Byla 1-162-856/2013
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

2M. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, pagrindinio išsilavinimo, registruotas darbo biržoje, nevedęs, gyv. ( - ), teistas:

31) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011-05-03 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę - įpareigojimą būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., teistumas neišnykęs,

4kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., padarymu,

Nustatė

5M. B. 2012 m. spalio 18 d., apie 23 val. 00 min., viešoje vietoje - (mieste), prie parduotuvės, esančios adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, pašalinių asmenų akivaizdoje, tyčiniais įžūliais veiksmais sudavė nenustatytą kiekį smūgių į įvairias kūno vietas nukentėjusiesiems A. S. ir L. L., tuo nukentėjusiesiems A. S. ir L. L. sukeldamas fizinį skausmą, bei demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y., padarė nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

6M. B. kaltė įrodoma jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais ir kita bylos medžiaga.

7Kaltinamasis M. B. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2012-10-18 d., apie 23 val. 30 min., su draugais M. P., V. B., L. P. ir dar dviem nepažįstamais vaikinais, (mieste) parkelyje prie savivaldybės gėrė visi alų. Matė, kad netoliese yra kita kompanija. Toje kompanijoje buvo trys vaikinai ir dvi merginos. Jų nepažinojo, žinojo tik iš matymo. Visi nuėjo prie minėtos kompanijos. Ėjo pabendrauti su jais, nieko blogo negalvojo, ir apie jokias muštynes nekalbėjo. Priėjus pasisveikino, su jais bendravo draugiškai, nesipyko, dar visi katu išgėrė alaus. Pabendravo apie pusę valandos, po to kompanija, prie kurios priėjo, nutarė išeiti. Atsisveikinus jie visi penki išėjo, jiems nuo jų paėjus gal 50 metrų, pastebėjo, kad vienas iš jų, kaip žino L., nusimovė kelnes ir parodė nuogą užpakalį. Jie taip pat kažką garsiai rėkavo. Parkelis apšviestas, viską matė gerai. Visi pamatė, kad L. rodo nuogą užpakalį, todėl visi pradėjo bėgti link jų kompanijos, o L. važiavo vienas motoroleriu link jų. Pamena, kad asmeniškai vijosi L., tą kuris rodė nuogą užpakalį. L. pasivijo automobilių stovėjimo aikštelėje prie (parduotuvės), pribėgęs matė, kad jis jau guli ant žemės. Šalia jo stovėjo kartu buvę draugai ir jo draugai, tačiau kas kur stovėjo, kas pirmas prie jo pribėgo, ir kas pervertė nežino. Pribėgęs L. paklausė, ko jis rodo nesąmones, ir jam spyrė į galvą 2-3 kartus. Nematė, kas L. dar galėjo suduoti smūgius, nestebėjo, ką darė draugai. Įvykio metu buvo labai neblaivus, nežiūrėjo ir neįsidėmėjo, kokius veiksmus atliko konkrečiai kiekvienas kartu buvęs draugas. Po smūgio L. ėjo prie šalia stovėjusio jo draugo A., pamatęs, kad eina link jo, A. pradėjo bėgti. Pamena, kad jį vijosi su L. P.. L. vijosi jį motoroleriu, o jis pėsčiomis. L. P. prie jo privažiavo pirmas motoroleriu, ką darė nežino, nematė. Kai netrukus pribėgo prie jų matė, kad A. guli, jį pakėlė ir pasakė, kad bėgtų, kad jam niekas nieko nedarys. Galėjo tuo metu suduoti smūgius A., tačiau kiek smūgių ir į kurias kūno vietas sudavė neprisimena. Matė, kad L. tuo metu stovėjo prie savo motorolerio, nematė, kad jis būtų sudavęs smūgius A., nematė, kaip jis pargriuvo. Nežino, ar L. jam sudavė smūgius, tačiau L. stovėjo šalia jo. Dar pamena, kad prieš vijimąsi buvo užsimojęs į A. rankos delnu, tačiau jį tik norėjo pagąsdinti, tuomet jis ir pradėjo bėgti. L. motoroleriu važiavo vienas ir jį pagavo kitoje gatvės pusėje prie fontano. Netrukus kažkas iškvietė policiją. Įvykio metu buvo labai neblaivus, tiksliai nurodyti, kas ką darė įvykio metu, negali. Pats tiksliai pamena, kad L. spyrė gulinčiam 2-3 kartus į galvą, po to užsimojęs pagąsdino A. ir jį vijosi. Galėjo suduoti smūgius, tačiau tiksliai nepamena. Viskas prasidėjo nuo to, kai L. parodė savo nuogą užpakalį, tuo parodydamas nepagarbą, nors su juo nesipyko iki tol (b.l. 133-134).

8Nukentėjusysis L. L. parodė, kad 2012-10-18 vakare, tikslaus laiko nepamena, tačiau jau buvo tamsu, grįžo su draugais iš (vieno miesto) į (kitą miestą). Su draugais, kurių įvardinti nenori, (miesto) centrinėje aikštėje pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Prie jų prisijungė draugas A. S.. Bevartojant alkoholinius gėrimus aikštės kitoje pusėje atėjo grupė vaikinų. Jų galėjo būti apie 10, tačiau tiksliai pasakyti negali. Iš (miesto) grįžo jau vartojęs alkoholinių gėrimų, todėl visų įvykio aplinkybių nepamena, tačiau žino, kad tarp jų kompanijos ir anų vaikinų kilo konfliktas. Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas paaiškinti negali, taip pat negali pasakyti, kaip viskas vyko. Tų vaikinų nei vieno nepažįsta. Nėra įsitikinęs, ar minėtus asmenis iš kitos kompanijos pažintų. Pamena, kad susijungus kompanijomis ir kartu vartojant alkoholinius gėrimus kilo konfliktas, tačiau dėl ko nežino. Pamena, kad draugė V. paprašė, kad ją palydėtų namo. Tuomet jis ir V. ėjo link (miesto) savivaldybės. Einant jam nusmuko kelnės kartu su apatinėmis kelnaitėmis. Galėjo pasimatyti nuogas užpakalis. Jis ir draugė pradėjo juoktis. Specialiai niekam nuogo užpakalio nerodė. Po to, kai nusmuko kelnės, kilo tas konfliktas. Vaikinai iš kitos kompanijos pradėjo vytis jį ir draugę V. Pamena, kad bėgo, ką darė V. nematė, nes ji liko stovėti. Bėgo link (prekybos centro), tačiau prie parduotuvės jį pasivijo, kas negali pasakyti, bet iš tos kompanijos. Pasivijęs asmuo sudavė smūgius į veidą, tačiau kiek tų smūgių pasakyti negali, nes užsidengė ir pargriuvo ant žemės. Mano, kad smūgius sudavė ne vienas asmuo, o keli. Pamena, kad smūgiai buvo suduoti ir kojomis. Daugiau po to nieko nepamena. Atsimena, kad atsipeikėjo (ligoninės priėmimo skyriuje), kur buvo suteikta medicininė pagalba. Pamena, kad bendravo su policijos pareigūnu, tačiau ką jam sakė nežino. Žino tik tai, kad pretenzijų dėl sumušimo niekam neturi ir neturės. Įvykio metu buvo neblaivus. Medikai įtarė, kad buvo smegenų sukrėtimas, tačiau jau kitą dieną paprašė medikų, kad išleistų iš ligoninės ir nutrauktų gydymą. Kas sumušė nurodyti negali, nes nepamena ir nematė, kas sudavė smūgius. Pretenzijų niekam neturi, civilinio ieškinio byloje nereiškia (b.l. 47-48).

9Nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2012-10-18 d., apie 19 val. 30 min., dviračiu nuvažiavo į (miesto) geležinkelio stotį, kur traukiniu iš (vieno miestą) į (kitą miestą) turėjo sugrįžti draugai V. B., L. L. ir V., kurios pavardės nežino. Jie visi trys yra iš (miesto). Juos pasitikus, visi keturi nuėjo pas V. į namus. Po to išėjo į (parduotuvę), kuri yra (miesto) centre. Parduotuvėje nusipirko pora butelių po 2 litrus alaus ir pora butelių sidro. Nusipirkę alkoholį nuėjo į (mieste) esantį centrinį parką. Tai galėjo būti maždaug po 21 valandos. Besišnekučiuojant prie jų iš kitos kompanijos privažiavo vaikinas su motoroleriu. Jis buvo nusiteikęs geranoriškai ir paprašė duoti parūkyti. Bebūnant kartu su savo draugais, kartkartėmis užmesdavo akį į tą kompaniją, kuri kartais žmonių skaičiumi sumažėdavo ir kartais padidėdavo. Vėliau pats dviračiu nuvažiavo iki tos kompanijos paprašyti cigaretės bei apžiūrėti, kokie asmenys toje kompanijoje. Nuvažiavus dviračiu iki jų su jais kalbėjo draugiškai, kadangi ten sutiko iš matymo pažįstamų asmenų. Vėliau kartu su V. nuėjo pasišnekėti ant kito suoliuko. Iš tų žmonių pažino tik vieną jaunuolį pravarde „P.“. Bebūnant kartu ir vartojant alkoholinius gėrimus pastebėjo, kad tarp draugų ir tos kompanijos bręsta konfliktas. Netrukus vienas iš tos kompanijos dalyvių mandagiai pasiūlė eiti namo ir geriau išsiskirstyti. Tuo metu kaip tik ir planavo eiti link namų. Visi patraukė link (parduotuvės) Priėjus (miesto) savivaldybės pastatą išgirdo anos kompanijos šūksnius. Atsisukus pamatė atbėgančius ketverius anos kompanijos jaunuolius, kurie iš karto pribėgo prie L. L.. Jie pribėgę pradėjo L. daužyti rankų kumščiais. Pats pirmas pribėgo jaunuolis, kuris buvo pristatytas į (rajono) policijos komisariatą, kaip vėliau sužinojo M. B.. Matė, kad M. sudavė L., tačiau kiek kartų nežino. Po to L. nuo savo skriaudikų pabėgo link (parduotuvės), tačiau jie L. nusivijo. Likę kiti kompanijos dalyviai pribėgo prie jo ir paklausė, kas čia vyksta, vėliau išgirdo kaip link jo atvažiuoja motoroleris. Išgirdęs motorolerio garsą pradėjo bėgti link centrinės vaistinės į daugiabučių kiemus. Tačiau motoroleris prisivijo jį. Matė, kad motorolerį vairavo „P.“, o už jo sėdėjo nepažįstamas, tačiau iš matymo žinomas jaunuolis. Tas jaunuolis bandė smūgiuoti, tačiau nepataikė. Priėjus jam prie L. ant jo pradėjo pulti M. B., kuris bandė suduoti smūgius rankomis. Pretenzijų niekam neturi, ikiteisminio tyrimo prašo dėl to nepradėti (b.l. 42-43).

10 Papildomos apklausos metu nukentėjusysis A. S. parodė, kad lieka prie anksčiau duotų parodymų, tik tiksliai nėra įsitikinęs, kas vairavo motorolerį tuo metu, kai jį vijosi. Matė tik tai, kad ant motorolerio sėdėjo du vaikinai. Buvo tamsu, todėl nematė jų veidų. Pirminėje apklausoje nurodė, kad vairavo vaikinas pravarde „P.“, nes buvo išsigandęs dėl įvykusio konflikto bei tik vieną jį pažino iš anos kompanijos. Girdėjo, kaip kreipėsi į jį jo draugai. Savęs nukentėjusiuoju byloje nelaiko ir atsisako būti pripažintas nukentėjusiuoju. Pretenzijų dėl 2012-10-18 įvykio niekam neturi, kas sudavė jam smūgius nematė, nes buvo užsidengęs galvą (b.l. 44-45).

11Liudytojas V. B. parodė, jog 2012-10-18 vakare į (miesto) centro aikštę, esančią prie savivaldybės, atsistūmė jam priklausantį motorolerį. Savivaldybės aikštėje buvo „hipių“ kompanija, apie 6 asmenis, kurie vartojo alkoholinius gėrimus. Vieno vaikino vardas A. Jam blaiviam priėjus prie tos kompanijos, buvo pasiūlyta prisijungti prie jų ir pavaišino sidru. Taip pat aikštėje, tačiau kitoje pusėje, buvo dar viena grupelė jaunuolių: L. P., M. B., E., kurio pavardės nežino, vaikinas pravarde „L.“, A., kurio pavardės nežino, bei trys nepažįstamos merginos. Jie taip pat vartojo alkoholinius gėrimus. Vėliau dviračiu prie jų privažiavo vaikinas vardu A., kuris prisijungė prie jų, visi kalbėjosi, nesipyko. Po to visi prisijungė prie tų „hipių“ kompanijos, taip pat bendravo, nesipyko, vartojo alkoholinius gėrimus. Po to hipių kompanija pradėjo skirstytis, ėjo link namų, ir kažkas iš jų kompanijos pasakė, kad hipiai rodo jiems nuogus užpakalius, todėl pradėjo vytis tuos hipius. Matė, kad hipius pirmas vijosi A., kuris nubėgo link savivaldybės. Kur bėgo kiti jo pažįstami nematė. Jis ir E. liko toliau gerti alų, tačiau pamatę, kad vyksta muštynės prie savivaldybė laiptų, nubėgo žiūrėti, tačiau kol jis su E. atbėgo jie išsiskirstė. Po to pamatė, kad vyksta muštynės prie (parduotuvės), vienas vaikinas iš hipių kompanijos guli ant žemės prie (prekybos centro). Kokie padaryti sužalojimai tam vaikinui nematė, taip pat ir kraujo nesimatė. Šalia to vaikino buvo ir viena mergina iš tų hipių. Kas primušė tą vaikiną jis nematė. Pats tą vakarą smūgių niekam nesudavė. Jo motoroleriu L. P. vijosi vaikiną vardu A., dėl ko gaudė L. P. A. pasakyti negali, todėl jis bėgo paskui motorolerį, kurį vairavo L. P.. Bėgo paskui motorolerį dėl to, kad bijojo, jog Lukas gali sugadinti jam priklausantį motorolerį. A. sustojus, L. P. į jį atsitrenkė su važiuojančiu motoroleriu. A. nugriuvo ant žemės, tačiau ar L. P. sudavė gulinčiam A. smūgius jis nematė, nes buvo tamsu. Po to prie jų atbėgo M. B., kuris pasakė A., kad jis bėgtų, jog niekas jo nemuš, A. taip ir padarė, nubėgo už (parduotuvės). Matė, kad atvažiuoja policijos pareigūnai ir jis nuėjo namo, nes buvo neblaivus, tačiau paliko aikštelėje stovintį motorolerį. Grįžęs už 10 minučių savo motorolerio nerado. A. pasakė, kad motorolerį išsivežė policija. Kas galėjo sumušti tą vaikiną prie parduotuvės pasakyti negali, nes nematė. Jis pats tą vakarą smūgių niekam nesudavė (b.l. 99-100).

12Liudytojas L. P. parodė, jog 2012-10-18 vakare jis su draugais M. B., M. pravarde „B.“, V. B. ir jo draugais, kurių jis nepažįsta, (miesto) centro aikštėje, prie (miesto) savivaldybės, vartojo alkoholinius gėrimus. M. B. atėjo jau būdamas neblaivus. Kitoje aikštės pusėje buvo kita jaunuolių kompanija, vienas iš jų buvo A., kuris su dviračiu privažiavęs pasisveikino ir paprašė cigaretės, kurią jis jam padavė ir pakvietė prisijungti prie jų kompanijos. Vėliau nuėjusi jų kompanija prie savivaldybės, tame tarpe ir A., pradėjo garsiai šūkauti ir visi ar tik keli asmenys nusimovė kelnes ir jiems rodė nuogus užpakalius. Jis, M., M., V. B. ir kiti asmenys, kurių įvardinti negali, supykę puolė vytis tą kompaniją. V. B. turėjo motorolerį. Jis ir M. sėdo ant V. motorolerio ir pradėjo vytis tą kompaniją. Motorolerį vairavo jis. Minėta kompanija nubėgo į (PC) pusę, išskyrus A., jis nubėgo link fontano. Vairuodamas motorolerį jis prisivijo A. M. mojavo kojomis ir grasino A., kad įspirs. A. sustojo, jis atsiprašė jų, kad rodė nuogą užpakalį ir kalbėjo necenzūriniais žodžiais. Pakalbėjus viskas tuo baigėsi. Mantą paliko prie (parduotuvės). Grįžęs pamatė, kad vaikinas iš kitos kompanijos guli ant žemės, kažkoks vyriškis tam gulinčiam vaikinui darė širdies masažą, tačiau kas tas vyriškis pasakyti negali, tačiau jis buvo jų kompanijoje. Motorolerį pastatęs prie (parduotuvės) ir padavęs V. B. raktelius su atėjusia savo mergina ėjo aplink (parduotuvė) link namų pusės. Tuo metu atvyko policijos pareigūnai ir nusivijo tris asmenis: M. B., V. B. ir dar vieną vaikiną, tačiau kurį - nematė , nes nuėjo namo. Įvykio metu buvo vartojęs alkoholio ir vydamasis A. elgėsi chuliganiškai, tačiau buvo supykęs už tai, kad rodė nuogus užpakalius ir visaip vadino, tačiau smūgių nei A., nei kam nors kitam nesudavė (b.l. 67-68).

13Liudytoja V. B. parodė, kad 2012-10-18 d., apie 20 val., vakare su draugais L. L. ir V. B. traukiniu iš (miesto) grįžo į (kitą miestą). Pasitiko A. S.. Susitikus su draugais (miesto) centrinėje aikštėje vartojo alkoholinius gėrimus. Vėliau pro juos pravažiavo vaikinas su motoroleriu, su draugais pradėjo juoktis. Po to tas vaikinas privažiavo prie jų ir taip užsimezgė pokalbis. Aikštėje taip pat buvo ir to vaikino draugų. Vaikino, kuris vairavo motorolerį, apibūdinti negali, nes nepamena. Įvykio metu vartojo alkoholį, todėl gerai nepamena visų įvykio aplinkybių. Žino, kad pradžioje visi sutarė gerai, nesipyko, juokavo. Vėliau, tikslaus laiko nepamena, kai susiruošė eiti namo, paprašė, kad L. L. palydėtų namo. Ji ir L. ėjo namo, einat L. nusmuko kelnės, mano, kad kelnaitės nenusmuko. Iš to įvykio ji ir L. pradėjo juoktis. Specialiai tai kompanijai L. nieko nerodė. Po to staiga išgirdo, kaip kažkas bėga link jų, pasakė L., kad jis bėgtų, nepamena, ar kartu bėgo. Matė tik tai, kad pro ją prabėgo tie vaikinai iš anos kompanijos. Jie gaudė L. L., kuris nubėgo lik (parduotuvės). Matė kaip pasivijo L., kaip sudavė jam vieną smūgį į galvą. L. bandė gintis su kuprine, tačiau jam dar kartą sudavė į galvą ir po to L. L. parvirto ant žemės. L. smūgius sudavė ne vienas vaikinas, tačiau kiek tiksliai tų vaikinų buvo nežino, nes nepamena. Žino tik tai, kad bandė juos skirti nuo L., pamena, kad stūmė tuos vaikinus. Taip pat matė, kaip tie vaikinai L. L. spyrė į įvairias kūno vietas, tačiau kiek tiksliai buvo suduota smūgių pasakyti negali. Gali pasakyti tik tiek, kad gynė L., buvo jį užgulusi ir saugojo jo galvą. Matė, kad A. taip pat bėgo nuo tų vaikinų, tačiau ar A. buvo suduoti smūgiai nematė. Bėgantį A. vijosi du vaikinai, tačiau ar su motoroleriu vijosi pasakyti negali. Suprato, kad buvo užpulti dėl to, jog ta kompanija suprato, kad L. L. jiems parodė nuogą užpakalį, nors jam tik netyčia nusmuko kelnės ir ji kartu su juo pradėjo juoktis. Asmenų iš konflikto nepažintų, nes gerai jų neįsidėmėjo. Lauke buvo tamsu, o muštynės įvyko labai greitai, be to, įvykio metu buvo išgėrusi alkoholinių gėrimų. L. L. buvo nuvežtas į (ligoninės) priėmimo skyrių, o po to į (ligoninę). Kiek žino, jis gydėsi tik vieną dieną (b.l. 59-60).

14Liudytojas M. P. parodė, kad 2012-10-18 d. vakare, tikslios valandos nepamena, susitiko su savo draugu M. B.. Kartu nuėjo pas savo kitą draugą V. B., kuris gyvena (mieste), prie (parduotuvės) (gatvėje). Jis ir M. blaivūs nuėjo į svečius. Pabuvus maždaug apie 2 valandas pas V. B. namuose, sugalvojo eiti į miestą. Blaivūs nuėjo į (miesto) centrinę aikštę. V. B. važiavo motoroleriu, minėjo, kad motorolerį pirko iš savo brolio. Tuo metu, kai atėjo į centrinę aikšte jau buvo vėlus metas. Dar būnat V. B. namuose jis paskambino L. P. ir jis pakvietė ateiti į centrinę aikštę. Negali pasakyti ar L. P. buvo blaivus, tačiau mano, kad aikštėje L. P. su kitais draugais vartojo alkoholinius gėrimus. Gėrė sidrą. Atėjus į aikštę L. P. bendravo su vaikinais ir merginomis, kurie buvo panašūs į pankus. Minėti asmenys buvo nepažįstami, matė juos pirmą kartą. Jis, M., V. B. prisijungė prie L. P. ir anos kompanijos, kurių nepažįsta. Iš pradžių visi bendravo draugiškai, kartu vartojo alkoholinius gėrimus. Po kiek laiko pradėjo skirstytis. Asmenys panašūs į pankus nuėjo link savivaldybės. Atsisukus į juos pamatė, kad vienas iš tos kompanijos rodo nuogą užpakalį, o kiti juokiasi. Jis, M., L. ir V. B. suprato, kad tą nuogą užpakalį rodo jiems. Tai pamatę pradėjo bėgti link anos kompanijos. Pankų kompanija nubėgo į įvairias puses. Jis bėgo vienas link (prekybos centro). Vijosi vieną vaikiną iš pankų kompanijos. Tą vaikiną vijosi dėl to, nes norėjo paklausti, kuris rodė nuogą užpakalį. Tikslo sumušti nepažįstamo vaikino neturėjo. To vaikino, kurį vijosi nepasivijo, nes jis nubėgo link (miesto) kultūros namų. Paskui tą vaikiną bėgo tik iki (parduotuvės), o po to sustojo. Prie (parduotuvės) buvo L. P., V. B., M. B., vienas vaikinas iš pankų kompanijos vardu A. ir jo draugas, kurio vardo nežino. Stovint aiškinosi, kas parodė nuogą užpakalį. Po to netikėtai A. nubėgo link kazino, esančio prie (parduotuvės). Tuomet L. P. pasiėmė stovintį V. B. motorolerį, pradėjo važiuoti ir tuo metu jis užšoko ant to paties motorolerio. Jis ir L. P. vijosi A. Ką tuo metu darė M. ir V. nežino. Lauke buvo tamsu, tačiau kitoje gatvės pusėje prie fontano pasivijo A. L. P. važiavo motoroleriu link A., kuris atsirėmė į sieną ir po to nugriuvo. Po to jis nulipo nuo motorolerio, atėjo M. ir kartu padėjo A. atsikelti. M. pasakė A., kad jis bėgtų. Nei vienas iš jų tuo metu A. smūgių nesudavė. Po šių žodžių A. nubėgo link (parduotuvės) kiemų. Po to L. P. su motoroleriu nuvažiavo prie (parduotuvės), kartu nuėjo M. Jis nuėjo už (prekybos centro), kur tuo metu buvo V. B. nežino. Į kiemą ėjo šlapintis ir išgirdo, kaip pradėjo šaukti kažkas, jog atvažiuoja policija. Tuomet nubėgo link vaikų globos namų. Kaip buvo sumuštas kitas vaikinas iš pankų kompanijos nematė. Vėliau po šito įvykio M. B. papasakojo, kad jis sudavė tris smūgius tam vaikinui, tačiau daugiau nieko nepasakojo (b.l. 62-63).

152012 m. spalio 19 d. apžiūros protokolas liudija, jog įvykio vieta yra (adresu: duomenys neskelbtini) automobilių stovėjimo aikštelėje (b.l. 29-32).

16Asmens blaivumo testo duomenys įrodo, kad 2012-10-19 d., 00:24:16 val. M. B. nustatytas 2,76 promilių girtumas (b.l. 119).

17Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas mano, jog M. B. kaltė visiškai įrodyta.

18M. B. įvykdyta nusikalstama veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., požymius, nusikalstama veika kvalifikuota tinkamai.

19Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti baudžiamojo įsakymo priėmimu ir už įvykdytą nusikalstamą veiką M. B. skirti viešųjų darbų bausmę.

20Esant baudžiamojo proceso įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už M. B. įvykdytą nusikalstamą veiką be terminuoto laisvės atėmimo bausmės yra numatytos kitos alternatyvios bausmės, todėl procesas gali būti užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, nukentėjusieji A. S. ir L. L. civilinių ieškinių neteikė, o su civiliniu ieškovu - Šiaulių teritorine ligonių kasa - M. B. yra sudaręs žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį (b.l. 57-58), bylos aplinkybės yra aiškios, teismas pripažino, kad M. B. inkriminuota nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai, kaltinamasis neprieštarauja proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu bei sutinka su siūloma bausme.

21Skiriant bausmę M. B. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną nusikaltimą, kuris priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkina aplinkybė, jog veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. M. B. anksčiau vieną kartą teistas, teistumas neišnykęs (b.l. 146), iš Psichikos sveikatos centro pažymos matyti, jog Psichikos sveikatos centre stebimų ligonių grupei nepriklauso (b.l. 138), baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b.l. 142-145), (rajono) savivaldybės administracijos (miesto) seniūnija nusiskundimų M. B. elgesiu neturi (b.l. 140). Atsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, bei siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, M. B. už padarytą nusikalstamą veiką skirtiną viešųjų darbų bausmė. Kardomoji priemonė baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus naikintina.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

Nutarė

23M. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., ir paskirti jam šešių (6) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant neatlygintinai išdirbti per mėnesį 20 valandų visuomenės labui.

24M. B. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, įsiteisėjus - panaikinti.

25Išaiškinti M. B., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos jis turi teisę pateikti prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Šia teise nepasinaudojus, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas.

26Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Jurga... 2. M. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, pagrindinio išsilavinimo,... 3. 1) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011-05-03 nuosprendžiu pagal... 4. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. M. B. 2012 m. spalio 18 d., apie 23 val. 00 min., viešoje vietoje - (mieste),... 6. M. B. kaltė įrodoma jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais,... 7. Kaltinamasis M. B. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino visiškai ir... 8. Nukentėjusysis L. L. parodė, kad 2012-10-18 vakare, tikslaus laiko nepamena,... 9. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2012-10-18 d., apie 19 val. 30 min.,... 10. Papildomos apklausos metu nukentėjusysis A. S. parodė, kad lieka prie... 11. Liudytojas V. B. parodė, jog 2012-10-18 vakare į (miesto) centro aikštę,... 12. Liudytojas L. P. parodė, jog 2012-10-18 vakare jis su draugais M. B., M.... 13. Liudytoja V. B. parodė, kad 2012-10-18 d., apie 20 val., vakare su draugais L.... 14. Liudytojas M. P. parodė, kad 2012-10-18 d. vakare, tikslios valandos nepamena,... 15. 2012 m. spalio 19 d. apžiūros protokolas liudija, jog įvykio vieta yra... 16. Asmens blaivumo testo duomenys įrodo, kad 2012-10-19 d., 00:24:16 val. M. B.... 17. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas mano, jog M. B. kaltė visiškai... 18. M. B. įvykdyta nusikalstama veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos... 19. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti baudžiamojo įsakymo... 20. Esant baudžiamojo proceso įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai,... 21. Skiriant bausmę M. B. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas... 23. M. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 24. M. B. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 25. Išaiškinti M. B., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta... 26. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....