Byla B2-1938-555/2013
Dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-04-04 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-206-722/2012

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant RUAB „ELEPSA“ atstovams E. S., A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs kreditoriaus J. Z. patikslinto finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „ELEPSA“ restruktūrizavimo byloje klausimą,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 7 d. nutartimi administratoriaus prašymu patvirtino kreditoriaus J. Z. finansinį reikalavimą 904,14 Lt sumai ir dėl likusios 5572,33 Lt sumos tvirtinimo klausimą atidėjo iki teisminio ginčo išnagrinėjimo pagal RUAB “ELEPSA“ apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-04-04 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-206-722/2012.

3Pagal Kauno apygardos teismo 2012-08-28 nutartimi patvirtintą restruktūrizavimo planą J. Z. 2012 m. gruodžio 31 d. mokėjimo pavedimu buvo apmokėta 100 procentų pirmojo etapo finansinio reikalavimo dalis - 904,14 Lt suma.

42013-03-20 J. Z. pateikė RUAB “ELEPSA“ ir administratoriui pretenziją, nedelsiant išmokėti jam 15269,88 Lt, kurią sudaro: 193,45 Lt darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-11-26 iki 2011-11-30, 862,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už neteisėtą darbo sutarties nutraukimą, sprendimą dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui įvykdant skubiai, 3154,62 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-12-01 iki 2012-04-04, 395 Lt už advokato pagalbą, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, 10 664,78 Lt vidutinis darbo užmokestis už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną po 44,81 Lt nuo 2012-04-05 iki 2013-02-12.

5RUAB „ELEPSA“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo patvirtinti RUAB „Elepsa“ restruktūrizavimo byloje J. Z. antrojo etapo finansinį reikalavimą 8646,29 Lt sumai, neatskaičius mokesčių. Nurodo, kad kreditoriaus J. Z. pirmojo etapo finansinis reikalavimas pagal teismo nutartis ir sprendimus yra 904,14 Lt (741,26 Lt +162,88 Lt), t. y. reikalavimas už dirbtą ir neapmokėtą darbo laiką, o visos kitos priteistos sumos yra sankcijos, baudos ir netesybos darbdaviui, kuris neapmokėjo laiku už atidirbtą darbo laiką, t.y. antrojo etapo finansinis reikalavimas: 193,45 Lt darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-11-26 iki 2011-11-30, 862,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už neteisėtą darbo sutarties nutraukimą, sprendimą dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui įvykdant skubiai; 3154,62 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-12-01 iki 2012-04-04, vidutinis darbo užmokestis 44,81 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-04-05 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, t. y. iki Kauno apygardos teismo 2012-08-28 nutartimi restruktūrizavimo plano patvirtinimo - 4436,19 Lt, iš viso 8 646,29 Lt. Taip pat nurodo, kad 395 Lt advokato pagalbai apmokėti nėra priteista J. Z., todėl šioje dalyje finansinis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

6Tvirtintinas kreditoriaus J. Z. 9 041,29 Lt antrojo etapo finansinis reikalavimas.

7Vadovaujantis ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalimi, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

8J. Z., apeliacinės instancijos teismui 2012-10-03 priėmus nutartį civilinėje byloje 2A-1619-413/2012 dėl turtinio reikalavimo RUAB „ELEPSA“, priteista: 741,26 Lt neišmokėtas darbo užmokestis už 2011 metų spalio ir lapkričio mėnesius; 162,88 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas; 193,45 Lt darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-11-26 iki 2011-11-30; 862,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už neteisėtą darbo sutarties nutraukimą, sprendimą dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui vykdyti skubiai; 3154,62 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-12-01 iki 2012-04-04; vidutinis darbo užmokestis 44,81 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-04-05 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, 395 Lt advokato pagalbai apmokėti.

9Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė duomenis apie tai, jog ĮRĮ 13 straipsnyje ir restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka buvo vykdomas atsiskaitymas su kreditoriais, tame tarpe 2013-02-21 tenkintas pirmuoju etapu 904,14 Lt J. Z. finansinis reikalavimas.

10ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmuoju etapu pagal 13 straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antruoju etapu ta pačia eile tenkinami likusieji kreditorių reikalavimai (palūkanos ir netesybos). Teismas sprendžia, kad kreditorinis reikalavimas dalyse: 193,45 Lt darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-11-26 iki 2011-11-30; 862,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už neteisėtą darbo sutarties nutraukimą, sprendimą dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui vykdyti skubiai; 3154,62 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-12-01 iki 2012-04-04; vidutinis darbo užmokestis 44,81 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-04-05 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, 395 Lt advokato pagalbai apmokėti, tenkintinas antruoju etapu.

11Remiantis ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sutiktina su administratoriaus įgalioto asmens nuomone, jog teismų priteistas vidutinis darbo užmokestis už kiekvieną atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-04-05 iki visiško atsiskaitymo su J. Z. restruktūrizavimo byloje skaičiuotinas iki 2012-08-28 - teismo nutartimi restruktūrizavimo plano patvirtinimo dienos, ir sudaro 4 436,19 Lt. Nurodytina, kad teismų remiantis DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis priteistos darbuotojui kompensacijos už uždelstą atsiskaityti laiką yra sankcijos darbdaviui, kuris neteisėtai elgdamasis pažeidė darbuotojo teises ir teisėtus interesus, netaikytinos darbdaviui patvirtinto restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2012-08-28.

12ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmuoju etapu pagal 13 straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antruoju etapu ta pačia eile tenkinami likusieji kreditorių reikalavimai (palūkanos ir netesybos). Teismas sprendžia, kad kreditorinis reikalavimas dalyse: 193,45 Lt darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-11-26 iki 2011-11-30; 862,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už neteisėtą darbo sutarties nutraukimą, sprendimą dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui vykdyti skubiai; 3154,62 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-12-01 iki 2012-04-04; 4 436,19 Lt vidutinis darbo užmokestis po 44,81 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-04-05 iki 2012-08-28, 395 Lt advokato pagalbai apmokėti, iš viso 9 041,29 Lt tenkintinas antruoju etapu.

13Įsiteisėjusius teismų sprendimams, kuriais J. Z. priteistas įsiskolinimas, susijęs su darbo teisiniais santykiais, bei bylinėjimosi išlaidos iš RUAB „ELEPSA“, bei duomenis apie tai, jog ĮRĮ 13 straipsnyje ir restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka buvo įvykdytas pirmo etapo (904,14 Lt) atsiskaitymas su J. Z., yra pagrindas patvirtinti UAB „ELEPSA“ restruktūrizavimo byloje kreditoriaus J. Z. 9 041,29 Lt finansinį reikalavimą, neatskaičius mokesčių, tenkintiną antruoju etapu.

14Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsniu, teismas

Nutarė

15UAB „ELEPSA“ restruktūrizavimo byloje patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą, patvirtinant kreditoriaus J. Z. 9 041,29 Lt finansinį reikalavimą, neatskaičius mokesčių, tenkintiną antruoju etapu.

16Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai