Byla 2A-214/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5068-178/2010 pagal ieškovų E. L. ir S. L. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB bankui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ dėl preliminarios sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai E. L. ir S. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo patikslintas, atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims AB SEB bankui, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, BUAB „BSI kompanija“, prašydami pripažinti 2009 m. balandžio 16 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V2-13-04/09 pagrindine buto su balkonu ir parkingo patalpos, esančių ( - ), pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp ieškovų ir UAB „Atkirtos būstas“, patvirtinti ieškovų nuosavybės teisę į šį butą ir parkingo patalpas bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; pripažinti 2009 m. balandžio 16 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V2-13-04/09, sudarytą tarp E. L. ir UAB „Atkirtos būstas“, pagrindine buto, esančio ( - ), ir negyvenamosios patalpos – parkingo, esančios ten pat, dalies Nr. 21 pirkimo-pardavimo sutartimi ir jos pagrindu pripažinti S. L. ir E. L. nuosavybės teisę į šį turtą; grąžinti ieškovui E. L. 1 000 Lt žyminį mokestį; priteisti iš atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ ieškovui E. L. 690 Lt advokato pagalbai apmokėti.

5Trečiasis asmuo AB SEB bankas padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo, kuriuo prašė apeliacinės instancijos teismą panaikinti minėtą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. sausio 17 d. gauta ieškovų E. L., S. L., atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ ir trečiojo asmens AB SEB banko 2012 m. sausio 13 d. taikos sutartis.

7Patvirtintina taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimas panaikintinas ir byla nutrauktina.

8CPK 140 straipsnio trečioji dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas dėl taikos sutarties įrašomas į teismo posėdžio protokolą; prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą. Pagal CPK 42 straipsnio antrąją dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

9Teismui pateiktos ieškovų E. L., S. L., atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ ir trečiojo asmens AB SEB banko 2012 m. sausio 13 d. taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys supranta bei suvokia taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo dėl taikos sutarties patvirtinimo pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors byloje trečiaisiais asmenimis yra ir BUAB „BSI kompanija“ bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, kurie nėra taikos sutarties šalimis, tačiau pagal taikos sutarties turinį nėra pagrindo spręsti, kad ši sutartis susijusi su trečiųjų asmenų BUAB „BSI kompanija“ bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialo teisėmis ar pareigomis. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina nutartis, kuria patvirtintina minėta taikos sutartis, nurodant nutartyje tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir byla nutrauktina.

11Remiantis CPK 87 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu, žyminis mokestis grąžinamas, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tvirtinant taikos sutartį naikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, o ieškovas E. L. buvo sumokėję žyminį mokestį už ieškinį, sprendžia, kad CPK 87 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto pagrindu grąžintinas ieškovui E. L. 1 000 Lt žyminis mokestis.

12Remiantis šalių sudarytos taikos sutarties nuostatomis, šalys susitarė, kad šalys neatlygina viena kitos bylinėjimosi išlaidų, o procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygina ieškovai. Pagal bylos duomenis procesinių dokumentų įteikimo išlaidos yra 44,85 Lt, todėl priteistina valstybei iš ieškovų E. L. ir S. L. 44,85 Lt, t.y. po 22,43 Lt, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu, 140 straipsnio trečiąja dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu,

Nutarė

14Patvirtinti ieškovų E. L., S. L., atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ ir trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko 2012 m. sausio 13 d. taikos sutartį, pagal kurią susitarta civilinę bylą pagal ieškovų E. L. ir S. L. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB bankui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ dėl preliminarios sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys sutinka ir pripažįsta 2009 m. balandžio 16 d. preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V2- 13- 04/09 pagrindine 47,29 m2 bendro ploto buto/patalpos-buto su balkonu, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/1193359, bei negyvenamosios patalpos-parkingo patalpos, pažymėtos indeksu G-l, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalies Nr. 21 pirkimo-pardavimo sutartimi ir ieškovams S. L. ir E. L. nuosavybės teises į šį turtą, kurį sudaro:
  1. Patalpa-butas, kurio paskirtis gyvenamoji (butų), unikalus Nr. ( - ), 47,29 m2 bendro ploto, esantis ( - ), pastate Nr. ( - ), lA7/b (toliau tekste – Butas);
  2. 1/34 dalis požeminio parkingo, esančio adresu ( - ), esančio negyvenamojoje patalpoje – garažų patalpoje, unikalus Nr. ( - ), pažymėto Nr. 21 (dvidešimt vienas);
  3. 4112/180 000 dalys žemės sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), plotas 0,1800 ha, esantis ( - ), nekilnojamojo turto registro įrašo numeris 1/17792 (toliau – Žemės sklypas).
 2. Šalys patvirtina, kad, vadovaujantis CK 6.401 straipsnio 5 dalimi, ieškovai nuosavybės teises į turtą įgijo 2009 m. balandžio 16 d., kai buvo pasirašyta 2009 m. balandžio 16 d. preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V2- 13- 04/09 ir ieškovai sumokėjo atsakovui visą turto pirkimo-pardavimo kainą, kuri yra lygi 152 900 Lt (įskaitant PVM). Turtą ieškovai faktiškai valdo, todėl atskiras perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas nebus. Ši taikos sutartis ir įsiteisėjusi teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo laikoma pagrindu ieškovams nuosavybės teisės į turtą įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.
 3. Atsakovas patvirtina, o apeliantas sutinka, kad ieškovai pilnai įvykdė prievolę UAB „Atkirtos būstas“.
 4. Turtas yra įkeistas garantuojant atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ skolinių įsipareigojimų apeliantui AB SEB bankui tinkamą įvykdymą pagal 2007 m. kovo 27 d. kreditavimo sutartį Nr. 0040611011360-31 su visais vėlesniais jos pakeitimais. Apeliantas AB SEB bankas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ieškovų E. L. ir S. L. prašymo atsisakyti hipotekos kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad ieškovai įregistravo nuosavybės teises į turtą bei apmokėjo hipotekos lakštų pakeitimų ir jų įregistravimo išlaidas, kreiptis su prašymu į hipotekos įstaigą dėl hipotekos turtui (išskyrus hipoteką, tenkančią Žemės sklypo daliai, kurią trečiasis asmuo įsipareigoja panaikinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo dėl atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ pabaigos įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties dėl bankroto bylos atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“ nutraukimo įsiteisėjimo dienos, kaip atitinkamai nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje ir 27 straipsnyje) išregistravimo. Hipotekos išregistravimo išlaidas padengia ieškovai.
 5. Šia sutartimi ieškovai ir atsakovas taip pat susitaria dėl Žemės sklypo dalies bendro valdymo, naudojimo ir disponavimo. Šalys susitaria, kad jokia atskira Žemės sklypo bendraturčių valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis, kiek tai susiję su Žemės sklypo valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, nebus pasirašoma. Ieškovams šia sutartimi nuosavybės teise perleidžiama Žemės sklypo dalis yra Žemės sklypo dalyje, esančioje po daugiabučiu gyvenamuoju namu, kuriame yra Butas.
 6. Ieškovai naudosis, valdys ir disponuos jiems priklausančiomis Žemės sklypo dalimis vadovaudamiesi įstatymų reikalavimais bei sąžiningumo (bona fides) principu. Įgyvendindami savo teises, ieškovai bendradarbiaus ir dės visas pastangas susitarti visais su Žemės sklypo dalies bendru naudojimu susijusiais klausimais.
 7. Ieškovai įsipareigoja naudoti Žemės sklypą pagal jo paskirtį.
 8. Ieškovai įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su šia sutartimi nuosavybėn įgyjamos Žemės sklypo dalies priežiūra ir eksploatavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, žemės mokestį, priežiūros, eksploatavimo ir valymo išlaidas proporcingai nuosavybės teise turimai Žemės sklypo daliai.
 9. Sudarydami šią sutartį, ieškovai patvirtina, kad jie neatšaukiamai atsisako pirmenybės teisės įsigyti bet kurią kitą Žemės sklypo dalį, ir patvirtina, kad jie sutinka, kad kiekvienas iš kitų Žemės sklypo dalių savininkų disponuotų jam priklausančia Žemės sklypo dalimi savo nuožiūra, laikydamasis galiojančių teisės aktų. Ieškovai patvirtina, kad jie sutinka, kad kiekvienas Žemės sklypo bendraturtis valdytų, naudotųsi ir disponuotų (t. y. parduotų, dovanotų, įkeistų, apsunkintų kitomis daiktinėmis teisėmis) jam priklausančia Žemės sklypo dalimi savo nuožiūra, laikydamasis galiojančių teisės aktų. Ieškovai taip pat pareiškia ir garantuoja, kad jie atsisako pirmenybės teisės į kitas Žemės sklypo dalis.
 10. Šalys susitaria, kad atsakovui nereikia atskiro ieškovų sutikimo ar leidimo norint nustatyti daiktines (įskaitant, bet neapsiribojant servitutais, uzufruktais, ilgalaike nuoma) ir/ar prievolines teises atsakovo nuosavybės teise valdomai Žemės sklypo daliai.
 11. Ieškovai, ateityje perleisdami nuosavybės teise priklausančią Žemės sklypo dalį, įsipareigoja perkelti šios sutarties nuostatas, susijusias su naudojimosi Žemės sklypu tvarka, į perleidimo sutartį, kad Žemės sklypo dalies įgijėjas galėtų susipažinti su iš šios sutarties kylančiomis teisėmis bei pareigomis, kurios įgijėjui taps privalomos.
 12. Šalys susitaria, kad nuosavybės teises į turtą šios taikos sutarties ir įsiteisėjusios teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo pagrindu įregistruotų ieškovai E. L. ir S. L.. Nuosavybės teisių į turtą įregistravimo išlaidas apmoka ieškovai E. L. ir S. L..
 13. Šalys neatlygina jokių viena kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų, taip pat atsisako bet kokių pretenzijų viena kitai dėl bylinėjimosi bei kitų išlaidų, atsiradusių dėl šioje taikos sutartyje nurodomo ginčo, bei preliminarių sutarčių, iš kurių kildinamas teisinis ginčas byloje, kurioje prašoma patvirtinti šią taikos sutartį, atlyginimo.
 14. Teismo pašto išlaidas atlygina ieškovai.
 15. Šalys pareiškia, kad, teismui patvirtinus šią taikos sutartį bei šalims įvykdžius taikos sutarties sąlygas, viena kitai jokių pretenzijų ateityje dėl šios sutarties dalyko nereikš.
 16. Taikos sutarties šalys yra susipažinusios ir visiškai supranta CPK 42 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytas pasekmes, atsirandančias sudarius ir teismui patvirtinus šią taikos sutartį bei dėl to nutraukus civilinę bylą, t. y. supranta, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 17. Pasirašydamos šią taikos sutartį šalys patvirtina, jog taikos sutartis atitinka tikruosius šalių ketinimus ir valią, todėl prašo teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti. Šalys pareiškia, kad jos supranta ir neturi prieštaravimų dėl to, kas šioje taikos sutartyje numatyti šalių pareiškimai, pripažinimai ir įsipareigojimai viena kitos atveju galioja tik tuo atveju, jei ši sutartis patvirtinama teisme ir byla nutraukiama.

15Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovų E. L. ir S. L. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB bankui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ dėl preliminarios sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi nutraukti.

16Priteisti iš ieškovo E. L. 22,43 Lt (dvidešimt du litus keturiasdešimt tris centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

17Priteisti iš ieškovės S. L. 22,43 Lt (dvidešimt du litus keturiasdešimt tris centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

18Grąžinti ieškovui E. L. 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai