Byla 2-944-714/2014
Dėl skolininkui L. V. priklausančios turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu sutuoktine V. V., kiti suinteresuotieji asmenys antstolis A. B., kreditoriai A. R., A. M., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), vykdymo tvarką

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio A. B. prašymą išaiškinti teismo nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) N. S. prašymą dėl skolininkui L. V. priklausančios turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu sutuoktine V. V., kiti suinteresuotieji asmenys antstolis A. B., kreditoriai A. R., A. M., ( - ), ( - ), ( - ), vykdymo tvarką ir

Nustatė

2teisme 2014 04 09 buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-31-714/2014 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) N. S. prašymą dėl skolininkui L. V. priklausančios turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu sutuoktine V. V., kiti suinteresuotieji asmenys antstolis A. B., kreditoriai A. R., A. M., ( - ), ( - ), ( - ). Teismas pareiškėjo prašymą tenkino visiškai, nustatė kad skolininkui L. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto dalį sudaro: 0,1544 ha ploto žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), ūkinis pastatas, unikalus numeris ( - ), ūkinis pastatas, unikalus numeris ( - ), esantys ( - ), ir priteisė iš L. V. N. S. naudai 900,00Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

3Teisme 2014 07 14 gautas antstolio A. B. prašymas išaiškinti teismo nutarties vykdymo tvarką Lietuvos Respublikos CPK 589 straipsnio pagrindu.

4Antstolis nurodė, kad siūlant išieškotojui N. S. kreiptis į teismą dėl turto dalies nustatymo per klaidą nebuvo nurodytas gyvenamojo namo priklausinys – kiti statiniai (inžineriniai)- kiemo statiniai (šulinys, tvora), unikalus numeris ( - ). Todėl vykdant teismo 2014 04 09 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-31-714/2014 iškilo abejonių, ar galima realizuoti visą L. V. priklausantį nekilnojamąjį turtą (tame tarpe ir kiemo statinius), esančius ( - ).

5Teismo 2014 07 16 nutartimi buvo paskirtas posėdis rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 593str. 3d.). Apie posėdį buvo informuoti visi dalyvaujantys byloje asmenys, nurodant jiems, kad iki posėdžio jie gali pateikti teismui atsiliepimus į pareikštą prašymą.

6N. S. antstolio prašymą palaiko. Daugiau atsiliepimų ir prašymų negauta.

7Lietuvos Respublikos CK 4.12, 4.13 straipsnius, pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais; antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai; antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius. CK. 4.19 straipsnis nustato, kad priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu; dviejų ar daugiau daiktų sujungimas nedaro nė vieno iš tokių daiktų kito priklausiniu, jeigu nėra požymių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

8Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant tokio pobūdžio klausimus, būtina nustatyti juridiškai reikšmingų faktų sudėtį: 1) kad priklausinio paskirtis yra susijusi su pagrindinio daikto naudojimu ir tarnavimu bendram tikslui, 2) pagrindinio daikto savininkas įstatymų nustatyta tvarka įgijo teisę į priklausinį

9Pagrindiniais daiktais įstatymo pripažįstami daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Antraeiliais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. (CK 4.12-4.13str.) Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką antraeiliais daiktais-priklausiniais-pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant teisiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbu ne fizinis, bet funkcinis daiktų ryšys, tai yra priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2011m.lapkričio 18d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-452/2011).

10Teismo 2014 04 09 nutartimi buvo pripažinta, kad 0,1544 ha ploto žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), priklauso skolininkui L. V.. Tvora yra įrenginys, ribojantis žemės sklypą su jame esančiais pastatais. Tvoros ir šulinio paskirtis yra tarnauti asmens, kuris valdo ir naudojasi žemės sklypu, gyvenamuoju namu ir kitais pastatais, poreikiams. Iš bylos medžiagos taip nustatyta, kad kiti statiniai (inžineriniai)- kiemo statiniai (šulinys, tvora), unikalus numeris ( - ) buvo baigti statyti ( - ) metais, kaip ir gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, unikalus numeris ( - ), tą turtą V. V. vardu L. V. ir V. V. įgijo ( - ) pirkimo pardavimo sutarties pagrindu. Darytina išvada, kad tvora ir šulinys priklauso žemės sklypui ir gyvenamajam namui priklausiniai, yra visiškai su jais susieti, savarankiškai egzistuodami jie neatliktų funkcijų pagal savo paskirtį ir pagrindinio daikto savininko poreikius.

11Tai yra antraeiliai daiktai, kuriuos ištinka pagrindinio daikto likimas (Lietuvos Respublikos CK 4.14str.). Todėl galima būtų daryti išvadą, kad šulinys ir tvora, esantys ( - ), turėtų priklausyti L. V. asmeninės nuosavybės teises, kaip turto dalis atitekusi, nustačius skolininko dalį bendrame su kitu asmeniu (V. V.) turte.

12Nagrinėjant bylą vykdymo procese vien dėl nutarties vykdymo aiškinimo pagal Lietuvos Respublikos CPK 589str. pagrindu, teismas negalėtų plečiamai spręsti nuosavybės klausimo. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjant bylą Nr. 2-31-714/2014 duomenys apie šulinį ir tvorą byloje buvo, bendra turto vertė buvo nustatoma atsižvelgiant į tai, kad namų valdos sklype yra šulinys, ir tas sklypas apjuostas tvora, ir nei vienas iš dalyvavusių byloje asmenų neišskyrė šių daiktų, o byla, kaip ir ši, buvo nagrinėjama vykdymo procese ypatingąja tvarka, kai visos su bylos nagrinėjimu susijusios aplinkybės turi būti išspręstos visapusiškai ir objektyviai (Lietuvos Respublikos CPK 443str.), atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, į šioje nutartyje išdėstytus teisinius pagrindus bei aplinkybes, teismo 2014 04 09 nutartis išaiškintina, nurodant, kad tvora ir šulinys, kaip pagrindinio daikto priklausinys asmeninės nuosavybės teise priklauso L. V., todėl išieškojimas į šiuos daiktus gali būti nukreiptas (Lietuvos Respublikos CPK 278str.). Priešingu atveju būtų neteisinga, neprotinga ir nesąžininga atskirti antraeilį daiktą nuo pagrindinio, kai tokio daikto egzistavimas netektų prasmės (Lietuvos Respublikos CK 1.5str., 4.12str., 4.13str., 4.14str.,

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 612str., teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti visiškai.

15Išaiškinti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014 04 09 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-31-714/2014 , nustatant, kad skolininko L. V., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto dalį kartu su 0,1544 ha ploto žemės sklypu, unikalus numeris ( - ), gyvenamuoju namu, unikalus numeris ( - ), ūkiniu pastatu, unikalus numeris ( - ), ūkiniu pastatu, unikalus numeris ( - ), esančiais ( - ), sudaro kiemo statiniai (šulinys, tvora), unikalus numeris ( - ), esantys ( - ), į kuriuos gali būti nukreiptas išieškojimas.

16Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui A. B..

17Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai