Byla II-784-602/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, susipažinusi su V. D. skundu dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2V. D. 2010-03-25 teismui padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-23 nutarimą Nr. 1264813-6.

3Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

4Pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmestinas. Skundą priimti atsisakytina.

5Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 straipsnis nustato, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Skundas dėl Vilniaus apskrities VPK 2010-01-19 nutarimo teismui galėjo būti pareikštas iki 2010-02-02. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduotas 2010-03-25, t. y. praleidus nutarimo apskundimo terminą.

6Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnį pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbia priežastimi gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios pareiškėjui laiku įgyvendinti jo teisę kreiptis į teismą.

7Nustatyta, kad pareiškėjas 2010-02-08 kreipėsi į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, norėdamas ginčą išspręsti taikiai. 2010-02-19 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ raštu Nr. 170 informavo pareiškėją, jog išnagrinėjus pareiškime nurodytas aplinkybes, padaryta išvada, kad administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjas nurodė, kad skundą paduoti teismui laiku pavėlavo dėl teisinio neišprusimo, o dėl blogos finansinės padėties negalėjo kreiptis į advokatą. Pažymėtina, kad nuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-02-19 rašto gavimo iki skundo teismo padavimo 2010-03-25 praėjo daugiau nei vienas mėnuo. Įvertinus visa tai, spręstina, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl paties V. D. nepakankamo rūpestingumo Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo pripažinti, kad pareiškėjas pagrindė svarbiomis priežastimis visą termino skundui paduoti praleidimo laikotarpį. Remiantis tuo, kas pasakyta, atnaujinti praleistą terminą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundui paduoti atsisakoma, o skundas grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

9V. D. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmesti.

10Atsisakyti priimti V. D. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-23 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 1264813-6 panaikinimo.

11Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti V. D..

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai