaip de jure vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013). Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad faktiniu įmonės vadovu pripažįstamas tas asmuo, kuris atlieka juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas ir priima vadovui pagal kompetenciją priskirtus valdingus sprendimus, nepriklausomai nuo jo einamų formalių pareigų įmonėje ir nepriklausomai nuo jo buvimo ar ne įmonės dalyviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-265-611/2017).

13725.

138Faktinis vadovas paprastai neperima tų valdymo funkcijai būdingų pareigų, kurioms būtinas bendrovės atstovo pagal įstatymą statusas, – sudarinėti sandorių bendrovės vardu, pasirašinėti oficialių bendrovės dokumentų, balsuoti valdybos posėdžiuose ir pan., tačiau jis gali daryti verslo sprendimus, kurių pagrindu formalus vadovas ar asmenys, veikiantys įgaliojimo pagrindu, sudarys konkrečius sandorius. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad de facto vadovas yra asmuo, kuris nėra paskirtas direktoriumi, bet nuolatos priima strateginius verslo sprendimus, būdingus šiai pozicijai. Būtent verslo sprendimų priėmimo kriterijus vadovą skiria nuo kitų darbuotojų bei akcininkų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-324-915/2017).

13926.

140Ieškovė šioje byloje įrodinėjo, kad apeliantas M. S. buvo de facto BUAB ,,Floros magija“ vadovas, kad atsakomybė už fiduciarinių pareigų pažeidimą taikoma ne tik formaliai paskirtam (de jure) vadovui, bet ir faktiniam bendrovės vadovui. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo jo de facto vadovavimą, nes D. R. savo vadovavimo laikotarpiu vykdė normalią ūkinę veiklą.

14127.

142Taigi, sprendžiant, ar M. S. buvo BUAB „Floros magija“ de facto vadovu, esminė aplinkybė, kuri turėjo (turi) būti nustatyta, yra ta, kuris iš atsakovų faktiškai nuolat priimdavo verslo sprendimus. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. S., nebebūdamas ieškovės direktoriumi, pasirašė 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovės turto nurašymo aktą, tačiau vien ta aplinkybė, kad apeliantas, būdamas įmonės akcininku, pasirašė nurodytą aktą, savaime nesuteikia teisinio pagrindo jį laikyti įmonės faktiniu vadovu. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodyto akto pasirašymo faktą kartu su atsakovo D. R. paaiškinimais, pritaria pirmosios instancijos teismas išvadai, kad M. S. buvo faktinis įmonės vadovas. Tiek nagrinėjant tyčinio bankroto klausimą, tiek ir šią bylą, atsakovas D. R. patvirtino, kad jis, prieš tapdamas ieškovės vadovu, nebuvo vadovavęs didelei įmonei, apeliantas jam neperdavė jokių įmonės dokumentų ar turto, todėl jis nesusipažino su įmonės dokumentais bei neįvertino jos finansinės būklės, atsakovas taip pat negalėjo nurodyti ieškovės tiekėjų ir klientų, paaiškinti dėl Kurt Schrama tiektų prekių ir skolos įskaitymo BUAB „Tik gėlės“. Pažymėtina, kad priešingai nei nurodo apeliantas, D. R. patvirtino, jog su M. S. nuolat bendravo ir tarėsi dėl įmonės veiklos. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptartų aplinkybių visuma pagrindžia ieškovės įrodinėjamą aplinkybę, kad D. R. nepriiminėjo galutinių verslo sprendimų, o dėl jų nuolat tardavosi su įmonės akcininku M. S., t. y šis atsakovas sistemingai atliko veiksmus, kurie būdingi vadovui, todėl jis laikytinas BUAB „Floros magija“ de facto vadovu. Apelianto argumentai, kad jis jokių sistemingų veiksmų, būdingų vadovui, neatliko, nes įmonė nebevykdė veiklos, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytini gynybine atsakovo versija ir siekiu išvengti civilinės atsakomybės taikymo. Vien tai, kad įmonės veikla buvo nuostolinga, nereiškia, kad įmonėje jokia veikla nebuvo vykdoma.

14328.

144Apelianto nurodomos aplinkybės, kad atsakovas D. R. atliko tam tikrus veiksmus (pasirašė 2012 m. gruodžio 31 d. balansą, eilę kreditorių sąrašų, reikalavimo teisių perleidimo sutartis) nepaneigia M. S., kaip de facto įmonės vadovo, statuso, nes, kaip jau minėta, svarbu, kas faktiškai nuolat priimdavo verslo sprendimus, o ne kas atstovavo įmonei santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

14529.

146Teisėjų kolegijos vertinimu, įrodžius, kad M. S. de facto vadovavo įmonės vykdytai veiklai, dėl kurios įmonei ir jos kreditoriams kilo žala, atsakomybės taikymas ne tik de jure, bet ir de facto vadovui atitinka šios atsakomybės rūšies taikymo de facto vadovams paskirtį ir tikslą, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Dėl atsakomybės rūšies

14730.

148Jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6.5 straipsnis). Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės atveju taikoma tik tada, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečiam atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-421/2018).

14931.

150CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia bendrą žalą, t. y. objektyvaus bendrininkavimo atveju. Žala šiame kontekste aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas teisės saugomam interesui, o nedaloma žala yra tada, kai negalima išskirti skirtingų interesų pažeidimo arba pažeidus tą patį interesą negalima nustatyti, kuri žalos dalis priskirtina konkrečiam atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-450-219/2018).

15132.

152Nagrinėjamu atveju abiejų atsakovų veiksmai, atliekant skolos įskaitymą BUAB „Tik gėlės“, sukėlė bendrą žalą, t. y. nustatytas objektyvaus bendrininkavimo atvejis, solidarioji jų pareiga atlyginti padarytą žalą preziumuojama. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju abiejų atsakovų veiksmai (neveikimas), atliekant vienarūšių reikalavimų įskaitymą su BUAB „Tik gėlės“ prisidėjo prie to, kad susidarė kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių nėra galimybės patenkinti iš pačios įmonės turto. Dėl prašymo atidėti procesinio sprendimo priėmimą/paskelbimą

15333.

154Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. birželio 6 d. gautas apelianto prašymas atidėti procesinio sprendimo priėmimą/paskelbimą papildomam 30 dienų terminui, tikslu pateikti teismui šalių suderintą ir pasirašytą taikos sutartį. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 4 d. nutartimi nutarta priimtą procesinį sprendimą paskelbti 2019 m. birželio 13 d. 15.00 val.

15534.

156Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui; procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo (apelianto) M. S. procesinis dokumentas (prašymas atidėti procesinio sprendimo priėmimą/paskelbimą) Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktas po civilinės bylos pagal atsakovo M. S. apeliacinį skundą išnagrinėjimo iš esmės posėdžio, jį atsisakytina priimti (CPK 257 straipsnis, 263 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis). Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

15735.

158Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė įrodė visas sąlygas apelianto civilinei atsakomybei taikyti, o apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15936.

160Teisėjų kolegijai atmetus atsakovo M. S. apeliacinį skundą, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme įgijo BUAB „Floros magija“, tačiau bankroto administratorius nepateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo nespręstinas.

161Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

162Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Floros... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 29 d., likus mažiau nei metams iki bankroto... 9. 3.... 10. Ieškovei esant nemokiai, 2013 m. balandžio 25 d. atsakovai atliko 316 991,84... 11. 4.... 12. Floristikos prekių įsigijimas iš įmonės Kurt Schrama Bloemenexport B.V.... 13. 5.... 14. Ieškovei nenaudingomis sąlygomis ir esant nemokiai, atsakovas D. R. 2013 m.... 15. 6.... 16. 2012 m. gruodžio 31 d. be teisinio pagrindo atsakovas M. S. priėmė įsakymą... 17. 7.... 18. Visi nurodyti atsakovų veiksmai Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d.... 19. 8.... 20. Atsakovas M. S. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad automobiliai buvo... 21. 9.... 22. Atsakovas D. R. nurodė, kad jis nepamena kas jam pasiūlė tapti ieškovės... 23. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 10.... 25. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad UAB „Floros magija“ direktoriumi nuo 2006 m.... 28. 12.... 29. Teismo vertinimu, ieškovė įrodė, kad atsakovai, vadovaudami ieškovės... 30. 13.... 31. Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika dėl juridinio asmens... 32. 14.... 33. Teismas atkreipė dėmesį, kad nutartyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu... 34. 15.... 35. Teismas nutartyje dėl tyčinio bankroto, atsižvelgdamas į tai, kad D. R.,... 36. 16.... 37. Teismas atmetė M. S. argumentus, kad už įskaitymą jis neatsakingas. Tai,... 38. 17.... 39. Prejudicine tvarka yra nustatytas ir faktas, kad D. R. savo šeimos narės... 40. 18.... 41. Turto nurašymas 2012 m. gruodžio 31 d. (prieš bankroto bylos iškėlimą)... 42. 19.... 43. Teismas sprendė, kad ieškovė įrodė atsakovo M. S. neteisėtus veiksmus,... 44. 20.... 45. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau -... 46. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 47. 21.... 48. Atsakovas M. S. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m.... 49. 21.1.... 50. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m.... 51. 21.2.... 52. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje, kurioje buvo... 53. 21.3.... 54. 2017 m. gegužės 23 d. tyčinio bankroto nutartyje, nebuvo nustatyti M. S.... 55. 21.4.... 56. 2017 m. gegužės 23 d. nutartyje nebuvo nagrinėjamas konkrečios žalos dydis... 57. 21.5.... 58. Teismas nepateikė jokių motyvų, kodėl automobilių perleidimas buhalterine... 59. 21.6.... 60. Sprendžiant dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, įskaitymo faktas ir jo... 61. 21.7.... 62. Teismas, pripažindamas M. S. faktiniu įmonės vadovu, netinkamai aiškino ir... 63. 21.8.... 64. Teismui nepagrįstai konstatavus de facto M. S. vadovavimą, nepagrįstai... 65. 21.9.... 66. Ieškovė dėl žalos atlyginimo kreipėsi po to, kai visų kreditorių... 67. 21.10.... 68. Nesant ginčo, kad turtas nurašytas ne pagal Lietuvos Respublikos pelno... 69. 21.11.... 70. Buvęs įmonės vadovas D. R. bankroto administratoriui A. U. perdavė įmonės... 71. 2.... 72. Ieškovė BUAB „Floros magija, atstovaujama bankroto administratoriaus A. G.,... 73. 22.1.... 74. Byloje dėl BUAB „Floros magija“ bankroto pripažinimo tyčiniu teismas... 75. 22.2.... 76. Kasacinio teismo nutartyje Nr. 3K-3-456-378/2018 nagrinėjamas praktiškai... 77. 22.3.... 78. Atsakovas M. S. turėjo teisę pateikti rašytinius įrodymus, kurie paneigtų... 79. 22.4.... 80. Įvertinus tai, kad pagal transporto priemonių identifikacinius numerius,... 81. 22.5.... 82. Atliktus tarpusavio įskaitymus tarp BUAB „Floros magija“ ir BUAB „Tik... 83. 22.6.... 84. Bankroto pripažinimo tyčiniu byloje nebuvo nagrinėjamas civilinės... 85. 22.7.... 86. Įprastinis mokios įmonės turto nurašymas nėra ydingas ar sukeliantis... 87. 22.8.... 88. Atstatydinus ankstesnį administratorių, iš jo buvo perimti įmonės... 89. 22.9.... 90. Teismas teisingai skaičiavo žalos dydį pagal įskaitymo atlikimo momentą... 91. Teisėjų kolegija... 92. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 93. 3.... 94. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 95. 4.... 96. CK 2.87 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 97. 5.... 98. CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 99. 6.... 100. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 19... 101. 7.... 102. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 103. 8.... 104. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 105. 9.... 106. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas atsakovų... 107. 10.... 108. Teisėjų kolegija nurodo, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatas... 109. 11.... 110. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymima, kad juridinio asmens bankroto... 111. 12.... 112. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl tyčinio bankroto nutartyje... 113. 13.... 114. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Floros magija“ jai priklausančius... 115. 14.... 116. Kaip nurodyta nutarties 28 punkte, ieškovas privalo įrodyti neteisėtus... 117. 15.... 118. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 119. 16.... 120. Ieškovė reikalavimą atsakovams, kaip bankrutavusios UAB „Floros magija“... 121. 17.... 122. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Bylos duomenimis... 123. 18.... 124. Teisėjų kolegija, įvertinusi nutarties 37 punkte nustatytų aplinkybių... 125. 19.... 126. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą kvestionuoja ir tuo... 127. 20.... 128. Teisės aktuose nenustatyta visiško nuostolių atlyginimo principo išimčių... 129. 21.... 130. Teisėjų kolegija, vertindama žalos dydį dėl skolos įskaitymo ir... 131. 22.... 132. Atsakovas M. S. apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad dalis nurašyto... 133. 23.... 134. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl turto perdavimo... 135. 24.... 136. Civilinės atsakomybės prasme kaip vadovas gali būti vertinamas ne tik asmuo,... 137. 25.... 138. Faktinis vadovas paprastai neperima tų valdymo funkcijai būdingų pareigų,... 139. 26.... 140. Ieškovė šioje byloje įrodinėjo, kad apeliantas M. S. buvo de facto BUAB... 141. 27.... 142. Taigi, sprendžiant, ar M. S. buvo BUAB „Floros magija“ de facto vadovu,... 143. 28.... 144. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad atsakovas D. R. atliko tam tikrus veiksmus... 145. 29.... 146. Teisėjų kolegijos vertinimu, įrodžius, kad M. S. de facto vadovavo įmonės... 147. 30.... 148. Jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš... 149. 31.... 150. CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari, jei visa arba konkreti žalos... 151. 32.... 152. Nagrinėjamu atveju abiejų atsakovų veiksmai, atliekant skolos įskaitymą... 153. 33.... 154. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. birželio 6 d. gautas apelianto prašymas... 155. 34.... 156. Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta... 157. 35.... 158. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 159. 36.... 160. Teisėjų kolegijai atmetus atsakovo M. S. apeliacinį skundą, teisę į... 161. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 162. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą....