Byla II-1381-525/2007
Dėl SĮ “Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas L. Alechnavičius, sekretoriaujant D. Musneckaitei, dalyvaujant institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą SĮ “Susisiekimo paslaugos” atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal L. R. skundą dėl SĮ “Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2006 03 30 nutarimu Nr. 1078280 L. R. pagal ATPK 142 str. 1 d. paskirta 10 Lt bauda už tai, kad jis 2006 03 30 apie 6.20 val. važiavo troleibusu Nr. 547, maršrutu Nr. 4, tarp stotelių Sapiegos – Kalnų parkas be bilieto, tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus.

3L. R. prašo nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad apie skundžiamu nutarimu jam paskirtą baudą sužinojo tik iš antstolių. Bauda skundžiamu nutarimu paskirta pateikus negaliojantį studento pažymėjimą, šiuo studento pažymėjimu pasinaudojo kitas asmuo. Turi pažymą iš policijos apie dingusius dokumentus.

4Institucijos atstovas prašo skundo netenkinti. Paaiškino, kad bauda L. R. paskirta pagal pateiktą studento pažymėjimą ir šį dokumentą pateikusio asmens išvaizdą palyginus su studento pažymėjime esančia asmens nuotrauka. Policija nepatvirtino fakto, kad L. R. vardu išduotas studento pažymėjimas buvo pamestas.

5Liudytoja SĮ “Susisiekimo paslaugos” ( - ) A. B. parodė, kad asmuo, kuris atliekant keleivių bilietų kontrolę, neturėjo bilieto, pateikė studento pažymėjimą, kuris yra su nuotrauka. Nustačius, kad asmuo, kuris važiavo be bilieto, yra tas pats asmuo, kurio fotonuotrauka yra pateiktame studento pažymėjime esančioje fotonuotraukoje, šio asmens atžvilgiu buvo surašytas administracinio teisės pažeidimas bei priimtas skundžiamas nutarimas.

6Liudytoja SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierė S. L. davė parodymus, analogiškus liudytojos A. B. parodymams.

7Skundas netenkintinas.

8Nors L. R. neigia padaręs pažeidimą, tačiau jo kaltė pilnai įrodyta byloje surinktais įrodymais. Bylos medžiaga nustatyta, kad asmuo, kuris keleivių bilietų patikrinimo metu nepateikė važiavimo bilieto, SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierei A. B. pateikė studento pažymėjimą Nr. ( - ) (b.l. 15). Liudytojos SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierės A. B. ir S. L. teismo posėdžio metu vienareikšmiškai patvirtino, kad asmens, kuris atliekant keleivių bilietų kontrolę, neturėjo bilieto ir kurio atžvilgiu buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas bei priimtas skundžiamas nutarimas, asmenybė buvo nustatyta pagal pateiktame studento pažymėjime esančią fotonuotrauką (b.l. 49-50), todėl darytina išvada, kad asmuo, kuris atliekant keleivių bilietų kontrolę, neturėjo bilieto ir kurio atžvilgiu buvo priimtas skundžiamas nutarimas, yra būtent L. R.. Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojų A. B. ir S. L. parodymais, nes byloje nėra nustatytų aplinkybių, jog jos būtų suinteresuotos bylos baigtimi. Objektyvių įrodymų, patvirtinančių L. R. nurodytas aplinkybes, kad jo vardu išduotas studento pažymėjimas Nr. ( - ) buvo pamestas ir juo pasinaudojo kitas asmuo, byloje nėra.

9Pažymėtina, kad L. R. pateikta Vilniaus miesto vyrausimo policijos komisariato 5-ojo PK 2005 10 07 išduota Pažyma dėl dokumentų dingimo (b.l. 6, 45) teismo nustatytų faktinių aplinkybių nepaneigia, kadangi nurodyta pažyma tik paliudija faktą, jog L. R. 2005 10 07 pranešė policijai apie tai, kad 2005 10 05 dingo jo studento pažymėjimas – mokėjimo kortelė, išduota “Snoro” banke (b.l. 43, 44), tačiau L. R. vardu išduoto studento pažymėjimo Nr. ( - ) dingimo fakto nepatvirtina. Teismo išvadų taip pat nepaneigia bei studento pažymėjimo Nr. ( - ) dingimo fakto nepatvirtina L. R. pateikta kito jo vardu išduoto studento pažymėjimo Nr.022121, kuris jam buvo išduotas 2005 10 26 ir galiojo nuo 2005 10 26 iki 2006 09 30, kopija (b.l. 5, 40).

10Liudytojų parodymai (b.l. 49-50) bei administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 10, 15) patvirtina, kad L. R. 2006 03 30 apie 6.20 val. važiavo troleibusu Nr. 547, maršrutu Nr. 4, tarp stotelių Sapiegos – Kalnų parkas be bilieto. Tuo jis pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus ir baustinas pagal ATPK 142 str. 1 d.

11L. R. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms daroma išvada, kad skundžiamas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2006 03 30 nutarimas Nr. 1078280 yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta iš esmės laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių, todėl pagrindo naikinti nutarimą ir bylą nutraukti nėra.

13Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p., 3 ir 4d., 128 str.,

Nutarė

14SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2006 03 30 nutarimą Nr. 1078280, kuriuo L. R. paskirta 10 Lt bauda, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

15Dėl nutarties per 10 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai