Byla 2-1683-1051/2017
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irma Valiuškienė, sekretoriaujant Kornelijai Veršnickaitei, dalyvaujant ieškovui S. K., jo atstovui adv. pad. Tomui Norviliui, atsakovui D. A., liudytojams Z. S., J. I., A. I.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovui D. A., tretiesiems asmenims BUAB „A.“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, bankrutuojančiai Pajūrio kredito unijai, atstovaujamai bankroto administratoriaus S. S., dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

 1. Ieškovas S. K. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas pripažinti sudarytą tarp ieškovo S. K. ir atsakovo D. A. 2010 m. lapkričio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį dėl negyvenamosios patalpos – bokso Nr. ( - ), esančio ( - ), Šiauliai, ir pripažinti ją galiojančia nuo jos sudarymo, t. y. nuo 2010-11-17.
 2. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. lapkričio 17 d. ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui negyvenamąją patalpą - boksą Nr. ( - ), esančią adresu ( - ) Šiauliai, kurios unikalus numeris ( - ). Ieškovas 15000 Lt sumą už garažą sumokėjo atsakovui sutarties sudarymo dieną, dalyvaujant trims liudininkams : Z. S., J. I. ir A. I.. Atsakovas perdavė garažą, garažo nuosavybės dokumentus ir raktus ieškovui sutarties sudarymo dieną. Ieškovas garažu naudojasi iki šiol ir už jį asmeniškai moka mokesčius. Nors ieškovas ir atsakovas sutartyje susitarė, kad sutartį notarine tvarka patvirtins ieškovo pageidaujamu laiku, tačiau ieškovui ne kartą raginus atsakovą atvykti pas notarą dėl sutarties patvirtinimo, atsakovas vis vengė tai padaryti ir sutartis nėra notarine tvarka patvirtinta iki ieškinio pateikimo teismui dienos.
 3. Teismo posėdžio metu ieškovas pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad į teismą kreipėsi dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo, kai atėjo antstolis areštuoti negyvenamosios patalpos – bokso Nr. ( - ), esančio ( - ), Šiauliai. Nurodė, kad žinojo, jog sutartis nepatvirtinta notarine tvarka, tačiau pinigus buvo sumokėjęs, už garažą mokėjo privalomus mokesčius, turėjo garažo raktus ir dokumentus, todėl, kai paragintas telefono skambučiais atsakovas neatvykdavo į Šiaulius, kad sutartį patvirtinti notarine tvarka, jis jo raštu neragino. Suprato, kad garažas priklauso jam, nes pinigai buvo sumokėti, garažu naudojosi nekliudomai.
 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. pad. Tomas Norvilis nurodė, kad ieškovo S. K. ir atsakovo D. A. 2010 m. lapkričio 17 d. pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalis sandoris, sutartis yra visiškai įvykdyta, kita šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, todėl, vadovaujantis CK 1.93 str. 4 d., 6.309 str. 3 d., sutartis tvirtintina teismo sprendimu. Dėl trečiojo asmens BUAB „A.“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepimo nurodė, kad UAB „A.“ bankroto byla iškelta 2013 metais, todėl trečiojo asmens argumentai būtų aktualūs, jei sutartis būtų buvusi sudaryta po bankroto bylos iškėlimo.
 5. Atsakovas D. A. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2010 m. lapkričio 15 d. paveldėjo savo motinos J. A. turtą, tuo pačiu paveldėjo ir ieškinyje nurodytą negyvenamąją patalpą – boksą Nr. ( - ), esančią ( - ), Šiauliuose. Jis gyvena Palangoje, todėl minėtas turtas jam buvo nereikalingas ir norėjo kuo skubiau jį parduoti. Pasiteiravo aplinkinių garažų savininkų, ar kas nenori pirkti, jie nurodė ieškovą S. K.. Nedelsiant su ieškovu susisiekė ir 2016 m. lapkričio 17 d. sudarė garažo pirkimo-pardavimo sutartį, tą pačią dieną iš ieškovo gavo 15000 Lt ir jam atidavė viską, ką turėjo susijusio su garažu, t. y. garažo raktus, nuosavybės dokumentus. Jau sekančią dieną išvyko į savo namus Palangoje ir daugiau nei karto nesusitiko su ieškovu S. K.. S. K. ne kartą atsakovą ragino telefonu, prašydamas atvykti į Šiaulius, kad patvirtinti sudarytą sutartį notarine tvarka, tačiau atsakovas dėl asmeninių priežasčių savo šeimoje taip ir neatvyko sutarties patvirtinti notarine tvarka.
 6. Teismo posėdžio metu atsakovas papildomai paaiškino, kad ieškovas jam skambino kokius pirmus du metus dėl atvykimo ir sutarties patvirtinimo notarine tvarka, tačiau dėl asmeninių priežasčių jis nevyko. Patvirtino, kad garažą tikrai pardavė ieškovui. Nurodė, kad jis buvo BUAB „A.“ vadovas, įmonei yra iškelta bankroto byla. Jeigu ieškinys būtų atmestas, o ieškovas kreiptųsi dėl sumokėtos už garažą sumos priteisimo, tai būtų sunkoka su ieškovu atsiskaityti, nes atsakovo turtas yra areštuotas. Šiuo metu jis neatsisako eiti į notarų biurą ir sudaryti garažo pirkimo-pardavimo sutartį notarine forma, tačiau yra problemų.
 7. Trečiasis asmuo BUAB „A.“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1097-123/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „A.“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi pripažino UAB „A.“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi patvirtino BUAB „A.“ kreditorių finansiniu reikalavimus, kurie buvo tikslinti vėlesnėmis nutartimis. Šiuo metu teismo nutartimi patvirtinti ir bankroto byloje nepadengti kreditorių reikalavimai sudaro 242485,63 Eur. Perėmus BUAB „A.“ buhalterinės apskaitos ir kitokio pobūdžio dokumentus, nebuvo identifikuota, kad D. A., t. y. buvęs B UAB „A.“ akcininkas ir direktorius, perleido S. K. minėtą turtą. Nurodė, kad sudarant 2010 m. lapkričio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį nesilaikyta įstatymo reikalaujamos sandorio formos, ginčo sandoris privalėjo būti sudarytas notarine forma (CK 1.74 str.). Įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį (CK 1.93 str. 3 d.). Pirkėjas pirkimo-pardavimo sutarties neįregistravo VĮ Registrų centre ir šiuo metu jis areštuotas kaip BUAB „A.“ priklausantis turtas, antstoliui vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo iš D. A. priteistas žalos atlyginimas BUAB „A.“.
 8. Į teismo posėdį trečiasis asmuo BUAB „A.“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.
 9. Trečiasis asmuo bankrutuojanti Pajūrio kredito unija atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teisme gautas trečiojo asmens prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, teismo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodyta, kad trečiajam asmeniui Pajūrio kredito unijai yra iškelta bankroto byla, bankroto administratoriui yra suprantamas ieškinio tikslas ir galimos pasekmės, patenkinus ieškinį.

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

 1. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo S. K. ir atsakovo D. A. 2010 m. lapkričio 17 d. buvo sudaryta rašytinė negyvenamosios patalpos – bokso Nr. ( - ), esančio ( - ), Šiauliai, pirkimo-pardavimo sutartis, kuri nepatvirtina notarine tvarka (b. l. 5-6, 24). Tiek ieškovas, tiek atsakovas, tiek byloje apklausti liudytojai Z. S., J. I., A. I., kurių parašai yra minėtoje pirkimo-pardavimo sutartyje, patvirtino, kad 2010 m. lapkričio 17 d. ieškovas sumokėjo atsakovui už garažą 15000 Lt, atsakovas perdavė ieškovui garažo raktus, ieškovas visą tą laiką mokėjo už garažą priklausančius mokesčius. Byloje yra ieškovo pateikti garažų bendrijai mokėti pinigų priėmimo kvitai (b. l. 12-17, 24).
 2. Ieškovas yra į bylą pateikęs ne tik ginčo pirkimo-pardavimo sutarties originalą, bet ir atsakovui D. A. P. miesto pirmojo notaro biuro 2010 m. lapkričio 15 d. išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą originalą, kuriame nurodyta, kad paveldėjimo turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro negyvenamoji patalpa boksas Nr. ( - ), taip pat yra pateikęs ir VĮ Registrų centro 2010-11-16 pažymos originalą, kuriame nurodyta, kad negyvenamoji patalpa boksas Nr. ( - ) nuo 2010-11-16 nuosavybės teise priklauso atsakovui D. A. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu (b. 24), kas patvirtina ieškovo ir atsakovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovas, gavęs už garažą 15000 Lt, perdavė ieškovui ne tik garažą, jo raktus, bet ir nuosavybės teises į garažą patvirtinančius dokumentus.
 3. Kaip jau buvo minėta, liudytojai Z. S., J. I., A. I. nurodė, kad ieškovas už garažą sumokėjo atsakovui 15000 Lt, atsakovas pinigus gavo, pažymėdami, kad būtent pinigų sumokėjo ir gavimo faktą jie ir patvirtino, padėdami savo parašus 2010 m. lapkričio 17 d. negyvenamosios patalpos – bokso Nr. ( - ), esančio ( - ), Šiauliai, pirkimo-pardavimo sutartyje. Liudytojas Z. S. nurodė, kad jis yra garažų bendrijos pirmininkas, liudytojas patvirtino, kad mokesčius už garažą visada mokėjo ieškovas.

8Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

 1. Civilinėje teisėje galiojantis sutarties laisvės principas pirmiausiai reiškia laisvę sudaryti sutartį ar jos nesudaryti. Negalima priversti asmens sudaryti sutartį prieš jo valią, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nustatyta įstatymo ar savanoriško įsipareigojimo (CK 6.156 str. 1 d., 2 d.). Konkreti sutartis gali būti sudaryta tik suderinta šalių valia, nukreipta į pageidaujamų civilinių teisinių santykių sukūrimą, pakeitimą ar nutraukimą. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismas, pripažindamas pirkimo–pardavimo sandorį galiojančiu, turi nustatyti sandorio, t. y. šalių susitarimo, nors ir netinkamai įforminto (nepatvirtinto notaro), kaip tokio, faktą. Jeigu šalys nebuvo pasiekusios susitarimo, teismas negali pripažinti sandorio galiojančiu, nes tai iš esmės reikštų, kad teismas patvirtina tam tikrą sandorį ir sukuria šalių teises ir pareigas, dėl kurių šalys apskritai nebuvo susitarusios (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2010).
 2. Sutarties elementai, kurių pakanka, kad sutartis galiotų, yra šalių susitarimas, t. y. jų valios suderinimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma (CK 6.159 str.). Vadovaujantis CK 1.74 str. 1 d. 1 p. nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarčiai nustatyta privaloma notarinė forma, o vadovaujantis CK 1.93 str. 3 d., šio reikalavimo pažeidimo padariniai – įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Kitaip tariant, sandoris, sudarytas pažeidžiant imperatyvųjį notarinės formos reikalavimą, nesukelia tų teisinių padarinių, kurių siekė jį sudariusios šalys. Šios taisyklės išimtis įtvirtinta CK 1.93 str. 4 d., 6.309 str. 3 d., nustatant, kad jei viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notarinis patvirtinimas, o antroji šalis vengia sandorį notariškai įforminti, tai teismas, įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu, turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu.
 3. Tam, kad būtų galima taikyti CK 1.93 str. 4 d. nurodytą išimtį, būtinos tokios sąlygos: 1) sandoris yra dvišalis; 2) viena sandorio šalis visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį; 3) kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo pripažinti sandorį galiojančiu pagal CK 1.93 str. 4 d.. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad vykdant sandorį savo valią išreiškia ne tik šalis, kuri vykdo, bet ir šalis, kuri priima įvykdymą, todėl turi būti akivaizdi šalių valia ne tik sudaryti, bet ir įvykdyti sandorį. Sandorį, įvykdytą tokiu būdu, kad negalima nustatyti kitos šalies neabejotinos valios jį sudaryti ir įvykdyti, nėra pagrindo pripažinti galiojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-416/2008; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2011).
 4. Byloje nustatyta, to neginčija ir pačios sutarties šalys, kad buvo sulygta garažo įsigijimo kaina (15000 Lt), kuri iš karto ir buvo sumokėta pardavėjui (atsakovui), ieškovui buvo perduotas garažas, atiduoti garažo raktai, nuosavybės teises į garažą patvirtinančių dokumentų originalai, ieškovas garažu naudojasi iki šiol ir už jį asmeniškai moka mokesčius (Sprendimo 10 p. – 12 p.). Byloje patekti įrodymai patvirtina, kad atsakovas Šiaulių mieste negyveno nei 2010 metais, negyvena ir šiuo metu, o gyvena Palangos mieste (b. l. 10-11, 32), todėl nėra pagrindo netikėti, kad garažas, esantis Šiaulių mieste, jam tikrai buvo nereikalingas (CPK 185 str.). Nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad garažas buvo perduotas valdyti ieškovui. Pažymėtina, kad CK 6.309 str. 1 d. nurodyta, jog įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti yra to daikto pirkimas–pardavimas. Taip pat, minėta, kad ieškovas S. K. mokėjo visus už garažą privalomus mokesčius garažų bendrijai, šią aplinkybę patvirtino liudytoju byloje apklaustas garažų bendrijos, kuriai priklauso ginčo sutartyje nurodytas garažas (negyvenamoji patalpa – boksas Nr. ( - ), esanti ( - ), Šiauliai) pirmininkas Z. S..
 5. Byloje taip pat nustatyta, jog šalys buvo sutarusios notariškai sutartį įforminti ieškovo pageidaujamu laiku (b. l. 5-6, 24), tačiau sutartis notarine tvarka nepatvirtina, o viešai skelbiamais duomenimis, nuo 2014 m. birželio 11 d. negyvenamoji patalpa – boksas Nr. ( - ), esanti ( - ), Šiauliai, areštuota, o atsakovui, kaip viešuose registruose nurodytam turto savininkui, uždraustas bet koks areštuoto turto perleidimas, įkeitimas kitiems asmenims ar kitoks nuosavybės teisės pakeitimas ar apribojimas, bei turto vertės sumažinimas (b. l. 7-8).
 6. Byloje trečiaisiais asmenimis teismo iniciatyva yra įtraukti BUAB „A.“ (bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi), atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, bankrutuojanti Pajūrio kredito unija (nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu jai Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1154-459/2017, iškelta bankroto byla) (b. l. 67-68). Iš trečiojo asmens BUAB „A.“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, atsiliepimo nustatyta, kad negyvenamoji patalpa – boksas Nr. ( - ) yra areštuota ir BUAB „A.“ naudai, vykdant priteistos žalos iš atsakovo D. A. išieškojimą (b. l. 84-85). Šių aplinkybių atsakovas neginčijo.
 7. Sprendžiant, ar tenkintinas besikreipiančios šalies reikalavimas pripažinti notarine tvarka neįformintą nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį galiojančia, be pirmiau nurodytų trijų CK 1.93 str. 4 d. įtvirtintų šio instituto taikymo sąlygų, būtina išsiaiškinti, ar sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, ar nėra įstatymuose nurodytų aplinkybių, kliudančių sutartį pripažinti galiojančia pagal CK 1.93 str. 4 d.. Dėl to teismas ex oficio turi patikrinti, ar sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, taip pat ar nepažeidžiamas viešasis interesas (šiuo atveju bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-20/2008; 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2008; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2011 ).
 8. Byloje nustatyta, kad ginčo sutartis, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui negyvenamąją patalpą - boksą Nr. ( - ), esančią adresu ( - ) Šiauliai, buvo sudaryta 2010 m. lapkričio 17 d., o trečiajam asmeniui BUAB „A.“ bankroto byla iškelta tik 2013 m. gegužės 7 d., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai Pajūrio kredito unijai bankroto byla iškelta tik 2017 m. balandžio 19 d., todėl, teismo vertinimu, atsižvelgus į šioje byloje susiklosčiusias konkrečias nustatytas faktines aplinkybes, nėra pagrindo ex officio pripažinti, kad sandorio šalys jo sudarymo metu turėjo žinomai priešingą viešajam interesui tikslą, ir kad dėl to sandoris negali būti pripažintas galiojančiu (CPK 185 str.). Kaip teismo posėdžio metu nurodė atsakovas D. A., 2010 m. lapkričio 17 d. jis net nenumanė ir negalėjo numanyti, kad turės tiek jis, tiek jo vadovaujama įmonė, kurios akcininku jis buvo, finansinių sunkumų.
 9. Pažymėtina, kad šiuo atveju, jeigu atsakovas teigtų, kad 2010 m. lapkričio 17 d. jis nesiekė ir neturėjo tikslo, nenorėjo nuosavybės teisių į garažą perduoti ieškovui, jis kaip tik tuomet tikėtina turėtų naudos, nes realizavus jo vardu registruotą ir areštuotą negyvenamąją patalpą – boksą Nr. ( - ), būtų padengta iš jo išieškoma skola ar jos dalis. Todėl atsakovui nurodant, kad jo vienintelis tikslas buvo paveldėtą turtą parduoti kuo greičiau ir tai jis padarė 2010 m. lapkričio 17 d., sudarydamas negyvenamosios patalpos – bokso Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, dar kartą patvirtina teismo padarytas išvadas, kad abiejų šalių tikroji valia ir tikslas buvo susitarimas, kuriuo atsakovas pardavė, o ieškovas įsigijo minėtą nekilnojamąjį turtą.

  9

 10. Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad ieškovas S. K. savo, kaip pirkėjo pareigas visiškai įvykdė, o atsakovas savo pareigos atvykti ir įforminti sutartį notarine tvarka, kol tai buvo teisiškai įmanoma, nevykdė, todėl konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju yra prieš tai išvardytos sąlygos, būtinos CK 1.94 str. 4 d. taikymui. Todėl ieškinys tenkintinas – pripažintina galiojanti nuo jos sudarymo dienos ieškovo S. K. ir atsakovo D. A. 2010 m. lapkričio 17 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria atsakovas pardavė ieškovui negyvenamąją patalpą – boksą Nr. ( - ), esančią ( - ), Šiauliai, unikalus numeris ( - ).
 11. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo antstolio A. S. vykdomo ginčo nekilnojamojo turto : negyvenamosios patalpos – Bokso Nr. ( - ), esančio ( - ), Šiauliai, unikalus Nr. ( - ), varžytynių sustabdymas – paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str.).

10Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro ieškovo sumokėtas 83,00 Eur žyminis mokestis (b. l. 18) ir 9,78 Eur valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p.). Todėl, ieškinį patenkinus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nors ir sutiko su ieškiniu, tačiau dėl jo neveikimo ginčo sutartis nebuvo patvirtinta notarine tvarka, iš atsakovo D. A. priteistina ieškovui S. K. 83,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.), iš atsakovo D. A. priteistina valstybei 9,78 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 268 str. – 270 str., 279 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Pripažinti galiojančia nuo jos sudarymo dienos ieškovo S. K. (a. k. ( - ) ir atsakovo D. A. (a. k. ( - ) 2010 m. lapkričio 17 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas D. A. (a. k. ( - ) pardavė ieškovui S. K. (a. k. ( - ) negyvenamąją patalpą – boksą Nr. ( - ), esančią ( - ), Šiauliai, unikalus numeris ( - ).

14Priteisti iš atsakovo D. A. (a. k. ( - ) ieškovui S. K. (a. k. ( - ) 83,00 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus) žyminį mokestį.

15Priteisti iš atsakovo D. A. (a. k. ( - ) valstybei 9,78 Eur (devynis eurus ir 78 euro centus) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

16Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo antstolio A. S. vykdomo ginčo nekilnojamojo turto : negyvenamosios patalpos – Bokso Nr. ( - ), ( - ), Šiauliai, unikalus Nr. ( - ), varžytynių sustabdymą – palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai