Byla e2-17091-909/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AS „Citadele banka“, Lietuvoje veikiančios per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „L&D sprendimai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 10 079,62 Eur sumą, kurią sudaro 9 901,39 Eur negrąžinto kredito, 178,23 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2016-03-22 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta kredito sutartis Nr. OS-20160322-199184 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 20 000 Eur dydžio kreditą apyvartinėms lėšoms. 2018-03-21 susitarimu dėl Sutarties pakeitimo galutinis kredito grąžinimo terminas buvo atidėtas iki 2025-03-21. Atsakovė Sutartimi įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles, tačiau savo įsipareigojimus vykdė netinkamai: vėlavo mokėti mėnesines įmokas, nors ieškovė primindavo apie įsiskolinimus telefonu. Ieškovė 2019-02-15 raštu informavo atsakovę apie netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą ir 2019-02-26 Sutartį nutraukė.

3Ieškinys su priedais ir teismo pranešimas atsakovei buvo įteikti tinkamai, praėjus dešimčiai dienų nuo procesinių dokumentų išsiuntimo atsakovės buveinės adresu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis 4 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-03-22 tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Sutartis, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 20 000 Eur dydžio kreditą apyvartinėms lėšoms. 2018-03-21 Sutarties pakeitimu Nr. 3 galutinis kredito grąžinimo terminas buvo atidėtas iki 2025-03-21. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti Sutartyje nustatytas palūkanas, tačiau vėlavo mokėti mėnesines įmokas. Ieškovė 2019-02-15 raštu/įspėjimu „Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo“ informavo atsakovę apie netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą ir įspėjo, kad, jei atsakovė iki 2019-02-25 nepadengs įsiskolinimo pagal Sutartį, ieškovė kitą dieną po įsipareigojimų įvykdymui nurodyto termino pabaigos vienašališkai nutrauks Sutartį. Kadangi atsakovė per ieškovės nustatytą terminą neįvykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nepadengė įsiskolinimo pagal Sutartį, ieškovė 2019-02-26 Sutartį nutraukė.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovės teigimu, po Sutarties nutraukimo atsakovė 2019-03-20 sumokėjo ieškovei 10 060,37 Eur, kuriais ieškovė padengė iki Sutarties nutraukimo atsakovei priskaičiuotus 61,39 Eur delspinigių, 973,72 Eur palūkanų bei 9 025,26 Eur suma sumažino negrąžinto kredito likutį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove (CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis). Taigi, atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, dėl ko susidarė 9 901,39 Eur negrąžinto kredito. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina 9 901,39 Eur negrąžinto kredito ieškovės naudai.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Kredito gavėjui praleidus Sutartyje numatytus kredito grąžinimo įmokos, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo atsakovei mokėti delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigius sudaro 0,09 proc. delspinigių dydis (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktas). Atsakovė neįvykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, praleido nustatytus mokėjimo terminus, todėl ieškovės reikalavimas dėl priskaičiuotų 178,23 Eur delspinigių tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (10 079,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-04-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 227 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015 m. sausio 1 d. Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Vadovaujantis tuo, valstybės naudai iš atsakovės priteistinos 3,88 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „L&D sprendimai“, juridinio asmens kodas 302936912, Minijos g. 43, Klaipėda, 9901,39 Eur (devynių tūkstančių devynių šimtų vieno euro 39 ct) negrąžintą kreditą, 178,23 Eur (vieno šimto septyniasdešimt aštuonių eurų 23 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10 079,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-04-17) iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos bei 227 Eur (dviejų šimtų dvidešimt septynių eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės AS „Citadele banka“, Lietuvoje veikiančios per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 304940934, K. K. g. 13, Vilnius, naudai.

15Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės UAB „L&D sprendimai“, juridinio asmens kodas 302936912, Minijos g. 43, Klaipėda, 3,88 Eur (trijų eurų 88 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai