Byla 2-756-850/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1T. T. rajono apylinkės teismo teisėjas E. M., sekretoriaujant I. Ž., dalyvaujant pareiškėjui A. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3Pareiškėjas prašo nustatyti faktą, kad jis - A. R., įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į dalį gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 1A1m, unikalus, konkrečiai patalpoms, pažymėtoms indeksais: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, bei jo priestatui, plane pažymėtam indeksu 1a1ž; kiemo rūsiui, plane pažymėtam indeksu 2I1p, unikalus ir tvartui, plane pažymėtam indeksu 3I1m, unikalus ir jo priestatui - daržinei, plane pažymėtai indeksu 1i1ž, v., nekilnojamojo turto registre įregistruotiems

4Nurodo, kad nuo 2000 m. su tėvu S. R., po tėvo santuokos nutraukimo su sutuoktine D. R., apsigyveno apleistame name su priklausiniais r. sav. ir pradėjo jį valdyti. Jų žiniomis šie pastatai jau senai neturėjo jokių šeimininkų, nebuvo žinomos buvusių gyventojų pavardės. Pastatai nebuvo nei savivaldybės nei valstybės nuosavybe. Sudarė su elektros tinklų bendrove Lesto elektros tiekimo sutartį. 2004-04-16 mirė tėvas. Po jo mirties tame name liko gyventi vienas ir išlaikė jį kaip savo. Susidėjo langus, įstatė dušo kabiną. Nori kapitališkai susiremontuoti namą, įteisinti turtą savo vardu. Visi dokumentai yra tėvo vardu. Pastato, kuriame k., nuosavybė niekam nėra įforminta, dėl to kreipėsi į visas institucijas. Kadangi nebuvo pastatų perleidimo dokumentų, nei pastato kadastrinių matavimų bylos, todėl 2012 m. kovo mėnesį savo lėšomis ir iniciatyva užsakė pastatų kadastrinius matavimus. Jo namo dalis yra didesnė nei likusi kita dalis, tačiau ginčo dėl to nekyla. Žemė po statiniais yra valstybinė. Žemėtvarkininkai sutiktų, kad ją išpirktų. Dalį namo ir jo priklausinius sąžiningai ir teisėtai valdo jau kiek daugiau nei 10 metų, mano vienintelis likęs kelias į pastatų nuosavybės įteisinimą yra įgyjamoji senatis.

5Liudytojas K. L. parodė, kad A. R. pažįsta nuo vaikystės. G. R. kaime. A. N. g. 1, daugiau nei 10 metų gyveno A. R. ir jo tėvas. Dabar A. R. tame name gyvena vienas, turi puse namo, jį tvarkosi, susidėjo langus. Kita dalis priklauso D. N.. Kam anksčiau priklausė namas, nežino.

6Liudytojas D. N. parodė, kad A. R. pažįsta, Pagėgių sav., taigi tame pačiame name tik skirtinguose galuose. Teigia susipažinęs su kadastrinių matavimų byla, taip pat pareiškimo turiniu - juose viskas teisingai nurodyta. Daug metų A. R. valdo tuos pastatus, pasikeitė langus, tvarkosi, moka mokesčius. Ginčo tarp jų dėl pastatų dalių valdymo nėra.

7Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą, laiką ir datą pranešta tinkamai, yra prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime su pareiškimu nesutinka. Nurodo, kad daikto valdymas, neįregistravus jo viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti faktą, kad nuosavybės teisės įgytos pagal įgyjamąją senatį (b.l. 15).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos (b.l.3-18), pareiškėjo, liudytojų paaiškinimų, pareiškėjas A. R. nuo 2000 metų nekilnojamąjį turtą – dalį gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 1A1m, unikalus, konkrečiai patalpas, pažymėtas indeksais: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, bei jo priestatus, plane pažymėtus indeksu 1a1ž; kiemo rūsį, plane pažymėtą indeksu 2I1p, unikalus Nr. ir tvartą, plane pažymėtą indeksu 3I1m, unikalus Nrir jo priestatus - daržinę, plane pažymėtą indeksu 1i1ž, sav., teisėtai ir nepertraukiamai valdo kaip savą. Dokumentų, kurių pagrindu būtų galima atlikti teisinę statinio registraciją, nėra. Pareiškėjo statinio valdymo faktą 2012-02-27 patvirtino Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos seniūnas (b.l.6). Iš Valstybės įmonės Registrų centro 2012-03-27 pažymos nustatyta, kad daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus-statinius, unikalūs, inventorinis bylos Nr. 9209, sav., šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Statinio kadastro duomenys užfiksuoti 2012-03-16, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam statiniui suteiktas registro Nr. 44/1500208 (b.l.8). Pastatą pareiškėjas valdo atvirai, teisėtai ir nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų. Apie bylos nagrinėjimą paskelbta specialiame interneto puslapyje (b.l. 18). Per įstatymo nustatytą terminą į teismą dėl pastato priklausomybės, į kurį pretenduoja pareiškėjas, nesikreipė jokie suinteresuoti asmenys, niekas neginčijo valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo. Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnis numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Nors suinteresuotas asmuo teigia, kad negalima tenkinti pareiškimo, nes valdymas nėra įregistruotas nustatyta tvarka, bet pagal naują Lietuvos A. T. praktiką (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011) tai nėra būtina.

10Vadovaudamasis LR ( - )260 str., 263-268 str., 270 str., 533 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Nustatyti, kad A. R., a.k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise įgijo dalį gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 1A1m, unikalus Nr. konkrečiai patalpoms, pažymėtoms indeksais: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, bei jo priestatui, plane pažymėtam indeksu 1a1ž; kiemo rūsiui, plane pažymėtam indeksu 2I1p, unikalus Nr. ir tvartui, plane pažymėtam indeksu 3I1m, unikalus Nr. ir jo priestatui - daržinei, plane pažymėtai indeksu 1i1ž, nekilnojamojo turto registre įregistruotiems Nr. 44/1500208.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai