Byla AS-699-520/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. Š. skundą atsakovams Joniškio rajono savivaldybei ir valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Geodezijos linija“, valstybės įmonė „Valstybės žemės fondas“, uždaroji akcinė bendrovė korporacija „Matininkai“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas P. Š. (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. balandžio 22 d. Šiaulių apylinkės teismui pateikė ieškinį, kurį 2014 m. rugpjūčio 20 d. patikslino, prašydamas:

51) pripažinti negaliojančiu valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą, nustatantį reikalavimą: patikslinti, suderinti su VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir pakeisti sklypo ribas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatomis;

62) pripažinti negaliojančiu Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos (toliau – ir Statybos komisija) 2013 m. birželio 12 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1;

73) pripažinti negaliojančiu Statybos komisijos 2013 m. lapkričio 26 d kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1;

84) leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Statybos komisijoje.

9Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškinį priėmė, o 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinę bylą pagal minėtą ieškinį nutarė perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį pareiškėjui apskundus atskiruoju skundu, Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą.

102015 m. vasario 6 d. pareiškėjas P. Š. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, prašydamas:

111) pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą;

122) leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje.

13Skunde, kaip ir minėtame ieškinyje, pareiškėjas nurodė, kad 1997 m. rugpjūčio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo 2,9893 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ) (kadastro Nr. ( - )), su jame esančiu gyvenamuoju namu. 2006 m. gruodžio 14 d. pirkimo–pardavimo sutartimi dalį šio žemės sklypo (1,2490 ha) pardavė. Siekdamas dar kartą padalyti likusį 1,7403 ha žemės sklypą, pareiškėjas inicijavo detaliojo plano rengimą, tačiau jo užsakymu parengtas ginčo žemės sklypo detalusis planas nėra tvirtinamas, nes VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsisako suderinti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Geodezijos linija“ parengtą detalųjį planą, nepagrįstai nurodydama, jog pareiškėjui priklausantis žemės sklypas suprojektuotas ant valstybei išimtine teise priklausančio kelio, todėl turi būti patikslintos šio žemės sklypo ribos, kaip nurodyta VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punkte.

14Skunde pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą reikalavimui dėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punkto panaikinimo pareikšti. Pareiškėjas nurodė, kad skundo padavimo terminą praleido, nes nesuprato planavimo sąlygų turinio, neturi specialių žinių ir negalėjo iš karto įvertinti šios sąlygos esmės, o perdavęs planavimo sąlygas detalųjį planą rengiančiai UAB „Geodezijos linija“ turėjo pagrindą tikėti, kad ši įmonė parengs planą, kuris bus patvirtintas.

15Atsakovas Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su prašymu atnaujinti terminą nesutinka, bei akcentavo, jog terminas skundui paduoti negali būti atnaujintas, nes pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatomis, pareiškėjas pirmiausia turėjo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Atsakovas taip pat nurodė, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl pareiškėjo argumentas nesudaro pagrindo atnaujinti terminą paduoti skundą.

16Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime nurodė, kad su prašymu nesutinka, bei pažymėjo, jog pareiškėjas aktyviai dalyvavo rengiant detalųjį planą, jis jau kurį laiką teismuose bylinėjasi be įgalioto atstovo (advokato), todėl pareiškėjas galėjo suprasti ginčijamos planavimo sąlygos esmę.

17II.

18Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjo 2015 m. vasario 6 d. pateiktą skundą; nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą dėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punkto pripažinimo negaliojančiu ir leidimo pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje.

19Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog skundžiamo akto turiniui suprasti reikia specialių žinių. Teismas sprendė, kad pareiškėjas, būdamas detaliojo plano rengimo ir planavimo organizatorius, turėjo ir galėjo suprasti skundžiamų planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti turinį, o 2013 m. birželio 12 d. Statybos komisijai nesuderinus pareiškėjo pateikto detaliojo plano dėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2013 m. birželio 5 d. rašto, pareiškėjas turėjo suvokti ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“ nustatytos planavimo sąlygos pasekmes. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas su skundu į teismą kreipėsi 2014 m. balandžio 22 d., t. y. praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo skundžiamo akto priėmimo.

20Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, atlikdamas procesinius veiksmus, buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas, ir todėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių nelaikė svarbiomis priežastimis, dėl kurių būtų galima atnaujinti skundo padavimo terminą.

21Atmetęs pareiškėjo prašymą atnaujinti 2015 m. vasario 6 d. pateikto skundo padavimo terminą, teismas atsisakė priimti skundo dalį dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą ir šią administracinės bylos dalį nutraukė.

22Dėl antrojo pareiškėjo reikalavimo teismas pažymėjo, jog 2015 m. sausio 29 d. nutartimi pareiškėjui buvo pasiūlyta sukonkretinti šį reikalavimą ir teismo prašyti panaikinti administracinius aktus ir / ar įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį patvarkymą.

23Teismas nustatė, kad pareiškėjo skundo dėl antrojo reikalavimo padavimo terminas prasidėjo, kai pareiškėjas sužinojo, jog ginčo žemės sklypo detalusis planas nebus teikiamas tvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Teismas vertino, kad šią aplinkybę pareiškėjas sužinojo 2013 m. birželio 12 d. Statybos komisijai nesuderinus detaliojo plano projekto. Todėl teismas padarė išvadą, jog terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo 2013 m. birželio 12 d., o teismui ieškinys pateiktas 2014 m. balandžio 22 d., t. y. praleidus mėnesio skundo padavimo terminą. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas neprašė atnaujinti skundo padavimo termino dėl šio reikalavimo, todėl 2015 m. vasario 6 d. pateikto skundo dalį dėl aptariamo reikalavimo atsisakė priimti ir administracinės bylos dalį dėl šio reikalavimo taip pat nutraukė.

24III.

25Pareiškėjas P. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį bei perduoti skundo priėmimo klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

26Atskirajame skunde teigiama, kad pareiškėjas negalėjo numatyti ir suprasti, jog ginčijama planavimo sąlyga reiškia, kad norėdamas nuosavybės teise priklausantį sklypą padalyti į dvi dalis, turėtų tikslinti jo ribas, t. y. dalies jo atsisakyti. Pareiškėjas teigia, jog neturi specialių žinių ir negalėjo iš karto įvertinti ginčijamos sąlygos prasmės, o perdavęs planavimo sąlygas UAB „Geodezijos linija“, tikėjosi, kad detaliuosius planus rengianti įmonė parengs planą, kuris bus patvirtintas taip, kaip to reikalauja teisės aktai. Pareiškėjas paaiškina, jog skundą teismui padavė iš karto, kai tik suprato, kad dėl ginčijamos planavimo sąlygos netvirtinamas jo pateiktas detalusis planas.

27Dėl antrojo skundo reikalavimo pareiškėjas paaiškina, kad neskundžia administraciniam teismui nei 2013 m. birželio 12 d., nei 2013 m. lapkričio 26 d. Statybos komisijos nutarimų, kuriais buvo atsisakyta suderinti UAB „Geodezijos linija“ parengtą projektą, ir mano, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad yra praleistas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas.

28Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais (2008 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1655/2008; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1419/2010; 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-402/2011 ir kt.) ir nurodo, kad nors ši praktika suformuota nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, tačiau yra aktuali sprendžiant reikalavimo dėl leidimo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo detaliojo plano projektą, nesuderintą Statybos komisijoje, priėmimo klausimą.

29Atsakovas Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo jo netenkinti. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas, galėjo teisės aktų nustatyta tvarka ginti savo teises.

30Atsakovas VĮ „Šiaulių regionų keliai“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti. Atsiliepime atsakovas pažymi, kad nėra būtina turėti specialių žinių ar net geodezininko ar matininko išsilavinimo, jog būtų suprasta sąvoka „pakeisti sklypo ribas“. Atsakovas teigia, jog daugiau nei 2 metus pareiškėjas nerealizavo savo teisės kreiptis į teismą, todėl terminas skundui paduoti negali būti atnaujintas.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Nacionalinė žemės tarnyba teigia, jog pareiškėjo nesugebėjimas suprasti planavimo sąlygų turinio nesuteikia pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą.

32Teisėjų kolegija konstatuoja:

33IV.

34Atskiruoju skundu pareiškėjas P. Š. prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti terminą skundo reikalavimui pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą paduoti bei atsisakyta priimti 2015 m. vasario 6 d. pateiktą skundą; nutraukta administracinės bylos dalis dėl reikalavimo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą pripažinti negaliojančiu ir leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje.

35Pareiškėjas, nesutikdamas su priimta teismo nutartimi, teigia, kad jo nurodytos termino skundui paduoti praleidimo priežastys sudaro pagrindą šį terminą atnaujinti, taip pat, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog jis praleido terminą skundo reikalavimui leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti ginčo žemės sklypo detaliojo plano projektą, nesuderintą Statybos komisijoje, paduoti, nes teisės aktai nenustato termino tokiam reikalavimui pareikšti.

36Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, nustatė, kad Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininko pareigas laikinai einančios teisėjos 2015 m. vasario 12 d. nutartimi buvo sudaryta teisėjų kolegija nagrinėti prašymą atnaujinti terminą skundo reikalavimui pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą paduoti (II t., b. l. 74). Tačiau iš atskiruoju skundu skundžiamos nutarties matyti, kad ši teisėjų kolegija ne tik išnagrinėjo pareiškėjo pateiktą prašymą atnaujinti skundo reikalavimo dėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punkto pripažinimo negaliojančiu panaikinimo padavimo terminą, bet ir rašytinio proceso tvarka išsprendė skundo priėmimo klausimą bei nutraukė administracinės bylos dalį, t. y. priėmė nutartį, kuria buvo užbaigta iškelta administracinė byla.

37Administracinė byla pradedama teismo nutartimi priėmus skundą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu – civilinė byla iškeliama teismo rezoliucija išsprendus ieškinio priėmimo klausimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 1 d.). Pagal bylos duomenis, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi buvo priimti nagrinėti šie P. Š. patikslintu ieškiniu (I t., b. l. 63–48) reikšti reikalavimai: 1) pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą; 2) pripažinti negaliojančiu Statybos komisijos 2013 m. birželio 12 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1; 3) pripažinti negaliojančiu Statybos komisijos 2013 m. lapkričio 26 d kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1; 4) leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Statybos komisijoje.

38Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi (I t., b. l. 208–210) civilinę bylą pagal P. Š. ieškinį perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartimi (II t., b. l. 58–60) buvo nustatyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis (ieškovą P. Š. nutarta laikyti pareiškėju, atsakovais – Joniškio rajono savivaldybę ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“, o Nacionalinę žemės tarnybą, UAB „Geodezijos linija“, VĮ „Valstybės žemės fondas“, UAB korporaciją „Matininkai“– trečiaisiais suinteresuotais asmenimis) ir pareiškėjui buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus – patikslinti skundo reikalavimus ir pateikti motyvuotą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

39Šalindamas nurodyta teismo nutartimi nustatytus skundo trūkumus, pareiškėjas pateikė skundą (II t., b. l. 63–67). Įvertinusi šio procesinio dokumento turinį, teisėjų kolegija pažymi, kad juo pareiškėjas nepareiškė naujų materialaus pobūdžio reikalavimų, o tik nenurodė patikslintu ieškiniu reikštų reikalavimų dėl Statybos komisijos 2013 m. birželio 12 d. kompleksinio derinimo protokolo Nr. 1 bei 2013 m. lapkričio 26 d kompleksinio derinimo protokolo Nr. 1 pripažinimo negaliojančiais. Taip pat iš pareiškėjo pateikto skundo turinio matyti, kad nebuvo keistas skundo pagrindas, tačiau vykdant teismo nutartį dėl trūkumų šalinimo, buvo pateikti procesinio pobūdžio prašymai: atnaujinti skundo reikalavimo panaikinti VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą padavimo terminą (išdėstyti tokio prašymo motyvai); kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti; sujungti administracinę bylą Nr. I-1271-394/2015 su administracine byla, kurios teisminio proceso Nr. 3-64-3-00128-2014-4.

40ABTĮ 52 straipsnyje inter alia nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Patikslintų skundų (prašymui) priėmimui yra taikytinos skundų (prašymų) priėmimo taisyklės, numatytos ABTĮ 37 straipsnyje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-58/2012).

41Kaip buvo nustatyta, pareiškėjo skundu Šiaulių apylinkės teismo priimtas nagrinėti ieškinys buvo patikslintas tik tuo, kad pareiškėjas nebenurodė dviejų reikštų reikalavimų, kurie jau buvo priimti nagrinėti, ir pateikė procesinio pobūdžio prašymus, iš jų ir atnaujinti skundo padavimo terminą. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktu skundu nei skundo dalyko, nei skundo pagrindo nepakeitė, todėl spręsti tokio skundo priėmimo klausimo teismas neturėjo teisinio pagrindo, nes pareiškėjo pateiktas procesinis dokumentas nelaikytinas patikslintu skundu.

42Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis ABTĮ 21 straipsnio, reglamentuojančio bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų sprendimą, 8 dalies nuostata, administracinis teismas, gavęs bendrosios kompetencijos teismo perduotą bylą, gali ir turi imtis tik nurodytoje teisės normoje įtvirtintų veiksmų, o būtent – nustatyti dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėti ir prireikus imtis priemonių procesinių dokumentų trūkumams pašalinti, tačiau negali spręsti skundo priėmimo klausimo, jei skundas jau buvo priimtas bendrosios kompetencijos teismo (pvz., 2012 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-677/2012).

43Kaip buvo pažymėta, pareiškėjo administraciniam teismui pateikto skundo reikalavimai –pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.3 punktą bei leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), padalijimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje jau buvo priimti Šiaulių apylinkės teismo, vadinasi, gavęs bendrosios kompetencijos teismo perduotą bylą pagal P. Š. ieškinį, Šiaulių apygardos administracinis teismas nebegalėjo iš naujo spręsti skundo dėl tų pačių, jau priimtų nagrinėti, reikalavimų priėmimo klausimą ir nustatęs atsisakymo priimti skundą pagrindą, atsisakyti tokį skundą priimti. Taigi teismas atskirai negalėjo nagrinėti pareiškėjo prašymo atnaujinti jau priimto skundo reikalavimo padavimo terminą, nes toks prašymas aptariamoje situacijoje privalėjo būti sprendžiamas kartu nagrinėjant minėtus reikalavimus.

44Pažymėtina, kad vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, jei po skundo priėmimo paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą, tai sudaro pagrindą administracinę bylą nutraukti. Sistemiškai aiškinant ABTĮ nuostatas, darytina išvada, kad byla gali būti nutraukta administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje. Pagal bylos medžiagą, šioje administracinėje byloje dar nebuvo pasibaigusi pasiruošimo administracinių bylų nagrinėjimui teisme stadija, kuri baigiama teismo pirmininko nutartimi skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje (ABTĮ 68 str. 4 d.). Kaip buvo pažymėta, šioje byloje teisėjų kolegija buvo sudaryta vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 3 dalimi prašymui atnaujinti terminą nagrinėti, todėl spręsti bylos nutraukimo klausimo ši teisėjų kolegija neturėjo teisinio pagrindo.

45Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjui atsisakius dalies skundo, teismas nutartimi nutraukia administracinę bylą (ABTĮ 101 str. 3 p.). Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas Šiaulių apygardos teismui pateiktame skunde nebenurodė dalies reikalavimų, kurie bendrosios kompetencijos teismo buvo priimti nagrinėti, tačiau pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, dėl kokių priežasčių pareiškėjas nebenurodė šių reikalavimų, t. y. ar pareiškėjas atsisakė šių reikalavimų, o jei atsisakė, – tai neišsprendė pareiškėjo skundo dalies atsisakymo klausimo ir administracinės bylos dalies dėl šių reikalavimų nenutraukė, taip pažeisdamas ABTĮ 86 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

46Konstatuoti proceso teisės pažeidimai neužtikrino tinkamo administracinio proceso pirmosios instancijos teisme, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta. Dėl to teisėjų kolegija skundžiamą nutartį panaikina ir nevertina pirmosios instancijos teismo atsisakymo atnaujinti skundo padavimo terminą argumentų pagrįstumo bei teisėtumo, o bylą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

47Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nevertino, nesiaiškino, ar tokia tvarka įtvirtinta įstatyme, jei taip, – nenagrinėjo, ar pareiškėjas šia tvarka pasinaudojo. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog nustačius, kad dėl pareiškėjo reiškiamo reikalavimo įstatyme nustatyta išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, tai būtų savarankiškas pagrindas bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 8 p.) arba skundą palikti nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 1 p.).

48Taip pat pažymėtina, jog ginčo administracinėje byloje ribas apsprendžia pareiškėjo suformuluoti reikalavimai. Nustatyta, kad pareiškėjui buvo pasiūlyta patikslinti skundo reikalavimą – leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti ginčo žemės sklypo detaliojo plano projektą, nesuderintą Statybos komisijoje, tačiau pareiškėjas jo nepatikslino. Šis skundo reikalavimas yra priimtas, vadinasi, teismas turi nagrinėti bylą šio reikalavimo ribose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis ABTĮ 33 straipsniu, skundo padavimo terminas nustatytas tik reikalavimams panaikinti skundžiamą aktą ir atitinkamą viešojo administravimo subjektą įpareigoti atlikti veiksmus. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas nutraukė bylos dalį dėl minėto reikalavimo, nustatęs, kad yra praleistas skundo padavimo terminas, tačiau, kaip minėta, įstatyme tiesiogiai nėra įtvirtintas skundo dėl tokio reikalavimo padavimo terminas. Kitų pagrindų, dėl kurių šis skundo reikalavimas negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme, teismas nenurodė.

49Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir akcentuodama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino bei taikė proceso teisės normas (ABTĮ 21 str. 8 d., 37 str., 101 str.) ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla, teisėjų kolegija Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panaikina ir bylą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo argumentus, susijusius su tuo, kad terminas skundui priimti turėjo būti atnaujintas ir jo skundas išnagrinėtas iš esmės, tačiau atsižvelgus į nustatytus proceso teisės normų pažeidimus, šie atskirojo skundo argumentai nenagrinėjami ir nesprendžiamas iš esmės klausimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą tenkinti.

52Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti ir administracinę bylą pagal pareiškėjo P. Š. skundą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas P. Š. (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. balandžio 22 d.... 5. 1) pripažinti negaliojančiu valstybės įmonės (toliau – ir VĮ)... 6. 2) pripažinti negaliojančiu Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės... 7. 3) pripažinti negaliojančiu Statybos komisijos 2013 m. lapkričio 26 d... 8. 4) leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui... 9. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškinį... 10. 2015 m. vasario 6 d. pareiškėjas P. Š. Šiaulių apygardos administraciniam... 11. 1) pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio... 12. 2) leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui... 13. Skunde, kaip ir minėtame ieškinyje, pareiškėjas nurodė, kad 1997 m.... 14. Skunde pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą reikalavimui dėl VĮ... 15. Atsakovas Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su prašymu... 16. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime nurodė, kad su... 17. II.... 18. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi... 19. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog skundžiamo akto turiniui... 20. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, atlikdamas procesinius veiksmus, buvo... 21. Atmetęs pareiškėjo prašymą atnaujinti 2015 m. vasario 6 d. pateikto skundo... 22. Dėl antrojo pareiškėjo reikalavimo teismas pažymėjo, jog 2015 m. sausio 29... 23. Teismas nustatė, kad pareiškėjo skundo dėl antrojo reikalavimo padavimo... 24. III.... 25. Pareiškėjas P. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 26. Atskirajame skunde teigiama, kad pareiškėjas negalėjo numatyti ir suprasti,... 27. Dėl antrojo skundo reikalavimo pareiškėjas paaiškina, kad neskundžia... 28. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais... 29. Atsakovas Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į atskirąjį skundą... 30. Atsakovas VĮ „Šiaulių regionų keliai“ atsiliepime į atskirąjį... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 33. IV.... 34. Atskiruoju skundu pareiškėjas P. Š. prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 35. Pareiškėjas, nesutikdamas su priimta teismo nutartimi, teigia, kad jo... 36. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, nustatė, kad... 37. Administracinė byla pradedama teismo nutartimi priėmus skundą. Vadovaujantis... 38. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi (I t., b. l.... 39. Šalindamas nurodyta teismo nutartimi nustatytus skundo trūkumus,... 40. ABTĮ 52 straipsnyje inter alia nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę... 41. Kaip buvo nustatyta, pareiškėjo skundu Šiaulių apylinkės teismo priimtas... 42. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad... 43. Kaip buvo pažymėta, pareiškėjo administraciniam teismui pateikto skundo... 44. Pažymėtina, kad vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, jei po skundo... 45. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjui atsisakius dalies... 46. Konstatuoti proceso teisės pažeidimai neužtikrino tinkamo administracinio... 47. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas Joniškio rajono... 48. Taip pat pažymėtina, jog ginčo administracinėje byloje ribas apsprendžia... 49. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir akcentuodama, kad pirmosios instancijos... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 51. Pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą tenkinti.... 52. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį... 53. Nutartis neskundžiama....