Byla e2-2012-272/2017
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei I. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 235,69 Eur permokėtų išmokų vaikui.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2014-10-06 sprendimu Nr. 5635 atsakovei buvo skirta išmoka vaikui (iki 2 m. šeimose, auginančiose 1 ar 2 vaikus), mokėjimo laikotarpis nuo 2014-09-22 iki 2015-09-22, mokant nuo 2014-09-22 iki 2014- 10-01 po 29,25 Lt (8,47 Eur), nuo 2014-10-01 iki 2015-09-01 po 97,50 Lt (28,24 Eur), o nuo 2015- 09-01 iki 2015-09-22 68,25 Lt (19,77 Eur). Tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad bendrai gyvenančių asmenų auginamam vaikui (iki 2 m. šeimose, auginančiose 1 ar 2 vaikus) yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-69 patvirtinta prašymo išmokai vaikui gauti forma, kurią privalo užpildyti asmenys, besikreipiantys dėl išmokos vaikui. Prašyme yra aiškiai nurodyti besikreipiančio asmens įsipareigojimai patvirtinti, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai (525 Lt) bei pateikta informacija yra teisinga. Atsakovė, pateikdama prašymą, taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokai mokėti, ir patvirtino, kad žino ir sutinka, kad išmokos vaikui mokėjimo tikslais apie ją ir jos šeimos narius bus renkama iš kitų institucijų informacija, reikalinga išmokai skirti, jos prašyme išmokai gauti nurodyta informacija bus pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai, duomenys apie skirtą jai (jos šeimai) piniginę socialinę paramą bus teikiami kitoms institucijoms, kad nuslėpusi ar pateikusi neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei permokos atveju turės grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka.

4Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Socialinės paramos šeimai sistemos duomenimis, atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad 2013 metais šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 676,37 Lt. Atsižvelgiant į šią informaciją, išmokos vaikui mokėjimas sustabdytas nuo 2015-06-01. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015-07-08 raštu Nr. 08.2-

5490, 2015-11-23 raštu Nr. 08.2-865, atsakovė buvo informuota apie tai, kad jai neteisėtai buvo išmokėta 813,79 Lt (235,69 Eur) išmoka vaikams ir pareikalauta grąžinti minėtą išmoką, tačiau atsakovė to nepadarė iki šiol. Nurodė, kad atsakovė pateikė neteisingą informaciją apie tai, kad 2013 metais (nurodyta prašyme, prašymas pateiktas 2014-09-30) šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai (525 Lt), nes 2013 metais šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 676,37 Lt, dėl to atsakovė neteisėtai gavo 813,79 Lt (235,69 Eur) išmokų vaikui už 2014-01-01 - 2015-05-31 laikotarpį (29,25 Lt (8,47 Eur) (už laikotarpį nuo 2014-09-22 iki 2014-10-01) + 97,50 Lt (28,24 Eur) x 3 (už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2015-01-01) + 98,40 Lt (28,50 Eur) x 5 (už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-01) = 813,79 Lt (235,69 Eur). Nurodė, kad išnaudojo visas galimybes išspręsti atsakovės skolos grąžinimo klausimą taikiai, todėl prašo iš atsakovės priteisti 235,69 Eur.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2014-09-30 prašymo išmokai gauti kopijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2014-10-06 sprendimo Nr. 5635 kopijos matyti, kad atsakovė I. G. pateikė prašymą išmokai gauti, kuriuo patvirtino, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai (tuo metu 525,00 Lt (152,05 Eur)); prašymo pagrindu buvo paskirtas išmokų vaikui mokėjimas laikotarpiu nuo 2014-09-22 iki 2015-09-22, mokant nuo 2014-09-22 iki 2014-10-01 po 29,25 Lt (8,47 Eur), nuo 2014-10-01 iki 2015-09-01 po 97,50 Lt (28,24 Eur), o nuo 2015- 09-01 iki 2015-09-22 68,25 Lt (19,77 Eur). Iš byloje esančios išrašo kopijos matyti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikto patikrinimo pagal VMI, VSDFV, LDB, NMA ir Socialinės paramos šeimai sistemos duomenų bazėse esančius duomenis metu nustatyta, kad atsakovės šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui 2013 m. per mėnesį sudarė 676,37 Lt (195,89 Eur). Iš byloje esančios Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015-07-08 rašto Nr. 08.2-490 ir 2015-11-23 Nr. 08.2-865 kopijų matyti, kad atsakovė buvo informuota apie tai, kad: atlikus patikrinimą, buvo nustatyta, jog atsakovės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 2013 m. viršijo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytą 525,00 Lt dydį; atsakovei galimai neteisėtai išmokėtos 235,69 Eur dydžio išmokos vaikui; nuo 2015-06-01 sustabdomas išmokų vaikams mokėjimas. Atsakovė buvo įpareigota nurodytą permokos sumą grąžinti į Elektrėnų savivaldybės administracijos sąskaitą, tačiau įsipareigojimo neįvykdė.

8Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (galiojusi redakcija nuo 2014-07-01 iki 2015-12-31) 19 str. 1 p. numatyta, kad asmenys, kurie kreipiasi dėl šio įstatymo nustatytų išmokų ir kurie jas gauna, privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, ir būtinus išmokoms gauti dokumentus. Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d., dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.).

10Atsakovė neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas vaikui, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiant 235,69 Eur permokėtas išmokas vaikui.

11Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas, t. y. 6,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 80 str. 7 d., 425 str. 3 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178 str., 262 str. 1 d., 424-429 str.,

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti Elektrėnų savivaldybės administracijai iš I. G. 235,69 Eur permokėtas išmokas vaikui.

16Priteisti valstybei iš I. G. 6,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Atsakovei per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai