Byla A2-458-221/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. K. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „STORA ENSO LIETUVA“ ieškinį atsakovui A. P. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5015-179/2011 pagal ieškovės UAB „STORA ENSO LIETUVA“ ieškinį atsakovui A. P. K. dėl skolos priteisimo, nurodydamas, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi bylą nutraukė, patvirtindamas taikos sutartį, pagal kurią atsakovas pripažino ieškovės reikalavimą dėl 135 000 Lt skolos ir įsipareigojo nurodytą sumą sumokėti iki 2012 m. balandžio 1 d. Atsakovas nurodo, kad tvirtinant taikos sutartį padaryta aiški teisės taikymo klaida, pasirašyta išeinant iš šalių sudarytos 2007 m. spalio 25 d. pirkimo pardavimo sutarties RL07/42 vykdymo, netaikyta CK 6.346 straipsnio 2 dalis, kuri nustato, kad pirkėjas privalo imtis priemonių, kad daiktai būtų tinkamai priimti, t. y. ieškovė privalėjo pasirūpinti, kad leidimuose nustatytais terminais būtų iškirstas miškas. Sudarant taikos sutartį ieškovė nesąžiningai pasinaudojo tuo, kad atsakovas yra ekonomiškai silpna, neinformuota, nepatyrusi, neturinti derybų patirties šalis, sudarė nenaudingomis sąlygomis sutartį, neteko pajamų, prarado kirtimus, patyrė nuostolius, nes sumažėjo medienos kainos, taikos sutartis sudaryta dėl ieškovės spaudimo. Nurodo, kad CPK 368 straipsnyje nustatyto 3 mėnesių termino nepraleido, nes tik 2012 m. gegužės 7 d. sužinojo, kad padaryta aiški teisės taikymo klaida, kai kreipėsi konsultacijos pas advokatą.

4Pareiškėjo atstovė prašymą atnaujinti procesą palaikė ir prašė atnaujinti terminą, jeigu teismas manys, kad jis praleistas.

5Ieškovės atstovas prašė neatnaujinti proceso dėl praleisto senaties termino. Atsakovas nevykdė 2007 m. spalio 25 d. sutarties reikalavimų, todėl ieškovė kreipėsi į teismą priteisti iš atsakovo sumokėtą sumą, atsakovas sutiko su ieškiniu ir Kaune kavinėje, dalyvaujant atsakovo sutuoktinei, buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei sumokėtą sumą. Atsakovas neįrodė, kad padaryta teisės taikymo klaida.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi (t. 2, b. l. 100-101) pareiškėjo prašymo netenkino, atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1729-179/2012.

8Teismas nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007 m. spalio 25 d. tarp UAB „Stora E. M.“ ir atsakovo A. P. K. buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovei įvairius kirtimus pagal atsakovo gautus leidimus, ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovui 135 000 Lt, ieškovė sutartą sumą sumokėjo, atsakovas leidimo kirtimui nepateikė. 2011 m. liepos 11 d. šalys pasirašė susitarimą prie sutarties, kuriuo atsakovas įsipareigojo iki 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikti leidimus kirsti mišką. Atsakovas susitarimo nevykdė, ieškovė 2011 m. lapkričio 2 d. pateikė ieškinį Alytaus rajono apylinkės teismui dėl skolos priteisimo, 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi byla pagal ieškovės UAB „STORA ENSO LIETUVA“ atsakovui A. P. K. dėl skolos priteisimo nutraukta, patvirtinta šalių pasirašyta 2011 m. lapkričio 15 d. taikos sutartis. 2012 m. balandžio 10 d. teisme gautas ieškovės prašymas išduoti vykdomąjį raštą, nurodant, kad atsakovas nevykdo taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų. 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi išduotas vykdomasis raštas, prašymą išnagrinėjus teismo posėdyje. 2012 m. birželio 25 d. Kauno apygardos teismo nutartimi atsakovo skundas atmestas, 2012 m. balandžio 30 d. nutartis nepakeista.

9Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad tvirtinant šalių pasirašytą taikos sutartį nepadaryta aiški teisės taikymo klaida, praleistas 3 mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, nėra pagrindo jį atnaujinti. Atsakovas, abejodamas savo teisinėmis žiniomis, turėjo galimybę kreiptis profesionalios teisinės konsultacijos laiku iki taikos sutarties pasirašymo arba iš karto po jos pasirašymo. Kadangi prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir nepagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies pagrindais, todėl teismas atsisakė atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas A. P. K. prašo teismo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti A. P. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1729-179/2012.

12Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas nenurodė nutartyje, kodėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad priimant nutartį, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis buvo pažeistos prašyme nurodytos imperatyvios teisės normos, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis priimta pažeidžiant CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą, dėl ko negali būti laikoma nei pagrįsta, nei teisėta.

142. Pirmosios instancijos teismas, neišnagrinėdamas pareiškėjo prašyme nurodytų pagrindų, nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, pagal kurią 370 straipsnio 3 dalis įpareigoja teismą teismo posėdyje, išnagrinėjus prašymo atnaujinti procesą klausimą, inter alia nustatyti, ar prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005). Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje turi būti tiriama, ar remiamasi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y. ar leistinu įrodymu, ar jis susijęs su įrodinėjamu faktu, ar jis tiek patikimai patvirtintas, kad sukeltų pagrįstų abejonių (pvz., rodytų būtinumą peržiūrėti teismų jau nustatytas aplinkybes).

153. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas sutartą sumą atsakovui sumokėjo, atsakovas leidimo kirtimui nepateikė. Ši teismo išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams, o būtent 2007 m. spalio 25 d. sutarties objektui leidimams 044416, 044417, 044418 kirsti mišką, kurie buvo neatsiejama sutarties dalis (Sutarties 1.2 punktas ir 5.3 punktas) ir kurių gavimo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas neginčijo. Būtent leidimuose ir buvo jų galiojimo laikas ir ieškovui buvo žinomas terminas, per kurį jis turi realizuoti sutarties objektą.

164. Teismas nevertino, kad sutartyje įtvirtinta esminė sutarties šalių nelygybė, nes atsakomybė numatyta tik vienai iš šalių, tai yra atsakovui pardavėjui, o pirkėjui ieškovui nenumatyta. Todėl laikytina, kad teismas priimdamas nutartį pažeidė CPK 185 straipsnio 1 dalies nuostatas.

175. Nepagrįsta teismo išvada, kad praleistas 3 mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti ir nėra pagrindo jį atnaujinti, kadangi ji padaryta neatsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes. Teismas netinkamai pritaikė CPK 368 straipsnio 1 dalies nuostatas. Minėtoje normoje nurodyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Teisės taikymo klaidos sužinojimas sietinas su specialių žinių turėjimu. Nagrinėjamojoje byloje taikos sutarties šalys buvo nevienodoje padėtyje, kadangi viena iš šalių buvo atstovaujama kvalifikuotos teisininko advokato, o kita šalis - atsakovas, neturintis teisinių žinių. Posėdžio metu ieškovo atstovas pripažino, kad sutartį ruošė jis, kad sutartis buvo pasirašinėjama Kaune kavinėje, tvirtinama rašytinio proceso tvarka, teismui net neišsiaiškinus ar atsakovui iš tikrųjų žinomos taikos sutarties pasekmės.

186. Teismas nepagrįstai savo nutartyje nurodo, kad 2011 m. liepos 11 d. šalys pasirašė susitarimą prie sutarties, kuriuo atsakovas įsipareigojo iki 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikti leidimus kirsti mišką. Teismas nevertino, kad šis punktas prieštarauja dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašui, kurio 15 punktas nustatė, kad leidimo galiojimas gali būti pratęstas ne ilgiau 6 mėnesiams (redakcija susitarimo pasirašymo metu, o pirkimo pardavimo sutarties metu 8 punktas), kuris taip pat numatė leidimui pratęsimo terminą 6 mėnesius.

197. Teismas, atmesdamas prašymą atnaujinti procesą nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, bet atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-739/2000, 2005 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2005). Teismas nesivadovaudamas šių išaiškinimų nuostatomis priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri naikintina.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „STORA ENSO LIETUVA“ prašo teismo atsakovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus laikyti nepagrįstais ir atskirąjį skundą atmesti bei palikti galioti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad taikos sutarties tvirtinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Priešingai, tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos taikos sutarties tvirtinimas neprieštarauja nei imperatyviom įstatymų nuostatom, nei viešajam interesui.

232. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį įteisino šalių nelygybę. Priešingai, kol nebuvo sudaryta taikos sutarties, šalių padėtys buvo nelygios, kadangi atsakovas buvo geresnėje padėtyje nei ieškovė dėl to, kad atsakovas buvo gavęs tai, ko tikėjosi pasirašydamas pirkimo pardavimo sutartį Nr. RL07/42, o ieškovė – negavo. Be to, pasirašant taikos sutartį ieškovė elgėsi sąžiningai, visas taikos sutarties sąlygas derino su atsakovu. Atsakovas, sutikdamas pasirašyti taikos sutartį žinojo, suvokė ir pripažino, kad ieškovė iš atsakovo negavo to, kas buvo žadėta pagal pirkimo pardavimo sutartį, o atsakovas už tai iš ieškovės jau buvo gavęs atlygį, todėl atsakovas sutiko pasielgti sąžiningai ir geranoriškai grąžinti ieškovei 135 000 Lt sumą.

243. Atsakovo reikalavimas taikyti restituciją yra visiškai nepagrįstas, kadangi ieškovė neturi ką grąžinti atsakovui. Ieškovė iš atsakovo pagal pirkimo pardavimo sutartį negavo nieko, o atsakovas, priešingai, iš ieškovės gavo 135 000 Lt, todėl ši suma turi būti grąžinta ieškovei.

254. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovė nesiėmė tinkamų priemonių priimti pirkimo pardavimo sutarties objektą. Ieškovė negalėjo išsikirsti medienos atsakovo minimais terminais, kadangi tą padaryti buvo neįmanoma dėl netinkamų oro sąlygų. Kai oro sąlygos leido kirsti medieną, atsakovas atsisakė pateikti ieškovei galiojantį kirtimo leidimą, tokiu būdu užkirsdamas kelią ieškovei gauti tai, ko ji tikėjosi, pasirašydama pirkimo pardavimo sutartį Nr. RL07/42.

265. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad taikos sutartis buvo sudaryta dėl suklydimo, ieškovės spaudimo. Priešingai, atsakovas puikiai suvokė ir žinojo, kad ieškovė pagal pirkimo pardavimo sutartį negavo nieko, o atsakovas už tai gavo 135 000 Lt, t. y. praturtėjo ieškovės sąskaita. Ieškovė niekada nespaudė atsakovo sudaryti taikos sutartį, tik pasiūlė atsakovui sudaryti taikos sutartį, tačiau visas taikos sutarties sąlygas derino su atsakovu ir taikos sutartis buvo pasirašyta tik abiems šalims radus kompromisą.

276. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismas nenurodė motyvų, kuriais vadovaudamasis atmetė atsakovo prašymą. Priešingai, teismas aiškiai ir išsamiai nurodė, kodėl atsakovo prašymas negali būti tenkintas – nepadaryta teisės taikymo klaida ir praleistas 3 mėnesių terminas prašymui pateikti. Atsakovas, abejodamas savo teisinėmis žiniomis, turėjo teisę pasinaudoti teisininko pagalba, tačiau atsakovas to nepadarė, todėl atsakovo teiginiai apie šalių nevienodą padėtį yra nepagrįsti.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas atmestinas.

30Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta.

31Atskiruoju skundu atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje baigtoje teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi ir prašo tenkinti A. P. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1729-179/2012.

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas paduotas įstatyme nustatytu terminu, ar jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, tačiau neatlieka išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo termino praleidimas yra pagrindas atmesti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis) ( Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-235/2009).

33Atsakovas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5015-179/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu - jeigu teismo sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida.

34Kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, įstatyme neatskleidžiama, ši sąvoka yra vertinamoji. Dėl to, ar pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta teisės normos taikymo klaida yra aiški ir ar tai yra proceso atnaujinimo pagrindas, sprendžia prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

35Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jos netinkamas taikymas. Kartu pažymėtina, kad klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, tai yra tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą ir nepagrįstą bei yra pagrindas tą sprendimą (nutartį) pakeisti ar panaikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2005; 2005 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2005 ir kt.).

36Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų taikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti naikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis). Procesinės teisės normos netinkamas taikymas, neturėjęs įtakos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumui, nėra pagrindas naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2007, 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2008 ir kt.).

37CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Sprendžiant dėl to, kada asmuo turėjo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, teismų praktikoje vertinama, ar asmuo būtų galėjęs sužinoti apie šias aplinkybes, jeigu atitinkamoje situacijoje būtų veikęs kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-235/2009).

38Byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, baigta ir nutraukta patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį.

39CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi, kuria tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutarčiai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas. Be to, procesinė šalių teisė sudaryti taikos sutartį ir tokiu būdu baigti teisminį ginčą – viena iš civiliniame procese galiojančio šalių dispozityvumo principo išraiškų. Tik pačios šalys sprendžia apie taikos sutarties turinį, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas. Sutarties laisvės principą ir procesinį šalių dispozityvumą šiuo atveju riboja tik CK 6.984 straipsnyje įtvirtinti atvejai, t. y. taikos sutartis negalioja dėl asmenų teisinio statuso ar veiksnumo, dėl klausimų, kuriuos reglamentuoja imperatyviosios teisės normos, taip pat taikos sutartys dėl klausimų, susijusių su viešąja tvarka.

40Esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą pasikonsultuotų su teisininku arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius.

41Atmestinas apelianto argumentas, jog teismas patvirtino taikos sutartį net neišsiaiškinęs, ar atsakovui iš tikrųjų žinomos taikos sutarties pasekmės. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovas pasirašė taikos sutartį, su sutartyje numatytomis sąlygomis buvo susipažinęs. Atsakovas pats pasirinko sudaryti taikos sutartį ir ją pasirašyti be kvalifikuotos teisinės pagalbos ir tokią teisę jis turėjo. Pažymėtina, kad šalys pateikė teismui tvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį, nurodydamos, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės (t. 1, b. l. 41-42). Teismas minėtą taikos sutarties sąlygą, kaip ir kitas sąlygas, patvirtino 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis ir civilinė byla Nr. 2-5015-179/2011 nutraukta. Atsakovas, būdamas rūpestingas ir apdairus iki sutarties pateikimo teismui tvirtinti, turėjo galimybę įsitikinti, ar sudaroma taikos sutartimi nebus pažeidžiamos jo teisės. Teismui patvirtinus taikos sutartį, atsakovas žinojo sutarties sąlygas ir esant abejonių dėl sutarties sąlygomis galimai pažeistų jo teisių bei padarytos teisės taikymo klaidos, jeigu atitinkamoje situacijoje būtų veikęs kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, savo tikėtinai pažeistų teisių gynyba būtų pasirūpinęs iš karto. Kaip matyti iš bylos medžiagos į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo jis kreipėsi tik 2012 m. birželio 22 d., t. y. praėjus beveik 7 mėnesiams po nutarties priėmimo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šis prašymas pateiktas jau po to, kai apylinkės teisme buvo išnagrinėtas ieškovės prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo atsakovei nevykdant taikos sutarties sąlygų. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus, darytina išvada, kad apylinkės teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovas praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą ir nėra pagrindo jį atnaujinti, o tai jau yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Tačiau apylinkės teismas iš byloje esančių įrodymų nenustatė, kad tvirtinant šalių pasirašytą taikos sutartį būtų padaryta ir aiški teisės taikymo klaida. Su kuo sutinka ir apeliacinės instancijos teismas. Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, teismas mano, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog taikos sutarties tvirtinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį įteisino šalių nelygybę. Pažymėtina, jog pasirašant taikos sutartį ieškovė visas taikos sutarties sąlygas derino su atsakovu.

42Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos spendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą atnaujini procesą civilinėje byloje Nr. 2-5015-179/2011, atskirojo skundo argumentais priimto procesinio sprendimo keisti nėra pagrindo, todėl 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Apeliacinės instancijos teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45atskirąjį skundą atmesti.

46Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5015-179/2011... 4. Pareiškėjo atstovė prašymą atnaujinti procesą palaikė ir prašė... 5. Ieškovės atstovas prašė neatnaujinti proceso dėl praleisto senaties... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi (t. 2, b.... 8. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007 m. spalio... 9. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad tvirtinant šalių pasirašytą... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas A. P. K. prašo teismo panaikinti Alytaus rajono... 12. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 13. 1. Teismas nenurodė nutartyje, kodėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas, neišnagrinėdamas pareiškėjo prašyme... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas sutartą... 16. 4. Teismas nevertino, kad sutartyje įtvirtinta esminė sutarties šalių... 17. 5. Nepagrįsta teismo išvada, kad praleistas 3 mėnesių terminas prašymui... 18. 6. Teismas nepagrįstai savo nutartyje nurodo, kad 2011 m. liepos 11 d. šalys... 19. 7. Teismas, atmesdamas prašymą atnaujinti procesą nukrypo nuo suformuotos... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „STORA ENSO LIETUVA“ prašo... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad taikos sutarties tvirtinimas... 23. 2. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį... 24. 3. Atsakovo reikalavimas taikyti restituciją yra visiškai nepagrįstas,... 25. 4. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovė nesiėmė tinkamų priemonių... 26. 5. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad taikos sutartis buvo sudaryta dėl... 27. 6. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismas nenurodė motyvų, kuriais... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas atmestinas.... 30. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 31. Atskiruoju skundu atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo priimtą... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas, spręsdamas klausimą... 33. Atsakovas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5015-179/2011... 34. Kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, įstatyme... 35. Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje... 36. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba... 37. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 38. Byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, baigta ir nutraukta patvirtinus... 39. CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos... 40. Esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo... 41. Atmestinas apelianto argumentas, jog teismas patvirtino taikos sutartį net... 42. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos spendimo... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus,... 44. Apeliacinės instancijos teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 45. atskirąjį skundą atmesti.... 46. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti...