Byla 2A-2087-781/2014
Dėl motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Laimos Gerasičkinienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei B. B., trečiasis asmuo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai, dėl motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovei B. B. (toliau - atsakovė) motinos valdžią E. B. atžvilgiu, priteisti iš atsakovės išlaikymą E. B. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės; nustatyti nuolatinę globą E. B. ir jos globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus, E. B. gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. A30-2681 dėl laikinosios globos E. B. nustatymo; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog atsakovė yra vieniša motina, tėvystė vaikui nenustatyta, savo dukters E. B. atžvilgiu motinos valdžios neįgyvendina. Mažametė E. B. dėl netinkamos priežiūros iš atsakovės šeimos pirmą kartą paimta 2012 m. gegužės 24 d., gavus pranešimą telefonu apie atsakovės piktnaudžiavimą alkoholiu ir vaiko nepriežiūrą. E. B. dėl nesaugių ir netinkamų gyvenimo sąlygų buvo paimta iš neblaivios atsakovės ir apgyvendinta Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ trumpalaikės globos centre. 2012 m. vasario 11 d. E. B. paskirta laikinoji globa, globėju paskiriant Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus. Atsakovei nesirūpinant dukra, nekeičiant gyvenimo būdo, ieškovo manymu, reikalinga neterminuotai apriboti motinos valdžią dukters atžvilgiu.

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė, jog stengsis keisti gyvenimo būdą, pradės dirbti, lankys mergaitę, prašė netaikyti neterminuoto motinos valdžios apribojimo.

6Trečiasis asmuo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai palaikė ieškovo prašymą neterminuotai apriboti B. B. motinos valdžią dukters atžvilgiu.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t.y. laikinai, 3 (trijų) metų laikotarpiui apribojo motinos valdžią atsakovei dukters E. B. atžvilgiu, nustatė laikiną globą E. B., jos globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskiriant Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus, E. B. gyvenamąją vietą nustatė globėjo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namuose, taip pat priteisė iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. B. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2013 m. spalio 16 d., iki dukters pilnametystės; sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo nukreipė vykdyti skubiai. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovė šiuo metu nėra pajėgi susigrąžinti dukros ir jos auginti šeimoje, todėl yra pagrindas taikyti motinos valdžios apribojimą, kadangi motina nepakankamai rūpinasi savo vaiku. Įvertinęs bylos aplinkybes, bei atsižvelgęs į jauną moters amžių, motinos norą būti su dukra, taip pat į motinos ir vaiko ryšį, kuris šiuo metu nėra nutrūkęs, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovės elgesys, gyvenimo būdas, gyvenamoji vieta ir pan., tai kas šiuo metu trukdo siekti, kad vaikas gyventų kartu su motina, ateityje nepasikeis. Vertino, jog laikinai, trijų metų laikotarpiui, apribojus motinos valdžią dukters atžvilgiu, bus sudarytas pakankamas laiko tarpas motinai pasitaisyti ir imtis atsakomybės dėl vaiko priežiūros, auklėjimo bei susigrąžinimo į šeimą.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti dalyse dėl laikino motinos valdžios apribojimo ir laikinos globos vaikui nustatymo bei priimti naują sprendimą – laikinai (vienerių metų laikotarpiui) apriboti motinos valdžią atsakovei jos dukters E. B. atžvilgiu, nustatyti nuolatinę globą E. B., jos globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad ieškovas neprieštarauja dėl taikyto laikino motinos valdžios apribojimo atsakovei, tačiau mano, kad trejų metų laikino valdžios apribojimo laikotarpis yra per ilgas. Teigia, kad vienerių metų laikino motinos valdžios apribojimo laikotarpis būtų pakankamas vaiko motinos socialinei reabilitacijai. Tačiau tikimybė, kad ateityje motinai bus galima grąžinti mergaitę yra labai maža, o ilgas vaiko gyvenimas globos institucijoje mažina galimybę būti įvaikintai, todėl atsižvelgiant į vaiko interesus, ieškovas prašo atsakovei motinos valdžią apriboti dukros atžvilgiu vienerių metų laikotarpiui. Be to, anot ieškovo, teismas, nustatęs E. B. laikiną globą, netinkamai taikė materialinės teisės normas. Ieškovo manymu, nepriklausomai nuo to, ar tėvų valdžia apribojama laikinai ar neterminuotai, teismas nustato tik nuolatinę vaiko globą.

11Trečiasis asmuo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė su juo sutinkantis ir prašantis jį tenkinti.

12Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

16Byloje nustatyta, kad atsakovė turi nepilnametę dukrą E. B. (b. l. 5). Duomenys apie vaiko tėvą į Gimimo įrašą neįrašyti (b. l. 5). 2012 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus surašyto Šeimos aplankymo akto Nr. A715-2854 (2.13.2.26-AD15) pagrindu, kuriame nurodyta, kad apsilankymo metu kambaryje jautėsi stiprus alkoholio kvapas, namuose trūko švaros, visur išmėtyti nešvarūs rūbai, neplauti indai, ant grindų mėtėsi nuorūkos, ant stalo tušti vyno buteliai, nešvarios stiklinės, vaikui skirta lova be patalynės, drabužėliai nešvarūs, taip pat kad atsakovė nedirba, registruota darbo biržoje, gauna socialinę 324 Lt pašalpą ir išmoką už vaiką, jos sugyventinis nedirba, neregistruotas darbo biržoje, verčiasi atsitiktiniais darbais, buvo nutarta paimti mergaitę E. B. ir apgyvendinti ją Vaikų globos namuose „Gilė“ trumpalaikės globos centre (b. l. 8-9). Po minėto apsilankymo ir vaiko paėmimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A30-1962 atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b. l. 13). 2012 m. birželio 21 d. apsilankius pas atsakovę pastebėta, kad moteris pradėjo rūpintis buitimi, stengiasi vaikui sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas, todėl 2012 m. birželio 26 d. E. B. buvo grąžinta į šeimą motinai (b. l. 11, 12). 2012 m. rugpjūčio 6 d. ieškovui gavus pranešimą apie motinos netinkamą elgesį ir vaiko nepriežiūrą, buvo nuvykta į atsakovės namus, kur atsakovės nebuvo, todėl buvo nutarta pakartotinai mergaitę apgyvendinti Vaikų globos namuose „Gilė“ trumpalaikės globos centre (b. l. 14).

17Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį.

18Ieškovas iš esmės sutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimu, tačiau pateikęs apeliacinį skundą jį motyvuoja per ilgu laikino motinos valdžios apribojimu atsakovei (3 metai). Ieškovo manymu, atsakovės socialinei reabilitacijai pakaktų vienerių metų. Nurodė, kad tikimybė, jog ateityje motinai bus galima grąžinti į šeimą yra labai maža, o ilgas mergaitės gyvenimas globos institucijoje sumažins galimybę įvaikinti.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu laikinai – trijų metų laikotarpiui, apribojo atsakovės, kaip motinos, valdžią jos dukrai E. Pagrindas apriboti atsakovės motinos valdžią buvo atsakovės veiksmai, t. y. kad ji šiuo metu nėra pajėgi susigrąžinti dukros ir jos auginti šeimoje, bei nepakankamai rūpinasi savo vaiku. Laikiną motinos valdžios apribojimą pirmosios instancijos teismas taikė atsižvelgęs į aplinkybes, kad atsakovė lanko savo dukrą, į globos namus atneša lauktuvių, taip pat į motinos norą būti su dukra, į motinos ir vaiko ryšį, kreipimąsi į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl dukros grąžinimo į šeimą, kartais gerėjančias buities sąlygas. Taigi, apylinkės teismas, priėmęs sprendimą atsakovei motinos valdžią riboti laikinai, o ne neterminuotai, nustatė, kad yra galimybės atsakovei pakeisti savo elgesį ir gyvenimo būdą. Ieškovas šios išvados apeliaciniame skunde nepaneigė. Teisėjų kolegija, susipažinusi su ieškovo argumentais, apeliacinio skundo turiniu pažymi, kad jis nėra paremtas jokiais objektyviais duomenimis, įrodymais, o grindžiamas tik prielaidomis bei ieškovo nuomone.

20Pabrėžtina, kad tokio pobūdžio bylose itin svarbu yra tinkamai įvertinti geriausius vaiko interesus. Remiantis EŽTT jurisprudencijos standartais, geriausių vaiko interesų apsvarstymas yra dvejopo pobūdžio: pirma, reikia užtikrinti, kad vaikas augtų sveikoje aplinkoje ir tėvas (motina) negali imtis priemonių, kurios pakenktų vaiko sveikatai, raidai, ir, antra, turi būti užtikrintas vaiko ryšių su šeima palaikymas (išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėjo, kad šeima yra ypač netinkama), nes šių ryšių suvaržymas reiškia vaiko atskyrimą nuo jo šaknų. Teismas, spręsdamas įvairių susidūrusių interesų teisingos pusiausvyros nustatymo klausimą, turi atlikti gilų visos šeimos situacijos tyrimą ir išnagrinėti daugelį faktinio, emocinio, psichologinio, materialinio ar medicininio pobūdžio veiksnių, atlikti proporcingą ir pagrįstą kiekvieno asmens atitinkamų interesų vertinimą ir rodyti nuolatinį rūpestį, siekiant nustatyti, koks sprendimas būtų geriausias vaikui (žr. Y. C. v. United Kingdom, no. 4547/10, 13 March 2012,§ 138, mutatis mutandis, Neulinger and Shuruk (GC), no. 41615/07, 6 July 2010, § 139 ir kt.). Esant įpareigojimui prieš imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, visur ir visada pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, nesutiktina su ieškovu, kad nepilnamečio vaiko interesams geriau atitiktų galimybė būti įvaikintam, kuri mažėja dėl per ilgo laikino motinos valdžios apribojimo, negu būti grąžintam į motinos šeimą.

21Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta vaiko teisė gyventi kartu su savo tėvais ar kitais teisėtais savo atstovais. Išskirti vaiką su tėvais ar kitais teisėtais jo atstovais prieš vaiko, taip pat tėvų (teisėtų jo atstovų) valią galima tik išimtiniais įstatymų numatytais atvejais bei nustatyta tvarka, vadovaujantis teismo sprendimu (nuosprendžiu) ir kai toks išskyrimas vaikui yra būtinas (siekiama išvengti pavojaus vaiko gyvybei, sveikatai, būtina pasirūpinti jo priežiūra, auklėjimu, apsaugoti kitus svarbius vaiko interesus). Minėtame teisiniame reguliavime nustatyta vaiko teisė gyventi su tėvais, būti auklėjamam ir aprūpinam savo tėvų šeimoje. Šioje normoje aiškiai išreikšta, kad vaiko gyvenimas savo šeimoje turi pirmenybę prieš kitus vaiko gyvenimo ir auklėjimo būdus. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje šeimos išskyrimas vertinamas kaip labai rimto pobūdžio apribojimas, kuris gali būti taikomas tik esant pakankamai svariems argumentams ir tik vaiko interesais. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovei turi būti nustatytas protingas laiko tarpas imtis priemonių savo ekonominės, emocinės būklės stabilizavimui, buities sąlygų gerinimui, t.y. veiksmams, padėsiantiems sugrąžinti vaiką į šeimą, atlikimui. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai numatė trijų metų laikotarpiui apriboti atsakovei motinos valdžią jos dukros atžvilgiu. Byloje esant duomenų apie atsakovės norą auginti dukrą šeimoje, ja rūpintis, nenutrūkusius motinos ir dukros ryšius, vaiko teises ginančios valstybės institucijos turi padėti suvienyti biologinę motiną ir vaiką.

22Pirmosios instancijos teismas ginčo sprendime nurodė, kad atsakovės motinos valdžia apribojama laikinai, nustatant laikiną globą E. B. ir globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi skiriant Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus. Ieškovas apeliaciniame skunde ginčija tokį apylinkės teismo sprendimą teigdamas, kad teismas vaikui turėjo nustatyti nuolatinę globą. Teisėjų kolegija su tokia apelianto argumentacija sutinka, taip pat konstatuoja, jog skundžiama sprendimo dalimi pažeistos materialinės teisės normos.

23Globos skyrimą reglamentuoja Civilinio kodekso XVIII skyriaus „Nepilnamečių globa ir rūpyba“ teisės normos. Pagal CK 3.183 straipsnio 4 dalį priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. CK 3.252 straipsnio 1 dalyje nurodytos vaiko globos (rūpybos) rūšys: 1) laikinoji globa; 2) nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai yra nurodyti CK 3.254 straipsnyje. Iš šiame straipsnyje nurodytų pagrindų, kurių sąrašas laikytinas baigtiniu, analizės darytina išvada, kad tėvų valdžios apribojimo atveju laikinoji globa negali būti nustatoma (skiriama). CK 3.262 straipsnio 1 dalis numato, kad laikinoji globa (rūpyba) nustatoma rajono (miesto) savivaldybėje jos valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos teikimą, t.y. neteismine tvarka. Teismas nustato (skiria) tik nuolatinę globą. Taigi, teismas, skirdamas globą tuo atveju, kai kuriuo nors būdu (neterminuotai arba laikinai) apribojamos tėvų teisės, iš esmės nustato nuolatinę globą, nes, pasibaigus tėvų valdžios ribojimo terminui, vaikų interesai reikalauja, kad vaikų globos panaikinimo klausimą svarstytų ta institucija, kuri nusprendė paskirti globą, apriboti tėvų teises tiek laikinai, tiek nuolatinai, t.y. teismas. Taigi, kol bus priimta nutartis panaikinti globą, tuo atveju, kai tėvų teisių ribojimo terminas jau pasibaigęs, nepilnamečiai turi turėti globėją. Tokia išvada darytina ir iš laikinosios bei nuolatinės globos tikslų (laikinoji globos pagrindinis tikslas - grąžinti vaiką į šeimą) bei nustatymo pagrindų (CK 3.253-3.257straipnsiai) (nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kai vaikas įstatymo nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų). Todėl tėvų valdžios apribojimo atveju, nepriklausomai nuo to, ar tėvų valdžia apribojama laikinai, ar neterminuotai, teismas nustato (skiria) nuolatinę ( bet ne laikinąją) vaiko globą (rūpybą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-11-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1285/2002).

24Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo išaiškinimą, kolegija konstatuoja, jog tėvų valdžios apribojimo atveju, nepriklausomai nuo to, ar tėvų valdžia apribojama laikinai, ar neterminuotai, teismas nustato (skiria) nuolatinę (bet ne laikinąją) vaiko globą (rūpybą). Dėl aptartų aplinkybių keistina teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo dalis, kuria nustatyta laikina globa atsakovės vaikui E. B. ir paskirtas globėjas, nustatant, jog atsakovės dukros globa nuolatinė ir skiriamas globėjas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą pakeisti.

27Nustatyti nuolatinę globą atsakovės B. B., a.k. ( - ) vaikui E. B., a.k. ( - ) jos globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus (kodas 190988178).

28Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė,... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai palaikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. Trečiasis asmuo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai... 12. Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovė turi nepilnametę dukrą E. B. (b. l. 5).... 17. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų yra... 18. Ieškovas iš esmės sutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu laikinai –... 20. Pabrėžtina, kad tokio pobūdžio bylose itin svarbu yra tinkamai įvertinti... 21. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 23 straipsnio 1 dalyje... 22. Pirmosios instancijos teismas ginčo sprendime nurodė, kad atsakovės motinos... 23. Globos skyrimą reglamentuoja Civilinio kodekso XVIII skyriaus... 24. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą pakeisti.... 27. Nustatyti nuolatinę globą atsakovės B. B., a.k. ( - ) vaikui E. B., a.k. ( -... 28. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....