Byla e2-1116-760/2016
Dėl buto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, piniginės kompensacijos priteisimo, mokėjimų už buto komunalinius patarnavimus paskirstymo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant ieškovės L. G. atstovui advokatui L. S., atsakovui Ž. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui Ž. A., tretieji asmenys AB „Swedbank“, Lindorff Oy filialas, UAB „Tauragės butų ūkis“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Tauragės vandenys“, dėl buto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, piniginės kompensacijos priteisimo, mokėjimų už buto komunalinius patarnavimus paskirstymo,

Nustatė

2Tauragės rajono apylinkės teisme 2016-05-03 iškelta civilinė byla pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui Ž. A., tretiesiems asmenims AB „Swedbank“, Lindorff Oy filialui, UAB „Tauragės butų ūkis“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Tauragės vandenys“, dėl buto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, piniginės kompensacijos priteisimo, mokėjimų už buto komunalinius patarnavimus paskirstymo. Ieškovės prašė atidalinti butą unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) taip: L. G. už jai priklausančias ¾ dalis buto iš Ž. A. priteisiant piniginę kompensaciją sumoje 13320 Eur, o Ž. A. asmeninės nuosavybės teise priteisiant ¾ dalis L. G. priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ). esančio adresu ( - ) bei įpareigoti Ž. A. per 30 kalendorinių dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos padengti visą įsiskolinimą už buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), komunalinius įsiskolinimus ir kitus mokesčius AB ,,Swedbank‘‘, į.k. 112029651, Lindorff Oy filialas, į.k. 111882842, UAB ,,Tauragės butų ūkis‘‘, į.k. 179206436, UAB ,,Tauragės šilumos tinklai‘‘, į.k. 179478621, UAB ,,Tauragės vandenys‘‘, į.k. 179249836, bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Į teismo posėdį trečiųjų asmenų: AB „Swedbank“, Lindorff Oy filialas, UAB „Tauragės butų ūkis“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Tauragės vandenys“ atstovai neatvyko, jiems apie bylos nagrinėjimo laiką, datą ir vietą pranešta tinkamai.

4I. L. G atstovas advokatas L. S. ir atsakovas Ž. A. 2016-08-16 vykusiame teismo posėdyje pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina.

6Kadangi pateikta taikos sutartis neprieštarauja viešam interesui ir abi šalys taikos sutartyje aptarė visas tam reikalingas sąlygas, todėl teismui pateikta 2016 m. rugpjūčio 16 d. taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis, 140 straipsnis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, todėl ieškovei grąžintinas 75 procentai sumokėto 50 Eur žyminio mokesčio, sudarančio 37,05 Eur ( CPK 87 straipsnio 2dalis). Žyminį mokestį ieškovei įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 3 d.). Iš atsakovo Ž. A. priteistina valstybei 4,34 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str.).

7Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290- 291 straipsniu, 294 straipsniu teismas,

Nutarė

8Civilinę bylą Nr. e2-1116-760/2016 nutraukti.

9Patvirtinti ieškovės L. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo Ž. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2016 m. rugpjūčio 16 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

10„1. I. L. G parduoda, o atsakovas Ž. A. asmeninės nuosavybės teise už 8000 (aštuonis) tūkstančius eurų perka L. G. asmeninės nuosavybės teise priklausančias 3/4 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ).

111.1. Šalys susitaria, kad Ž. A. asmeniškai padengia visus įsiskolinimus už viso buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), komunalinius patarnavimus ir visus kitus mokesčius, tame tarpe buto renovaciją AB „Swedbank“, kodas 112029651, Lindorff Oy filialas, kodas 111882842, UAB „Tauragės butų ūkis“, kodas 179206436 UAB „Tauragės šilumos tinklai‘‘, kodas 179478621, UAB „Tauragės vandenys“, kodas 179249836, susidariusius iki 2016-08-15.

121.2. Šalys susitaria, kad Ž. A. nuo 2016-08-16 asmeniškai moka visus mokesčius už viso buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) komunalinius patarnavimus ir visus kitus mokesčius, tame tarpe buto renovaciją AB „Swedbank“ kodas 112029651, Lindorff Oy filialas, kodas 111882842, UAB „Tauragės butų ūkis“ kodas 179206436, UAB „Tauragės šilumos tinklai‘‘, kodas 179478621, UAB „Tauragės vandenys‘‘, kodas 179249836, susidariusius nuo 2016-08-16.

131.3. Šalys susitaria, kad sutarties 1 punkte nurodytą piniginę sumą Žilvinas A. L. G sumoka į jos bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“ per 24 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtina šalių pasirašyta taikos sutartis tokia tvarka:

142016 11 16 -900 eurų

152017 02 16 -900 eurų

162017 05 16 -900 eurų

172017 08 16 -900 eurų

182017 11 16 -900 eurų

192018 02 16 -900 eurų

202018 05 16 -900 eurų

212018 08 16 -900 eurų

222018 11 16 -800 eurų

231.4. Šalys pareiškia, kad nuosavybės teisė į 3/4 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) pereina Ž. A. tik sumokėjus L. G. visą sumą, nurodytą šios sutarties 1 punkte ir šalims pasirašius 3/4 dalių buto priėmimo -perdavimo aktą.

242. Ieškovė atsisako savo likusių ieškinio reikalavimų, šalys susitaria, kad pasilieka prie savo bylinėjimosi išlaidų, ieškovė prašo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį.

253. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, kurias patyrė teismas dėl procesinių dokumentų siuntimo, jei tokių išlaidų būtų, padengs lygiomis dalimis.

264. Šalys prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalys supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 6.983 ir 6.985 straipsnių nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

275. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, šalims suprantamos ir žinomos, šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

286. Taikos sutartis sudaryta 4 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisme galią, iš kurių po vieną egzempliorių tenka kiekvienai iš šalių ir teismui.

297. Sutartį šalys perskaitė ir kiekviena Šalis pareiškia, kad:

307.1.Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios sutarties sudarymu ir/ar nulėmę sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje sutartyje;

317.2.Nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų šią sutarti tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos šioje sutartyje;

327.3.Visos šios sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. ątskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena sutarties sąlyga;

337.4. Šalis veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl šios sutarties turinio bei jos esmės“.

34Grąžinti ieškovei L. G., a.k. ( - ) 75 procentus jos sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 37,05 Eur, sumokėto 2016-01-07 mokėjimo nurodymu.

35Priteisti iš atsakovo Ž. A., a.k. ( - ) valstybei 4,34 eurus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokėti į vieną iš valstybės sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AN DNB bankas; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

36Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė,... 2. Tauragės rajono apylinkės teisme 2016-05-03 iškelta civilinė byla pagal... 3. Į teismo posėdį trečiųjų asmenų: AB „Swedbank“, Lindorff Oy... 4. I. L. G atstovas advokatas L. S. ir atsakovas Ž. A. 2016-08-16 vykusiame... 5. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina.... 6. Kadangi pateikta taikos sutartis neprieštarauja viešam interesui ir abi... 7. Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290- 291 straipsniu, 294 straipsniu... 8. Civilinę bylą Nr. e2-1116-760/2016 nutraukti.... 9. Patvirtinti ieškovės L. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo Ž. A., a.k. (... 10. „1. I. L. G parduoda, o atsakovas Ž. A. asmeninės nuosavybės teise už... 11. 1.1. Šalys susitaria, kad Ž. A. asmeniškai padengia visus įsiskolinimus už... 12. 1.2. Šalys susitaria, kad Ž. A. nuo 2016-08-16 asmeniškai moka visus... 13. 1.3. Šalys susitaria, kad sutarties 1 punkte nurodytą piniginę sumą... 14. 2016 11 16 -900 eurų... 15. 2017 02 16 -900 eurų... 16. 2017 05 16 -900 eurų... 17. 2017 08 16 -900 eurų... 18. 2017 11 16 -900 eurų... 19. 2018 02 16 -900 eurų... 20. 2018 05 16 -900 eurų... 21. 2018 08 16 -900 eurų... 22. 2018 11 16 -800 eurų... 23. 1.4. Šalys pareiškia, kad nuosavybės teisė į 3/4 dalis buto, unikalus Nr.... 24. 2. Ieškovė atsisako savo likusių ieškinio reikalavimų, šalys susitaria,... 25. 3. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, kurias patyrė teismas dėl... 26. 4. Šalys prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą... 27. 5. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos... 28. 6. Taikos sutartis sudaryta 4 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisme... 29. 7. Sutartį šalys perskaitė ir kiekviena Šalis pareiškia, kad:... 30. 7.1.Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios sutarties... 31. 7.2.Nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto,... 32. 7.3.Visos šios sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 33. 7.4. Šalis veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota... 34. Grąžinti ieškovei L. G., a.k. ( - ) 75 procentus jos sumokėto žyminio... 35. Priteisti iš atsakovo Ž. A., a.k. ( - ) valstybei 4,34 eurus išlaidų,... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...