Byla 2-385/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Donato Šerno (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarties dalies, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovui, civilinėje byloje Nr. 2-719-605/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Europos nekilnojamas turtas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Garliavos kasyba“, trečiajam asmeniui V. M. dėl nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo išlaidų bei avanso priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“ priteisti 380 999,66 Lt skolą, 10 515,59 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 414,15 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ teismui pateikė priešieškinį dėl nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo išlaidų, avanso ir delspinigių priteisimo ir prašė iš ieškovo priteisti 600 799,69 Lt ir 12,83 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškiniu atsakovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškovo pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 247300010092336446 AB banke „Hansabankas“ bei kituose Lietuvos Respublikos bankuose, kitą kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą bei turtines teises 600 799,69 Lt sumai, uždraudžiant ieškovui disponuoti areštuotu turtu, o surasti ir aprašyti ieškovo areštuojamą turtą pavesti atsakovo pasirinktam antstoliui.

5Atsakovas nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, o tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pasak atsakovo, ieškovo mokumas kelia abejonių. Ieškovas vengia taikiai išspręsti ginčą dėl nekokybiškai atliktų darbų.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi priėmė atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinį ieškovui UAB „Garliavos kasyba“. Teismas taip pat nutarė areštuoti ieškovo UAB „Garliavos kasyba“ nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises 600 799,69 Lt sumai, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje LT 247300010092336446 AB banke „Hansabankas“ ir kituose Lietuvos Respublikos bankuose, turto saugotoju paskiriant ieškovą ir uždraudžiant ieškovui areštuotu turtu disponuoti.

7Nutartyje teismas nurodė, kad, nesiėmus priešieškinio užtikrinimo priemonių, ieškovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismo nuomone, pranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovams gali padaryti jų taikymą neįmanomą.

8Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės-laikinąsias apsaugos priemonės panaikinti.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas elgiasi nesąžiningai, nepagrįstai pareikšdamas priešieškinį.

102. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, apsunkina ieškovo finansinę padėtį, kuri dėl atsakovo kaltės yra sunki. Atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu, dėl ko patiriami dideli nuostoliai.

113. Ieškovas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas. Dėl apyvartinių lėšų trūkumo ieškovui sunku mokėti darbo užmokestį, atsiskaityti su „Sodra“, valstybine mokesčių inspekcija. Dėl šios priežasties ieškovui turi būti leista mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su paslaugų tiekėjais. UAB „Garliavos kasyba“ dirba 40 darbuotojų, darbo užmokestis per mėnesį sudaro 40 000-50 000 Lt, socialinio draudimo įmokos – apie 15 000 Lt, pelno mokesčiai - 5 000-7 000 Lt, pridėtinės vertės mokestis - 15 000 Lt, tiekėjams už paslaugas ir medžiagas per mėnesį mokėtina suma – 70 000-100 000 Lt.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

15Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

16Kaip matyti iš pareikšto priešieškinio (t. 1, b.l. 136-140) dalyko – prašymo priteisti

17600 799,69 Lt, ieškovui yra pareikštas pakankamai didelės apimties turtinis reikalavimas. Jau vien ši aplinkybė padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog dėl pakankamai didelės apimties turtinio reikalavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad jo finansinė padėtis yra sunki, o tai tik patvirtina būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Pagal CPK 145 straipsnio šeštąją dalį, areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje.

19Atskirajame skunde apeliantas UAB „Garliavos kasyba“ taip pat nurodo, kad jis yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, o dėl apyvartinių lėšų trūkumo jam sunku mokėti darbo užmokestį 40 darbuotojų, atsiskaityti su „Sodra“, valstybine mokesčių inspekcija.

20Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti maksimaliai apsaugoti vienos šalies interesus, bet ir įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes kitai šaliai. Pažymėtina, kad pinigai yra labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės-komercinės veikos pagrindas, todėl, įmonei visiškai uždraudus disponuoti jai priklausančiomis lėšomis, yra apsunkinama ir sutrikdoma jos veikla. Be to, draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais, valstybės ar socialinio draudimo biudžetais apsunkina ne tik pačios įmonės veiklą ir gali būti susijęs su papildomais finansiniais įsipareigojimais – pareiga už pavėluotą atsiskaitymą mokėti delspinigius, bet susijęs ir su trečiųjų asmenų esmine teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad ieškovas yra veikianti įmonė, Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės keistinos, nurodant, kad ieškovui leidžiama iš areštuotų atsiskaitomosiose sąskaitose lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

22Ieškovas atskiruoju skundu prašo leisti iš areštuotų lėšų atsiskaityti su tiekėjais, nurodydamas reikalingą per mėnesį lėšų sumą. Tačiau ieškovas įrodymais nepagrindė atskirajame skunde nurodytų aplinkybių. Nesant byloje įrodymų apie bendrovės būtinus mokėjimus ir jų dydį kiekvienam tiekėjui, negalima spręsti klausimo dėl leidimo atsiskaityti su tiekėjais. Pažymėtina, kad ieškovas gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ar dalį jų panaikinti, t.y. leisti atlikti konkrečias operacijas su šiuo metu areštuotomis piniginėms lėšomis, teismui pateikdamas būtinų mokėjimų apimtis bei prašymą pagrindžiančius įrodymus.

23Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio ar priešieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Todėl apelianto nurodyta aplinkybė dėl atsakovo sąžiningumo, reiškiant nepagrįstą priešieškinį, negali turėti reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

24Ieškovui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams, jis gali pateikti galimų nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio ketvirtuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarties dalį, kuria nustatytos taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pakeisti ir išdėstyti taip:

27„Atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“, į. k. 300073396, K. Donelaičio g. 62-502, Kaunas, pareikštiems priešieškinio reikalavimams užtikrinti areštuoti ieškovo UAB „Garliavos kasyba“, į. k. 300502632, A. Stulginskio g. 41G, Kaunas, nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje LT 247300010092336446 AB banke „Hansabankas“, banko kodas 73000, ir kituose Lietuvos Respublikos bankuose, ir turtines teises 600 799,69 Lt (šešių šimtų tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt devynių litų 69 ct) sumai, turto saugotoju paskiriant ieškovą ir uždraudžiant ieškovui areštuotu turtu disponuoti, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ teismui pateikė... 5. Atsakovas nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, o tai gali... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi priėmė atsakovo UAB... 7. Nutartyje teismas nurodė, kad, nesiėmus priešieškinio užtikrinimo... 8. Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Atsakovas... 10. 2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, apsunkina ieškovo... 11. 3. Ieškovas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas. Dėl apyvartinių lėšų... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių... 15. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 16. Kaip matyti iš pareikšto priešieškinio (t. 1, b.l. 136-140) dalyko –... 17. 600 799,69 Lt, ieškovui yra pareikštas pakankamai didelės apimties turtinis... 18. Pagal CPK 145 straipsnio šeštąją dalį, areštavus lėšas, esančias... 19. Atskirajame skunde apeliantas UAB „Garliavos kasyba“ taip pat nurodo, kad... 20. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad ieškovas yra... 22. Ieškovas atskiruoju skundu prašo leisti iš areštuotų lėšų atsiskaityti... 23. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės... 24. Ieškovui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams,... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarties dalį, kuria... 27. „Atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“, į. k. 300073396, K....