Byla 2-343-390/2010

2Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovei I. Juškaitienei, atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ atstovui advokatui Laimučiui Jankauskui, atsakovo V Į Registrų centras atstovei Jurgitai Lukošiūtei, trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Inai Giedrikienei, trečiojo asmens L R Susisiekimo ministerijos atstovei Jurgitai Karpovičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį atsakovams UAB „Geležinkelio detalės“, VĮ Registrų centras, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, L R Susisiekimo ministerijai, dėl geležinkelio privažiuojamųjų kelių nuosavybės teisės UAB „Geležinkelio detalės“ vardu panaikinimo ir teisinės registracijos pripažinimo neteisėta bei nuosavybės teisės į Kauno geležinkelio stoties privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 126,127,128,129 pripažinimo ir

Nustatė

4Ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikslintu ieškiniu (t. II., b.l. 84-89) prašo:

51. Panaikinti UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybės teises į Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. 20/67896) įregistruotus kiemo statinius - geležinkelį g1 - 728 m. ilgio ir geležinkelį g2 - 93 m. ilgio, unikalus Nr. 1995-9013-8120;

62. Pripažinti neteisėtą Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. 20/67896) registruotų kiemo statinių - geležinkelio g1 - 728 m. ilgio ir geležinkelio g2 - 93 m. ilgio, unikalus Nr. 1995-9013-8120, teisinę registraciją UAB „Geležinkelio detalės“ vardu ir įpareigoti VĮ Registrų antras panaikinti šią registraciją Nekilnojamojo turto registre;

73.

8Pripažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybės teises į Kauno geležinkelio stoties privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 126, 127, 128, 129.

9Nurodo, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ balanse nuo 1965 m. apskaitomi Kauno geležinkelio stoties privažiuojamieji geležinkelio keliai Nr. 126, 127, 128, 129 (bendras ilgis 1098,5 m, ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr. 2401495). Minimi keliai kadastro duomenų byloje Nr. 30760 registruoti registro Nr. 20/271235 ir unikaliu Nr. 19/002-0985-01-0 kaip privažiuojamieji geležinkelio keliai prie UAB „Gelrema“. Ieškovas nuolat prižiūrėjo šiuos privažiuojamuosius geležinkelio kelius ir juos remontavo. Kad minimi geležinkelio privažiuojamieji keliai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybė, Ieškovas sužinojo tik 2005 m. gruodžio mėnesį kai Atsakovas 2005-12-02 raštu Nr. 196 Dėl žemės sklypo detaliojo plano suderinimo informavo, kad tie patys keliai Nr. 126, 127, 128, 129 yra apskaitomi jo pagrindinių priemonių apskaitoje nuo 1973 m. ir nuosavybės teise įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Ginčo geležinkelio keliai pastatyti 1965 m. Iki 1990 m. tiek įmonės, tiek jų turtas priklausė valstybei. Valstybė savo turtą perduodavo tvarkyti įmonėms operatyviojo valdymo teise. 1964 m. TSR Sąjungos geležinkelių statutas nustatė, jog visi privažiuojamieji geležinkelio keliai (išskyrus tuos, kurie susiję su technologiniais vežimais) įvedant juos į eksploataciją, privaloma tvarka yra perduodami geležinkeliams (statuto 80 str. 4 dalis). Vadinasi privažiuojamųjų kelių operatyviojo tvarkymo teisę įgyja tik geležinkelio įmonė. Tuo metu galiojusių teisės aktų pagrindu visi, nepaisant kieno užsakymu ir lėšomis, Lietuvoje pastatyti geležinkelio keliai buvo perduodami atitinkamai Pabaltijo geležinkelio Vilniaus ar Šiaulių apygardų skyriams. Pabaltijo geležinkelio Vilniaus ir Šiaulių apygardų teisių ir įsipareigojimų perėmėjas - Valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ „Lietuvos geležinkeliai“ teisių perėmėjas - SPAB „Lietuvos geležinkeliai“, SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ teisių perėmėjas - AB „Lietuvos geležinkeliai“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijos nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurių valdytoju paskirta LR Susisiekimo ministerija. Sprendimas dėl galimybės perduoti geležinkelių infrastruktūros linijas eksploatavimui ūkio subjektams buvo priimtas tik 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 559. Šio nutarimo įgyvendinimo tvarka buvo patvirtinta 2001 m. gruodžio 22 d. LR Susisiekimo ministro Įsakymu Nr. 463, juo buvo nustatyta, kad privažiuojamieji keliai ūkio subjektams gali būti perduodami „parduodant ar išnuomojant uždaro konkurso būdu ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su tuo privažiuojamuoju keliu“. Taigi atsakovui ginčo geležinkelio keliai niekaip negalėjo priklausyti, kadangi pagal minėto įsakymo 4 p. „privažiuojamieji keliai gali būti perduodami tik atlikus jų teisinę registraciją“. Pagal pateiktą ilgalaikio turto apskaitos kortelę Nr. 2401495, matyti, kad geležinkelio keliai Nr. 126, 127, 128, 129 pastatyti 1965 m. ir pagal tų pačių aktą perduoti Pabaltijo geležinkeliams. Taigi ginčo geležinkelio kelius nuosavybės teise atsakovas Nekilnojamojo turto registre galėjo registruoti savo vardu tik įsigijęs juos iš ieškovo, ieškovas dėl minėtų geležinkelių kelių pardavimo nėra sudaręs jokių pirkimo-pardavimo sandorių.

10VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo 2005-12-22 registro išraše Nr. 20/67896 matyti, kad 2.12 punkte nurodyti geležinkelių kelių įregistravimo juridiniai pagrindai yra Kauno miesto valdybos 1994-09-13 potvarkis Nr. 1215-V ir Rejestro tvarkytojo 1995-06-06 įsakymas Nr. 473. Kauno miesto valdybos Statybos inspekcijos 1994-09-06 pažymoje nurodoma, kad Kauno valstybinė detalių remonto gamykla (buvęs Kauno bėgių suvirinimo traukinys Nr. 22) iki 1990 metų buvo tiesiogiai pavaldi Pabaltijo geležinkelio valdybai. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 1991-08-23 įsakymu Nr. 150 buvusios sąjunginio pavaldumo įmonės perimamos į LR Susisiekimo ministerijos jurisdikciją. Viena iš perimamų įmonių - Kauno bėgių suvirinimo traukinys. Pabaltijo geležinkelių valdybos 1989-12-22 įsakymo Nr. H/109 papildymu Kauno cecho teritorija, pastatai ir statiniai A. Juozapavičiaus pr. 122A buvo padalinti Kauno kelių ruožui ir Kauno bėgių suvirinimo traukiniui. Kauno miesto valdybos Rejestro tarnyba 1991-01-23 potvarkių Nr. 99 vietoj Kauno bėgių suvirinimo traukinio įregistravo valstybinę įmonę Kauno valstybinę geležinkelio detalių remonto gamyklą. SSRS Susisiekimo ministerijos 1989-12-22 įsakyme Nr. H/109 nurodoma, kad Kauno bėgių suvirinimo traukiniui Nr. 22 perduodamas Palemono cechas. Šiame įsakyme neminimi jokie geležinkelio keliai. Pabaltijo geležinkelio viršininko 1989-10-31 įsakyme Nr. 98/H taip pat neminimi jokie geležinkelio keliai. Kauno miesto valdybos Statybos inspekcijos 1994 -09-06 pažymoje taip pat siūloma teisiškai įregistruoti pastatus, statinius, esančius A. Juozapavičiaus pr. 122A, 112 ir Kražantės g. 34, Kaune, VĮ Kauno valstybinės geležinkelių detalių remonto gamyklos vardu, tačiau nėra nurodoma kokie tai pastatai ar statiniai. Kauno miesto valdybos 1994-09-13 potvarkio Nr. 1215-V Dėl pastatų, jų dalių ir patalpų teisinės registracijos priede tarp įregistruojamų objektų geležinkelių kelių nėra. Tačiau iš VĮ Registrų centro Kauno filialo 2005-12-22 išduotame pažymėjime registro įrašo Nr. 20/67896 2.12 punkte matyti geležinkelio keliai g1 ir g2 esantys Juozapavičiaus pr. 122, o ne Juozapavičiaus pr. 122A ir nurodoma, kad šie keliai priklauso pastatui esančiam Juozapavičiaus g. 122, Kaune. Šis neatitikimas tarp Kauno miesto valdybos 1994-09-13 potvarkio Nr. 1215-V priede išvardinto perduodamo turto ir VĮ Registrų centro Kauno filialo 2005-12-22 išduotame pažymėjime registro Įrašo Nr. 20/67896 2.12 punkte registruoto turto akivaizdžiai įrodo, kad minimi geležinkelio keliai nurodytų pagrindų negalėjo priklausyti tuometinei VĮ Kauno valstybinei geležinkelių detalių remonto gamyklai, bei šiuo pagrindu registruojami kaip atsakovo nuosavybė. Kitas VĮ Registrų centro Kauno filialo 2005-12-22 išduotame pažymėjime kaip turto registravimo juridinis pagrindas nurodomas Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos 1995-06-06 įsakymas Nr. 473, kurio pagrindu įregistruota UAB „Geležinkelio detalės“ privatizavus viešo akcijų pasirašymo būdu Kauno valstybinę geležinkelio detalių remonto gamyklą. Tokiu būdu visos teisės ir pereigos iš VĮ Kauno valstybinės geležinkelių detalių remonto įmonės perėjo UAB „Geležinkelio detalės“. Nei viename iš registravimo pagrindų esančių dokumentų neminimas toks kiemo statinys kaip geležinkelio kelias. Iš to seka, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Vadinasi kiemo statiniai- geležinkelis g1 -ilgis 728 m. ir geležinkelis g2 - ilgis 93 m., jų unikalus Nr. 1995-9013-8120, registro išrašas Nr. 20/67896 atsakovo nuosavybės teise buvo neteisėtai (nepagristai) registruoti Nekilnojamojo turto registre.

11Ginčo privažiuojamieji geležinkelio keliai atitinka pagrindinio daikto sąvoką ir negalėjo būti registruojami kaip pastato priklausiniai. Geležinkelio kelias yra savarankiškas inžinerinis statinys, kuris turi būti registruojamas kaip atskiras nekilnojamasis turtas (suteikiant atskirą unikalų numerį) ir priskiriamas prie susisiekimo komunikacijų. Geležinkelio kelias negali priklausyti kitam statiniui, kadangi jis yra savarankiškas inžinerinis statinys, turintis aiškią (susisiekimo) paskirtį ir yra geležinkelių infrastruktūros sudedamoji dalis. Atsakovas privažiuojamuosius geležinkelio kelius įregistravo pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, t.y. pateikdamas dokumentus, kurių turinys ne tik, kad neįrodė nuosavybės teisės į ginčo kelius, bet tuose dokumentuose toks objektas kaip geležinkelio kelias išvis nebuvo paminėtas nei tekstine, nei šifrine išraiška. Atsakovo VĮ Registrų centro teritorinis padalinis - Kauno filialas privalėjo atsisakyti registruoti minėtą objektą, kadangi dokumente, kurio pagrindu Atsakovas prašė įregistruoti daiktines teises, registruojamas turtas (privažiuojamieji geležinkelio keliai) nebuvo paminėtas.

12AB „Lietuvos geležinkeliai“ 1995-05-31 sudarė sutartį Nr. 272 V Vagonų nuvarymui ir atvarymui į privažiuojamąjį geležinkelio kelią, priklausanti geležinkeliui su AB „Geležinkelio detalės“. Minėtoje sutartyje aiškiai nurodyti privažiuojamojo kelio iešmai Nr. 630, 633, 627 (atitinka pagal pateiktas Kauno stoties geležinkelio kelių eksplikacijos schemas) per kuriuos ieškovas varo vagonus į kliento krovimo barus. Taip pat nurodoma, kad privažiuojamojo kelio savininkas yra ieškovas. Analogiška sutartis 1992-04-23 Vagonų nuvarymui ir atvarymui į privažiuojamąjį geležinkelio kelią priklausantį geležinkeliui Nr. 272 BY pasirašyta su VĮ Kauno valstybinę geležinkelio detalių remonto gamykla. Iš pateiktų sutarčių aiškiai matyti, kad atsakovas neabejotinai žinojo, kad ginčo privažiuojamieji geležinkelio keliai priklausė ieškovui, bei už krovinių vežimą jais mokėjo nustatytą mokestį.

13VĮ Registrų centras, vadovaudamasi Atsakovo 2004-09-21 raštu Nr. 169 registravo AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančius Kauno geležinkelio stoties keturis privažiuojamuosius kelius Nr. 126, 127, 128 ir 129, kaip du kelius g1 ir g2. Taigi geležinkelio keliai g1 ir g2 (Ieškovo balanse apskaitomi nuo 1965 m. kaip geležinkelio keliai Nr. 126, 127, 128, 129) neturint jokio teisinio pagrindo yra registruoti Atsakovo nuosavybės teise.

14Atsakovas UAB „Geležinkelio detalės“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1., b.l. 136-138) prašo taikyti ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimams, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo taikyti ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimams. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti geležinkelių nuosavybės teisę. Geležinkeliai yra atsakovui priklausančių statinių, esančių adresu A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaune, priklausinys. Kadangi priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas, jei nėra susitarta ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str. 1 d.), tai priklausiniai nuosavybės teise priklauso tam pačiam asmeniui, kuris turi ir statinių nuosavybę. 1994-09-23 atlikus statinių teisinęs registraciją ir 1997-02-26 užfiksavus statinių kadastrinius duomenis bei įregistravus statinių nuosavybę nekilnojamojo turto registre, automatiškai laikoma, kad statinių priklausiniai, t.y. ginčo geležinkeliai, taip pat nuosavybės teise priklausė atsakovui, nors ir nebuvo atlikta jų teisinė registracija. Ieškovas žinojo, kad geležinkeliai yra valdomi atsakovo ir jokių pretenzijų nei dėl geležinkelio valdymo ir naudojimo, nei dėl jų nuosavybės teisės nereiškė daugiau kaip 10 metų iki ieškinio pateikimo teismui. Senojo CK 84 straipsnis nustatė bendrą 3 metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pasibaigė iki naujojo CK įsigaliojimo, t.y. 2000-02-26. Ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 1997-02-26 kuomet atsakovo vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į statinius, esančius adresu A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaune. Nors ieškovas nesutinka, kad geležinkeliai yra statinių priklausiniai, tačiau iš CK 4.19 str. įtvirtinto priklausinių apibrėžimo darytina išvada, kad geležinkeliai turi būti laikomi priklausiniais atsakovui priklausančių statinių, kadangi jie, nors ir būdami savarankiškais daiktais, yra skirti tarnauti statiniams – pargabenti ir išgabenti krovinius geležinkelio transportu. Taip pat pažymi, kad ieškinys savo esme yra vindikacinis, kadangi faktiškai ieškovas ketina išreikalauti geležinkelius iš atsakovo ir įregistruoti juos savo vardu. Vindikaciniam ieškiniui yra nustatytas 3 metų senaties terminas (CK 4.96 str. 1 d.), kuris skaičiuojamas nuo daikto praradimo momento. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad iš vis kada nors valdė ir naudojo šį geležinkelį. Vadinasi ieškinio senaties terminas praleistas ir pagal CK 4.96 str. 1 d. Ieškovas nenurodo jokių teisinių pagrindų geležinkelių nuosavybės teisės nuginčijimui, o taip pat nepateikia faktinių aplinkybių iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kad geležinkelių nuosavybės teisė iš ieškovo buvo paimta nepagrįstai ar, kad ieškovas turi teisėtą pagrindą į ginčijamus geležinkelius. Ieškovas nurodo, kad geležinkeliai gali būti valdomi tik geležinkelio įmonių ir negali priklausyti kitoms įmonėms. Šiam argumentui pagrįsti ieškovas remiasi TSRS teisiniais aktais. Tačiau nei geležinkelių nuosavybės teisės įregistravimo metu, nei šiandien ieškovo nurodyti norminiai aktai negalioja. Ieškovo nurodyti teisė aktai ir jų turinys yra ginčytini, kadangi neatitinka nei įrodymų leistinumo nei sąsajumo reikalavimų. Pateikti teisės aktų tekstai nėra autentiški, jų tikrumo patikrinti negalima, todėl jais negali būti vadovaujamasi. Be to, iš šių aktų nuostatų negali daryti išvados apie tai, kad iš tikrųjų nuosavybės teise turėtų priklausyti geležinkeliai po nepriklausomybės atkūrimo. Tas faktas, kad geležinkeliai buvo apskaitomi ieškovo įmonėje nesukuria nuosavybės teisės. Ieškovas nepateikė teismui jokių duomenų ir nenurodė nei vieno CK 4.47 str. įvardinto nuosavybės teisės atsiradimo pagrindo. Konstatavus, kad ieškovas neturi teisės į geležinkelius yra pagrindas konstatuoti, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės į geležinkelių nuosavybės nuginčijimą. Geležinkelių nuosavybės teisė atsakovo vardu buvo įregistruota tuo pagrindu, kad atsakovas įsigijo statinius, kurių priklausiniu ir yra šalia esantys geležinkeliai. Tiek statinių įsigijimo metu galiojusio CK 153 str. 1 d. tiek šiuo metu galiojančio CK 4.14 str. 1 d. nustato, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas. Taigi, statiniai ir jų priklausiniai – ginčo geležinkeliai teisėtai buvo įregistruoti atsakovo vardu. Nepaisant to, kad Kauno miesto valdybos potvarkyje geležinkeliai nėra įvardinti atskirai, bet būdami pagrindinių daiktų – statinių priklausiniais, CK 153 straipsnio pagrindu jie tapo atsakovo nuosavybe.

15Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į patikslintą ieškinį (t. II., b.l. 102-104) prašo reikalavimus dėl nuosavybės teisių panaikinimo ir nuosavybės teisių pripažinimo, spręsti teismo nuožiūra; reikalavimą pripažinti kiemo statinių – geležinkelio g1 ir g2 teisinę registraciją neteisėta atmesti kaip nepagrįstą; reikalavimą, išdėstytą 2 punkte, atmesti kaip neatitinkantį Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. ir Vyriausybės nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 45 punkto reikalavimų. Nurodo, kad ieškovas vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (įstatymas įsigaliojo 1996-09-01) ir LR Geležinkelio transporto kodeksu (Įsigaliojo 2004-05-01) teigia, jog geležinkelio kelias yra inžinerinis įrenginys ir negali būti laikomas antraeiliu daiktu. Atsakovas nesutinka su šiuo ieškovo teiginiu. Šie įstatymai negali būti taikomi aiškinantis 1994-09-13 priimto potvarkio turinio. 1994-09-13 potvarkio Nr. 1215-v priėmimo metu galiojo LR Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, pagal ją buvo registruojami tik pagrindiniai statiniai, o kiemo statiniai ir kiti įrenginiai nebuvo registruojami. UAB „Geležinkelio detalės“ pateikė 2004-09-21 prašymą atlikti kiemo statinių kadastrinius matavimus ir užfiksuoti ankstesnių matavimų neužfiksuotus statinius – geležinkelio privažiavimo kelius, tvoras ir kt. Su prašymu buvo pateiktos ir pagrindinių priemonių apskaitos kortelės, iš kurių matyti, kad geležinkelio pylimas ir geležinkelio privažiavimo keliai yra apskaitomi UAB „Geležinkelio detalės“ balanse. Archyvinėje byloje Nr. 22015 taip pat yra ir raudonųjų linijų planas, kuriuo apibrėžiama UAB „Geležinkelio detalės“ naudojamas žemės sklypas su visais teritorijoje esančiais statiniais. Vadovaujantis aukščiau nurodytų dokumentų visuma, LR CK 4.14 str., Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įregistravo kiemo statinius, kaip pagrindinio daikto priklausinį, ir UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybės teises į juos. Pažymi, kad teisinė registracija atliekama nuosavybės teisių įgijimo dokumentų pagrindu, tačiau pats teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Panaikinus UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybės teises į geležinkelį g1 ir g2, šios bendrovės nuosavybės teisės į šiuos geležinkelius būtų išregistruojamos pateikus teismo sprendimą ne ginčo tvarka.

16Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį (t. II., b.l. 72-75) nurodo, jog pareikštam ieškiniui neprieštarauja. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 2 str. 9 ir 11 dalimis, geležinkelio keliai yra priskiriami prie susisiekimo komunikacijų, tuo pačiu susisiekimo komunikacijos yra laikomos inžineriniu statiniu. Pagal STR 1.01.09:2003 9.3. p. geležinkelio kelias yra inžinerinis statinys. Ginčo geležinkelio keliai kadastro duomenų byloje Nr. 30760 registruoti registro Nr. 20/271235 ir jiems suteiktas unikalus numeris, iš to seka, jog privažiuojamieji geležinkelio keliai yra inžinerinis statinys, todėl negali būti laikomi pastatų priklausiniais. VĮ Registrų centras, atsakovo vardu registruodamas statinius, esančius A. Juozapavičiaus g. 122, Kaune, įregistravimo pagrindu laikė 1994-09-13 Kauno miesto valdybos potvarkį Nr. 1215-v ir 1995-06-06 rejestro tvarkytojo įsakymą Nr. 473. Kauno miesto valdybos potvarkiu buvo

Nutarė

17leisti valstybinių įmonių, akcinių bendrovių ir organizacijų vardu teisiškai registruoti pastatus, jų dalis ir patalpas, pagal priedą. Minėtas leidimas teisiškai registruoti potvarkio priede nurodytus statinius negalėjo būti pagrindas registruoti statinius kaip atsakovo nuosavybę, kadangi buvo leista registruoti statinius, esančius A. Juozapavičiaus 122A Kaune, o ne A. Juozapavičiaus 122, Kaune. 1994-09-13 valdybos potvarkyje nėra minimi jokie privažiuojamieji geležinkelio keliai.

18Tretysis asmuo L R Susisiekimo ministerija 2010-06-18 raštu Nr. 2-3108(20) nurodė, kad pritaria ieškovo ieškinio reikalavimams, jog ginčo privažiuojamųjų geležinkelio kelių registracija atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ vardu būtų pripažinta neteisėta, nes keliai neabejotinai priklauso ieškovui, o taip pat mano, jog ministerijai nėra teisinio pagrindo įstoti į bylą ieškovu. Rašte tvirtinama, kad pagal byloje pateiktus duomenis ginčo privažiuojamieji keliai priskirtini Kauno geležinkelio stočiai. Pagal Geležinkelių transporto 14 straipsnio 7 punktą geležinkelio stotys, pastatai, statiniai ir įrenginiai, reikalingi keleiviams, bagažui ir krovinių siuntėjams ( gavėjams) aptarnauti priskiriami viešajai geležinkelių infrastruktūrai. Viešoji geležinkelių infrastruktūra yra valstybės nuosavybė. Vadovaujantis Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas atlieka A B „Lietuvos geležinkeliai“ Šio straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad A B „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros objektus, nuosavybės teise priklausančius valstybei, valdo turto patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį, kurią sudaro Vyriausybė arba jos pavedimu Susisiekimo ministerija. Vyriausybė 1996m. rugpjūčio 22d. nutarimu Nr. 997 „Dėl geležinkelio valdytojo paskyrimo ir įgaliojimų Susisiekimo ministerijai“ suteikė Susisiekimo ministerijai įgaliojimus sudaryti turto patikėjimo sutartį ir 2007m. gruodžio 12d. tokia sutartis su A B „Lietuvos geležinkeliai“ buvo sudaryta. Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi A B „Lietuvos geležinkeliai” buvo pavesta sudarius turto patikėjimo sutartį, įregistruoti viešosios geležinkelių infrastruktūros turtą kaip valstybės nuosavybę ir patikėjimo teisę į jį Nekilnojamojo turto registre bei tvarkyti šio turto apskaitą. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir turto patikėjimo sutartyje ( Sutarties 14. 5 punktas ).

19Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė.

20Atsakovų atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

21Trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės ir L R Susisiekimo ministerijos atstovės teismo posėdyje prašė ieškovo patikslintą ieškinį patenkinti.

22Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.

23Pagal L R Geležinkelių transporto kodekso 5 straipsnio 1 dalį viešoji geležinkelių infrastruktūra yra valstybės nuosavybė. Geležinkelio stotys, pastatai, statiniai ir įrenginiai, reikalingi keleiviams, bagažui ir krovinių siuntėjams ( gavėjams ) aptarnauti priskiriami viešajai geležinkelių infrastruktūrai. L R Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatančioje viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą nurodoma, kad akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros turtą, nuosavybės teise priklausantį valstybei, valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Šio įstatymo 2 dalyje nustatyta, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei šio turto registravimo nekilnojamojo turto registre teisiniai santykiai nustatomi turto patikėjimo sutartimi, kurią Vyriausybė arba jos pavedimu Susisiekimo ministerija sudaro su akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“. 2007m. gruodžio 12d. L R Susisiekimo ministerija su A B „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise sutartį. Aukščiau nurodytų teisės aktų analizė bei tarp Susisiekimo ministerijos ir A B „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryta sutartis leidžia daryti išvadą, kad A B „Lietuvos geležinkeliai“ turi įstatymu nustatytą teisę viešosios geležinkelių infrastruktūros turtą priklausantį valstybei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise. Tuo pačiu nagrinėjamoje byloje A B „Lietuvos geležinkeliai“ turi procesinę teisę reikšti reikalavimą panaikinti ginčo inžinerinių statinių – kiemo statinių ( geležinkelio kelių) atliktą nuosavybės teisių registraciją atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ vardu.

24Byloje atsakovas UAB „Geležinkelio detalės“ reikalauja taikyti ieškinio senatį. Iš ieškovo ieškinio dalyko matyti, kad ieškovas pareikštu ieškiniu ginčija nuosavybės teisės atsiradimą ir įregistravimą ginčo objektų nekilnojamojo turto registre ir ieškinyje nurodytais faktiniais pagrindais prašo panaikinti atliktą nuosavybės turto įregistravimą atsakovo UAB „ Geležinkelio detalės“ vardu. Tai rodo, kad tokiais veiksmais ieškovas siekia padarytus pažeidimus pašalinti ir taip gina savo teises. Tiek faktinis, tiek ir juridinis ieškinio pagrindas rodo, kad ieškovas pareiškė negatorinį ieškinį. Todėl ieškiniu pareikšti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas (C K 1. 125 straipsnio 1 dalis). Pagal C K 1. 127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas apie ginčo geležinkelio privažiuojamųjų kelių registraciją nekilnojamojo turto registre atliktą atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ vardu sužinojo 2005m. gruodžio 8d., kai gavo šio atsakovo 2005-12-02d. raštą Nr. 196, kuriame buvo nurodoma, jog geležinkelio keliai Nr. 126,127,128,129 nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti kaip UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybė. Kartu su šiuo raštu buvo pateikta Valstybės įmonės registrų centro Kauno skyriaus informacija apie tai, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis A.Juozapavičiaus g. 122, Kaune, įregistruoti nekilnojamieji daiktai- statiniai – kiemo įrenginiai: geležinkeliai g 1, g 2. Nustatyta, kad ieškovas su ieškiniu į teismą dėl savo pažeistos teisės gynimo kreipėsi 2007m. lapkričio 7d. Esant nustatytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovas kreiptis į teismą su ieškiniu ieškinio senaties termino nepraleido.

25Teismas išnagrinėjęs ir įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei ieškovo ir atsakovų, trečiųjų asmenų atstovų paaiškinimus nustatė, kad 2007m. gruodžio 4d. Nekilnojamojo turto registre UAB „Geležinkelio detalės“ vardu, A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaune, be pagrindinių statinių – gamybinio korpuso pastatų 1G1p, 3G1p,5G1p, gamybinių pastatų 6G1p, 7G1p, administracinio pastato 2G1p, sandėlių 4F1m, 8F1p, 9F1p, 10F1m, garažo 11G1p buvo įregistruoti ir antraeiliai daiktai – administracinio pastato 2G1p priklausinys – kiemo statiniai ( kiemo aikštelės b1 – plotas 1729 kv. m, geležinkelis g1-ilgis 728m, geležinkelis g 2 – ilgis 93m, tvora t1 – ilgis 111,50m, aukštis 2m. Šių kiemo statinių kaip pagrindinių daiktų įregistravimo pagrindas nurodomas 1994m. rugsėjo 13d. Kauno miesto valdybos potvarkis Nr. 1215-v ir 1995m. birželio 6d. rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 473. Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB Geležinkelio detalės“ iškilo ginčas dėl nuosavybės į geležinkelio privažiuojamuosius kelius, kurie nuosavybės teise registruoti vieno atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ vardu. Pastatų teisinė registracija atliekama nuosavybės teisių įgijimo pagrindu, tačiau pats pastatų teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Atliekant pastatų teisinę registraciją, yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybė atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2000-10-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-977/2000). Teismas įvertinęs byloje pateiktus įrodymus sprendžia, kad atsakovas UAB Geležinkelio detalės“ neįrodė nuosavybės teisės į ginčo objektus atsiradimo pagrindo (C K 4. 47 straipsnis). Bylos duomenimis atsakovas UAB „Geležinkelio detalės“ įregistruota viešojo akcijų pasirašymo būdu privatizavus Kauno valstybinę geležinkelio detalių remonto gamyklą. Atsakovas tvirtina, kad privatizavimo dokumentai patvirtina aplinkybes, jog ginčo geležinkeliai buvo įtraukti į įmonės privatizuojamą turtą ir pagal tai parduodant įmonę buvo apskaičiuota akcijų kaina. Teigia, kad 1994-09-08 Kauno valstybinės geležinkelio detalių gamyklos direktoriaus įsakymu Nr. 95 įmonės balanse buvo apskaityti ir ginčo geležinkeliai, privatizuojant įmonę turto vertė buvo perindeksuota. Teismas ištyręs atsakovo pateiktus dokumentus ( t 2, 65-74), kuriais įrodinėjamas ginčo objektų nuosavybės atsiradimo pagrindas konstatuoja, kad šie dokumentai nepatvirtina fakto, jog privatizuojant įmonę ginčo geležinkeliai buvo parduoti atsakovui UAB „Geležinkelio detalės“. Analizuojant viešojo akcijų pasirašymo sutartį Nr. 452 bei prie jos pateiktus priedus (t. 2, b.l.177-200) darytina išvada, jog ginčo geležinkeliai nebuvo įtraukti į privatizuojamos įmonės galutinius privatizavimo duomenis ir, kad už ginčo objektą nebuvo apmokėta. Tai, kad privatizuojamos įmonės vadovas apskaitė ginčo geležinkelius įmonės balanse ir atliko įmonės turto indeksavimą dar nereiškia, kad privatizuojant įmonę buvo parduoti ir ginčo geležinkelio keliai. Be to, įmonės privatizavimo metu galiojo 1964m. C K 98, 99 straipsniai. Pagal šias normas valstybei priklausė pagrindinės gamybos priemonės pramonėje ir valstybės įsteigtų įmonių turtas (CK 98 straipsnis). Vadinasi, ginčo turto savininkas buvo valstybė. Disponavimo valstybiniu turtu, priskirtu prie pagrindinių priemonių (tame tarpe ir pastatai bei statiniais) tvarką reglamentavo C K 99 straipsnis. Tai blanketinė norma, nukreipianti į kitus teisės aktus. Iš šių normų turinio darytina vienareikšmė išvada, kad ginčo geležinkelio keliai priklausė nuosavybės teise valstybei. Ta aplinkybė, ar ginčo geležinkelius operatyviojo tvarkymo ar patikėjimo teise valdė ieškovas ar Kauno valstybinė geležinkelio detalių remonto gamykla sprendžiant ginčą neturi jokios teisinės reikšmės, nes turto savininku vis tiek buvo valstybė.

26Bylos medžiaga rodo, kad ginčo geležinkelio keliai pastatyti 1965m. 1964m. SSR Sąjungos geležinkelių statuso 80 straipsnio 4 dalis nustatė, kad naujai pastatyti privažiuojamieji keliai (išskyrus tuos, kurie susiję su technologiniais vežimais) įvedant juos į eksploataciją privaloma tvarka perduodami geležinkeliams. Pateiktoje į bylą AB „Lietuvos geležinkeliai“ ilgalaikio turto apskaitos kortelėje ( t 1,b.l.56) yra apskaitomas ginčo objektas. Kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai: Kauno geležinkelio stoties knyga, 1961m. Kauno stoties projektinis planas, 1979m. Kauno geležinkelio stoties kelių eksplikacija, 1992-04-23 sutartis Nr. 272 BY sudaryta tarp ieškovo ir Kauno valstybinės geležinkelio detalių remonto gamyklos Vagonų nuvarymui ir atvarymui į privažiuojamąjį geležinkelio kelią, priklausantį geležinkeliui bei 1995-05-31 tokio paties pobūdžio sutartis Nr. 272 V, sudaryta su pačiu atsakovu UAB „Geležinkelio detalės“ patvirtina faktą, kad ginčo geležinkelius operatyviojo tvarkymo teise valdė tuometinis Pabaltijo geležinkelių Kauno kelio ruožas, o vėliau, po 1990 metų, po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo patikėjimo teise turtą pradėjo valdyti ieškovas A B „Lietuvos geležinkeliai“.

27Aukščiau išdėstytų argumentų ir nustatytų aplinkybių pagrindu teismas išnagrinėjęs bylą pripažįsta atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ vardu atliktą ginčo objektų teisinę registraciją neteisėta ir ją panaikina. Ieškovas vienu iš savo ieškinio reikalavimų prašo pripažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybės teises į Kauno geležinkelio stoties privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 126, 127, 128, 129. Teismas tokį ieškovo reikalavimą laiko nepagrįstu ir jo netenkina. Kaip jau buvo minėta, kad pagal galiojančius teisės aktus viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas, kuriam priklauso ir ginčo objektas, nuosavybės teise priklauso valstybei. Ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ tokį turtą gali valdyti tik patikėjimo teise. Taigi, pripažintina, kad ginčo geležinkelio keliai yra valstybės nuosavybė.

28Ieškinį iš dalies patenkinus patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje iš atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei ( CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas, n u s p r e n d ž i a :

30Patikslintą ieškinį iš dalies patenkinti.

31

32Pripažinti neteisėta ir panaikinti Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. 20/67896) registruotų kiemo statinių - geležinkelio g1 - 728 m. ilgio ir geležinkelio g2 - 93 m. ilgio, unikalus Nr. 1995-9013-8120), atliktą teisinę registraciją atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ ( į/k 134491176) vardu.

33Pripažinti nuosavybės teises Valstybei į Kauno geležinkelio stoties privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 126, 127, 128, 129, esančius A.Juozapavičiaus pr. 122A, Kaune.

34Iš atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ priteisti 112 Lt žyminį mokestį ieškovui ir 40,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai... 4. Ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikslintu ieškiniu (t. II., b.l.... 5. 1. Panaikinti UAB „Geležinkelio detalės“ nuosavybės teises į... 6. 2. Pripažinti neteisėtą Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr.... 7. 3.... 8. Pripažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybės teises į Kauno... 9. Nurodo, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ balanse nuo 1965 m. apskaitomi... 10. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo 2005-12-22 registro išraše Nr.... 11. Ginčo privažiuojamieji geležinkelio keliai atitinka pagrindinio daikto... 12. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 1995-05-31 sudarė sutartį Nr. 272 V... 13. VĮ Registrų centras, vadovaudamasi Atsakovo 2004-09-21 raštu Nr. 169... 14. Atsakovas UAB „Geležinkelio detalės“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1.,... 15. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į patikslintą ieškinį (t. II.,... 16. Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį (t. II., b.l.... 17. leisti valstybinių įmonių, akcinių bendrovių ir organizacijų vardu... 18. Tretysis asmuo L R Susisiekimo ministerija 2010-06-18 raštu Nr. 2-3108(20)... 19. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė.... 20. Atsakovų atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškovo patikslintą... 21. Trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės ir L R Susisiekimo ministerijos... 22. Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.... 23. Pagal L R Geležinkelių transporto kodekso 5 straipsnio 1 dalį viešoji... 24. Byloje atsakovas UAB „Geležinkelio detalės“ reikalauja taikyti ieškinio... 25. Teismas išnagrinėjęs ir įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus... 26. Bylos medžiaga rodo, kad ginčo geležinkelio keliai pastatyti 1965m. 1964m.... 27. Aukščiau išdėstytų argumentų ir nustatytų aplinkybių pagrindu teismas... 28. Ieškinį iš dalies patenkinus patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje iš... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270... 30. Patikslintą ieškinį iš dalies patenkinti.... 31. ... 32. Pripažinti neteisėta ir panaikinti Nekilnojamojo turto registre (registro... 33. Pripažinti nuosavybės teises Valstybei į Kauno geležinkelio stoties... 34. Iš atsakovo UAB „Geležinkelio detalės“ priteisti 112 Lt žyminį... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...